Septembar 2022

Angažovano lice će, kao vanjski saradnik, raditi na poslovima i zadacima koji se odnose na realizaciju aktivnosti iz projekta „Uvođenje održivog modela zagovaranja za ljudska prava kroz mrežu medija i stručnjaka putem osnivanja Centra za istraživanje, izradu javnih politika i zagovaranje – CERPOMA“. Ovi poslovi i zadaci podrazumijevaju provođenje zagovaračke kampanje kroz sastanke sa medijskim kućama, portalima i novinskim agencijama i potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i saradnji sa medijskim kućama, portalima i novinskim agencijama.

Pored općih uslova (da je državljanin BiH, da je punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja poziva nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba da ispunjava i sljedeći poseban uslov:

a) završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera, što se dokazuje kopijom diplome;

b) odlično poznavanje engleskog jezika, što dokazuje kopijom potvrde;

c) iskustvo na implementaciji projekata koje finansiraju EU i drugi donatori, što dokazuje kopijom potvrde ili ugovora o ranijim poslovima sklopljenim sa naručiocem posla.

 

Kandidati treba da dostave prijavu sa sljedećim prilozima:

- biografiju,

- dokaz o ispunjavanju navedenog posebnog uslova,

- ukupnu neto cijenu usluge za period angažmana po satu.

Prijave je potrebno dostaviti Stručnoj službi za razvoj i međunarodne projekte ZDK

adresa: Kučukovići 2, 72000 Zenica ili na

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ovaj javni poziv ostaje otvoren do 04.10.2022. godine.

Objavljeno u Javni pozivi i oglasi

Angažovano lice će, kao vanjski saradnik, raditi na poslovima i zadacima koji se odnose na realizaciju aktivnosti iz projekta „Uvođenje održivog modela zagovaranja za ljudska prava kroz mrežu medija i stručnjaka putem osnivanja Centra za istraživanje, izradu javnih politika i zagovaranje – CERPOMA“. Ovi poslovi i zadaci podrazumijevaju uključivanje u pripremu i organizovanje Konferencije povodom obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa.

Pored općih uslova (da je državljanin BiH, da je punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja poziva nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba da ispunjava i sljedeći poseban uslov:

a) članstvo u udruženju/savezu slijepih građana.

Kandidati treba da dostave prijavu sa sljedećim prilozima:

- biografiju,

- dokaz o ispunjavanju navedenog posebnog uslova,

- ukupnu neto cijenu usluge za period angažmana po satu.

 

Prijave je potrebno dostaviti Stručnoj službi za razvoj i međunarodne projekte ZDK

adresa: Kučukovići 2, 72000 Zenica ili na

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Ovaj javni poziv ostaje otvoren do 04.10.2022. godine.

Objavljeno u Javni pozivi i oglasi

Obavještavaju se potencijalni kandidati za stjecanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila da je rok za predaju prijava na Javni poziv za stjecanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila, broj: 10-23-138-3/22 od 20.09.2022. godine, produžen do 15.11.2022. godine.

Tekst Javnog poziva za stjecanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila, broj: 10-23-138-3/22 od 20.09.2022. godine, može se preuzeti na linku: https://zdk.ba/javni-pozivi/item/11004-javni-poziv-za-stjecanje-zvanja-instruktora-voznje-2022

Prijavljivanje se vrši putem obrasca Prijave koji se može preuzeti na linku:   http://80.65.74.245:10084/eregistar/obrasci/MONKS.3.pdf        

Objavljeno u Javni pozivi i oglasi

Obavještavaju se potencijalni kandidati za stjecanje licenci predavača teoretske nastave, ispitivača iz teoretskog dijela ispita, ispitivača iz upravljanja motornim vozilom i ispitivača iz poznavanja prve pomoći, da je rok za predaju prijava na Javni poziv za stjecanje licenci, broj: 10-23-138-2/22 od 19.09.2022. godine, produžen do 01.11.2022. godine.

Tekst Javnog poziva za stjecanje licenci, broj: 10-23-138-2/22 od 19.09.2022. godine, može se preuzeti na linku: https://zdk.ba/javni-pozivi/item/10989-javni-poziv-za-sticanje-licenci-za-2022-godinu

Prijavljivanje se vrši putem obrasca Prijave koji se može preuzeti na linku:   http://80.65.74.245:10084/eregistar/obrasci/MONKS.4.pdf          

Objavljeno u Javni pozivi i oglasi
Stranica 1 od 2

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma