Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje

 

Kontakt informacije

Adresa: M. Tarabara 15
Tel:  032 460 880 | 460 881
Fax: 032 460 882
e-mail:
web: www.urbzdk.ba

Direktor: Refik Zeković

Nadležnosti Zavoda:

Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/12) u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, osnovana je upravna organizacija „Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje“, i to za obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na:

  • izradu planskih dokumenata za koje su nadležni Kanton i jedinice lokalne samouprave – općine u Kantonu (prostorne planove, urbanističke planove i detaljne planske dokumente),
  • vrši određene stručne i druge poslove koji pretežno zahtijevaju primjenu stručnih i naučnih metoda rada i sa njima povezane upravne poslove koji se odnose na: planiranje prostornog i društveno-ekonomskog razvoja Kantona, izradu, čuvanje i stavljanje na jav­ni uvid planskih dokumenata,
  • davanje stručnih mišljenja i informacija u postup­ku izdavanja urbanističke saglasnosti iz nadležnosti Kantona u skladu sa zakonom,
  • rad i razvoj geografsko-informacionog sistema Kan­tona, koji se odnosi na nadležnost Kantona u oblasti planiranja razvoja,
  • vršenje drugih stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima, odlukama Vlade Kantona i Skupštine Kantona.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma