Pregled materijala sa 3. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 17.03.2011.godine

06 Maj 2011
11244 puta
 1. Zaključak o vraćanju Nacrta Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika radi usaglašavanja i postupanja u skladu sa zaključcima Vlade
 2. Zaključak o zaduženju Ministarstvu finansija i Ministarstvu za pravosuđe u vezi usklađivanja koeficijenata pripadnosti javnih prihoda
 3. Zaključak o zaduženju Ministru Ministarstva unutrašnjih poslova da sačini  traženu informaciju
 4. Zaključak o zaduženju Ministru Ministarstva unutrašnjih poslova da nastavi pregovore sa sindikatom policije
 5. Zaključak o zaduženju Ministru Ministarstva unutrašnjih poslova  da sačini neophodne analize
 6. Zaključak o zaduženju Ministru Ministarstva unutrašnjih poslova da sačini analizu sa Kantonalnim zavodom za medicinu rada
 7. Zaključak koji se zadužuju ministri za obraćanje donosiocu Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika FbiH
 8. Zaključak koji se zadužuju ministri pokrenu inicijativu za izmjenu Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika FbiH
 9. Zaključak o vraćanju Nacrta Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti  radi postizanja dogovora sa sindikatom
 10. Zaključak kojim se donosi Program rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 11. Zaključak o odobravanju isplate pomoći za šest zaposlenika preduzeća "Sakupljanje sekundarih sirovina" Vareš
 12. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta  za isplatu sredstava za mart 2011. godine sa pozicije "Transfer za Franjevačku gimnaziju"
 13. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Mješovite srednje škole Tešanj
 14. Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora Mješovite srednje škole Tešanj
 15. Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Novi šeher"  Novi Šeher, Maglaj
 16. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Novi šeher"  Novi Šeher, Maglaj
 17. Zaključak kojim se prima na znanje Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica za 2010. godinu
 18. Zaključak kojim se prihvata Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć u Zenici za 2010. godinu
 19. Zaključak kojim se prihvata Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK za 2010. godinu
 20. Zaključak koji se zadužuje Ministarstvo zdravstva da organizuje tematsku sjednicu Vlade o stanju zdravstvene zaštite na području Zeničko-dobojskog kantona
 21. Zaključak o zaduženju Zavoda zdravstvenog osiguranja u vezi sa upotrebom namjenskih sredstava po Odluci o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite na području Zeničko-dobojskog kantona
 22. Zaključak kojim se prima na znanje Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Služba za zapošljavanje ZDK za 2010. godinu
 23. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća rukovodećih i ostalih državnih službenika u kantonalnim organima državne službe
 24. Zaključak o dopuni Zaključka o korištenju službenih vozila u vlasništvu ZDK za potrebe prijevoza  zaposlenika sa posla i na posao
 25. Zaključak o dopuni Zaključka o uslovima korištenja i načinu plaćanja službenih mobilnih telefona
 26. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline da zaključi ugovore o održavanju regionalnih cesta u slučaju hitnih intervencija, do okončanja postupka izbora
 27. Rješenje o razrješenju državnog službenika  Anić Vinka sa dužnosti Sekretar Sekretarijata za zakonodavstvo
 28. Rješenje o razrješenju državnog službenika Kadić Mirsada sa dužnosti Sekretar Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 29. Rješenje o postavljenju Kadić Mirsada na dužnost Sekretar Sekretarijata za zakonodavstvo
 30. Zaključak kojim se pozivaju imenovani na pozicije u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona da stave svoje mandate na raspolaganje

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma