Februar 2020

Svečanom akademijom u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici, a u organizaciji Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, obilježen je 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Akademiji su prisustvovale brojne zvanice iz političkog, javnog, vjerskog i kulturnog života Zeničko-dobojskog kantona, članovi Vlade na čelu s premijerom Mirzom Ganićem, kantonalni zastupnici, ratni veterani, predstavnici braniteljskih udruženja, gradova i općina te građani.

Prigodan govor tim povodom održao je predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić koji je istakao da Dan nezavisnosti zauzima veoma značajno mjesto u novijoj historiji naše domovine, jer se na referendumu provedenom 29. februara i 1. marta 1992. godine više od 64 posto građanki i građana izjasnilo za demokratsku i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih naroda i građana.

Kao odgovor na referendum, podsjetio je Huskić, srpske paravojne formacije, JNA, Srbija i Crna Gora izvršile su agresiju na BiH, koja je već tada bila međunarodno priznata država i članica Ujedinjenih naroda. Agresija je okončana mirovnim sporazumom potpisanim u Dejtonu 1995. godine, koji je potvrdio Bosnu i Hercegovinu kao samostalnu i suverenu državu.

"Neka nas današnji dan podsjeti na sve utemeljitelje slobodne i nezavisne Bosne i Hercegovine i na sve branitelje njene opstojnosti. Nezavisnost nije stvar slučajnosti, već stvar izbora. To nije nešto što treba čekati, već nešto što treba postići. Mi smo izabrali i nismo čekali", rekao je predsjedavajući Huskić.

Press-služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Krizni štab za praćenje novog korona virusa pri Ministarstvu zdravstva Zeničko-dobojskog kantona naložio je svim zdravstvenim ustanovama u ovom kantonu da, u skladu sa Kantonalnim planom pripravnosti za oboljenja izazvana novim korona virusom COVID-19, formiraju svoje operativne timove i urade vlastite planove pripravnosti.

- Operativni timovi obavezno moraju uključivati epidemiologa, a preporuka zdravstvenim ustanovama koje nisu u mogućnosti samostalno formirati operativne timove je da dvije ili više susjednih ustanova formiraju zajednički operativni tim. Sve zdravstvene ustanove su obavezne obezbijediti prostoriju za pregled sumnjivih pacijenata - stoji u naredbi koju je Krizni štab donio na današnjoj sjednici.

Krizni štab je obavijestio je Federalno ministarstvo zdravstva da je utvrdio potencijalne lokacije za karanten na području Zeničko-dobojskog kantona, a ovom ministarstvu je upućena i inicijativa da razmotri mogućnost nabavke brzih testova za korona virus kako bi se smanjio pritisak na zdravstvene ustanove.

Postupajući po naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, Krizni štab za praćenje novog korona virusa ZDK izdao je preporuku da se radi sigurnosti učenika i nastavnika otkažu organizirana putovanja i ekskurzije u Italiju.

Krizni štab je podvukao ulogu medija u trenutnoj situaciji sa korona virusom. Upućen je apel medijima da se pridržavaju novinarskog kodeksa i objavljuju samo provjerene informacije, kako bi se izbjeglo bespotrebno širenje panike i straha među građanima.

Press-služba ZDK

Objavljeno u Info-COVID-19

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 46. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 03.03.2020. godine (utorak) u 1000 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 44. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 20.02.2020. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 45. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 24.02.2020. godine;
 3. Izvještaj o radu i poslovanju, toku i rezultatima procesa privatizacije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem), sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2018. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem), sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Rješanja o ocjeni policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, za rad i postignute rezultate rada u 2019. godini;
 7. Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za zdravstvenu zaštitu životinja u 2019. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta za projekte Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u 2019. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta za nabavku opreme veterinarskih laboratorija Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u 2019. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Program utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2020. godinu, u razdjelu 23, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 16. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za korištenje mineralne i izvorske vode na lokalitetu Matina - Ponijevo, općina Žepče;
 17. Izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona, za period juli-decembar 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec februar 2020. godine;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetske korisnike Zeničko-dobojskog kantona;
 20. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava sa transfera iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU Prva gimnazija Zenica, na lični zahtjev;
 22. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo, iz reda lokalne zajednice, na lični zahtjev;
 23. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Maglaj, sredstva uplaćena od strane općine Maglaj;
 24. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Alija Nametak“ Visoko, sredstva odobrena od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 25. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU SMŠ „Mladost“ Zenica, sredstva odobrena od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 26. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Zavidovići, sredstva odobrena od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 27. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu. za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko, sredstva odobrena od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 28. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Hajderovići“ Zavidovići, sredstva odobrena od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 29. Prijedlog Zaključka o poništavanju i ponovnom oglašavanju upražnjenog mjesta člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici, iz reda osnivača;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera, za radnike JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica;
 31. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka oglašavanja upražnjenih pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 32. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka oglašavanja upražnjenih pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 33. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Akcionog plana transformacije JU „Dom porodica“ Zenica za period 2020-2024. godine;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu udruženja penzionera Zeničko-dobojskog kantona, na ime finansijske pomoći za održavanje sjednice Upravnog odbora i izvještajne sjednice Skupštine;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju gluhih i nagluhih sportista u Zeničko-dobojskom kantonu, na ime finansijske podrške za socijalno uključivanje gluhih i nagluhih osoba i učašća u sportskim aktivnostima;
 36. Izvještaj o izvršenju namjenskih sredstava Budžeta Kantonalne uprave civilne zaštite, za period januar-decembar 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 37. Program utroška budžetskih sredstava i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2020. godinu u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 38. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona;
 39. Plan robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 40. Program utroška sredstava iz Plana robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, razdjel 25 - Kantonalna direkcija robnih rezervi, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, ekonomski kod 821 400, analitički konto 821 411, pozicija “Nabavka robnih rezervi“, sa Prijedlogom Zaključka;
 41. Program utroška budžetskih sredstava za nabavku nedostajuće opreme za 2020. godinu, razdjel 25 - Kantonalna direkcija robnih rezervi, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, ekonomski kod 821 300, pozicija „Nabavka opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 42. Plan javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Odluke o usvajanju.

 

PREMIJER
Mirza Ganić

Objavljeno u Najave sjednica

Dan nezavisnosti je praznik koji spaja sve građanke i građane Bosne i Hercegovine koji su se 1992. godine jasno opredijelili za suverenu i nezavisnu zemlju, državu ravnopravnih građana i naroda koji u njoj žive. Nezavisnost je plaćena životima i zdravljem mnogih patriota koji su ustali u odbranu jedine nam domovine od brutalne agresije, pa stoga najvećim sinovima na ovaj praznik odajemo posebnu počast. U inat destruktivnim snagama, Bosna i Hercegovina je opstala a obaveza svih nas je da domovinu čuvamo i dajemo doprinos njenoj izgradnji. Naša budućnost je integracija u savremenu Evropu, a ulazak u Evropsku uniju i NATO će biti najbolja potvrda da smo u tome uspjeli. To će građanima donijeti bolji život i perspektivu, a našoj domovini veću bezbjednost i stabilniju budućnost. Istaknimo zastave na jarbole i budimo ponosni što imamo domovinu Bosnu i Hercegovinu. Sretan Dan nezavisnosti!

 

PREMIJER
Mirza Ganić
PREDSJEDAVAJUĆI
Ćazim Huskić
Objavljeno u Vijesti

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić, u prisustvu ministra za boračka pitanja Fahrudina Čolakovića i općinskog načelnika Suada Huskića, uručio je danas rješenja o dodjeli stipendija Ministarstva za boračka pitanja za 183 studenta iz Općine Tešanj. Za ovu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 200.000 KM.

"Drugu godinu zaredom uspjeli smo osigurati sredstva za stipendije za sve studente koji su podnijeli formalno ispravne aplikacije, što je politika nove vlade. Na ovaj način želimo pružiti šansu svima da se školuju i grade budućnost u BiH", kazao je premijer Ganić.

Ministarstvo za boračka pitanja za isplatu stipendija u akademskoj 2019/20. godini osiguralo je sredstva u ukupnom iznosu od 2.479.000 KM, a stipendije će dobiti 2.251 redovni i samofinansirajući student iz boračke populacije. Iznos stipendije za prvu godinu studija je 800 KM, a za drugu i ostale godine studija, te prvu i drugu godinu drugog studijskog ciklusa 1.200 KM .

U narednim danima rješenja o dodjeli stipendija bit će uručena studentima u drugim gradovima i općinama Zeničko-dobojskog kantona.

Također, u toku je konkurs za dodjelu stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, a nastojat će se da i ove stipendije dobiju svi studenti koji dostave formalno ispravne prijave.

Press-služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona izdalo je preporuku svim osnovnim i srednjim školama u ovom kantonu u vezi sa aktuelnom situacijom oko širenja korona virusa.

Radi epidemiološke situacije u svijetu koja se jako brzo mijenja te se pojava virusa COVID-19 može očekivati i u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini, kao i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije da sve države treba da dostave poseban akcenat na smanjenje infekcije kod ljudi, prevenciju sekundarnog prenošenja i globalnog širenja i da doprinesu pružanju međunarodnog odgovora kroz komunikaciju i saradnju svih resora i aktivno učešće u sticanju znanja o virusu i bolesti, a povodom velikog broja upita radnika škola vezano za putovanja tokom proljetnog raspusta i zahtjeva za odlazak na ekskurzije učenika osnovnih i srednjih škola, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona preporučuje otkazivanje svih ekskurzija učenika i putovanja radnika osnovnih i srednjih škola planiranih u ovom kriznom periodu, izvan naše države.

"Napominjemo da se, s tim u vezi, treba pridržavati generalnih preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva u cilju smanjenja rizika od akutnih respiratornih i drugih infekcija, poput gripe čija je sezona u toku, a koje se odnose i na smanjenje rizika od novog korona virusa, te da učenike i radnike škole kontinuirano obavještavate o mogućim novim mjerama opreza od infekcije", navodi se u preporuci Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK

Press-služba ZDK

Objavljeno u Info-COVID-19

Predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić, dopredsjedavajući Ivo Tadić i Mladen Simić, premijer Mirza Ganić i ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković upriličili su danas prijem za predstavnike temeljnih braniteljskih udruženja Armije Republike BiH i Hrvatskog vijeća odbrane, povodom 1. marta - Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Prijemu su prisustvovali predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Jusuf Rakman, predsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Nazim Bečirović, predsjednik Udruženja RVI paraplegičara Suad Srebrenica, predsjednica Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Fatima Mahmutagić, predsjednik Jedinstvene organizacije boraca - Unija veterana Vernest Karzić, predsjednik Udruge nositelja ratnih odličja HVO-a Dragan Janko, predsjednica Udruge obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Vuković te predsjednik HVIDRA HVO Pero Lujić.

Predstavnici temeljnih boračkih udruženja zahvalili su se Vladi i Skupštini Zeničko-dobojskog kantona na odnosu prema ovoj populaciji i dostignutim pravima, pozvavši gradove i općine da slijede primjer kantonalnih institucija koje pridaju zasluženi značaj braniteljskim udruženjima.

Istaknuto je da je Dan nezavisnosti praznik koji spaja sve one koji su se 1992. godine izjasnili za nezavisnost Bosne i Hercegovine kao države svih njenih naroda i građana.

U sklopu obilježavanja Dana nezavisnosti organizirane su brojne aktivnosti širom Zeničko-dobojskog kantona. Vojni veterani će održavati počasne straže na spomen obilježjima, a sutra, 28. februara bit će održana svečana akademija u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica.

Press-služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 41. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 30.01.2020. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 42. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 06.02.2020. godine;
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, broj: 03-45-1-232-4-1/20, sa Odlukom o davanju saglasnosti Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, broj: 03-45-1-232-4/20 od 29.01.2020. godine.
 4. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Inicijativi Sanje Renić, poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za uvođenje kategorije samozaposleno lice i postupka izmjene Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18), sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Izvještaj o odobrenim novčanim sredstvima odnosno utrošku sredstava sa budžetske pozicije Ministarstva za boračka pitanja namjenjenih za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2019. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Program poticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima, Ministarstva za boračka pitanja, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Program poticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstva za boračka pitanja, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Program utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2020. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa pozicije „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“;
 9. Program utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2020. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa pozicije „Nabavka zemljišta“;
 10. Program utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2020. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa pozicije „Nabavka opreme“;
 11. Program utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2020. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa pozicije „Nabavka građevina“;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava sa pozicije „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ za adaptaciju i sanaciju zgrada pravosudnih institucija;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava sa pozicije „Nabavka zemljišta“, za troškove naknada pretvaranja neizgrađenog građevinskog zemljišta i rente radi izgradnje poslovne zgrade Općinskog suda u Žepču;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava sa pozicije „Nabaka opreme“, na ime nabavke stalnih sredstava opreme za potrebe pravosudnih institucija;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava sa pozicije „Nabavka građevina“; u svrhu izgradnje i dogradnje objekata pravosudnih institucija;
 16. Program utroška sredstava pod nazivom "Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2020. godinu", sa razdjela 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821 600, pozicija "Rekonstrukcije i investiciono održavanje" - redovna sredstva, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Program utroška redstava pod nazivom "Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2020. godinu", sa razdjela 15 budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821 500, pozicija "Nabavka stalnih sredstava u obliku prava" - redovna sredstva, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Program utroška sredstava pod nazivom "Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2020. godinu", sa razdjela 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821 300, pozicija "Nabavka opreme" – namjenska sredstva i 821 600, pozicija "Rekonstrukcije i investiciono održavanje" - namjenska sredstva, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020.godinu,sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za rekonstrukcije i investiciono održavanje prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2020. godinu - redovna sredstva;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku stalnih sredstava u obliku prava prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2020.godinu - redovna sredstva;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2020.godinu - namjenska sredstva;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za rekonstrukcije i investiciono održavanje prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2020.godinu - namjenska sredstva;
 23. Prijedlog Odluke dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine – mrki ugalj, na području općine Kakanj;
 24. Prijedlog Odluke o utvrđivanju općih eliminatornnih uslova za dodjelu koncesija za obavljanje privrednih djelatnosti korištenjem prirodnih bogatstava, dobara u općoj upotrebi i obavljanje djelatnosti od općeg interesa – koncesije, iz nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona;
 25. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i JU Osnovna škola „Mak Dizdar“ Zenica;
 26. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, između budžetskih korisnika JU Osnovna škola „9. septembar“ Tešanj i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 27. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, sredstva u uplaćena od strane donatora Universita deglistudi di Roma La Sapienza Rim, Italija;
 28. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj, sredstva uplaćena od strane općine Kakanj;
 29. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „1. mart“ Jelah, Tešanj, za organizovanje i osiguranje prevoza učenika u školskoj 2019/2020. godini, za učenike čije je mjesto stanovanja na udaljenosti od škole manjoj od pet kilometara u jednom pravcu;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za finansiranja projekta „Pružanje mobilne kućne njege i pomoći u kući za stara i iznemogla lica smještena u objektima Radakovo i Crkvice“, za 2020. godinu;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Općini Žepče, u svrhu sufinansiranja kupovine parcele za Kasapović Mejru, kao pomoć u rješavanju stambene problematike porodice imenovane koja se nalazi u stanju socijalne potrebe;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kovačević Amaru iz Žepča, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje maloljetne kćerke;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hadžić Jasminu iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje maloljetnog sina;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čančar Merhadu iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja;
 35. Prijedlog Rješenja o preuzimanju dužnosti direktora Službe za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona;
 36. Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o privremenom imenovanju direktora Službe za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona;
 37. Prijedlog Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Elvedini Muzaferija iz Visokog za odlazak na Evropa cup u skijanju.
Stranica 1 od 9

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma