Maj 2020

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 35. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donijela Odluku o izradi Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina, čime je pokrenut proces izrade iste. Strategija razvoja ZDK je integrirani, multisektorski strateški dokument Zeničko-dobojskog kantona, koji definira javne politike, usmjerava razvoj teritorije ZDK i jedinica lokalne samouprave u zacrtanim strateškim ciljevima i prioritetima predstavlja putokaz za sveukupni društveni razvoj.

Proces izrade Strategije razvoja odvija se u nekoliko faza, a prvi korak je izrada Socio-ekonomske analize i Strateške platforme. Oba ova dokumenta su urađena u radnim verzijama i dostupna su za komentare.

Radne verzije ovih dokumenata, predviđene za konsultacije, dostupne su za Vaše komentare, sugestije i primjedbe. S obzirom da su radne verzije dokumenata pripremane neposredno prije nastupanja pandemije COVID-19, odnosno na samom početku izazova koje je u socio-ekonomskom smislu pandemija donijela, situacija u pogledu COVID-19 pandemije nije tretirana u samim dokumentima. Kroz proces konsultacija planirano je da se ovi dokumenti dopune informacijama u pogledu pandemije COVID-19, te da iste budu obuhvaćene finalnim verzijama navedenih dokumenata.

Komentari na Radnu verziju Socio-ekonomske analize ZDK (SEA) se unose u obrazac koji je dostupan na linku i isti je potrebno dostaviti do 25.05.2020. godine na e-mail adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Prilikom davanja komentara u formularu, treba uzeti u obzir da će se u finalnom dokumentu Strategije, SEA reducirati na maksimalno 50 stranica i sadržavat će najvažnije nalaze. Kompletna SEA koju sada imate priliku komentarisati će biti u aneksu Strategije. SEA će biti otvorena za dorade (u formi nacrta) do kraja procesa izrade Strategije.

Komentare na Radnu verziju Strateške platforme je potrebno dostaviti do 10.06.2020. godine na e-mail adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

S obzirom da je ovo najvažniji dio Strategije iz kog proizilaze ostali dijelovi, u narednom periodu će se nastaviti sa radom na unapređenju i usaglašavanju Strateške platforme. Potrebno je obratiti pažnju na strateške fokuse i strateške ciljeve. Strateški fokusi trebaju biti odraz prepoznavanja i slaganja oko ključnih snaga Kantona koje treba iskoristiti i najozbiljnijih problema koji trebaju biti riješeni.

Objavljeno u Javni pozivi i oglasi

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma