Pregled materijala sa 6. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 07.04.2011.godine

06 Maj 2011
11452 puta
 1. Zaključako utvrđivanju Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadležnostima kantonalnih organa Zeničko-dobojskog kantona u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnoj upravi civilne zaštite
 3. Poslovnik o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 4. Zaključak o davanju saglasnosti na Sporazum o rješavanju spora u vezi sa zahtjevima Sindikata policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona broj:02-34-9058/11 od 04.04.2011.godine koji je potpisao premijer Zeničko-dobojskog kantona, gospodin Fikret Plevljak u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 5. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo finansija da sačini analizu i predloži način iznalaženja sredstava potrebnih za potpunu primjenu Nacrta Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona i Nacrta Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona
 6. Odluka o visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za 2011.godinu
 7. Odluka o visini naknade za topli obrok zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za 2011.godinu
 8. Zaključak o utvrđivanju postupka davanja prethodne saglasnosti za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koji se u cjelosti ili djelimično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona
 9. Zaključak o proceduri zaključivanja sudske i vansudske nagodbe
 10. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2010.godinu
 11. Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2010.godinu
 12. Zaključak o formiranju radne grupe za organizovanje tematske sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona u vezi inspekcijskih aktivnosti i radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za područje Zeničko-dobojskog kantona
 13. Zaključak o prihvatanju Informacije o sadržaju koncesionog ugovora za istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa
 14. Zaključak o aktivnostima Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa ciljem organizovanja prikupljanja sredstava pomoći stradalom stanovništvu Japana
 15. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava sa pozicije "Transfer za ustanove kulture" za mart 2011.godine

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma