Programom energetske efikasnosti kojeg implementira Vlada Zeničko-dobojskog kantona ove godine obuhvaćena je i OŠ "Ćamil Sijarić" Nemila, Zenica. Zahvaljujući zajedničkom ulaganju Zeničko-dobojskog kantona i "Caritasa" u iznosu od 90.000 KM, u Područnoj školi "Vukotići" privodi se kraju ugradnja sistema grijanja, sanacija krova i podova, te zamjena rasvjetnih tijela, sanitarija i fasade.

"Stare peći na drva zamijenjene su modernim centralnim grijanjem sa kotlom na biomasu na principu pirolize, gdje se sagorjevaju plinovi iz drveta nastali izgaranjem drveta na temperaturama iznad 100 stepeni. Piroliza smanjuje potrošnju energenta za 30 posto, tako da očekujemo značajne finansijske uštede", kazao je ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Mensur Sinanović.

Projekt energetske efikasnosti implementiran je i u PŠ "Topčić Polje", gdje je zajedničkim ulaganjem kantonalne Vlade i "Caritasa" od 21.000 KM obnovljena fasada, zamijenjena stolarija kao i sanitarije. "Učenici i nastavnici imat će mnogo ugodniji ambijent za rad i boravak u školi, tako da očekujemo još bolje rezultate u učenju", rekao je ministar Sinanović nakon obilaska dva školska objekta sa predstavnikom "Caritasa" Fuadom Imamovićem i direktorom OŠ "Ćamil Sijarić" Ahmedom Buljubašićem.

Osim ovih aktivnosti u okviru projekta izvršit će se ugradnja solarnog sistema za potrošnu toplu vodu na studentskom domu u Zenici za šta je planirano 25.000 KM.

Ulaganja nisu zaobišla ni PŠ "Šerići". Ova škola dobila je sportski poligon u koji su Vlade i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport uložili 35.000 KM.

 

Press služba ZDK

Primopredajom gradilišta započeta je druga faza izgradnje objekta Osnovne škole "Hasan Kikić" u zeničkom naselju Tetovo. Izgradnju škole finansira Vlada Zeničko-dobojsskog kantona koja je obezbijedila sredstva u iznosu od 2,3 miliona KM.

Tokom ljeta u sklopu prve faze, koja je koštala 1,2 miliona KM, završeni su grubi građevinski radovi od temelja do krova, te ugrađena vanjska stolarija, a u iduća dva i po mjeseca planirani su preostali zidarski, instalaterski i završni radovi te opremanje objekta. Za drugu fazu osigurano je 1,1 milion KM.

"Vlada ZDK je u budžetu obezbijedila potrebna sredstva i u cjelosti zaokružila finansijsku konstrukciju, odabrala izvođača za drugu fazu i predala gradilište, tako da očekujemo da se izgradnja škole nastavi prema planu. Učenici i nastavnici OŠ "Hasan Kikić" imat će odlične uslove za odvijanje nastavnog procesa i boravak u školi, jer će nova školska zgrada biti jedna od najmodernijih u BiH", kazao je premijer ZDK Miralem Galijašević nakon obilaska gradilišta u Tetovu.

Nova škola će imati osam učionica, dvije višenamjenske prostorije, upravne prostorije, energetski blok, prostorije koje će se koristiti za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, igralište za niže uzraste kao i sportski poligon za sve uzraste.

Press služba ZDK

Osnovna škola "Begov Han" Žepče dobila je novu sportsku dvoranu. Izgradnju multifunkcionalnog objekta finansirali su Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Općina Žepče sredstvima u ukupnom iznosu od 800.000 KM.

Svečanu vrpcu presjekli su premijer ZDK Miralem Galijašević, kantonalni ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mensur Sinanović, načelnik Općine Žepče Mato Zovko i bivši direktor škole Adil Gačić, u čijem je mandatu započeta izgradnja objekta.

"Posebno mi je drago što je dvorana izgrađena u Begovom Hanu, jer u ovoj školi imamo trend porasta broja učenika. Ulaganje u obrazovanje je najsigurnije ulaganje i Vlada ZDK je opredijeljena da svaka škola na području kantona ima dvoranu. U prethodne četiri godine u obrazovnu infrastrukturu uložili smo 22 miliona maraka, na što smo kao Vlada ponosni", kazao je premijer Galijašević.

Načelnik Zovko izrazio je zadovoljstvo zbog završetka dvorane koja je bila dio programa kapitalnih investicija Općine Žepče za period 2015.-2019. godina. "Najradosniji sam kada otvaramo nove objekte, bez obzira da li se radi o privredi, infrastrukturi ili školstvu. Još mi je draže što je dvorana zajedno finansirana sa Vladom ZDK i što će služiti ne samo djeci, nego i za održavanje sportskih i kulturnih događaja", kazao je Zovko.

Izgradnja sportske dvorane u OŠ "Begov Han" započeta je 2012. godine, a radovi su intenzivirani u protekle dvije godine kada je uloženo više od 200.000 KM. Ovo je osma sportska dvorana koja je izgrađena u mandatu aktuelne Vlade ZDK.

 

Press služba ZDK

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona u partnerstvu sa domaćim i stranim vladinim i nevladinim organizacijama te osnovnim i srednjim školama na području ovog kantona u proteklom periodu je implementiralo različite projekte koji za cilj imaju unapređenje djelotvornosti rada škola.

Jedan od projekata je i projekat pod nazivom ''Djeca djeci'' koji se odnosi na opremanje osnovnih škola ormarićima za učenike nižih razreda osnovne škole. Projekat je uspješno implementiran u općini Zavidovići u školskoj 2017/2018. godini u saradnji Mješovite srednje škole Zavidovići, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i šest osnovnih škola sa područja ove općine. Kroz implementaciju ovog projekta nabavljeni su ormarići za sva odjeljenja nižih razreda osnovne škole i na taj način je omogućeno da se rastereti učenička torba u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Navedena organizacija preporučuje da težina učeničke torbe ne smije prelaziti 10 posto ukupne težine učenika. Učenici prvog razreda osnovne škole polaze u prvi razred sa 6,5 godina života, a njihova prosječna tjelesna masa iznosi 24 kg, što nas upućuje na potrebu da težina učeničke torbe ne bi trebala za ovaj uzrast prelaziti 2,4 kilograma.

Nakon uspješne implementacije projekta ''Djeca djeci'' u općini Zavidovići, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport je odlučilo da se projekt eksperimentalno provede u Gradu Zenica, u jednom odjeljenju prvog razreda u OŠ ''Meša Selimović'' u Zenici, te su za potrebe implementacije projekta osigurani ormarići za 30 učenika I3 odjeljenja. Nakon eksperimentalne provedbe projekta u ovom odjeljenju, menadžment škole će u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Mješovitom srednjom školom u Zavidovićima i drugim srednjim školama koje profiliraju učenike u zanimanje stolar, nastaviti sa opremanjem učionica potrebnim ormarićima.

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mensur Sinanović u srijedu je posjetio OŠ ''Meša Selimović'' u Zenici gdje je prisustvovao svečanoj primopredaji ormarića za I3 odjeljenje, čime je i zvanično otpočela implementacija pomenutog projekta.

"Ovim projektom se može adekvatno odgovoriti na preporuke Svjetske zdravstvene organizacije kada je u pitanju težina učeničke torbe, te istovremeno omogućiti školama srednjeg stručnog obrazovanja, tj. učenicima i nastavnicima kvalitetnije izvođenje praktične nastave. Projekat ''Djeca djeci'' bi se na sličan način mogao implementirati i u drugim općinama Zeničko-dobojskog kantona i na taj način poboljšati materijalno-tehnički uvjeti u školama što će pomoći boljoj organizaciji odgojno-obrazovnog procesa", istakao je ministar Sinanović.

Napominje da je u posljednje dvije godine za radove na sanaciji krova na fiskulturnoj sali OŠ "Meša Selimović" Zenica, kao i sanaciji krovova na centralnoj školi, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona izdvojilo ukupno 62.000,00 KM. Također je izvršena i zamjena dijela elektroinstalacija u vrijednosti od 7.000,00 KM te je u 2018. godini izdvojeno 15.500,00 KM na ime sanacije stolarije i zamjene radijatora.

Nakon obilaska škole konstatovano je da su svi planirani radovi okončani, te su prisutni izrazili veliko zadovoljstvo organizacijom i kvalitetom izvedenih radova.

 

Press služba ZDK

 

Prva osnovna škola Zavidovići napravila je još jedan korak ka potpunoj opremljenosti za obavljanje inkluzivne nastave. Prvačić Tarik Zambaković, dijete sa poteškoćama u razvoju, na početku školske godine dobio je laptop sa specijalnom tastaturom prilagođenom njegovim potrebama. Kupovinu opreme omogućilo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

"Ovom donacijom olakšan je rad učeniku, ali i njegovoj učiteljici Fadili Suljičić i roditeljima. Tarik radi po prilagođenom programu uz stručnu pomoć edukatora-rehabilitatora Emine Katardžić-Muhić, čiji je angažman također omogućilo resorno kantonalno ministarstvo", kazao je direktor škole Admir Višća.

Ovo odjeljenje posjetio je i resorni ministar Mensur Sinanović, istakavši zadovoljstvo što su stvoreni uslovi da dječak krene u školu i da je odlično prihvaćen od vršnjaka iz razreda. Prva osnovna škola Zavidovići od ranije ima lift, tako da je prvačiću Tariku, ali i svim drugim osobama u kolicima omogućeno nesmetano kretanje po školskoj zgradi.

Press služba ZDK

Kantonalni ministri za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mensur Sinanović, prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Fahrudin Brkić i ministar zdravstva Dragoljub Brenjo boravili su u radnoj posjeti općini Breza. U pratnji općinskog načelnika Muniba Zaimovića ministri su obišli osnovne škole "Enver Čolaković" i "Safvet-beg Bašagić", koje su obuhvaćene ovogodišnjim programom energetske efikasnosti, a kojeg implementira i finansira Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

"U obje škole nastava je krenula na vrijeme i bez poteškoća, a uslovi su znatno bolji zahvaljujući značajnim investicijama. U utopljavanje zgrade OŠ "Enver Čolaković" prošle godine je uloženo 80.000 KM, a ove godine smo zajedno sa UNDP-om izdvojili 75.000 KM za postavljanje fasade i ugradnju led rasvjete. U Područnoj školi "Župča", u sastavu OŠ "Safvet-beg Bašagić", u toku je zamjena vanjske stolarije, fasade i rekonstrukcija sportske sale, za što je obezbjeđeno 166.000 KM. Radovi u Župči kasne jer lokalne vlasti u Brezi nisu pravovremeno osigurale potrebnu dokumentaciju, ali vjerujemo da će radovi biti završeni prije zime", kazao je ministar Sinanović.

Direktorica OŠ "Enver Čolaković" Velida Zaimović-Džafić zahvalila se ministru Sinanoviću i Vladi ZDK na čelu s premijerom MIralemom Galijaševićem na odobrenim sredstvima, a direktorica Mersiha Dinar-Šehić je uime kolektiva škole "Safvet-beg Bašagić" ministru obrazovanja ZDK uručila prigodnu zahvalnicu.

Također, kantonalni ministri posjetili su Dom zdravlja "Breza" i Javnu ustanovu za predškolsko obrazovanje i vaspitanje "Umihana Čuvidina", gdje su sa direktorima Fikretom Salčinovićem i Amrom Mušić razgovarali o problemima i mogućnostima unapređenja uslova rada.

Ministri Sinanović i Brkić te ministar Fahrudin Čolaković kasnije su prisustvovali svečanom otvaranju Područne škole "Ravne" u sastavu OŠ "Vareš Majdan" Vareš. U ratu uništena školska zgrada potpuno je obnovljena, a rekonstrukciju vrijednu 100.000 KM zajedno su finansirali Turska vojna misija u BiH i Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

 

Press služba ZDK

Osnovna škola "Ahmed Muradbegović" Stranjani dobila je novo školsko igralište, za čiju je izgradnju sredstva u iznosu od 45.000 KM obezbijedila Vlada Zeničko-dobojskog kantona. Završeno je asfaltiranje podloge, a preostalo je još da se iscrtaju sportski tereni te postave golovi za nogomet i koševi.

"Raduje me da je škola u Stranjanima napokon dobila adekvatno školsko igralište. Obezbjedili smo uslove za održavanje časova tjelesnog odgoja i rad vannastavnih sekcija, a poligon će moći koristiti i mjesna zajednica", kazao je tokom radne posjete ovoj školi ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Mensur Sinanović. Centralnu školu u Stranjanima i tri područne, u selima Lokvine, Pojske i Vrselje, pohađa 600 učenika.

Vlada ZDK je u OŠ "Ahmed Muradbegović" u protekle dvije godine uložila 230.000 KM. U Područnoj školi "Pojske" prošle godine rekonstruisan je krov, zamijenjena stolarija i nabavljen novi namještaj za što je izdvojeno ukupno 160.000 KM, a dio sredstava obezbijedila je Vlada Republike Turske preko Turske vojne misije u BiH. Školsko igralište u Pojskama uskoro bi trebalo dobiti novu ogradu čime će se značajno unaprijediti sigurnost đaka, jer se škola i igralište nalaze pored ceste.

"Potpisan je ugovor za gradnju i ograda bi trebala biti završena za nekoliko sedmica. Istovremeno se pripremamo za još dva važna infrastrukturna projekta, a to je izgradnja sportske dvorane u PŠ "Lokvine" te izgradnju igrališta u PŠ "Vrselje". Imamo razumijevanje ministra Sinanovića i premijera Miralema Galijaševića koji su prepoznali potrebe ove škole", kazao je direktor Mirnas Fazlić.

Pripremljen je projekt rekonstrukcije krova, zamjene stolarije i utopljavanja fasade na zgradi centralne škole u Stranjanima, a planirano je da se s tim projektom započne naredne godine.

Press služba ZDK

Osnovna škola "Enver Čolaković" Janjići u zimu će u ući sa novom stolarijom. Vlada Zeničko-dobojskog kantona je kroz projekt energetske efikasnosti za zamjenu stolarije na centralnoj školi u Janjićima kod Zenice izdvojila 120.000 KM.

"Radovi na zamjeni stolarije privode se kraju. Ranije je zamijenjen krov a još preostaje da zgradu utoplimo novom fasadom, što smo planirali za narednu godinu. Time ćemo značajno popraviti uslove za boravak i odvijanje nastavnog procesa, ali i ostvariti uštede kroz smanjenu potrošnju energije", kazao je prilikom posjete ovoj školi ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Mensur Sinanović.

Nastavni proces u centralnoj i područnim školama, kako je ministra informisao direktor Elvir Ibrahimagić, odvija se bez poteškoća.

Vlada ZDK je odobrila 35.000 KM za izgradnju malog sportskog poligona u Područnoj školi Lašva, a sve aktivnosti oko izgradnje poligona vodi školska uprava. Tender za izvođača radova je u toku. Kada su u pitanju potrebe Područne škole Gnjusi, dogovoreno je da se krene u izradu projektne dokumentacije za malu sportsku dvoranu, kako bi se mogla planirati sredstva u budžetu za narednu godinu.

U periodu 2015-2018.  godina u školske objekte na području Zeničko-dobojskog kantona kroz kapitalna ulaganja investirano je 22 miliona KM. Samo kroz projekt energetske efikasnosti rekonstruisano je i energetski utopljeno 28 centralnih škola.

 

Press služba ZDK

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Mensur Sinanović posjetio je Osnovnu školu "Mula Mustafa Bašeskija" Donje Moštre, općina Visoko, gdje je sa direktoricom Jasminom Uzunalić, te predstavnicima školskog odbora i mjesnih vlasti razgovarao o početku školske godine, a posebno projektu izgradnje nove školske zgrade u kojoj će nastavu pohađati niži razredi.

"Izgradnja nove škole započeta je prije tri godine, a Vlada je do sada izdvojila 260.000 KM, od toga u ovoj godini 100.000 KM. Zgrada je pokrivena i ugrađena vanjska stolarija. U budžetu za iduću godinu ćemo predvidjeti sredstva za završetak škole", kazao je Sinanović.

Ministar obrazovanja ZDK posjetio je i Područnu školu "Poriječani" gdje je u toku izgradnja ograde uz lokalnu saobraćajnicu za koju je iz budžeta ovog ministarstva izdvojeno 11.000 maraka, kako bi se unaprijedila bezbjednost đaka.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, nakon provedene javne rasprave, utvrdila je i u dalju skupštinsku proceduru uputila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih.

Zakon koji je trenutno na snazi donesen je u aprilu 2015. godine, a prilikom njegove implementacije uočena je potreba za izmjenama i dopunama, u smislu jednostavnije primjene zakonskog okvira kojem je jedini cilj stvaranje "društva koje uči", dakle cjeloživotnog učenja zbog zaustavljanja porasta nezaposlenosti.

Usvajanjem izmjena očekuje se poboljšanje ukupnog stanja u segmentu obrazovanja odraslih, odnosno usklađivanje zakonskih rješenja sa realiziranim reformskim principima i aktuelnom obrazovnom praksom, te nastavak započetih, sveobuhvatnih reformi na svim nivoima obrazovno-odgojne djelatnosti pri čemu će se uzeti u obzir i aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, uz nastavak redovnog servisiranja obaveza prema ustanovama registriranim za obrazovanje odraslih.

Prema obrazloženju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, za realizaciju ovog zakona neće biti potrebna dodatna finansijska sredstva iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona.

 

Press služba ZDK

 

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma