Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona je distribuiralo dokumentarni film o prevenciji vršnjačkog nasilja u sve osnovne i srednje škole na području Zeničko-dobojskog kantona.

Dokumentarni film pod nazivom „Ti nisi sam/a“ nastao je u okviru projekta Udruženja za razvoj društva KAP pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku i predstavlja reprezentativni edukativni materijal u svrhu prevencije vršnjačkog nasilja.

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je osigurala i izvršila isplatu druge rate stipendija za 1.980 korisnika prvog i drugog ciklusa studiranja, 24.10.2016. godine, za studijsku 2015./2016. godinu u iznosu od 298.980,00 KM.

Raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama je slijedeća:

BREZA

8.607,00 KM

KAKANJ

14.496,00 KM

MAGLAJ

14.798,00 KM

OLOVO

1.661,00 KM

TEŠANJ

6.644,00 KM

USORA

2.869,00 KM

VAREŠ

2.869,00 KM

VISOKO

39.562,00 KM

ZAVIDOVIĆI

23.556,00 KM

ZENICA

146.168,00 KM

ŽEPČE

37.750,00 KM

 

 

Ministarstvo za obrazovanje,nauku,kulturu i sport

Dana 21. i 22.10.2016. godine  u Mostaru je održana Druga međunarodna konferencija „Gradimo mostove u obrazovanju odraslih“, koju je organizirao DVV International — Ured za Bosnu i Hercegovinu, a pod generalnim pokroviteljstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Na konferenciji je učestvovalo više od 80 učesnika iz sedam zemalja, među kojima su vodeći teoretičari, istraživači i praktičari iz oblasti andragogije. Konferenciji je prisustvovao i Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona sa saradnicima. Treba istaći da je konferenciji prisustvovalo šest ministara obrazovanja, kao i predstavnici nadležnih vladinih tijela, nevladinih organizacija, te privatnih providera u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini, koji su sa kolegama iz regiona razmijenili iskustva i pokušali pronaći adekvatne modele za unapređivanje prakse i saradnje u oblasti obrazovanja, učenja i obuke odraslih u Jugoistočnoj Evropi s fokusom na definiranje prioriteta za naredni period.

Konferenciju u Mostaru su otvorili:

  • Adnan Husić, pomoćnik Ministra civilnih poslova BiH
  • dr.sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona
  • dr.sc. Emir Avdagić, direktor DVV International - Ureda za Bosnu i Hercegovinu
  • Susanne Mattis, referat za odnose s javnošću, kulturu i protokol Ambasade SR Njemačke u BiH
  • prof. dr. Katarina Popović, generalni sekretar ICAE (International Council for Adult Education

Učesnici su na konferenciji razgovarali o implementaciji koncepta cjeloživotnog učenja u društvu, vještinama odraslih, standardima u obrazovanju odraslih, te profesionalizaciji andragoških djelatnika.

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Dana 17.10.2016. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona posjetila je visoka delegacija Ministarstva obrazovanja Republike Turske u sastavu: Celil Gungor, generalni direktor Direkcije za specijalno obrazovanje i usluge savjetovanja pri Ministarstvu obrazovanja Republike Turske, Turgut Bagriacik, šef odjela i Dogan Onur Koksal, ekspert.

Visoka delegacija Ministarstva obrazovanja Republike Turske stigla je u pratnji atašea Ambasade Republike Turske g. Vasi Ete i direktora Fonda „Bošnjaci“ g. Šahina Kerle.

Nakon prijema delegacije od strane ministra Mensura Sinanovića u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, posjećena je Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje djece sa posebnim potrebama u Zenici.

Posjeta je upriličena s ciljem upoznavanja predstavnika oba ministarstva sa stanjem specijalnog obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu i dogovora o daljoj saradnji.

 

 

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je  na 70. sjednici, održanoj 20.09.2016. godine, na prijedlog  Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport donijela Zaključak o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na studijskim programima Lokalni ekonomski razvoj i politika i Poslovne i javne finansije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2016./2017. godini, i to:

30 studenata na studijskom programu Lokalni ekonomski razvoj (10 studenata finsira osnivač i 20 samofinansirajući) i
30 studenta na studijskom programu Poslovne i javne finansije (10 studenata finansira osnivač i 20 samofinansirajući).

 

Press služba

Svečano obilježavanje početka nove školske godine, koja za 43.702 učenika u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona počinje 1.septembra 2016.godine, održat će se u Osnovnoj školi  „Meša Selimović“ u Zenici sa početkom u 12 sati i 45 minuta.

Tom prilikom prisutnima će se obratiti predstavnici Vlade Zeničko-dobojskog kantona i Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja.

Ove školske godine prvi školski čas u svim školama Zeničko-dobojskog kantona započet će intoniranjem državne himne.

Svim učenicima, nastavnicima i drugim uposlenim u obrazovanju želimo sretnu i uspješnu novu školsku 2016/17.godinu.

 

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je donijela Odluku o utvrđivanju visine stipendije i broja rata za isplatu u akademskoj 2015./2016. godini.

Navedenom Odlukom utvrđeno je da će stipendije biti dodijeljene za 1970 studenata prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona.

Visina stipendije po jednom korisniku iznosi 453,00 KM i isplaćivat će se u tri jednaka bespovratna iznosa po 151,00 KM.

Studentima koji studiraju za deficitarna zanimanja, a imaju prosjek ocjena najmanje 9,00 ili ekvivalent, dodjeljuje se dodatna novčana nagrada u visini stipendije.

Sredstva u iznosu od 900.000,00 KM su obezbijeđena iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu.

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Dana 27.6.2016. godine Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona primio je u radnu posjetu visoku delegaciju  iz Njemačke, gospodina Mihaela Fiebiga, direktora referata za podršku socijalnih struktura i razvoj pri Ministarstvu za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), gospodina Cristopha Josta, generalnog direktora DVV International (Deutscher Volkshochschul Verband e.V) u Bonnu i Emira Avdagića, direktora DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu.

Visoki zvaničnici iz Savezne Republike Njemačke posjetit će Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport s ciljem upoznavanja sa postignućima Zeničko-dobojskog kantona na polju obrazovanja odraslih.

Razgovaralo se o planovima u oblasti obrazovanja odraslih, rezultatima dosadašnje saradnje sa DVV International - Uredom u Bosni i Hercegovini, ali i mogućim vidovima saradnje i podrške DVV-a u budućnosti.

Gospodin Fiebig je prenio pozdrave gospodina Gerda Müllera, ministra za privrednu saradnju i razvoj u Vladi Savezne Republike Njemačke, iskazao zadovoljstvo dosadašnjim postignućima Zeničko-dobojskog kantona zbog donošenja Zakona o obrazovanju odraslih i aktivnosti Ministarstva na tom polju, ali i zbog uspješne saradnje sa njemačkom organizacijom DVV International.

Gospodin Jost, također, iskazao je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i rezultatima, ali i zbog uspješnih zajedničkih aktivnosti za DVV International – Uredom za Bosnu i Hercegovinu.

Sastanak je protekao u radnoj i prijatnoj atmosferi, gosti su dobili informacije o dosadašnjim aktivnostima, ali i planovima za budućnost i zainteresiranosti Ministarstva da se saradnja nastavi i intenzivira u budućnosti.

U svojim završnim obraćanjima, gospodin Fiebig, Jost i Avdagić su iskazali spremnost da se saradnja nastavi kroz različite vidove stručne i finasijske podreške, putem DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu, kvalitetnoj provedbi Zakona o obrazovanju odraslih. 

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Treći modul obuke "Menadžment u obrazovanju", koju je pohađalo 20 direktora odgojno-obrazovnih ustanova sa područja Zeničko-dobojskog kantona., realiziran je 30. i 31.5.2016. godine

Prisustvom i aktivnim učešćem i na III. modulu, i izradom praktičnog samostalnog rada, 20 direktora odgojno-obrazovnih ustanova su sa uspjehom okončali obuku koja će u mnogome poboljšati njihovu upravljačku praksu i unaprijediti rad odgojno-obrazovnih ustanova.

Obuku "Menadžment u obrazovanju" pohađali su direktori osnovnih i srednjih škola koji su bili veoma zainteresirani da prisustvuju ovakvom tipu obuke i iskazali spremnost da prisustvuju na sva tri modula i izrade samostalni praktični rad.

Svečanosti uručenja certifikata o uspješno okončanoj obuci prisustvovali su Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, Munevera Selmanović, direktorica Pedagoškog zavoda i dr. sc. Emir Avdagić, direktor DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu.

 Polaznici su iskazali zadovoljstvo zbog prilike da prisustvuju obuci i zahvalili se  kreatorima i realizatorima obuke, prof. dr. Šefiki Alibabić i doc. dr. Jovanu Miljkoviću, sa Odjeljenja za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, za ugodno i korisno utrošeno vrijeme i istakli da se nadaju nastavku ovakve vrste obuke.  

Ministar Sinanović se zahvalio svim prisutnim direktorima na njihovom aktivnom učešću, iskazao zahvalnost DVV International – Uredu za Bosnu i Hercegovinu, koji su pružili stručnu i finansijsku pomoć za realizaciju ove obuke, i izrazio nadu da je ova obuka samo početak dugotrajnije saradnje u realizaciji seminara sa prof. dr. Šefikom Alibabić i doc. dr. Jovanom Miljkovićem.

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona boravio je u Saveznoj Republici Njemačkoj, od 19. do 22.5.2016. godine,  u gradu  Gelsenkirchen na manifestaciji "Dan za Zenicu". Posjeta Gelsenkirchenu, gradu pobratimu grada Zenice, realizirana je na poziv  gradonačelnika Gelsenkirchena, gosp. Franka Baranowskog, a u organizaciju i uz finasijsku podršku Njemačkog saveza visokih narodnih škola, DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu.

U okviru manifestacije "Dani za Zenicu" ministar Sinanović i dr. sci. Emir Avdagić, direktor DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu prisustvovali su konferenciji posvećenoj obrazovanju i svojim učešćem i prigodnim obraćanjem dali doprinos uspješnosti ove manifestacije.

Tokom posjete uspostavljeni su kontakti, razmijenjena iskustva i iskazana spremnost da se dalje jačaju veze između ova dva grada, ali i intenzivira saradnja u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Posebno je razgovarano i dogovorena saradnja sa Medicinskom školom u Zenici, saradnja osnovnih i srednjih škola s ciljem razmjene iskustava u radu sa djecom i mladima s posebnim potrebama, kao i učešće naših mladih sportista na evropskoj manifestaciji "Rurske sportske igre" u Gelsenkirchenu.

  

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma