Četvrtak, 14 Maj 2020

Na osnovu člana 23. i 24. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/11) i Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-01-4750/20 od 24.03.2020. godine, sazivam 23. vanrednu sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 15.05.2020. godine (petak) sa početkom u 1100 sati u sali 301, III sprat Anexa zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plaće za mart 2020. godine.

 

PREMIJER
Mirza Ganić

Objavljeno u Najave sjednica

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 48. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 13.03.2020. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 49. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 24.03.2020. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 50. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 31.03.2020. godine;
 4. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2018. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2018. godinu;
 6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Arapski jezik i književnost, drugog ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 7. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o pokretanju studijskog programa Arapski jezik i književnost, drugog ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 8. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Javna ustanova „Đački dom”, Zenica u Đački dom „Nedžad Ibrišimović”, Zenica;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Žepče u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje nove školske sale za JU Osnovna škola „Abdulvehab Ilhamija“ u Željeznom Polju;
 10. Informacija o izvršenju alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi u 2019. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu dokumenta Metodologija socijalne karte u Zeničko-dobojskom kantonu;
 12. Izvještaj o izvršenju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu.

Kantonalni štab civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona na današnjoj sjednici donio je odluku kojom je dozvolio rad vrtića u ovom kantonu, s tim da je zadužio Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Ministarstvo zdravstva i Institut za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici da pripreme odgovarajuće protivepidemijske mjere radi zaštite zdravlja djece i osoblja vrtića.

„Naredba će se početi primjenjivati tek kada Federalna uprava civilne zaštite poništi odluku o zabrani kretanja osoba mlađih od 18 godina, koja zvanično još nije poništena“, rekao je komandant KŠCZ Arnel Isak.

KŠCZ je izdao preporuku Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da se nastava u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama do kraja školske godine odvija po principu „online“ nastave. Univerzitetu u Zenici je preporučeno da organizira polaganje ispita u prostorima fakulteta, uz poštivanje propisanih preventivnih mjera.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici zadužen je da u okviru svoje nadležnosti sačini preporuke za škole i fakultete, koje će biti javno dostupne na službenoj stranici inz.ba.

Press služba ZDK

Objavljeno u Info-COVID-19

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i JU Univerzitet u Zenici;
 2. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj, sredstva odobrena od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 3. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Maglaj, sredstva uplaćena od strane općine Maglaj;
 4. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj, sredstva uplaćena od strane općine Maglaj;
 5. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Srednja tehnička škola Tešanj, sredstva odobrena od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Džemal Bijedić“ Miljanovci, Tešanj;

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Prijedlog Uredbe o dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za provođenje programskih aktivnosti Crvenog križa Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini;
 4. Informacija o naknadi troškova liječenja i nabavke lijekova za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2019. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Informacija o naknadi troškova dženaza/sahrana branilaca i članova njihovih porodica u 2019. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, usklađen sa Programom rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
 7. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija Ministarstva za privredu za period I – XII godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2019. godinu Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Zaključka o imenovanju izabranog kandidata za dužnost Prorektora za finansije i razvoj Javne ustanove Univerzitet u Zenici;
 10. Prijedlog Rješenja o postavljenju sekretara Vlade u Stručnoj službi Vlade Zeničko-dobojskog kantona,
 11. Informacija o trenutnim aktivnostima vezanim za pandemiju korona virusa.

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 46. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 03.03.2020. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 47. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 09.03.2020. godine;
 3. Prijedlog Zakona o uvjetima koje treba ispunjavati kantonalna bolnica, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Informacija o stanju u vezi kontrole corona virusa na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka; (2 DODATNA ZAKLJUČKA 04-1 ; 04-2)
 5. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju korištenja sredstava “Tekuće rezerve” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
 8. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja sa područja Zeničko-dobojskog kantona za realizaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju sa Caritasom Švicarske;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Evropskom udruženju studenata prava Zenica (ELSA), na ime sufinansiranja troškova kotizacije na takmičenju studenata u Beču i sufinansiranja troškova na pripremnim takmičenjima u Sofiji, Berlinu, Minhenu i Beogradu, za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici;
 12. Program utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi za 2020. godinu, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, ekonomski kod 614400, NAD 402, pozicija „Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji“, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Avdić Hasanu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja.
 14. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Poslovna ekonomija, trećeg ciklusa studija, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici,
 15. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o pokretanju studijskog programa Poslovna ekonomija, trećeg ciklusa studija, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici,
 16. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Mehatronika, drugog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici,
 17. Prijedlog Zaključka utvrđivanju Prijedloga Odluke o pokretanju studijskog programa Mehatronika, drugog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici,
 18. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu.

Poštovani,

preuzmite Dnevni COVID-19 bilten ZDK za 14. maj / svibanj 2020. godine.

Press služba ZDK

Objavljeno u Bilten COVID-19

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma