Na prijedlog Ministarstva finansija, na današnjoj (11.12. 2014.) sjednici Vlade Kantona donesena je Odluka o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2015. godine. Naime, Ministarstvo finansija je u postupku donošenja budžeta za 2015. godinu provelo aktivnosti na izradi Nacrta Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu. No, imajući u vidu da je ovaj dokument u procesu usvajanja na Vladi Kantona i uvažavajući činjenicu da je potrebno ostaviti vrijeme za javnu raspravu o budžetu, Ministarstvo finansija predložilo je na današnjoj sjednici donošenje Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona.Ova Odluka temelji se na podacima o tromjesečnom utrošku sredstava 2014. godine, a uvažavajući potrebe finansiranja za prvi kvartal 2015.godine te će tako za privremeno finansiranje biti izdvojeno 66.114.300 KM.

Danas je na osnovu zahtjeva Zajednice studentskih centara Federacije BiH usvojen prijedlog da se za 45 KM mjesečno po studentu poveća iznos finansiranja smještaja studenata u studentske domove na području FBiH. Od ove sume, Kantoni će finansirati dvije trećine povećanja – 30 KM mjesečno, a studenti iz vlastitih sredstava – 15 KM. Stoga je kantonalno resorno ministarstvo predložilo da se, umjesto ranije predloženog iznosa za ove svrhe od 1.347.835 KM, u budžet za 2015. godinu ukalkuliše iznos od 1.603.080 za finansiranje smještaja 736 studenata u studentske domove u FBiH. Ovaj prijedlog primjenjivao bi se od 01. 01. 2015. godine.

Iz oblasti obrazovanja danas je data i saglasnost na visinu naknada spoljnim saradnicima – predavačima trećeg ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Uz ovo, data je saglasnost za organizovanje prijevoza učenika Škole za obrazovanje osoba s poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica te saglasnost za osiguranje dodatnog prijevoza učenika OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila – Područna škola u Kolićima.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva data je saglasnost na izmjene Pravilnika o radu Kantonalne bolnice Zenica kojima se djelatnost hematologije izdvaja u posebnu organizacionu jedinicu iz postojeće Službe za onkologiju, hematologiju i radioterapiju.

Na kraju, Vlada je donijela rješenja o imenovanjima komisija za popis stalnih sredstava Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu.

Nastavljajući trend pozitivnog poslovanja iz prethodnih godina, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na osnovu bilansa iz ove, sačinio je finansijski plan poslovanja za narednu godinu. Prema ovom finansijskom planu, koji je veći u odnosu na prethodni za blizu tri miliona KM, planirani su prihodi u ukupnom iznosu od 147.026.000 KM.

Obrazlažući pokazatelje poslovanja u 2014. godini, na jučerašnjoj (04. 12. 2014.) sjednici Vlade na kojoj je razmatran ovaj programski dokument, Senaid Begić, direktor Zavoda istakao je da su i pored opterećenja u radu ostvareni veći finansijski rezultati u poređenju sa prethodnom poslovnom godinom. Ova opterećenja odnose se na promjene u načinu rada, nastale izmjenama propisa o naplati doprinosa čime je Zavod trajno izgubio 1,8 miliona KM prihoda godišnje.Stoga su se okrenuli alternativnim načinima iznalaženja sredstava. Imajući u vidu nezavidnu finansijsku situaciju u preko 20 zdravstvenih ustanova prema kojima Zavod usmjerava sredstva, najveći dio, ipak, izdvojen je za Kantonalnu bolnicu Zenica u iznosu od 42,7 miliona KM. Inače, sredstva zdravstvenim ustanovama svake godine su veća u odnosu na prethodne. Vlada je usvojila ovako predloženi finansijski plan poslovanja Kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2015. godinu. Iz oblasti zdravstva, na jučerašnjoj sjednici odobrene su još i odluke o izdvajanju 55.000 KM za izradu Strategije zdravstva za period 2014-2020. godine. S obzirom na to da će Zavod za javno zdravstvo nastaviti aktivnosti na realizaciji ove Strategije, posebnim odlukama Vlada je danas razriješila ove dužnosti ranije imenovani ekspertni tim.

Uspostavljanjem Programa postinvesticione podrške ulagačima koji je Vlada usvojila na prijedlog Ministarstva privrede, bit će dat podsticaj direktnim stranim i domaćim ulaganjima u Kantonu, te obezbjeđena pomoć ulagačima u otklanjanju administrativnih prepreka. Imenovana je i Projektna implementaciona jedinica koja će imati zadatak usklađivanja aktivnosti na projektu rekonstrukcije energetskog bloka i mjera energetske efikasnosti u Kantonalnoj bolnici Zenica, a koju će inače finansirati Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Pored ovog, imenovan je i Monitoring tim za praćenje realizacije Strategije kulturne politike Kantona za period 2014-2020. godina.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada je odobrila isplatu 20.340 KM na ime štete u animalnoj proizvodnji nastale prilikom majskih poplava i klizišta. Uz ovu, Vlada je odobrila i odluku da se isplati 45.626KM otkupljivačima mlijeka za zaostale rate iz 2012. i 2013. godine. Posebnom odlukom Vlada je regulisala način isplate 600.000 KM dodijeljenih od strane Federalnog fonda za pomoć privrednim subjektima za sanaciju šteta od poplava. Naime, Vlada Kantona ova sredstva prebacit će općinama, a one će ih dalje alocirati oštećenim privrednim subjektima. Od pomenute sume, 342.000 KM opredjeljeno je za Općinu Maglaj, 50.000 KM za Zenicu, 48.000 KM za Doboj-Jug, 40.000 KM za Žepče, po 30.000 KM Olovu i Zavidovićima, 12.000 KM za Tešanj, 10.000 KM za Vareš, po 4.000 KM Kaknju i Usori i 2.000 KM za Brezu.  (J.A.)

Na 192. Sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona (u srijedu 19.11.2014.g.) donesena je, između ostalog, Odluka o učešću ZDK u sufinansiranju radova na rekonstrukciji lokalnog puta u naselju Gornja Lovnica u Općini Žepče sa iznosom od 80 hiljada maraka. Put će zajedničkim sredstvima graditi Federalno ministarstvo raseljenih osoba, Zeničko-dobojski kanton i Općina Žepče.

Odobrena su i sredstva Mjesnoj zajednici Milišići u Općini Žepče kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u radovima na rekonstrukciji i asfaltiranjunputa u ovoj mesnoj zajednici. Po ovoj odluci biće izdvojeno 60 hiljada KM.

Slična je i Odluka, ali u iznosu od 30 hiljada KM koje će biti iskorištene kao pomoć Zeničko-dobojskog kantona na sanaciji nekoliko puteva u Mjesnoj zajednici Brnj u Općini Kakanj. Federalno ministarstvo raseljenih osoba participiraće ove radove sa 50 hiljada, a Općina Kakanj sa 17 hiljada KM.

Uz ostalo zaključeno je da se odobre sredstva koja će putem Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva biti u formi poticaja isplaćena za otkupljivanje i zamrzavanje jagodičastog voća . Odobren je iznos od 20.137 KM na zahtjeve koje su podnijela dva otkupljivača (iz Zenice i Visokog). Sredstva su, inače, dio Programa utroška Budžeta ZDK za revitalizaciju poljoprivredne proizvodnje nakon stanja prirodne nesreće, uz Program poticaja za 2014. Godinu.

Na 189. Sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona usvojen je, između ostalog, izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona za 2013. Godinu sa revizorskim izvještajem.

U cjelosti je pozitivnim ocijenjena djelatnost ovog preduzeća koje je , prema utvrđenim parametrima, izvršilo svoje obaveze za izvještajni period. Hasan Hasić, izvršni direktor za financijske poslove u ŠPD-u je istakao da se i u prošloj, kao i u ovoj godini preduzeće suočava sa problemom koji firmi proizvodi veliki broj invalida rada druge kategorije (trenutno je na neodređeno zaposleno 138 takvih radnika). S obzirom na težinu i zahtjevnost posla kojim se bave šumski radnici, ova kategorija je izvan adekvatne uposlenosti, mada se poštuju pravila isplate plata za radna mjesta na koje su bili svrstani invalidi.

U izvještaju ŠPD-a nalazi se niz zanimljivosti među kojima i podatak da su tokom 2013. Godine, četiri rasadnika ŠPD-a proizvela 883.350 sadnica ukupne vrijednosti od 228.387 maraka (bez PDV-a). Najviše sadnog materijala (308.475) uzgojili su radnici rasadnika u Olovu, zatim u Zavidovićima (307.225), a slijede rasadnik Žepča (245.800) i Tešnja (21.850).

Kada su u pitanju zahtjevi lokalnih zajednica za naknade po osnovu eksploatacije šuma istaknuta je činjenica da je ŠPD od osnivanja (2004. godine) do 2011. Isplatio općinama tek 20.000,00 maraka, a od 2011. Do kraja 2013. godine dva miliona.

Nepostojanjekrovnog Zakona o šumama i nedonošenje rješenja za šumsko-privredne osnove su prepreke za provođenje postupka certificiranja šuma što predstavlja veliki problem za djelatnost ŠPD-a.

Uz ostalo, na ovoj sjednici Vlade ZDK je usvojila zaključak kojim se saglasila sa Planom upisa studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija (doktorski studij) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2014/15. godini.

Vlada Zeničko – dobojskog kantona bila je domaćin sastanka kojim je rukovodio Jasmin Jaganjac, direktor Federalnog fonda za sanaciju posljedica elementarne nepogode u Federaciji BiH.

Sastanku su prisustvovali Marijan Oršolić župan Posavske županije, Bahrija Uminahić premijer Tuzlanskog kantona, Munib Husejnagić premijer ZDK te gradonačelnici Tuzle – Jasmin Imamović i Zenice Husejin Smajlović. Učesnik radnog dogovora bio je i Edis Arifagić voditeljUNDP-ovog programa oporavka. Premijer i gradonačelnici su analizirali stanje na sanaciji posljedica poplava koje su se desile u maju i augustu te razmijenili iskustva u aktivnostima na obnovi objekata stradalih u prirodnoj nesreći.

Ogromne štete su kao najveći problem ostavile velik broj uništenih stambenih objekata. Porodice koje su ostale bez domova treba što prije zbrinuti i zbog toga su predstavnici Fonda i UNDP insistirali na jedinsvenom konceptu obnove objekata, a to je prvenstveno bila namjera prilikom sazivanja ovog sastanka. Naime, želja je da se usklade a u nekim aktivnostima i objedine angažmani UNDP-a i Federalnog fonda.

Jasmin Jaganjac, direktor Federalnog fonda u izjavi medijima kaže:“ Pošto je neophodno kanalisati sredstva, i imati zajednički stav o prioritetima sjeli smo da se dogovorimo i raspodijelimo zadatke. Uspjeli smo iskristalisati da se oštećenim kućama bavi UNDP, a da uništene kuće koje treba ponovo graditi preuzme Federalni fond. Najviše tih kuća je u Tuzlanskom kantonu – 351, u ZDK – 281, u skladu sa onim što smo do sada uradili sa plasiranih 2,5 miliona dogovorili smo dalja ulaganja. Svjesni smo da ne možemo sve kuće napraviti u kratkom roku, ali nastojat ćemo da to bude što prije.“

Premijeri i direktor Fonda su dogovorili da sljedeća uplata iz Fonda bude jednaka za sva tri kantona a prema prispjelim sredstvima u Fond iznosit će po 500 hiljada KM.

Na današnjem sastanku direktor Fonda, premijer ZDK, gradonačelnik Zenice i predstavnik preduzeća Komgrad Muhamed Šibonjić u funkciji izvođača radova su potpisali ugovor o sanaciji klizišta kod sela Kolići. Posao će biti završen za 45 dana, a vrijednost ugovora je 175 hiljada maraka.

Svim muslimanima u Zeničko-dobojskom kantonu i Bosni i Hercegovini upućujem iskrene čestitke povodom velikog muslimanskog praznika Kurban-bajrama.

Neka svima ovaj Bajram prođe u porodičnoj radosti, komšijskom zajedništvu , dobrom zdravlju i dijeljenju radosti sa svojim najbližim ukućanima, rođacima i prijateljima!

Želim vam, u svoje lično ime i u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona da bajramski dani budu vrijeme jačanja svijesti o važnosti međusobnog uvažavanja, razumijevanja i iskrenosti prema ljudima oko nas.

Sa dubokim uvažavanjem, svim muslimanima upućujem iskrenu čestitku:

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!

 

                                                          Premijer Zeničko-dobojskog kantona

                                                                   Munib Husejnagić

Drage učiteljice i učitelji!

Poštovani prosvjetari!

 

U povodu 5. oktobra, Svjetskog dana učitelja, u svoje lično ime i u ime Vlade ZDK, čestitamo vam vaš dan!

Ovo je datum kada naglašeno izražavamo zahvalnost i poštovanje za sve ono što činite za djecu, za znanje koje prenosite i strpljenje s kojim to činite.

Zahvaljujemo vam se na doprinosu u odgoju i obrazovanju svih dosadašnjih, a tako i budućh generacija.

Duboko uvjereni da su učiteljice i učitelji zlatne karike koje u našim životima povezuju djetinjstvo i mladost, da ste svima koje ste učili draga uspomena, a svojim sadašnjim učenicima uzor, izražavamo vam veliko poštovanje za sve što činite kroz svoj rad koji je mnogo više od onog što se naziva poslom.

 

Želimo vam puno zdravlja i uspjeha!

 

S poštovanjem,

 

 

 

MINISTAR OBRAZOVANJA,                                                                  PREMIJER

NAUKE, KULTURE I SPORTA

         Mirko Trifunović                                                                        Munib Husejnagić, dipl.ing.maš.

 

 

Na regionalnom putu R 467 kod mjesta Potkamensko na putu između Zavidovića i Olovau četvrtak , 02.10.2014. godine pušten je u promet novi most.

Ovaj objekt je izgrađen na mjestu gdje je tri godine u funkciji bio montažni most koji je postavljen potkraj 2011. godine kada je stari most srušen.

Kantonalna direkcija za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje , promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona je u kratkom roku izradila projektnu dokumentaciju novog mosta i pokrenula postupak javne nabavke za izbor izvođača radova, u skladu sa važećim propisima iz te oblasti. Žalbeni postupci su, nažalost pomjrili početak, a time i završetak radova.

Nevolje nisu zaobišle graditelje firme «Porobić» d.o.o. Zavidovići posebno za vrijeme prirodne nesreće u maju ove godine kada su bujice rijeke Krivaje , prilikom montaže glavnih nosača mostovske konstrukcije, odnijele privremeni oslonac i montažni most. Ponovo je građen montažni most koji je porušen u poplavama u avgustu.

Ipak, sve je okončano 2.10. kada je izgradnja završena i most stavljenu funkciju.

Novi most na rijeci Krivaji nalazi se na 52. kilometru od Zavidovićas prema Olovu. Dugačak je 60,75 metara, širok 8,88 metara, sa pješačkim stazama na obe strane.

Za potrebe izgradnje, Zeničko-dobojski kanton je izdvojio 819.620,08 KM.

Na skromnoj svečanosti, simboličnim presijecanjem vrpce, most je otvorenim označio Munib Husejnagić, premijer Zeničko-dobojskog kantona

Komisija koju je formirala Vlada Zeničko-dobojskog kantona s ciljem uređivanja Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaća danas je imala tematski sastanak sa predstavnicima svih sindikalnih organizacija budžetskih korisnika u Zeničko-dobojskom kantonu ( Obrazovanje, sudstvo, MUP, državni službenici).

Cilj revidiranja i izmjena u uredbi usmjeren je prije svega na uklanjanje neopravdanog plaćanja naknade za prijevoz na posao i sa posla. U prvom planu nije bilo stvaranje ušteda, kako se to željelo interpretirati, ali su već prve analize pokazale da će sa trenutnih pet miliona koliko se iz budžeta izdvaja za ovu namjenu brojka smanjiti.

Prijedlog uredbe je detaljno usaglašavan na ovom sastanku i, prema dogovoru, ostalo je finalno usaglašavanje ovog akta koji će , poslije odluke Vlade ZDK početi sa primjenom.

Na 184. Sjednici Vlade ZDK (25.9.2014.) usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta za prvu polovinu 2014. godine.

            Uz konstataciju da je u periodu januar - juni 2014. godine Budžet Zeničko-dobojskog kantona ostvario je ukupne prihode i primitke u iznosu od 103.635.045 KM i ukupne rashode (sa kapitalnim izdacima) u iznosu od 122.426.985 KM, te je ostvaren višak rashoda nad prihodima u iznosu od 18.791.940 KM, zaključeno je da je na ovakav rezultat poseban uticaj imao mjesec maj 2014. godine kada su se desile katastrofalne poplave što je izazvalo pad ostvarivanja mjesečnih prihoda od 70 procenata. Generalno, višak rashoda nad prihodima je rezultat, najvećim dijelom,izuzetno slabog ostvarenja javnih prihoda u odnosu na planirane, kao i stvaranja većih obaveza od strane budžetskih korisnika nego što su bile planirane.

(Kompletan Izvještaj o ostvarenju budžeta možete naći u Prilogu 1.)

            Vlada je donijela i Odluku o odobravanju sredstava za uplatu osnovnog kapitala za osnivanje Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama. Istovremeno, Vlada je za V.D. direktora ove ustanove, o čijem formiranju se pozitivno izjasnila i Skupština ZDK, imenovala Sunu Kovačevića, magistra nauka socijalnog rada.

Imenovano je i nekoliko direktora javnih ustanova: najprije za direktora Srednje mješovite škole „Mladost“ u Zenici imenovana je Aida Begić, za direktora Srednje škole za stručno obrazovanje u Zenici Nadira Polimac, te za direktora Osnovne škole „Meša Selimović“ postavljen je Amir Zukić.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma