Vlada Zeničko-dobojskog kantona utvrila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, koji se upućuje u dalju skupštinsku proceduru.

Najvažniji razlog za donošenje ovog zakona je osiguranje dostupnosti i ujednačenosti prava žena-majki u radnom odnosu i žena-majki koje nisu u radnom odnosu, odnosno omogućavanje svim porodiljama ostvarivanje predmetnih prava na području Zeničko-dobojskog kantona.

-U prijedlogu je predviđeno da se naknada plaće zaposlenim porodiljama sada utvrđuje u visini od 1.000,00 KM mjesečno za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva, što je znatno povoljnije u odnosu na dosadašnje zakonsko rješenje. Prijedlog predviđa i da se novčana pomoć ženi-majci koja nije u radnom odnosu ostvaruje u visini od 1.000,00 KM mjesečno najduže 12 mjeseci od dana rođenja djeteta - naglašava ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Azra Sinanović.

Navodi da je predviđeno da se naknada plaće ženi-majci zaposlenoj i nezaposlenoj koja rodi blizance, treće i svako slijedeće dijete uvećava 20% za svako rođeno dijete.

-Dodatak na djecu ostvarivat će se primjenom federalnog zakona i isplaćivat će se iz Budžeta Federacije BiH, od oktobra 2022. godine - navodi ministrica Sinanović.

Predviđeno je da Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona", a počet će se primjenjivati od 01.09.2022. godine.

Centri za socijalni rad i nadležne općinske službe za socijalnu zaštitu će po službenoj dužnosti u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, zamijeniti postojeća rješenja novim rješenjima i ista uskladiti sa novim zakonom za period od stupanja na snagu ovog zakona do isteka perioda navršene godine dana djeteta.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK

Ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Azra Sinanović održala je danas sastanak sa predstavnicima centara za socijalni rad i općinskih službi socijalne zaštite na području Zeničko-dobojskog kantona.

Razgovarano je o otklanjanju i rješavanju nedoumice koje su prisutne u praksi kada je u pitanju ostvarivanje prava iz socijalne zaštite definisanih Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ZDK-a.

Prema riječima ministrice Sinanović, sastanak je bio konstruktivan jer su usaglašena rješenja za sve uočene dileme u praksi, čime će biti napravljen značajan iskorak u primjeni navedenog zakona.

Press služba ZDK

Ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona Azra Sinanović, sa saradnicima, posjetila je Privrednu komoru Tuzlanskog kantona gdje je s direktorom Nedretom Kikanovićem te pomoćnikom ministra za rad i zapošljavanje, pravne opće i ekonomske poslov u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Nurdinom Muhamedbegovićem  razgovarala o mogućnostima unapređenja saradnje dvaju ministarstava i privrednih komora u Zenici i Tuzli.

Bila je ovo prilika da se podijele iskustva iz ranije realiziranih projekata, te predstave aktivnosti i dosadašnji rezultati resornih ministarstava i komora.

Ministrica Sinanović je naglasila da ovo ministarstvo i cjelokupna Vlada Zeničko-dobojskog kantona imaju odličnu saradnju s Privrednom komorom ZDK na projektima iz oblasti zapošljavanja mladih i njihovom ostanku u BiH, što je glavni motiv za realizaciju zajedničkih projekata.

-Otvoreni smo za saradnju i sa resornim ministarstvom iz Tuzlanskog kantona i kantonalnom Privrednom komorom Tuzla, na zajedničkim projektima, sa zajedničkim idejama i naporima za stvaranje pozitivnog okruženja u BiH", rekla je ministrica Sinanović.

Direktor Kikanović je izrazio nadu da će saradnja u 2022. biti podignuta na viši nivo te da će u Tuzlanskom kantonu slijediti primjere dobre prakse u oblasti zapošljavanja, ostvarenog u saradnji Vlade i Privredne komore u Zeničko-dobojskom kantonu.

Pomoćnik resornog ministra u Vladi TK-a Muhamedbegović rekao je da je zapošljavanje i ostanak mladih jedan od prioriteta te vlade te da će iskustva ZDK-a biti vrlo korisna za naredne projekte u TK-u.

Dogovoreno je da se novi sastanak održi u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK-a, te da se u narednom periodu intenzivira saradnja na više zajedničkih projekata, kao što je završeni projekt "Izgradnja standarda kvaliteta u obrazovanju odraslih" u čijoj realizaciji su učestvovali Privredna komora Kantona Sarajevo, Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona i Kantonalna privredna komora Tuzla, a kojeg su finansijski podržali Fondacija Helvetas-Moja budućnost i Federalni zavod za zapošljavanje.

Press služba ZDK

U sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana je 30. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje ZDK. Na sjednici je, u skladu sa usvojenim dnevnim redom, potpisan Anex Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje ZDK te razmatrana Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja u ovom kantonu za 2021. godinu.

Socijalni partneri su nakon razmatranja dokument jednoglasno primili k znanju te dali punu podršku Vladi ZDK-a za iznalaženje rješenja za sistemsko rješavanje problema nezaposlenosti i gorućeg problema na tržištu rada - odlivu radne snage.

U nastavku sjednice socijalni partneri su jednoglasno podržali donošenje Zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, zauzevši jednoglasan stav da je ovo put kojim će se ispraviti dugogodišnja nepravda učinjena prema kantonima koji su generatori privrednog razvoja Federacije BiH.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK/Press služba ZDK

Stranica 1 od 14

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma