Mart 2022

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 148. sjednici usvojila Informaciju o naknadi troškova liječenja i nabavke lijekova za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2021. godini.

Informacija prikazuje sprovedene aktivnosti, potrebu i opravdanost postojanja ovoga transfera. Obzirom da je određeni broj nezaposlenih iz reda ove populacije ili sa niskim primanjima koji teško održavaju osnovne funkcije i potrebe porodica: ratni vojni invalidi, demobilisani branioci i članovi porodica poginulih branilaca, kontinuirano se vrši dodjela sredstava ovog vida novčane pomoći.

-Ovom vrstom pomoći ministarstvo nastoji ublažiti postojeće teško socijalno-ekonomsko stanje boračke populacije, kao i stanje izazvano pandemijom. S ovakvom praksom ćemo nastaviti i ubuduće - rekao je resorni ministar Fahrudin Čolaković.

U 2021. godini ukupno je realizirano 3.306 zahtjeva pripadnika branilačke populacije i utrošeno 1.194000,00 KM, a sredstva su realizirana u 100-postotnom iznosu.

Među korisnicima najviše je bilo demobilisanih branilaca 2.641, zatim članova porodica poginulih boraca 191, ratnih vojnih invalida 456 te 18 dobitnika najvećih ratnih priznanja. Po općinama, najveći broj korisnika je iz Zenice 584, Zavidovića 547, Visokog 493, Maglaja 421, Žepča 298, Tešnja 278, Kaknja 174, Olova 160, Breze 134, Vareša 109, Doboj Juga 68 i Usore 40.

Premijer Mirnes Bašić naglasio je kontinuirano opredjeljenje Vlade da unapređuje položaj branilačke populacije te da svake godine povećava izdvajanja za liječenje boračkih kategorija.

Press služab ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ured za borbu protiv korupcije i Tim za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) predstavili su danas Strategiju za prevenciju i borbu protiv korupcije ZDK-a za period 2022.-2026. godine, koju je na svom današnjem zasjedanju usvojila i Vlada ZDK.

Predsjednik Tima za borbu protiv korupcije i vršilac dužnosti sekretara novoosnovanog Ureda za borbu protiv korupcije Vlade ZDK Dževad Fejzić istakao je kako će, na osnovu Strategije, poduzeti značajne mjere i aktivnosti po pitanju prevencije i borbe protiv korupcije.

-ZDK je krenuo u proces prevencije i borbe protiv korupcije još 2016. godine. Strategijom stavljamo akcent na jako bitne stvari, a to je da je prevencija najvažnija u borbi protiv korupcije. To znači da ćemo u narednom periodu preventivno djelovati, ali je suština da će sve istražne radnje koje su potrebne da bi se utvrdilo ako je došlo do koruptivnih radnji, raditi nadležne institucije, a to sue MUP i Tužilaštvo ZDK-a - istakao je Fejzić.

Novina u ovoj strategiji u odnosu na prethodnu je da su, poštujući preporuke i smjernice Državne agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, ali i Zakona o borbi protiv korupcije BiH, uključili i jedinice lokalne samouprave u sistem koordinacije borbe protiv korupcije u ZDK.

U tom su cilju, kazao je Fejzić, organizirali pripremne radionice sa svim koordinatorima te su na tim radionicama imali predstavnike svih jedinica lokalne samouprave, što je ocijenio kao pohvalno.

-Druga novina je da smo mapirali procese rizika. Treća, i najvažnija stvar, jeste da ćemo vrlo brzo raditi na uspostavi E-registara, što će podrazumijevati E-registar javnih nabavki, poticaja, imenovanih… Smatram da je ova strategija vrlo kvalitetan dokument, koji ćemo u narednom periodu razraditi kroz Akcioni plan, što je operativni dokument koji je proizvod ove strategije - pojašnjava Fejzić.

Tim i Ured će zaprimati prijave te ih ocjenjivati o elementima krivičnog djela i proslijeđivati MUP-u i Tužilaštvu ZDK. Revizijom diploma, po podacima iz juna 2021. godine, do tada je bilo obuhvaćeno 7.500 diploma, od čega 5.700 u obrazovnom sektoru.

Sve "nelegalne diplome" upućene su na provjeru MUP-u i Tužilaštvu ZDK, a povratna informacija je da je proces u toku i da će biti okončan. Nakon juna prošle godine do 31. januara ove godine kontrolisano je još oko 1.500, a trenutno je u postupku oko 400 diploma. O tome će, najavljuje Fejzić, vrlo brzo Vladi ZDK proslijediti informaciju te predložiti mjere.

Premijer Mirnes Bašić podsjetio je kako su aktivnosti na borbi protiv korupcije, kao Vlada ZDK, počeli još 2015. godine, a kruna ovih aktivnosti da je formiranje Ureda početkom ove godine.

- Na ovu smo strategiju čekali da državni nivo donese svoju strategiju, da bismo mi svoju strategiju i svoje strateške dokumente uskladili s višim nivoima vlasti. Međutim, znajući kakva je situacija na državnom, a i na federalnom nivou, da nisu donijeli svoje strategije, mi smo se uz saglasnost APIK-a odlučili da donesemo svoju strategiju – kazao je Bašić.

Napomenuo je kako će kroz pet strateških ciljeva planirati sve aktivnosti u prevenciji i borbi protiv korupcije.

Strategiju je podržala i misija OSCE-a u BiH, čiji je predstavnik Daut Bajramović napomenuo kako od 2017. godine sarađuju s Timom za borbu protiv korupcije Vlade ZDK i ostalim tijelima na nivou ZDK.

-Redovno sarađujemo, provodimo aktivnosti na pripremi i izradi strateških dokumenata i akcionih planova, kao i provedbenih aktivnosti koje su sadržane u tim dokumentima. Ovu smo strategiju započeli izrađivati sredinom prošle godine, u junu mjesecu, na način da je Misija OSCE-a u BiH pružila ekspertsku pomoć – kazao je Bajramović.

Direktor Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH (APIK) Hasim Šabotić pohvalio je inicijativu da se Tim Vlade ZDK odlučio za izradu svoje strategije, za razliku od državnog nivoa.

-Mislim da je javnosti poznato da je APIK uradila državnu strategiju, za period 2020.-2024., ali nažalost nije bilo političke volje da se ta strategija usvoji. Međutim, mi smo krenuli sa inicijativom da ostali nivoi vlasti rade vlastite strategije, ne čekajući na državnu startegiju, jer nije bilo političke volje – istakao je Šabotić.

FENA/Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa Programom razvoja male privrede Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2024. godina, dana 04. aprila će objavit javne pozive za dodjelu sredstava po Programu utroška budžetskih sredstava u 2022. godini (subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima).
Sredstva za ovu namjenu planirana su Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/22), na poziciji Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 3.100.000,00 KM.

U skladu sa raspoloživim sredstvima biće objavljeno 9 (devet) javnih poziva i to:
1.    Javni poziv za odabir korisnika „Programa podrške razvoju konkurentnosti privrede (investiranje u opremu, obuke radne snage, promocija i sajmovi, standardi ikontrola kvalitete, patenti)“ za 2022. godinu;
2.    Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju investicija kod obrta i obavljanje djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata;
3.    Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namjenjenih subvencioniranju projekata turističke infrastrukture i suprastrukture;
4.    Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju projekata razvojnih agencija;
5.    Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namjenjenih za subvencioniranje (regresiranje) kamata po kreditima odobrenim u period 2020. – 2022. godina po osnovu Kreditno-garancijskog fonda Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
6.    Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata.
7.    Javni poziv za podršku samozapošljavanja i razvoju start up-a,
8.    Javni poziv podrška samozapošljavanju i privrednim subjektima u it sektoru za kreiranje i izvoz digitalnih rješenja.
9.    Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje)  finansijskih sredstava namijenjenih podršci razvoja ženskog poduzetništva.

U odnosu na javne pozive iz prethodnih godina, u 2022. godini biće objavljena 3 nova javna poziva i to:
1.    Javni poziv za podršku samozapošljavanja i razvoju start up-a,
2.    Javni poziv podrška samozapošljavanju i privrednim subjektima u it sektoru za kreiranje i izvoz digitalnih rješenja.
3.    Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje)  finansijskih sredstava namijenjenih podršci razvoja ženskog poduzetništva.

Pored navedenog po Javnom pozivu za odabir korisnika „Programa podrške razvoju konkurentnosti privrede (investiranje u opremu, obuke radne snage, promocija i sajmovi, standardi ikontrola kvalitete, patenti)“ za 2022. godinu privredni subjekti osim za tehnološko unapređenje MSP, unapređenje kvaliteta proizvoda i standardizacija poslovanja i proizvodnih procesa, mogu aplicirati i za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radnika radi postizanja višeg stepena produktivnosti i kreiranje radnih mjesta, kao i za pristup tržištu i promocija proizvoda MSP.

Po Javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju investicija kod obrta i obavljanje djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata, u 2022. godini pored obrtnika koji obavljaju prerađivačku djelatnost mogu aplicirati i obrtnici sa područja Zeničko-dobojskog kantona koji obavljaju određene uslužne djelatnosti.

Javni pozivi će biti otvoreni 30 (trideset) dana od dana objave na web stranici Kantona, a krajnji rok za dostavu zahtjeva je 05.05.2022. godine, izuzev Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namjenjenih za subvencioniranje (regresiranje) kamata po kreditima odobrenim u period 2020. - 2022. godina po osnovu Kreditno-garancijskog fonda Vlade Zeničko-dobojskog kantona gdje je Javni poziv otvoren do 30.11.2022. godine i krajnji rok za dostavu zahtjeva je 30.11.2022. godine.

Javni pozivi će biti dostupni na web stranici Kantona – Javni pozivi.

Cilj objave navedenih javnih poziva je pružanje podrške u unapređenju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća sa potencijalom za rast i izvoz, unapređenju turističke ponude, infrastrukture i poduzetništva za održivi turizam, unapređenju poslovnog ambijenta i preduzetničke infrastrukture, razvoj poduzetništva i podršku osnivanju novih preduzeća, razvoj IT sektora, te podrška ženskom poduzetništvu.

Ministarstvo za privredu

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost za pokretanje studijskog programa Tjelesni odgoj i sport na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici .

Kako je nakon sjednice Vlade rekao resorni ministar za obrazovanje Spahija Kozlić, konačnu odluku o pokretanju ovog studijskog programa, po postojećim procedurama, dat će i Skupština ZDK-a.

Pojasnio je da Nacrtom novog zakona o visokom obrazovanju saglasnost Skupštine ZDK više neće biti tražena, nego će odluke o pokretanju novih studijskih programa donositi Vlada ZDK.

-Radi se o četverogodišnjem studiju, sa 240 ESCT bodova. Predviđeno je da bude samofinansirajući, a što se vidi iz strukture studenata koji će biti upisani. Radi se o pet redovnih, 30 samofinansirajućih i pet vanrednih studenata, a procjena je da će finansijski biti isplativ s pet redovnih i 11 samofinansirajućih ili vanrednih studenata - istakao je Kozlić.

Postoji, kako je dodao, društvena opravdanost za pokretanje spomenutog studijskog programa, jer na području ZDK-a egzistira "više stotina sportskih klubova" pa će ti kadrovi biti uključeni u rad klubova.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 146. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 17.03.2022. godine;
 2. Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2020. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Program utroška budžetskih sredstava i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2022. godinu u Zeničko-dobojskom, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Program utroška proračunskih sredstava za nabavku nedostajuće opreme za 2022. godinu, u razdjelu 25 - Kantonalna direkcija robnih rezervi, pozicija „Nabavka opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Informacija o stanju popunjenosti policijskih službenika u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o utrošku sredstava za period januar - decembar 2021. godine sa pozicije „Ostali transferi za zdravstvo - Tekući transfer zdravstvenim ustanovama za sprečavanje širenja bolesti izazvane korona virusom - COVID-19“, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke PCR testova za detekciju COVID-19, AG testova i potrošnog materijala za testiranje u 2022. godini;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za JU Opća bolnica Tešanj za pokriće troškova nabavke PCR testova za detekciju COVID-19, AG testova i potrošnog materijala za testiranje u 2022. godini;
 13. Informacija interresorne Radne grupe o poduzetim aktivnostima, odnosno pravnim radnjama, sa ciljem rješavanja pitanja vlasništva nad imovinom srednjih škola kao javnih ustanova u državnoj svojini čiji je osnivač Zeničko-dobojski kanton, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“ Breza;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Đački dom ”Nedžad Ibrišimović” Zenica;
 16. Izvještaj Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o namjenskoj potrošnji sredstava za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje rada Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kozlić Elviru, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja sina imenovanog;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klempić Adnanu, iz Olova, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja sina imenovanog;
 20. Program utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Prijedlog Odluke o ukidanju rezervisanja proknjiženih Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-31049/07 od 28.12.2007. godine;
 22. Prijedlog Zaključka o zaduženju Ministarstva za privredu u vezi sa knjigovodstvenim evidencijama potraživanja po osnovu Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-7767/02 od 10.04.2002. godine;
 23. Prijedlog Zaključka o zaduženju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u vezi sa knjigovodstvenim evidencijama potraživanja po osnovu Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-20694/03 od 25.09.2002. godine;
 24. Prijedlog Odluke o dodjeli poslovnih prostorija na privremeno korištenje;
 25. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu;
 26. Prijedlog Zaključka o zaduženju Službe za zajedničke poslove da provede proceduru ugovaranja zakupa kancelarijskog prostora na V i XII spratu poslovne zgrade „RMK promet“;
 27. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec mart 2022. godine.

 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je odluku o vanrednoj raspodjeli dodatnih 350.000 KM podsticaja za proljetnu sjetvu registrovanim poljoprivrednim proizvođačima u ovom kantonu.

Resorni ministar Mirsad Hadžić rekao je da ovom mjerom nije moguće pratiti "divljanje cijena" repromaterijala na tržištu, ali da resorno ministarstvo i Vlada nastoje da taj iznos bude koliko-toliko prihvatljiv za poljoprivrednike.

-Mi ćemo s ovom mjerom biti prvi organ u FBiH koji će isplatiti poljoprivrednicima za proljetnu sjetvu - naglasio je ministar Hadžić.

Napomenuo je da su sredstva za poljoprivrednu sjetvu namijenjena gazdinstvima koja su ostvarila poticaje u 2021. godini, tako da neće biti ni raspisivan novi javni poziv.

-Danas je zadnji dan za ažuriranje njihovih podataka i oni će nam biti referentni za raspodjelu. Mi njih imamo u bazi podataka i s ovom su se odlukom stvorili uslovi da im, već donošenjem uputstva najdalje za 10 dana, sredstva mogu biti isplaćena na njihove račune - najavio je Hadžić.

Najavio je da će programom ministarstva koji će biti donesen na jednoj od narednih sjednica Vlade biti predviđena sredstva "za sve nove zasade što se tiče poljoprivredne proizvodnje".

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Atletičar Amel Tuka, član Atletskog kluba "Zenica" i skijašica Elvedina Muzaferija, članica Skijaškog kluba "ZE-2010", najbolji su sportisti Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu. Izbor "Sportiste godine ZDK" održan je večeras u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica u organizaciji NIPD "Naša riječ" Zenica, a pod generalnim pokroviteljstvom Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Priznanja Amelu Tuki i Elvedini Muzaferiji uručio je premijer Mirnes Bašić koji je u svom obraćanju istakao da je ponosan što Zeničko-dobojski kanton ima sve više vrhunskih i perspektivnih sportista koji našu domovinu Bosnu i Hercegovinu ponosno predstavljaju na sportskim borilištima širom svijeta.

Naglasio je da živimo u teškom i izazovnom vremenu, ali da Vlada ni u jednom trenutku nije prestala izdvajati sredstva za sport. Ove godine Transfer za sport iznosi 800.000,00 KM i u odnosu na prošlu godinu veći je za 80.000 KM.

-Perspektivnim sportistima dajemo stipendije, pomažemo rad klubova i odlazak na takmičenja, uključujući i sportske klubove osoba sa invaliditetom, te plaćamo kotizacije i registracije klubova. Našom podrškom istovremeno animiramo građane da se bave sportom, ne samo radi sportskih odličja, nego zato što je sport najsigurniji put da se udalje od poroka današnjice, socijaliziraju te jačaju tijelo i duh. Svaka marka uložena u afirmaciju sporta, ulaganje je u naše zdravlje - rekao je premijer Bašić.

-Oni koji koji budu naporno radili i trenirali, uz podršku društva i veću sportsku sreću, dobiti će odličja i postati vrhunski sportisti i naši sportski ambasadori - istakao je premijer ZDK-a.

Među top 10 seniora i seniorki su i Jasmina Merdić (KBS Titanium Usora), Vedad Karić (Biciklistički klub "Rotacija Spin" Zenica), Mesud Pezer (Atletski klub Zenica), Ajla Hadžić (ŽOK Bimal-Jedinstvo), Amna Mehinagić (Rukometni klub "Bosna" Tešanj), Ahmed Krnjić (KBV Isak-ZE), Leonora Jakić (Karate klub "Viktoria" Žepče) i Edin Konjić (STK "Mladost" Zenica).

Najbolji juniori su Davud Mešinović (TKD "Bosna" Visoko), Muhamed Čančar (AK Zenica) i Alen Bičakčić ( Ski klub ZE-2010 Zenica), dok su najbolje juniorke Nadina Mehmedović (Taekwondo klub Akademija Tešanj), Sajra Kajević (Taekwondo klub "Bosna" Visoko) i Sara Bajramović (AK Zenica).

Najbolji juniorski klubovi u 2021. u ZDK-u su Atletski klub Zenica, FK "Mladost" Doboj- Kakanj i Klub borilačkih sportova "Borac" Jelah, a najbolji ženski klub je Klub ritmičke gimnastike "Visoko".

Najbolji seniorski klubovi su Atletski klub Zenica, Stonoteniski klub "Mladost" Zenica i Streljački klub "Visoko", a najboljim ženski seniorski klub je ŽRK "Krivaja" Zavidovići.

Najbolji u sportu za lica sa invaliditetom su Zerina Skomorac (Streljački klub osoba sa invaliditetom Zenica) i Edib Šahman (Savez za sport i rekreaciju invalida Tešanj).

Plakete Prijatelj sporta dobili su Vlada ZDK, Izudin Neimarlija, BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica i RM-LH d.o.o. Zenica, a ovogodišnji dobitnik Specijalnog priznanja za za razvoj sporta je sportski radnik i privrednik Suad Kaknjo.

Pored premijera Mirnesa Bašića, priznanja najboljim pojedincima i sportskim kolektivima, među ostalima, uručili su ministri u Vladi ZDK Azra Sinanović, Spahija Kozlić, Fahrudin Čolaković, Arnel Isak i Nebojša Nikolić, te predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona doznačila je gradovima i općinama sredstva za isplatu prve rate stipendija Ministarstva za boračka pitanja za 1.988 studenata prvog i drugog studijskog ciklusa za akademsku 2021/2022. godinu. Za isplatu prve rate izdvojeno je 274.800,00 KM.

Stipendija za studente prve godine prvog ciklusa studija iznosi 800 KM, za studente viših godina studija 1.200,00 KM, a isplatit će se u osam rata po 100,00 KM, odnosno 150,00 KM.

Ministarstvo za boračka pitanja ZDK ove godine je za stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica, pored ostalih transfera pomoći branilačkoj populaciji, opredijelilo sredstva u iznosu oko 2.200.000,00 KM, čime i dalje nastoji doprinijeti poboljšanju socio-ekonomskog statusa branilačke populacije.

Ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković naglašava da je izmjenama i dopunama Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica, koje su stupile na snagu u 2021. godini, znatno poboljšan položaj studenata – pripadnika branilačke populacije, prvenstveno za studente čiji su roditelji pristupili Oružanim snagama kao maloljetna lica.

-Izvršene su i izmjene u dijelu načina bodovanja po različitim kriterijima, koji sada idu u korist studentima, te se samim tim od ove godine povećala mogućnost dodjele stipendija svim studentima koji ispunjavaju propisane uslove, tako da su od ove godine stipendije mogli ostvariti i studenti iz porodičnog domaćinstva gdje studira više članova domaćinstva - ističe Čolaković.

Premijer Mirnes Bašić potvrdio je opredjeljenje Vlade ZDK-a da nastavi unapređivati položaj branilačke populacije.

-Činjenica da su stipendiju dobili svi studenti iz reda branilačke populacije, koji su ispunjavali formalne uslove konkursa, jasno pokazuje politiku Vlade da branilačka populacija mora imati dostojan položaj u društvu - naglašava Bašić.

Po lokalnim zajednicama, najveći broj korisnika stipendija je u Zenici 459 (63.050,00 KM), Visokom 254 (34.800,00 KM), Žepču 226 (30.950,00 KM), Zavidovićima 210 (29.250,00 KM), Tešnju 207 (28.650,00 KM), Kaknju 176 (24.750,00 KM), Maglaju 141 (19.550,00 KM), Brezi 95 (13.200,00 KM), Olovu 79 (11.200,00 KM), Varešu 66 (9.200,00 KM), Doboj Jugu 43 (5.750,00 KM) i Usori 32 (4.450,00 KM).

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 11

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma