Utorak, 12 Novembar 2019

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 29. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 14.11.2019. godine (četvrtak) u 0830 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 28. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 08.11.2019. godine;
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o implementaciji Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2019.-2021. godina;
 4. Prijedlog Odluke o imenovanju Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Zeničko-dobojskom kantonu;
 5. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Periodičnog konsolidovanog finansijskog izvještaja za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2019. godine do 30.09.2019. godine;
 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo“;
 7. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Miroslav Krleža“ Zenica, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Druga gimnazija Zenica, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Baručija Emiru na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jerkić Jani na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kubat Adnanu na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Beganović Hamzi na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Babić Ahmedu na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Alagić Adnanu na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ajdinović Ahmedu na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kusić Harunu na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasić Seminu na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Meškić Hikmetu na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smaka Harunu na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fetić Ajni na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjak Diki na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Musić Ameru na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujić Ahmedu na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šahovskom klubu „Preporod“ Zenica iz Zenice u svrhu podrške organizaciji međunarodnog šahovskog turnira „Zenica 2019“;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju za zaštitu intelektualnih i kulturnih vrijednosti “Zjenica” iz Zenice za pokrivanje dijela troškova odlaska Senada Pašića na promociju zbornika Antologije svjetske proze i poezije GENTLE WORD 2;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture “Preporod” iz Zenice, za pokrivanje dijela troškova učešća na smotri pjesama i igara u Dubrovniku i projekta postavke izložbi sa likovne kolonije “Stara Bosna”;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ekološkom udruženju “Eko Tvrtkovac” iz Zenice za sufinansiranje projekta Arheološka istraživanje nekropole stećaka na području Puhovca i Radinovića kod Zenice;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Proizvodno uslužnom obrtu “Graforad” iz Zenice, za pokrivanje dijela troškova štampanja 29. i 30. broja časopisa “Zeničke sveske”;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Zenica“ iz Zenice u svrhu organizacije međunarodnog memorijalnog turnira vatrogasaca u malom nogometu „Munir Pojskić i Vranić Sanel“;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške prerađivačima/otkupljivačima pilećeg mesa za 2019. godinu;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Olovo, kao pomoć za prevazilaženje poteškoća u radu i funkcionisanju ove ustanove;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Zavidovići, kao pomoć za prevazilaženje poteškoća u radu i funkcionisanju ove ustanove;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Vareš, kao pomoć za prevazilaženje poteškoća u radu i funkcionisanju ove ustanove;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Burdalić Zijadu iz Zavidovića, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje stambenog zbrinjavanja;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujić Zajki iz Kaknja, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za plaćanje dijela troškova nabavke ortopedskog pomagala;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Huskić Ibrahimu, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje stambenog zbrinjavanja;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Odobašić Elvedini iz Žepča, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje stambenog zbrinjavanja;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Koaliciji organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona, kao pomoć za organizaciju centralne manifestacije obilježavanja 3. decembra - Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica, za postignute rezultate na Atletskim sportskim igrama i prvenstvu u šahu paraplegičara i oboljelih od dječije paralize BiH;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju 7. Muslimanska viteška oslobodilačka brigada iz Zenice, na ime finansijske pomoći za obilježavanje godišnjice formiranja brigade;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju muzičke omladine-Omladinski hor iz Zenice, u svrhu sufinansiranja mjuzikla pod nazivom „Duša Sarajeva“;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Horozović Miradu, iz Zavidovića, u svrhu pomoći za izgradnju stambenog objekta;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fojnica Omeru, iz Zavidovića, u svrhu finansiranja troškova liječenja.

 

PREMIJER
Mirza Ganić

Objavljeno u Najave sjednica

Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona od 11. oktobra odobreno je učešće Zeničko-dobojskog kantona u Programu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2019. godini, kojeg je donio Federalni zavod za zapošljavanje, a nosilac realizacije programa je JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona. Vlada je navedenom odlukom za ovu svrhu odobrila sredstva iz budžeta u iznosu od 100.000 KM.

U ime Vlade ZDK, ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković je 05. novembra potpisao Sporazum o međusobnoj saradnji na realizaciji navedenog programa sa predstavnicima Federalnog zavoda za zapošljavanje i Službe za zapošljavanje ZDK, a današnjim objavljivanjem javnog poziva započela je njegova realizacija.

Programom je predviđeno zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba dan prije prijave poslodavca na Javni poziv, sa završenom visokom ili višom stručnom spremom, uz zasnivanje radnog odnosa na period od dvanaest (12) mjeseci, ili srednjom i nižom stručnom spremom uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest (6) mjeseci.

Služba poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 600,00 KM za osobe sa visokom ili višom stručnom spremom u trajanju od 12 mjeseci i 600,00 KM za osobe sa srednjom i nižom stručnom spremom u trajanju od šest (6) mjeseci, a koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće.

Programom je također predviđeno i samozapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, odnosno sufinansiranje pokretanja njihovog biznisa. U ovom slučaju Služba mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 600,00 KM na period od 12 mjeseci bez obzira na stručnu spremu aplikanta.

Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca predviđena su sredstva u iznosu od 200.000 KM, od čega 100.000 KM osigurava Ministarstvo za boračka pitanja ZDK, a 100.000 KM Federalni zavod za zapošljavanje.

Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava.

Tekst javnog poziva sa obrascima za prijavu može se preuzeti na internet stranicama Zeničko-dobojskog kantona - www.zdk.ba.

Pres služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić, sa saradnicima, razgovarao je danas u svom uredu sa delegacijom organizacije Crvenog križa ZDK na čelu s predsjednikom Markom Sinanovićem. Na sastanku su učestvovali i ministri za zdravstvo dr. Adnan Jupić, rad, socijalnu politiku i izbjeglice Azra Šabanović, obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić te ministar za finansije Josip Lovrić.

U fokusu razgovora bila je saradnja između nadležnih kantonalnih ministarstava i Crvenog križa u oblasti dobrovoljnog darivanja krvi, edukacije učenika i građana kroz programe CK-a te drugih aktivnosti koje ova organizacija provodi na području Zeničko-dobojskog kantona.

Istaknuto je kako CK ima izuzetno važnu ulogu na polju dobrovoljnog davalaštva krvi, ali zbog odliva davalaca te neefikasne poticajne politike zadnjih godina svojim akcijama ne uspijeva osigurati ni polovinu potreba zdravstvenih ustanova u ZDK. Zbog toga je potrebno dodatno animirati javnost, posebno srednje škole i fakultete, da se uključe u dobrovoljne akcije koje su temelj za osiguravanje dovoljnih zaliha sigurne krvi.

Također, važan segment rada CK-a je i edukacija iz pružanja prve pomoći za učenike, odgojno-obrazovne radnike i vozače, djelovanje u kriznim situacijama, kao i skrb o osobama u stanju socijalne potrebe.

Vlada ZDK putem Ministarstva za zdravstvo i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice godišnje na ime podrške radu Crvenog križa iz budžeta izdvaja 20.000 KM.

Premijer Ganić je zadužio nadležne ministre da sagledaju mogućnosti i način da se poveća izdvajanje za podršku CK-u, a posebno u oblasti dobrovoljnog darivanja krvi.

Pres služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ugovori sa korisnicima dva programa podsticaja Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona, u ukupnoj vrijednosti 1,5 miliona KM, potpisani su danas u sjedištu Vlade ZDK.

Sredstva Programa podrške razvoju konkurentnosti privrede, investiranja u opremu, obuke radne snage, promocije i sajmova, standarda i kontrole kvaliteta te patenata u iznosu od 1.213.053,75 KM putem javnog poziva dobilo je 45 privrednih subjekata.

Navedena grant shema je fokusirana na tri prioritetne oblasti - prva, tehnološko unapređenje malih i srednjih preduzeća (MSP), unapređenje kvaliteta proizvoda i standardizacija poslovanja i proizvodnih procesa, druga je prekvalifikacija i dokvalifikacija radnika radi postizanja višeg stepena produktivnosti i kreiranje radnih mjesta, a treća oblast je pristup tržištu i promocija proizvoda MSP-a.

Po oblastima, za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu predviđen je podsticaj do 25.000 KM, uvođenje standarda kvalitete do 4.000 KM te uvođenje CE oznaka do 5.000 KM, s tim da iznos subvencije za jednu ili sve tri navedene stavke ne može preći iznos od 25.000 KM. Za obuku radne snage koja će rezultirati stvaranjem minimalno tri radna mjesta predviđen je maksimalan iznos podsticaja od 9.000 KM, odnosno učešće grant sheme po radniku od 3.000 KM, dok je za unapređenje pristupa tržištu i promociju proizvoda na međunarodnim sajmovima van BiH predviđen najveći iznos od 6.000 KM. U konačnici, jedna firma je mogla dobiti maksimalan iznos pdsticaja od 40.000 KM.

Na javni poziv mogla su se prijaviti MSP koja posluju minimalno šest mjeseci te imaju tri i više zaposlenih, uz obavezu da moraju osigurati vlastito finansiranje od minimalno 50 posto ukupnog iznosa za realizaciju predloženog projekta. Ukupno je dostavljeno 70 zahtjeva od kojih je 45 bilo uredno.

"Projekcija je da će se odobrenim subvencijama inicirati realizacija planiranih projekata u iznosu od 3,5 miliona KM te otvoriti 113 novih radnih mjesta. U odnosu na 2018. godinu, kada je za ovaj program isplaćeno 483.000 KM, ove godine je taj iznos unutrašnjim preraspodjelama povećan na 1,21 milion KM, što predstavlja rast od 256 posto. To govori da su Vlada ZDK i Ministarstvo za privredu opredijeljeni da ulažemo u privredu i da radimo na razvoju našeg kantona", kazao je ministar za privredu Zlatko Jelić.

Potpisano je i 12 ugovora sa korisnicima subvencija za projekte izgradnje i obnove javne turističke infrastrukture u ukupnom iznosu od 282.434,57 KM. Radi se o projektima općina i udruženja građana koji bi u konačnici trebali inicirati realizaciju investicija i projekata u vrijednosti 2,6 miliona KM.

Pres služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona Arnel Isak i direktor Kantonalne direkcije za ceste koja djeluje u sastavu ovog ministarstva Rasim Kovač potpisali su danas u sjedištu ZE-DO kantona sa izvođačima radova dva ugovora ukupne vrijednosti 529.359,48 KM.

Sa Kadrijom Muratovićem, direktorom preduzeća Sacom d.o.o. Sarajevo potpisan je ugovor o realizaciji projekta nabavke i postavljanja vertikalne saobraćajne signalizacije i cestovne opreme na regionalnim cestama R 445 dionica Karaulsko Polje-Kakanj-Visoko-Podlugovi i R 474 M-17-Perkovići-Novi Šeher-Tešanj-Jelah-granica Federacije. U pitanju je 304.785,00 KM vrijedan projekt koji će doprinijeti poboljšanju sigurnosti na pomenuta dva regionalna pravca.

Također, sa Edinom Porobićem, direktorom preduzeća „Porobić“ d.o.o. Zavidovići, potpisan je ugovor o izvođenju radova na sanaciji klizišta i izgradnji pješačke staze u naselju Ulišnjak, općina Maglaj, na regionalnoj cesti R-465 dionica Zavidovići-Maglaj, lokalitet Ulišnjak. Vrijednost ovog projekta iznosi 224.574,48‬ KM, a u pitanju je sanacija klizišta koje datira od prije dvadesetak godina, te se ovime prevenira štetno djelovanje na putnu infrastrukturu koja se nalazi u blizini klizišta.

„Sigurnost građana je naš prvenstveni cilj i primarna orijentacija te su ovo projekti koje realiziramo u cilju postizanja povećanja sigurnosti svih učesnika u saobraćaju na regionalnim cestama širom Zeničko-dobojskog kantona“, kaže Arnel Isak, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK.

Sa preduzećem Porobić d.o.o. Zavidovići je potpisan i ugovor o izvođenju dodatnih radova na trajnoj sanaciji klizišta na regionalnoj cesti R 444 dionica Podlugovi-Breza-Vareš, lokalitet Vrankamen, a kojima će trajno biti sanirano klizište koje se nalazi pored regionalne ceste R444 na lokalitetu Vrankamen kod Breze.

Pres služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma