Juni 2021

OBAVIJEST O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRIJEDLOGA DNEVNOG REDA 35. SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZAKAZANE ZA 08.07.2021. GODINE

Obavještavam vas da je Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, dana 02.07.2021. godine tokom usmenih konsultacija putem telefona, koje je po ovlaštenju predsjedavajućeg Skupštine, shodno odredbi člana 17. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, obavio sekretar Skupštine, prihvatio zahtjev Ćazima Huskića, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, kao ovlaštenog podnosioca, za izmjene i dopune prijedloga dnevnog reda 35. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, zakazane za dan 08.07.2021. godine u 10,00 sati, u smislu da se prijedlog dnevnog reda iste sjednice izmijeni i dopuni na način da se iza tačke 1. dodaju nove tačke 2. i 3., koje glase:

 1. Program obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu
  • Prijedlog Odluke o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu
 2. Prijedlozi Odluka o verifikaciji Odluka Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona:
  1. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko–dobojskog kantona Dr. sci. Edinu Berberoviću
  2. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko–dobojskog kantona Prim. dr. Eldiri Hadžić
  3. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko–dobojskog kantona dipl. ing. Dervišu Kovačeviću, MA,“

Dosadašnje tačke prijedloga dnevnog reda broj: 2, 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju tačke 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. , tako da izmijenjeni i dopunjeni-konačan prijedlog dnevnog reda 35. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, glasi:

DNEVNI RED:

 1. Nacrt (federalnog) Zakona o zaštiti zraka
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine
 2. Program obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu
  • Prijedlog Odluke o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu
 3. Prijedlozi Odluka o verifikaciji Odluka Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona:
  1. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko–dobojskog kantona Dr. sci. Edinu Berberoviću
  2. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko–dobojskog kantona Prim. dr. Eldiri Hadžić
  3. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko–dobojskog kantona dipl. ing. Dervišu Kovačeviću, MA,“
 4. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko - dobojskog kantona za 2020. godinu
 5. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu
 6. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu  
 7. Akcioni plan 2021.-2023. implementacije Analize stanja socijalne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite
 8. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2020. godini
 9. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva
 10. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu
 11. Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2019. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2019. godinu.

PREDSJEDAVAJUĆI
Ćazim Huskić

Svi materijali za sve tačke dnevnog reda se nalaze na dnu teksta.

 

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 35. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 08.07.2021. godine /četvrtak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u  10:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

 1. Nacrt (federalnog) Zakona o zaštiti zraka
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko - dobojskog kantona za 2020. godinu
 3. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu
 4. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu  
 5. Akcioni plan 2021.-2023. implementacije Analize stanja socijalne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite
 6. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2020. godini
 7. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva
 8. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu
 9. Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2019. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2019. godinu.

NAPOMENA: Na prijedlog dnevnog reda će biti podnesen zahtjev za izmjene i dopune istog, kako bi se na isti dodali i slijedeći akti:  

 • Program obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu
 • Prijedlog Odluke o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu
 • Prijedlog Odluke/odluka o verifikaciji Odluke/odluka Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o proglašenju Počasnog građanina Zeničko-dobojskog kantona
 • Prijedlog Odluke/odluka o verifikaciji Odluke/odluka Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona

 PROTOKOL ZA ODRŽAVANJE  35. SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZAKAZANE ZA DAN 08.07.2021. GODINE U 10:00 SATI U SALI/DVORANI 301 III SPRAT ANEX-A ZGRADE SJEDIŠTA KANTONA

PREDSJEDAVAJUĆI
Ćazim Huskić

Objavljeno u Najave sjednica

Firma Strojotehnika d.o.o. Zenica, povodom zvaničnog otvaranja predstavništva u Bosni i Hercegovini, donirala je 180 licenci softvera za 3D modeliranje i izradu tehničke dokumentacije Solidworks za tri srednje u Zeničko-dobojskom kantonu.

Po 60 licenci ovog softvera, čiji je Strojotehnika ovlašteni zastupnik za BiH i Hrvatsku, dobile su Tehnička škola Zenica, Mješovita srednja škola Zavidovići i Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Olovo.

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Spahija Kozlić održao je sastanak s predstavnicima donatora i direktorima ovih škola, na kojem su dogovoreni naredni koraci za konačnu realizaciju donacije.

On je zahvalio donatoru što je prepoznao potrebe da se na ovaj način unaprijedi nivo srednjeg stručnog obrazovanja i školovani kadrovi adekvatno pripreme za tržište rada.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 111. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 01.07.2021. godine (četvrtak) u 1000 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici – Prečišćeni tekst, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa transfera za podršku vjerskim zajednicama u 2021. godini;
 3. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fetić Ajni, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šehić Hani, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Varupa Emiru, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bejdić Dženanu, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smaka Harunu, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kićo Edni, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smriko Harunu, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kaknjo Harunu, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujčinović Aidi, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Malkoč Muhamedu, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bećirović Amaru, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujić Ahmedu, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujezinović Amini, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanović Amini, na ime učešća studenata na Svjetskom takmičenju iz međunarodne investicijske arbitraže u Frankfurtu, Njemačka;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muratović Farisu, na ime učešća studenata na Svjetskom takmičenju iz međunarodne investicijske arbitraže u Frankfurtu, Njemačka;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Spahić Zerini, na ime učešća studenata na Svjetskom takmičenju iz međunarodne investicijske arbitraže u Frankfurtu, Njemačka;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Varupa Enisi, na ime učešća studenata na Svjetskom takmičenju iz međunarodne investicijske arbitraže u Frankfurtu, Njemačka;
 20. Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga za dugoročno kreditno zaduženje Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini;
 22. Prijedlog Odluke o pokretanju procedure dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini;
 23. Dokument okvirnog budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period 2022.-2024. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2021. godine do 31.03.2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 25. Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jdinica 0001, ekonomski kod 615100- „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti- za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge full održavanja medicinske opreme – Linearni akcelerator Compact proizvođača „Elekta“;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja medicinske opreme proizvođača „Fresenius“;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge full održavanja medicinske opreme proizvođača „Siemens“ – Ultrazvučni aparati (4 komada);
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja gama kamere proizvođača „Picker“;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge verifikacije mjerila medicinskih uređaja;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge full održavanja medicinske opreme proizvođača „Siemens“;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja IMPAX (PACS/RIS) sistema;
 33. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja i servisiranja LIS-a, modul transfuzija, laboratorija i mikrobiologija;
 34. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja softvera;
 35. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja liftovskih postrojenja;
 36. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za jednokratne i privremene novčane pomoći;
 37. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje rada Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine;
 38. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta „Izgradnja standarda kvaliteta u obrazovanju odraslih kantonalnih privrednih komora“;
 39. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za provođenje programskih aktivnosti Crvenog križa Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini;
 40. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nastavak sufinansiranja implementacije projekta „Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona”;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju “Srce za djecu oboljelu od raka”, iz Sarajeva, na ime podrške u radu Roditeljske kuće za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bulajić Dragani, iz Žepča, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za adaptaciju stambenog prostora;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muharemović Seldinu, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje kćerke imenovanog;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pašanbegović Elmiru, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje kćerke imenovanog;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ekmeščić Jasmini, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Heganović Uzeiru, iz Kaknja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenje kćerke imenovanog;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Čelenka Bekiru, roditelju poginulog branioca Armije RBiH iz Zenice, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija kardioverter defibrilatora ICD-a.;
 48. Prijedlog Zaključka o dobravanju sredstva Kovač Esadu, demobiliziranom braniocu iz Vareša, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija CRT uređaja.;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Husanović (Maše) Smaji, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija kardioverter defibrilatora ICD-a.;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Mehić (Hasana) Šerifu, 20% ratnom vojnom invalidu iz Žepča, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija kardioverter defibrilatora ICD-a.;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mandžuka (Hamida) Muhamedu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija kardioverter defibrilatora ICD-a.;
 52. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Odluke o potvrđivanju.

 

PREMIJER
Mirnes Bašić

Objavljeno u Najave sjednica

Epidemiološka situacija u Zeničko-dobojskom kantonu karakterizira se kao nepovoljna, budući da je na području FBiH još uvijek na snazi pandemija, ali sa zadržavanjem trenda značajnog poboljšanja, odnosno smanjenja broja novooboljelih i smanjenja broja umrlih - zaključio je Krizni štab Ministarstva zdravstva ZDK usvajajući informaciju o trenutnoj epidemiološkoj situaciji.

U periodu od 21. do 27. juna potvrđeno je 15 novih slučajeva korona virusa, što čini dnevni prosjek od 2,1 novih slučajeva. Zaključno s 27. junom aktivno je 15 slučajeva, a sedam dana ranije bilo ih je 35.

Također se smanjuje i broj hospitaliziranih, tako da su na Infektivnom odjelu Kantonalne bolnice Zenica hospitalizirana dva, a u Općoj bolnici Tešanj 13 pacijenata.

Krizni štab predložio je Vladi ZDK-a da za još 14 dana iz preventivnih razloga produži trenutne epidemiološke mjere, koje su usklađene sa mjerama Vlade FBiH.

- Kantoni ne mogu ići u ublažavanje ovih mjera, ali pratimo situaciju i nadam se da ćemo relativno brzo ići na popuštanje mjera na nivou FBiH, mada mjere koje su na snazi nisu opterećavajuće - rekao je ministar zdravstva i predsjednik Kriznog štaba dr. Adnan Jupić.

Proces vakcinacije odvija se bez poteškoća, a do sada je vakcinisano 36.000 ljudi, od čega je revakcinisano više od 11.000.

Krizni štab zadužio je Institut za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici (INZ) da uputi dopis Zavodu za javno zdravstvo FBiH kojim će predložiti revidiranje Federalnog plana imunizacije kako bi se proširile prioritetne grupe za vakcinaciju te omogućila sveobuhvatna vakcinacija stanovništva nakon očekivane isporuke veće količine vakcina.

INZ je zadužen da organizira i provede serološko testiranje stanovništva kojim bi se na reprezentativnom uzorku dobili podaci o ukupnom broju građana ovog kantona koji su prebolovali korona virus, a na osnovu kojeg će se vršiti prilagođavanje kantonalnog Plana imunizacije.

Jupić je napomenuo da je INZ nedavno proveo slično istraživanje na uzorku od 500 ljudi, koje je pokazalo da je korona virus prebolovalo oko 42 posto ispitanika.

Krizni štab je donio odluku da se Kantonalnoj bolnici Zenica dodijele tri monitora za praćenje vitalnih funkcija s EKG-om, proizvođača Schiller AG Švicarska, čiju je nabavku putem UNDP-a finansirala Evropska unija.

Press služba ZDK

Privode se kraju radovi na modernizaciji ulice Travnička cesta u Zenici. U pitanju je modernizacija zapadnog ulaza u Zenicu iz pravca Viteza/Vjetrenica, odnosno ceste koja grad veže sa naseljima u slivu rijeke Kočeve te veže Zenicu sa susjednim Vitezom, odnosno ZDK sa susjednim SBK-om.

„Nakon toliko godina, došla je na red i modernizacija Travničke ceste u Zenici, jedne od najfrekventnijih cesta u ZDK, koja povezuje Vitez i Zenicu, odnosno ZDK i SBK. Uskoro očekujemo završetak radova. Prva dionica od oko 500 metara je asfaltirana tokom proteklog vikenda. Ukupna vrijednost planiranih radova je oko 170 hiljada KM, a dužina dionice ceste R441 koja je obuhvaćena modernizacijom je oko 1.000 metara“, kaže Arnel Isak, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona.

Projektom modernizacije ove ulice je obuhvaćena sanacija kolovoza i pješačkih staza, te nivelacija odvodnih šahtova kao i rješavanje pitanja odvodnje na mjestima koja su identificirana kao uska grla tokom obilnijih padavina.

„Zenica zaslužuje ljepši ulaz u grad iz ovog pravca i ovim projektom smo nastojali olakšati komunikaciju između Zenice i Viteza, te olakšati putnu komunikaciju naših sugrađana koji žive u naseljima Kočevskog sliva i naselja koja se nalaze uz Travničku cestu“, kaže ministar Isak, koji dodaje da su ulaganja u putnu infrastrukturu osnovni preduslov za stvaranje pretpostavki za razvoj privrede i obezbjeđivanje dostojanstvenih uslova za život građana.

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 8

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma