Avgust 2020
Ponedjeljak, 31 Avgust 2020 16:34

VLADA ZDK ISPLATILA POTICAJ ZA PROLJETNU SJETVU

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je shodno zaključku Vlade Zeničko-dobojskog kantona izradilo Program mjera podsticaja za proljetnu sjetvu koji je usvojen na 57. sjednici održanoj 21.05.2020. godine. Ovo ministarstvo je sa jedinicama lokalne samouprave, zajednički planiralo iznos potrebnih sredstava, shodno odredbama člana 22. stav (2) Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški („Službene novine Federacije BiH“, broj: 24/20, 27/20 i 33/20), a za njegovu realizaciju u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona su osigurana sredstva u iznosu od 339.610,00 KM.

Sa područja ZDK za sredstva poticaja aplicirale su općine Tešanj, Usora, Doboj Jug, Maglaj, Zavidovići, Žepče, Kakanj, Breza, Olovo te gradovi Zenica i Visoko. Dana 27.05.2020. godine potpisan je sporazum između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK i općina i gradova Zeničko-dobojskog kantona kojim su regulisani međusobni odnosi, nadležnosti, obaveze i visina podrške iz budžeta Federacije BiH, ZDK te gradova i općina.

Dana 28.08.2020. godine Zeničko-dobojski kanton je isplatio sredstva koja su planirana u budžetu, i to:
        
1.Općina Doboj Jug - 20.000,00 KM
2.Općina Žepče - 40.000,00 KM
3.Grad Visoko - 70.000,00 KM
4.Općina Zavidovići - 11.000,00 KM
5.Općina Kakanj - 20.000,00 KM
6.Općina Olovo - 6.000,00 KM
7.Grad Zenica - 36.324,00 KM
8.Općina Tešanj - 50.000,00 KM
9.Općina Breza - 6.286,00KM
10.Općina Maglaj - 50.000,00 KM
11.Općina Usora - 30.000,00 KM
    
Prema potpisanom sporazumu utrošak sredstava je strogo namjenski i o utrošku su jedinice lokalne samouprave dužne dostaviti precizan izvještaj. U slučaju nenamjenskog korištenja ili neutroška odobrenih sredstava Kantonalno i Federalno ministarstvo imaju pravo pokretanja mehanizma povrata sredstava.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK

Objavljeno u Vijesti
Ponedjeljak, 31 Avgust 2020 14:16

DNEVNI COVID-19 BILTEN ZDK ZA 31.08.2020. GODINE

Poštovani,

preuzmite Dnevni COVID-19 bilten ZDK za 31. avgust / kolovoz 2020. godine.

Press služba ZDK

Objavljeno u Bilten COVID-19

Svečanom sjednicom Skupštine održanom u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici, obillježen je Dan Zeničko-dobojskog kantona. Dan Kantona ustanovljen je 2013. godine, a obilježava se 29. avgusta na dan kada je 1189. godine potpisana Povelja Kulina bana, najstariji sačuvani pisani dokument i potvrda državnosti bosanske države, jezika i kulture.

Čestitke prisutnima i građanima uputio je premijer Mirza Ganić, koji je u obraćanju prisutnima istakao da se Dan Kantona ove godine obilježava u okolnostima pandemije koronavirusa, koja se negativno odrazila na sve aspekte društva, te da je Vlada prilagodina svoj rad novonastalim uslovima i preduzela interventne mjere kako bi se zaštitilo zdravlje svakog čovjeka i sačuvalo svako radno mjesto.

-Vlastitim snagama, bez veće pomoći sa viših nivoa, osigurali smo sredstva za jačanje kapaciteta zdravstvenog sektora, osigurali subvencije plate za firme kojima je bio zabranjen rad u jeku pandemije te pojednostavili pristup kreditima Kreditno-garancijskog fonda. U isto vrijeme smo nastavili realizaciju planiranih razvojnih projekata u oblasti infrastrukture, podrške privredi i poljoprivredi, izgradnje i utopljavanja škola te zapošljavanja braniteljske populacije. Uspjeli smo sačuvati likvidnost budžeta, ispunjavati ustavne i zakonske obaveze, te održati redovnu isplatu plata zaposlenima u prosvjeti, policiji, zdravstvu i upravi, uprkos činjenici da su budžetski prihodi u prvom polugodištu bili manji za više od 40 miliona maraka - rekao je Ganić, navodeći da pandemija još traje i da niko ne zna kada će globalna pošast prestati.

-Svoj posao radimo kako najbolje znamo i umijemo, časno i pošteno, a naši dosadašnji rezultati su potvrda da se možemo nositi i s najvećim izazovima. Moja poruka, a to je ujedno i poziv svim političkim subjektima i građanima, je da budemo ustrajni i jedinstveni u borbi protiv svih izazova i iskušenja koja nas čekaju, kao što smo bili u našoj bliskoj prošlosti i najtežim vremenima za naše društvo i domovinu BiH - rekao je premijer ZDK, izrazivši nadu da će se Dan Kantona dogodine obilježiti u mnogo povoljnijem i sigurnijem okruženju, bez tereta koji je donijela pandemija.

Uputio je čestitke učenicima povodom početka nove školske godine, a građanima Visokog je čestitao Dan Grada Visokog, koji se također obilježava 29. avgusta na dan izdavanja Povelje Kulina bana.

Na sjednici su uručena i javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona. Plaketu Kantona dobili su privrednik Mirsad Čizmo, redatelj Šemsudin Gegić, profesor Mahmut Karalić, prim.dr. Dželal Imamović, koji je nedavno preminuo, te Mašinski fakultet u Zenici.

Prije svečane sjednice, premijer Ganić, predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić i ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković upriličili su tradicionalni prijem za predstavnike krovnih braniteljskih udruženja u ZDK.

-Obaveza Ministarstva za boračka pitanja je da se bori za prava boračke populacije u miru, a isto tako da se bori za očuvanje tekovina odbrambeno-oslobodilačkog i domovinskog rata. Ovaj datum je veoma značajan za historiju BiH. Svečanim prijemom odajemo počast svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli u odbrani, a i razvoju BiH - rekao je ministar Čolaković.

Delegacija Zeničko-dobojskog kantona na čelu s premijerom Ganićem i predsjedavajućim Huskićem odala je počast i položila cvijeće na Spomen obilježju šehidima i poginulim borcima "Kameni spavač" u Zenici.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Zeničko-dobojski kanton danas slavi Dan Kantona. Na ovaj dan davne 1189. godine potpisana je Povelja bosanskog bana Kulina, koji je najstariji očuvani bosanski državni dokument i potvrda bosanske državnosti. Povelja je prvi diplomatski dokument kojeg je izdao jedan bosanski vladar knezu druge države, a njome je tadašnji vladar Bosne ban Kulin regulisao trgovačke odnose između Bosne i Dubrovnika. Zbog toga je ovaj značajni datum iz naše prošlosti, izabran 2013. godine za Dan Kantona.

Dan Kantona ove godine obilježavamo u okolnostima pandemije koronavirusa, koja je negativno utjecala na sve aspekte društva. Rad Vlade prilagodili smo novonastalim uslovima i, prvenstveno vlastitim snagama, preduzeli interventne mjere kako bismo zaštitili zdravlje svakog čovjeka i sačuvali svako radno mjesto.

Svim građanima upućujem najsrdačnije čestitke povodom Dana Kantona u nadi da ćemo ovaj dan dogodine obilježiti u mnogo povoljnijem i sigurnijem okruženju, bez tereta koji je donijela pandemija koronavirusa, te da ćemo nastaviti razvijati naš kanton kao regiju za ugodan život svih naših građana.

Koristim priliku da svim Visočankama i Visočanima čestitam Dan Grada Visokog, koji se također obilježava 29. avgusta.Mirza Ganić, premijer Zeničko-dobojskog kantona

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 72. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 01.09.2020. godine (utorak) u 1000 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 71. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 26.08.2020. godine;
 2. Informacija o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o odobavanju sredstava za sufinansiranje infrastrukturnih projekata obnove na područja Zeničko-dobojskog kantona sa ciljem potpore održivog povratka;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje realizacije projekta „Sanacija sa toplifikacijom zgrade rimokatoličkog župnog ureda u Ularicama, općina Usora;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Marijani Mijatović, povratnici u općinu Žepče, na ime pomoći za sanaciju i adaptaciju porodičnog stambenog objekta u Orahovici, općina Žepče, sa ciljem potpore održivom povratku na područje općine Žepče;
 6. Informacija o nepotpunim zahtjevima po osnovu Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 100% najniže neto plate za april 2020. godine predatih u periodu od 21.05.2020. godine do 28.05.2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 100% najniže neto plate 361 uposlenika za april 2020. godine;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 100% najniže neto plate 582 uposlenika za april 2020. godine;
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za Nadzorni odbor u privrednom društvu “rmk promet” d.d. Zenica, na kraći period;
 10. Prijedlog Zaključka o oglašavanju pozicije člana Nadzornog odbora privrednog društva T.P. „Nova trgovina“ d.d. Žepče;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Gradu Zenica da provede javnu nabavku za realizaciju projekata iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2020. godinu, na poziciji 1, pod stavkama A.1.9, A.2.29., A2.30., A.2.31., A.3.15. i A.3.16;
 12. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100, pozicija „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, broj: 02-11-2974/20 od 24.02.2020. godine;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Tešanj u svrhu sufinansiranja projekta utopljavanja školskog objekta JU Osnovne škole „Huso Hodžić“ Tešanj;
 14. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 006, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama“, broj: 02-11-2817/20 od 20.02.2020. godine i broj: 02-11-11380/20 od 03.07.2020. godine;
 15. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period januar-juni 2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalne direkcije robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona, broj: 17-30-4158-15/20 od 10.08.2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za Kantonalnu direkciju za ceste;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava, na ime nabavke opreme za potrebe Stručne službe Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.
 19. Upoznavanje članova Vlade sa:
  • Analizom realizacije konsultativne nastave primjenom informaciono-komunikacijskih tehnologija u osnovnim i srednjim školama Zeničko-dobojskog kantona, Pedagoškog Zavoda Zenica.

 

PREMIJER
Mirza Ganić

Objavljeno u Najave sjednica

Poštovani,

preuzmite Dnevni COVID-19 bilten ZDK za 28. avgust / kolovoz 2020. godine.

Press služba ZDK

Objavljeno u Bilten COVID-19

S obzirom da je trenutna Strategija razvoja u zadnjoj godini implementacije, Vlada je u decembru prošle godine donijela Odluku o izradi Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021-2027. godina, kao integriranog, multisektorskog strateškog dokumenta, koji definiše javne politike, inetegralno usmjerava razvoj teritorije kantona i jedinica lokalne samouprave, te zacrtanim strateškim ciljevima i prioritetima predstavlja putokaz za sveukupni razvoj.

Zeničko-dobojski kanton je po procesima strateškog planiranja i institucionalnoj osposobljenosti za procese strateškog planiranja i upravljanja razvojem, jedan od lidera u Federaciji BiH koji je u ovim procesira prepoznat i podržan od strane Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP).

Nosilac izrade Strategije razvoja je Vlada, a učesnici u procesu izrade su ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, općine i gradovi, Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem, te socio-ekonomski partneri.

Prva faza podrazumijevala je izradu Strateške platforme i Situacione analize, a zahvaljujući dobroj saradnji s UNDP-om, propisanim procesima je data dodatna vrijednost ugrađujući u ove dokumente i elemente ekonomskih i zdravstvenih aspekata pandemije koronavirusa te sigurnosnih aspekata migracija. Ova faza definirala je za Zeničko-dobojski kanton tri relevantna strateška cilja koji osiguravaju sinergijske efekte između ekonomije, društva, infrastrukture i okoliša, uz puno uvažavanje interesa lokalne uprave.

-Prvi strateški cilj je unaprijediti konkurentnost industrije, poljoprivrede i uslužnog sektora uz podršku preduzetništvu, drugi unaprijediti kvalitet života i osigurati jednake prilike za sve građane kroz stvaranje održivog i pravednog društvenog okruženja, a treći cilj je poboljšati trenutno stanje okoliša, povećati energijsku efikasnost i unaprijediti javnu infrastrukturu. Pored ovih strateških ciljeva, izazovi pred kantonom u narednom periodu svakako su i pitanje saniranja negativnih posljedica pandemije koronavirusa COVID-19 i postizanje općih ciljeva društvenog razvoja – kaže premijer ZDK Mirza Ganić.

Ističe da je vizija Vlade da Zeničko-dobojski kanton bude savremena evropska regija, ugodna i sigurna za život i rad i atraktivna za investiranje, koja svoj održivi razvoj temelji na industrijskim i ljudskim resursima, prirodnim i turističkim potencijalima te bogatom kulturno-historijskom naslijeđu i čistom okolišu.

Vlada je primila na znanje prijedloge Situacione analize i Strateške platforme, dajući zeleno svjetlo za nastavak aktivnosti na izradi Strategije. U daljim aktivnostima definirat će se prioriteti, mjere i strateški projekti u skladu s utvrđenim potrebama i institucionalnim kapacitetima. Strategija će biti usklađena sa postojećim starteškim dokumentima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

-Kao i do sada, i u narednim koracima obezbijedit ćemo puni okvir javnih konsultacija, što će nam omogućiti postizanje konsenzusa u usvajanju startegije. Naš krajni cilj je boljitak za sve građane Zeničko-dobojskog kantona i šire - kaže premijer ZDK.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona okončalo je proceduru dodjele novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika za djecu branilaca, čime je u potpunosti ispoštovalo hodogram aktivnosti da se sredstva doznače roditeljima ili starateljima pred sam početak nove školske godine.

Za ovu namjenu iz budžeta ZDK su izdvojena sredstva u iznosu od 217.900,00 KM, a uslove iz konkursa ispunila su 1.653 pripadnika boračke populacije. Tako će 602 učenika osnovnih škola dobiti pomoć za nabavku udžbenika od 100,00 KM, a 1.051 učenik srednjih škola će dobiti po 150,00 KM.

Pandemija koronavirusa usložnila je realizaciju konkursne procedure, ali su problemi prevaziđeni donošenjem instrukcija koje su dostavljene nadležnim gradskim i općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu u ZDK-u.

Ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković uputio je čestitku svim učenicima koji će 8. septembra krenuti u školu, istakavši da se kroz ovaj projekt željelo pomoći najugroženijim članovima boračke populacije da opreme djecu za školu. Pozvao je mališane da se pridržavaju higijensko-epidemioloških mjera.

-Početak školske godine nosi sa sobom nove izazove povećanih kontakata. Uvjeren sam da je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta izvršilo sve neophodne pripreme u cilju zaštite djece. Pozivam učenike da vode računa o propisanim higijensko-epidemiološkim mjerama kako bi zaštitili svoje zdravlje ali i zdravlje svojih najmilijih - rekao je Čolaković.

Sredstva će se danas (27.08.) uplatiti na račune gradova i općina, a nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu su dužne da pomoć odmah doznače na račune korisnika.

Broj korisnika i raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama:

 

R.B.

OPĆINA

BROJ DJECE

UKUPNO

(KM)

1.      

BREZA

41

5.450,00

2.      

DOBOJ-JUG

41

5.400,00

3.      

KAKANJ

105

13.800,00

4.      

MAGLAJ

162

21.350,00

5.      

OLOVO

102

13.750,00

6.      

TEŠANJ

138

18.450,00

7.      

USORA

35

4.200,00

8.      

VAREŠ

51

6.600,00

9.      

VISOKO

231

30.550,00

10. 

ZAVIDOVIĆI

305

39.850,00

11. 

ZENICA

296

39.250,00

12. 

ŽEPČE

146

19.250,00

UKUPNO:

1653

217.900,00

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 11

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma