Utorak, 29 Juni 2021

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 111. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 01.07.2021. godine (četvrtak) u 1000 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici – Prečišćeni tekst, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa transfera za podršku vjerskim zajednicama u 2021. godini;
 3. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fetić Ajni, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šehić Hani, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Varupa Emiru, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bejdić Dženanu, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smaka Harunu, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kićo Edni, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smriko Harunu, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kaknjo Harunu, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujčinović Aidi, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Malkoč Muhamedu, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bećirović Amaru, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujić Ahmedu, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujezinović Amini, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanović Amini, na ime učešća studenata na Svjetskom takmičenju iz međunarodne investicijske arbitraže u Frankfurtu, Njemačka;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muratović Farisu, na ime učešća studenata na Svjetskom takmičenju iz međunarodne investicijske arbitraže u Frankfurtu, Njemačka;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Spahić Zerini, na ime učešća studenata na Svjetskom takmičenju iz međunarodne investicijske arbitraže u Frankfurtu, Njemačka;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Varupa Enisi, na ime učešća studenata na Svjetskom takmičenju iz međunarodne investicijske arbitraže u Frankfurtu, Njemačka;
 20. Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga za dugoročno kreditno zaduženje Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini;
 22. Prijedlog Odluke o pokretanju procedure dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini;
 23. Dokument okvirnog budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period 2022.-2024. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2021. godine do 31.03.2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 25. Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jdinica 0001, ekonomski kod 615100- „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti- za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge full održavanja medicinske opreme – Linearni akcelerator Compact proizvođača „Elekta“;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja medicinske opreme proizvođača „Fresenius“;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge full održavanja medicinske opreme proizvođača „Siemens“ – Ultrazvučni aparati (4 komada);
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja gama kamere proizvođača „Picker“;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge verifikacije mjerila medicinskih uređaja;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge full održavanja medicinske opreme proizvođača „Siemens“;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja IMPAX (PACS/RIS) sistema;
 33. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja i servisiranja LIS-a, modul transfuzija, laboratorija i mikrobiologija;
 34. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja softvera;
 35. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja liftovskih postrojenja;
 36. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za jednokratne i privremene novčane pomoći;
 37. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje rada Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine;
 38. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta „Izgradnja standarda kvaliteta u obrazovanju odraslih kantonalnih privrednih komora“;
 39. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za provođenje programskih aktivnosti Crvenog križa Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini;
 40. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nastavak sufinansiranja implementacije projekta „Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona”;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju “Srce za djecu oboljelu od raka”, iz Sarajeva, na ime podrške u radu Roditeljske kuće za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bulajić Dragani, iz Žepča, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za adaptaciju stambenog prostora;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muharemović Seldinu, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje kćerke imenovanog;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pašanbegović Elmiru, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje kćerke imenovanog;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ekmeščić Jasmini, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Heganović Uzeiru, iz Kaknja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenje kćerke imenovanog;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Čelenka Bekiru, roditelju poginulog branioca Armije RBiH iz Zenice, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija kardioverter defibrilatora ICD-a.;
 48. Prijedlog Zaključka o dobravanju sredstva Kovač Esadu, demobiliziranom braniocu iz Vareša, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija CRT uređaja.;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Husanović (Maše) Smaji, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija kardioverter defibrilatora ICD-a.;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Mehić (Hasana) Šerifu, 20% ratnom vojnom invalidu iz Žepča, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija kardioverter defibrilatora ICD-a.;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mandžuka (Hamida) Muhamedu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija kardioverter defibrilatora ICD-a.;
 52. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Odluke o potvrđivanju.

 

PREMIJER
Mirnes Bašić

Objavljeno u Najave sjednica

Epidemiološka situacija u Zeničko-dobojskom kantonu karakterizira se kao nepovoljna, budući da je na području FBiH još uvijek na snazi pandemija, ali sa zadržavanjem trenda značajnog poboljšanja, odnosno smanjenja broja novooboljelih i smanjenja broja umrlih - zaključio je Krizni štab Ministarstva zdravstva ZDK usvajajući informaciju o trenutnoj epidemiološkoj situaciji.

U periodu od 21. do 27. juna potvrđeno je 15 novih slučajeva korona virusa, što čini dnevni prosjek od 2,1 novih slučajeva. Zaključno s 27. junom aktivno je 15 slučajeva, a sedam dana ranije bilo ih je 35.

Također se smanjuje i broj hospitaliziranih, tako da su na Infektivnom odjelu Kantonalne bolnice Zenica hospitalizirana dva, a u Općoj bolnici Tešanj 13 pacijenata.

Krizni štab predložio je Vladi ZDK-a da za još 14 dana iz preventivnih razloga produži trenutne epidemiološke mjere, koje su usklađene sa mjerama Vlade FBiH.

- Kantoni ne mogu ići u ublažavanje ovih mjera, ali pratimo situaciju i nadam se da ćemo relativno brzo ići na popuštanje mjera na nivou FBiH, mada mjere koje su na snazi nisu opterećavajuće - rekao je ministar zdravstva i predsjednik Kriznog štaba dr. Adnan Jupić.

Proces vakcinacije odvija se bez poteškoća, a do sada je vakcinisano 36.000 ljudi, od čega je revakcinisano više od 11.000.

Krizni štab zadužio je Institut za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici (INZ) da uputi dopis Zavodu za javno zdravstvo FBiH kojim će predložiti revidiranje Federalnog plana imunizacije kako bi se proširile prioritetne grupe za vakcinaciju te omogućila sveobuhvatna vakcinacija stanovništva nakon očekivane isporuke veće količine vakcina.

INZ je zadužen da organizira i provede serološko testiranje stanovništva kojim bi se na reprezentativnom uzorku dobili podaci o ukupnom broju građana ovog kantona koji su prebolovali korona virus, a na osnovu kojeg će se vršiti prilagođavanje kantonalnog Plana imunizacije.

Jupić je napomenuo da je INZ nedavno proveo slično istraživanje na uzorku od 500 ljudi, koje je pokazalo da je korona virus prebolovalo oko 42 posto ispitanika.

Krizni štab je donio odluku da se Kantonalnoj bolnici Zenica dodijele tri monitora za praćenje vitalnih funkcija s EKG-om, proizvođača Schiller AG Švicarska, čiju je nabavku putem UNDP-a finansirala Evropska unija.

Press služba ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma