Ostale oblasti

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Kantonalnoj upravi za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona na neodređeno vrijeme

Javni oglas će biti objavljen u tri dnevna lista (Oslobođenje, Dnevni avaz i Dnevni list) za dan 10.01.2024.godine.

JAVNI POZIV I PRIJAVA ZA STICANJE STATUSA REALIZATORA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

U cilju pripreme programa stručnog usavrašavanja za 2024. godinu Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine izvršila  je objavu Javnog poziva za sticanje statusa realizatora (predavača) u okviru a) općeg programa stručnog usavršavanja; b) posebnog programa stručnog usavršavanja; c) programa stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave i d) programa stručnog usavršavanja za rukovodeće državne službenike.

Prijava na javni poziv dostupna je u on-line formatu na TMS (Training Management Platform) platformi Agencije, a što je precizirano u sadržaju javnog poziva

Krajnji rok za prijavu je 01.12.2023. godine.

JAVNI POZIV ZA STJECANJE ZVANJA INSTRUKTORA VOŽNJE MOTORNIH VOZILA-25.09.2023.

OBAVJEŠTENJE o produženju roka u prilogu - Novi rok za prijavu je 15.11.2023. godine.

Javni poziv za stjecanje zvanja instruktora vožnje 2022 (rok produžen do 15.11.2022.)

Obavještavaju se potencijalni kandidati za stjecanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila da je rok za predaju prijava na Javni poziv za stjecanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila, broj: 10-23-138-3/22 od 20.09.2022. godine, produžen do 15.11.2022. godine.

Tekst Javnog poziva za stjecanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila, broj: 10-23-138-3/22 od 20.09.2022. godine, može se preuzeti na linku: https://zdk.ba/javni-pozivi/item/11004-javni-poziv-za-stjecanje-zvanja-instruktora-voznje-2022

Prijavljivanje se vrši putem obrasca Prijave koji se može preuzeti na linku:   http://80.65.74.245:10084/eregistar/obrasci/MONKS.3.pdf        

Image
Kontakt forma