Januar 2020

Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte će u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije BiH u martu ove godine organizovati obuke iz oblasti evropskih integracija i to: „Metode, načini i tehnike usklađivanja zakonodavstva“ i „Pravo EU“, prema slijedećem rasporedu:

Tema obuke

Datum održavanja

Rok za prijavljivanje

Metode, načini i tehnike usklađivanja zakonodavstva

05.- 06.03.2020.

02.03.2020.

Pravo EU

19.03.2020.

16.03.2020.

Obuke će se održati u Zenici (zgrada Vlade ZDK, ul. Kučukovića 2, sala broj 301), a namijenjene su državnim službenicima sa svih nivoa vlasti.

Zainteresovani za učešće na obukama mogu se prijaviti popunjavanjem prijavnog obrasca koji se može preuzeti u prilogu.

Popunjen prijavni obrazac se može dostaviti faxom na broj 033 255-001, ili mailom na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do datuma koji je za svaku pojedinu obuku označen kao krajnji rok.

Na web stranici Direkcije, na lokaciji /obrazovanje/aktuelne_obuke/ narednog radnog dana nakon isteka roka za prijavljivanje, biti će objavljenja lista polaznika čije prijave za učešće su prihvaćene, sa tačnim mjestom i satnicom održavanja obuka.

Napominjemo da Direkcija realizuje obuke u skladu sa odredbama Odluke o uvjetima i načinu učešća na obukama iz oblasti evropskih integracija (dokument u prilogu).

U slučaju spriječenosti da prisustvuje obuci polaznik je o tome dužan obavijestiti Direkciju pismeno, na isti način kako je dostavio prijavni obrazac prilikom prijave, i to najkasnije do 12 sati radnog dana koji prethodi obuci. U obavještenju kojim se otkazuje učešće mora biti vidljivo da je kopija istog dostavljena neposrednom rukovodiocu koji je odobrio pohađanje obuke.

Za dodatna pitanja možete kontaktirati na telefon broj 033 255 377 ili na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Objavljeno u Javni pozivi i oglasi

Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte poziva zainteresovana fizička lica (konsultante) za dostavljanje prijava za angažman na izradi Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina, kako slijedi:

  • Konsultant za ekonomski razvoj
  • Konsultant za društveni razvoj
  • Konsultant za okoliš i infrastrukturu
  • Konsultant za organizaciju događaja, komunikacijske aktivnosti i opće moderiranje
  • Team leader

Detaljan opis poslova naveden je u dokumentima u prilogu.

Pored općih uslova (da je državljanin BiH, da je punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja poziva nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove definisane u Opisu poslova.

Prijave je potrebno dostaviti Stručnoj službi za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona

adresa: Kučukovići 2, 72000 Zenica ili na

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Rok za dostavu prijava je 20.01.2020. godine do 12:00 sati. Odabrani kandidati će biti kontaktirani do kraja januara, a potpisivanje ugovora sa istim će biti organizovano odmah nakon toga.

Objavljeno u Javni pozivi i oglasi

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma