Na današnjoj (04. 02. 2015.) sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je, između ostalog, Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava u sferi kapitalnih ualganja Ministarstva unutrašnjih poslova u 2014. godini. Prema pomenutom Programu, u budžetu za prošlu godinu bilo je opredjeljeno 1.666.475 KM od čega je realizovano 73 odsto predviđenih sredstava ili 1.212.335 KM. Ovim sredstvima izvršena je nadogradnja rezervne lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u Policijskoj upravi Zenica te izvršena rekonstrukcija i drugi građevinski radovi na nekolicini drugih objekata policijskih stanica i uprava, poput one u Žepču, te nabavljeno više vozila za potrebe policije.

Na ovoj sjednici razmatran je i Zaključak o odobravanju 58.350 KM za otkup poljoprivrednih proizvoda od proizvođača sa područja Kantona, a za potrebe Kantonalne direkcije za robne rezerve. Ovim se želi ostvariti kontinuitet nabavke roba i prehrambenih namirnica od poljoprivrednih proizvođača čime se osigurava dvostruki efekat – domaći proizvođači imaju osiguran dio plasmana svojih proizvoda, a Direkcija za robne rezerve ima sigurnu i kontinuiranu opskrbu svojih skladišta ovom vrstom artikala. Da bi se pripreme za otkup kvalitetno napravile, izjašnjavanje o ovoj tački odgođeno je za jednu od narednih sjednica, a Direkcija za robne rezerve dobila je zadatak da pripremi akte koji su uslov za realizaciju ove aktivnosti. Osim ovog, usvojen je Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za nastavak realizacije projekata po općinama iz 2014. godine, a koji se finansiraju iz vodnih naknada.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja danas je odobreno 5.000 KM ratnom vojnom invalidu Pašagi Bećiroviću, iz Zavidovića za troškove liječenja odnosno nabavku lijekova za polikemoterapijsko liječenje.

Pored toga, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Udruženju „Humanost-Societas Humanitatis“ za daljnju provedbu projekta „Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Visokom“ za period januar – mart 2015. godine odobreno je 32.650 KM.

Na današnjoj (09. 01. 2015.) sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona prihvatila je izvještaj Komisije za razmatranje prijedloga za zaključenje vansudske nagodbe te usvojila Prijedlog redosljeda za zaključenje vansudskih nagodbi po osnovu kolektivnog ugovora. Kako je već poznato, u budžetu Kantona za 2014. godinu opredjeljeno je 400.000 KM za izvršne sudske presude za koje je objavljen javni poziv, a na koji se do 28.02. 2014. prijavilo ukupno 905 tražilaca izvršenja. Komisija je u skladu sa Odlukom o mjerilima i kriterijima za zaključivanje vansudskih nagodbi na teret budžeta ZDK sastavila prijedlog redosljeda prema postojećim kriterijima. Prednost su imali oni tražioci izvršenja koji su se u većem procentu odrekli ukupnog duga, odnosno glavnice i/ili zatezne kamate. Time je uvjete za prijedlog pravobranilaštvu da sklopi sporazume o vansudskoj nagodbi ispunilo 39 tražilaca izvršenja čiji revidirani zahtjevi iznose 399.319 KM.

Na ovoj sjednici Vlada je dala saglasnost na izbor prof. dr. sc. Aleksandra Karača na dužnost prorektora za naučno istraživački rad, a prof. dr. sc. Enesa Hašića na dužnost prorektora za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici.

Pored ovog, prihvaćen je prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih službenika ZDK koju je sačinilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Izmjenom pomenute Uredbe prolongiran je rok za primjenu novog načina obračuna troškova prijevoza na posao i s posla do 01. 02. 2015. godine.

Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, usvojen je zaključak da se putem Općine Žepče dodijeli 5.000 KM povratničkoj porodici Mire Vrbić iz Žepča, s ciljem stvaranja minimalnih uvjeta za život.

Na današnjoj (30.12. 2014.) sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona usvojen je Nacrt Programa rada Vlade za 2015. godinu u kome su predloženi strateški ciljevi Vlade i način ostvarenja ovih ciljeva. Pored ovog, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odobren je set odluka iz resora ovog ministarstva na osnovu ranijeg usvojenog Programa podsticaja poljoprivrednim proizvođačima, zatim na saniranje šteta od poplava na poljoprivrednim imanjima kao i za štete nastale uginućem životinja. Uz to, odobrena su i sredstva za saniranje korita rijeka Ograjina i Bistričak (Općina Zenica) koje su se izlile tokom majskih i avgustovskih poplava.

Općinama Maglaj, Zavidovići, Zenica, Tešanj, Vareš, Visoko, Kakanj i Olovo bit će distribuirane određene količine prehrambenih proizvoda i higijenskih sredstava u svrhu daljnjeg zbrinjavanja 3332 porodice ugrožene poplavama i klizištima.

Naime, Kantonalna direkcija za robne rezerve obavijestila je Vladu ZDK da raspolaže prehrambenim namirnicama i higijenskim artiklima preostalim od donacija ili komercijalno nabavljenih roba za potrebe pomoći stanovništvu ugroženom poplavama, pa su iz resornog kantonalnog ministarstva uputili dopise općinama da iskažu potrebe za ovom vrstom pomoći. Nakon što su općine dostavile spiskove ugroženih porodica, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice sačinilo je spisak kojim će se raspoložive robe ravnomjerno raspodjeliti ugroženim porodicama.

Vlada Kantona je na današnjoj sjednici osim pomenute, odobrila i odluku da se izdvoji 32.124 KM za preostalih 27 preduzeća koja su iskazala štete na privrednim objektima u majskim poplavama. Time je dosad zaokružen ciklus pomoći za 197 privrednih subjekata za koje je izdvojeno 1.166.000 KM kao pomoć privredi u saniranju posljedica poplava na području Kantona.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke,kulture i sporta po 750 KM odobreno je za 11 doktorskih disertacija te izdvojeno 5.000 KM za prijevoz djece za izletište Smetovi tokom zimskog raspusta kao oblik sufinansiranja ove aktivnosti zajedno sa Općinom Zenica.

Amandmani na usvojeni rebalans budžeta za 2014. godinu, koji će biti razmatran na današnjoj (24. 12. 2014.) sjednici Skupštine bili su na dnevnom redu jučer (23. 12. ) održane sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona.Radi se o usklađivanju pojedinih stavki i transfera koji nisu bili planirani prvobitnom verzijom rebalansa budžeta, a koje je Vlada jučer usvojila. Isto tako, na ovoj sjednici razmatrani su i novi prijedlozi za program rada Skupštine Kantona za 2015. godinu, poput inicijative poslanika Rasima Skomorca o uvrštavanju poslovanja Kantonalne bolnice Zenica na dnevni red jedne od skupštinskih sjednica, kao i statusa javnih i privatnih zdravstvenih ustanova. Razmatrajući redovnu godišnju Informaciju o stanju u oblasti zapošljavanja na području Kantona, konstatovano je da se podaci federalnog Zavoda za statistiku o zaposlenosti na području našeg Kantona i podaci Poreske uprave unekoliko razlikuju i da je situacija u pogledu zapošljavanja nešto povoljnija od zvanične statistike. Na prijedlog Ministarstva za rad,socijalnu politiku i izbjeglice Vlada je razmatrala sporazum o plaćanju troškova smještaja u Prihvatilište za samohrane nezaposlene trudnice i samohrane nezaposlene majke sa djetetom do 12 mjeseci starosti u ustanovu „Dom porodica“ Zenica. Ovo je novi vid socijalne zaštite kojim bi bile dodatno obezbjeđene i zbrinute određene socijalne kategorije, poput nezaposlenih trudnica i samohranih nezaposlenih majki.No, usvajanje ovog programa morat će sačekati dodatne konsultacije zbog povećanja izdvajanja iz budžeta za ove svrhe. Uz to, iz resora ovog Ministarstva, dato je ovlaštenje resornom ministru da potpiše ugovor sa načelnicima svih 12 općina Kantona o načinu rada i funkcionisanja Centra za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na ovoj sjednici Vlade odobreno je 300.000 KM „Šumsko-privrednom društvu“ Zavidovići za obnovu šumske infrastrukture stradale tokom majskih i avgustovskih poplava. Iz ovog Ministarstva dat je i prijedlog da se Dževadu Tursiću iz Zavidovića, vlasniku obrta „Capris“ odobri 12.649 KM za uzgoj koza, u okviru poticaja proizvođačima i prerađivačima kozjeg i ovčijeg mlijeka.

Na današnjoj (18. 12. 2014.) sjednici, Vlada Zeničko-dobojskog kantona utvrdila je Prijedlog izmjena i dopuna budžeta za 2014. godinu donesen prvenstveno iz razloga izuzetno slabog priliva javnih prihoda u budžet. Ostvarenje priliva sa mjesecom novembrom 2014. godine iznosi 87 odsto od plana ili manje za 32.840.003 KM od očekivanog. Ovim se budžet Kantona za 2014. godinu na prihodovnoj i rashodovnoj strani umanjuje za 13.350.000 KM. Uz ovu, donesena je još jedna odluka značajna za funkcionisanje finansijskih tokova u kantonu. Naime, data je saglasnost ministrici Ministarstva finansija Kantona da potpiše Ugovor o kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona sa Federacijom BiH iz sredstava Stand by aranžmana Međunarodnog monetarnog fonda za 2015. godinu u iznosu od 5.655.000 KM. Obje pomenute odluke bit će upućene u skupštinsku proceduru po skraćenom postupku.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada je donijela odluke o izmjeni odluka kojima su dodijeljene koncesije za izgradnju malih hidroelektrana na rijeci Gostović (Rujevica-Ušće i Botašnica-Ušće). Koncesionar EBH Sarajevo zatražio je produženje roka za stavljanje u probni rad jer Elektroprivreda još nije izgradila dalekovod na koji treba biti priključen predmetni objekat, a na šta koncesionar ne može uticati.

Iz resora ovog Ministarstva odobreno je i 20.043 KM kao poticaj otkupljivačima jagodičastog voća, a po istom osnovu 42.056 KM dodijeljeno je otkupljivačima svježeg voća i povrća. Uz to, za 381 proizvođača maline i kupine s područja Kantona odobreno je na ime subvencije ukupno 70.813 KM. Visočkom „Biosu“ odobreno je 80.000 KM na ime poticaja za proizvodnju presadnica povrća, a za 30 proizvođača koji se bave proizvodnjom povrća u staklenicima i plastenicima odobreno je 185.811 KM.

Treba reći i to da su ovi poticaji odobreni uskladu sa Vladinim Programom revitalizacije poljoprivredne proizvodnje nakon stanja prirodne nesreće. U vezi s pomenutim Programom, Vlada je danas odobrila i 41.608 KM trojici uzgajivača brojlera koji su imali velike štete u animalnoj proizvodnji tokom majskih poplava. Također, za 39 uzgajivača brojlera odobrene su premije u ukupnom iznosu od 150.052 KM. Na kraju, odlučeno je da se po 10.000 KM dodijeli organizatorima sajmova poljoprivredne proizvodnje na području Kantona – Sajmu „Jesen u Visokom“ i Asocijaciji organskih proizvođača za sajam „Open-S“ Zenica.

Za pripadnike boračke populacije koji nemaju zdravstvenog osiguranja po drugim osnovama(radni odnos i slično), danas je odobreno 98.500 KM. Iz oblasti zdravstva, Vlada je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, donijela rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Kantonalne bolnice Zenica, Seada Rožajca koji je podnio neopozivu ostavku na ovu poziciju, a na njegovo mjesto privremeno je imenovan Emir Čabrić, do okončanja postupka izbora na ovu poziciju po oglasu, a najduže na tri mjeseca. (J.A.)

Na prijedlog Ministarstva finansija, na današnjoj (11.12. 2014.) sjednici Vlade Kantona donesena je Odluka o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2015. godine. Naime, Ministarstvo finansija je u postupku donošenja budžeta za 2015. godinu provelo aktivnosti na izradi Nacrta Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu. No, imajući u vidu da je ovaj dokument u procesu usvajanja na Vladi Kantona i uvažavajući činjenicu da je potrebno ostaviti vrijeme za javnu raspravu o budžetu, Ministarstvo finansija predložilo je na današnjoj sjednici donošenje Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona.Ova Odluka temelji se na podacima o tromjesečnom utrošku sredstava 2014. godine, a uvažavajući potrebe finansiranja za prvi kvartal 2015.godine te će tako za privremeno finansiranje biti izdvojeno 66.114.300 KM.

Danas je na osnovu zahtjeva Zajednice studentskih centara Federacije BiH usvojen prijedlog da se za 45 KM mjesečno po studentu poveća iznos finansiranja smještaja studenata u studentske domove na području FBiH. Od ove sume, Kantoni će finansirati dvije trećine povećanja – 30 KM mjesečno, a studenti iz vlastitih sredstava – 15 KM. Stoga je kantonalno resorno ministarstvo predložilo da se, umjesto ranije predloženog iznosa za ove svrhe od 1.347.835 KM, u budžet za 2015. godinu ukalkuliše iznos od 1.603.080 za finansiranje smještaja 736 studenata u studentske domove u FBiH. Ovaj prijedlog primjenjivao bi se od 01. 01. 2015. godine.

Iz oblasti obrazovanja danas je data i saglasnost na visinu naknada spoljnim saradnicima – predavačima trećeg ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Uz ovo, data je saglasnost za organizovanje prijevoza učenika Škole za obrazovanje osoba s poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica te saglasnost za osiguranje dodatnog prijevoza učenika OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila – Područna škola u Kolićima.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva data je saglasnost na izmjene Pravilnika o radu Kantonalne bolnice Zenica kojima se djelatnost hematologije izdvaja u posebnu organizacionu jedinicu iz postojeće Službe za onkologiju, hematologiju i radioterapiju.

Na kraju, Vlada je donijela rješenja o imenovanjima komisija za popis stalnih sredstava Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu.

Nastavljajući trend pozitivnog poslovanja iz prethodnih godina, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na osnovu bilansa iz ove, sačinio je finansijski plan poslovanja za narednu godinu. Prema ovom finansijskom planu, koji je veći u odnosu na prethodni za blizu tri miliona KM, planirani su prihodi u ukupnom iznosu od 147.026.000 KM.

Obrazlažući pokazatelje poslovanja u 2014. godini, na jučerašnjoj (04. 12. 2014.) sjednici Vlade na kojoj je razmatran ovaj programski dokument, Senaid Begić, direktor Zavoda istakao je da su i pored opterećenja u radu ostvareni veći finansijski rezultati u poređenju sa prethodnom poslovnom godinom. Ova opterećenja odnose se na promjene u načinu rada, nastale izmjenama propisa o naplati doprinosa čime je Zavod trajno izgubio 1,8 miliona KM prihoda godišnje.Stoga su se okrenuli alternativnim načinima iznalaženja sredstava. Imajući u vidu nezavidnu finansijsku situaciju u preko 20 zdravstvenih ustanova prema kojima Zavod usmjerava sredstva, najveći dio, ipak, izdvojen je za Kantonalnu bolnicu Zenica u iznosu od 42,7 miliona KM. Inače, sredstva zdravstvenim ustanovama svake godine su veća u odnosu na prethodne. Vlada je usvojila ovako predloženi finansijski plan poslovanja Kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2015. godinu. Iz oblasti zdravstva, na jučerašnjoj sjednici odobrene su još i odluke o izdvajanju 55.000 KM za izradu Strategije zdravstva za period 2014-2020. godine. S obzirom na to da će Zavod za javno zdravstvo nastaviti aktivnosti na realizaciji ove Strategije, posebnim odlukama Vlada je danas razriješila ove dužnosti ranije imenovani ekspertni tim.

Uspostavljanjem Programa postinvesticione podrške ulagačima koji je Vlada usvojila na prijedlog Ministarstva privrede, bit će dat podsticaj direktnim stranim i domaćim ulaganjima u Kantonu, te obezbjeđena pomoć ulagačima u otklanjanju administrativnih prepreka. Imenovana je i Projektna implementaciona jedinica koja će imati zadatak usklađivanja aktivnosti na projektu rekonstrukcije energetskog bloka i mjera energetske efikasnosti u Kantonalnoj bolnici Zenica, a koju će inače finansirati Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Pored ovog, imenovan je i Monitoring tim za praćenje realizacije Strategije kulturne politike Kantona za period 2014-2020. godina.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada je odobrila isplatu 20.340 KM na ime štete u animalnoj proizvodnji nastale prilikom majskih poplava i klizišta. Uz ovu, Vlada je odobrila i odluku da se isplati 45.626KM otkupljivačima mlijeka za zaostale rate iz 2012. i 2013. godine. Posebnom odlukom Vlada je regulisala način isplate 600.000 KM dodijeljenih od strane Federalnog fonda za pomoć privrednim subjektima za sanaciju šteta od poplava. Naime, Vlada Kantona ova sredstva prebacit će općinama, a one će ih dalje alocirati oštećenim privrednim subjektima. Od pomenute sume, 342.000 KM opredjeljeno je za Općinu Maglaj, 50.000 KM za Zenicu, 48.000 KM za Doboj-Jug, 40.000 KM za Žepče, po 30.000 KM Olovu i Zavidovićima, 12.000 KM za Tešanj, 10.000 KM za Vareš, po 4.000 KM Kaknju i Usori i 2.000 KM za Brezu.  (J.A.)

Na 192. Sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona (u srijedu 19.11.2014.g.) donesena je, između ostalog, Odluka o učešću ZDK u sufinansiranju radova na rekonstrukciji lokalnog puta u naselju Gornja Lovnica u Općini Žepče sa iznosom od 80 hiljada maraka. Put će zajedničkim sredstvima graditi Federalno ministarstvo raseljenih osoba, Zeničko-dobojski kanton i Općina Žepče.

Odobrena su i sredstva Mjesnoj zajednici Milišići u Općini Žepče kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u radovima na rekonstrukciji i asfaltiranjunputa u ovoj mesnoj zajednici. Po ovoj odluci biće izdvojeno 60 hiljada KM.

Slična je i Odluka, ali u iznosu od 30 hiljada KM koje će biti iskorištene kao pomoć Zeničko-dobojskog kantona na sanaciji nekoliko puteva u Mjesnoj zajednici Brnj u Općini Kakanj. Federalno ministarstvo raseljenih osoba participiraće ove radove sa 50 hiljada, a Općina Kakanj sa 17 hiljada KM.

Uz ostalo zaključeno je da se odobre sredstva koja će putem Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva biti u formi poticaja isplaćena za otkupljivanje i zamrzavanje jagodičastog voća . Odobren je iznos od 20.137 KM na zahtjeve koje su podnijela dva otkupljivača (iz Zenice i Visokog). Sredstva su, inače, dio Programa utroška Budžeta ZDK za revitalizaciju poljoprivredne proizvodnje nakon stanja prirodne nesreće, uz Program poticaja za 2014. Godinu.

Na 189. Sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona usvojen je, između ostalog, izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona za 2013. Godinu sa revizorskim izvještajem.

U cjelosti je pozitivnim ocijenjena djelatnost ovog preduzeća koje je , prema utvrđenim parametrima, izvršilo svoje obaveze za izvještajni period. Hasan Hasić, izvršni direktor za financijske poslove u ŠPD-u je istakao da se i u prošloj, kao i u ovoj godini preduzeće suočava sa problemom koji firmi proizvodi veliki broj invalida rada druge kategorije (trenutno je na neodređeno zaposleno 138 takvih radnika). S obzirom na težinu i zahtjevnost posla kojim se bave šumski radnici, ova kategorija je izvan adekvatne uposlenosti, mada se poštuju pravila isplate plata za radna mjesta na koje su bili svrstani invalidi.

U izvještaju ŠPD-a nalazi se niz zanimljivosti među kojima i podatak da su tokom 2013. Godine, četiri rasadnika ŠPD-a proizvela 883.350 sadnica ukupne vrijednosti od 228.387 maraka (bez PDV-a). Najviše sadnog materijala (308.475) uzgojili su radnici rasadnika u Olovu, zatim u Zavidovićima (307.225), a slijede rasadnik Žepča (245.800) i Tešnja (21.850).

Kada su u pitanju zahtjevi lokalnih zajednica za naknade po osnovu eksploatacije šuma istaknuta je činjenica da je ŠPD od osnivanja (2004. godine) do 2011. Isplatio općinama tek 20.000,00 maraka, a od 2011. Do kraja 2013. godine dva miliona.

Nepostojanjekrovnog Zakona o šumama i nedonošenje rješenja za šumsko-privredne osnove su prepreke za provođenje postupka certificiranja šuma što predstavlja veliki problem za djelatnost ŠPD-a.

Uz ostalo, na ovoj sjednici Vlade ZDK je usvojila zaključak kojim se saglasila sa Planom upisa studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija (doktorski studij) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2014/15. godini.

Vlada Zeničko – dobojskog kantona bila je domaćin sastanka kojim je rukovodio Jasmin Jaganjac, direktor Federalnog fonda za sanaciju posljedica elementarne nepogode u Federaciji BiH.

Sastanku su prisustvovali Marijan Oršolić župan Posavske županije, Bahrija Uminahić premijer Tuzlanskog kantona, Munib Husejnagić premijer ZDK te gradonačelnici Tuzle – Jasmin Imamović i Zenice Husejin Smajlović. Učesnik radnog dogovora bio je i Edis Arifagić voditeljUNDP-ovog programa oporavka. Premijer i gradonačelnici su analizirali stanje na sanaciji posljedica poplava koje su se desile u maju i augustu te razmijenili iskustva u aktivnostima na obnovi objekata stradalih u prirodnoj nesreći.

Ogromne štete su kao najveći problem ostavile velik broj uništenih stambenih objekata. Porodice koje su ostale bez domova treba što prije zbrinuti i zbog toga su predstavnici Fonda i UNDP insistirali na jedinsvenom konceptu obnove objekata, a to je prvenstveno bila namjera prilikom sazivanja ovog sastanka. Naime, želja je da se usklade a u nekim aktivnostima i objedine angažmani UNDP-a i Federalnog fonda.

Jasmin Jaganjac, direktor Federalnog fonda u izjavi medijima kaže:“ Pošto je neophodno kanalisati sredstva, i imati zajednički stav o prioritetima sjeli smo da se dogovorimo i raspodijelimo zadatke. Uspjeli smo iskristalisati da se oštećenim kućama bavi UNDP, a da uništene kuće koje treba ponovo graditi preuzme Federalni fond. Najviše tih kuća je u Tuzlanskom kantonu – 351, u ZDK – 281, u skladu sa onim što smo do sada uradili sa plasiranih 2,5 miliona dogovorili smo dalja ulaganja. Svjesni smo da ne možemo sve kuće napraviti u kratkom roku, ali nastojat ćemo da to bude što prije.“

Premijeri i direktor Fonda su dogovorili da sljedeća uplata iz Fonda bude jednaka za sva tri kantona a prema prispjelim sredstvima u Fond iznosit će po 500 hiljada KM.

Na današnjem sastanku direktor Fonda, premijer ZDK, gradonačelnik Zenice i predstavnik preduzeća Komgrad Muhamed Šibonjić u funkciji izvođača radova su potpisali ugovor o sanaciji klizišta kod sela Kolići. Posao će biti završen za 45 dana, a vrijednost ugovora je 175 hiljada maraka.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma