Premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mensur Sinanović obišli su danas gradilište novog objekta Osnovne škole "Hasan Kikić" Tetovo u Zenici. Finansijer izgradnje škole je Vlada ZDK koja je u budžetu obezbijedila sredstva u iznosu od 2,3 miliona maraka.

"Do kraja avgusta bit će završena prva faza radova za koju smo izdvojili 1,2 miliona maraka, a potom slijedi druga faza i opremanje škole za što je, prema projektu, predviđeno 1,1 miliona KM. Obezbijedili smo cjelokupan iznos za završetak obje faze projekta, tako da nismo u toku sa navodima da je dio sredstava osigurala Vlada Federacija BiH. Radovi idu po planu i očekujemo da izvođači završe posao u roku. Nova školska zgrada će biti najljepša i najmodernija u BiH i pružit će djeci i zaposlenima najbolje uslove za odvijanje nastavnog procesa i boravak u školi", kazao je premijer Galijašević.

Nova zgrada OŠ „Hasan Kikić“ bit će prvi novoizgrađeni školski objekt na području Zeničko-dobojskog kantona nakon rata. Objekt će imati osam učionica, dvije višenamjenske prostorije, upravne prostorije, energetski blok, prostorije koje će se koristiti za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, igralište za niže uzraste kao i sportski poligon za sve uzraste.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je članovima Atletskog kluba "Zenica" iz Zenice novčanu nagradu u iznosu od 6.500 KM za postignute rezultate na međunarodnim takmičenjima u 2018. godini.

Posebno zapažen nastup članovi AK Zenica imali su na Mediteranskim igrama u španskoj Taragoni. Osvajaču zlatne medalje Hamzi Aliću (kugla) odobreno je 1.500 KM, a osvajačima srebra Mesudu Pezeru (kugla), Abedinu Mujezinoviću (800m) i Dejanu Mileusniću (koplje) po 1.000 KM. Također, 1.000 KM odobreno je i učesniku finala skoka u vis na Svjetskom juniorskom atletskom prvenstvu u finskom Tampereu Maidu Redžiću, dok će trenerima Mehmedu Skenderu i Elviru Kremiću biti uplaćeno po 500 KM.

Jednokratna novčana nagrada, pored redovnih mjesečnih stipendija, najavljena je prilikom nedavnog prijema za članove Atletskog kluba "Zenica" kod premijera ZDK Miralema Galijaševića.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je Općini Tešanj sredstva u iznosu od 10.000 KM kao učešće ZDK u sufinansiranju realizacije projekta izgradnje puteva Koprivci-Oruče i Tugavići-Ripna, a s ciljem podrške povratku na područje općine Tešanj.

Prema ranije potpisanom ugovoru, Federalno ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice će ovaj infrastrukturni projekt sufinansirati sa 120.000 KM, dok će Općina Tešanj učestvovati sa 30.000 KM.

Navedeni putni pravci povezuju mjesne zajednice Jablanica i Karadaglije sa općinom Tešanj, kao i sa općinom Maglaj, a nakon realizacije projekta direktnu i indirektnu korist će imati veći broj povratničkih porodica kao i samo domicilno stanovništvo.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je sredstva u iznosu od 100.000 KM kao učešće u sufinansiranju projekta "Oporavak od poplava-intervencija na stambenoj izgradnji/obnovi" kojeg realizuje Razvojni program Ujedinjenih naroda-UNDP. Program se realizira s ciljem pomoći osobama/domaćinstvima oštećenim u katastrofalnim poplavama i klizištima koji su se dogodili u maju 2014. godine, a finansira se od strane Evropske unije, Vlade Federacije BiH, Vlade ZDK te jedinica lokalne samouprave. Partneri UNDP-a u implementaciji programa su Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland (ASB) i Hilfswerk Austria International (HWA).

Program podrazumijeva sanaciju oštećenih objekata ili izgradnju novih objekata gdje sanacija nije moguća ili je ekonomski neisplativa, te ekonomsku pomoć za jedan broj odabranih korisnika i domaćinstava koja se ogleda u finansiranju samozapošljavanja, kao i pomoći pri organizaciji privatnog biznisa i prekvalifikaciji korisnika. Učešće Vlade Zeničko-dobojskog kantona od 100.000 KM namijenjeno je za 2018. i 2019. godinu, a sredstva su uključena u ukupni budžet za sanaciju i izgradnju stambenih objekata u ZDK.

Za Zeničko-dobojski kanton odabrano je ukupno 128 stambenih objekata i to 75 objekata za izgradnju novih i 53 objekta za sanaciju. Implementacijom ovog projekta riješit će se problem stambenog zbrinjavanja za 21 porodicu za koju Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK plaća stanarinu. Na području grada Zenice odabrano je 40 korisnika, od čega 34 za izgradnju novih stambenih objekata a 6 za sanaciju, u Žepču 16 (7+9), Zavidovićima 33 (12+21), Kaknju 19 (7+12), Tešnju 1, Varešu 3 (2+1) i Maglaju 16 (12+4).

Projektne aktivnosti u okviru projekta "Oporavak od poplava-intervencija na stambenoj izgradnji/obnovi" koje se odnose na Federaciju BiH podrazumijevaju intervenciju u 20 općina/gradova, smještenih u šest kantona - ukupno oko 375 porodica. Delegacija Evropske unije je za realizaciju ovih aktivnosti u BiH odobrila budžet u iznosu od oko 5 miliona eura, uz obavezu podrške i kofinansiranja lokalnih vlasti.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je novčana sredstva za dva projekta koji su usmjereni ka jačanju kompetencija odnosno poticanju samozapošljavanja mladih osoba.

Privrednoj komori ZDK odobreno je 30.000 KM za sufinansiranje druge faze projekta "Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u ZDK", dok je Općini Kakanj odobreno 25.000 KM kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju realizacije projekta samozapošljavanja "Pokreni svoj posao u Kaknju".

Projekt "Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u ZDK" kantonalna Privredna komora implementira u okviru Programa "Prilika Plus" podržanog i sufinansiranog od Vlade Švicarske. U 2017. godini, u kojoj je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice učestvovalo u sufinansiranju projekta sa 27.000 KM, obuku je završilo ukupno 60 mladih osoba, i to 20 za zvanje certificirani zavarivač, deset za zvanje CNC programer i operater i 30 za zvanje šivač. Nakon završene obuke posao je dobilo 57 osoba. U drugu fazu projekta koja se implementira u ovoj godini, pored institucija ZDK, bit će uključene srednje škole iz Zenice i Zavidovića, Metalurški institut Kemal Kapetanović te kompanije iz metaloprerađivačkog sektora i sektora tekstila, kože i obuće sa područja ZDK.

Projekt "Pokreni svoj posao u Kaknju", za koji je Općina Kakanj izdvojila 120.000 KM, usmjeren je ka poticanju samozapošljavanja mladih nezaposlenih osoba koje imaju poslovne ideje i predispozicije da kroz pokretanje vlastitog posla riješe svoj radno-pravni status. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja, objavljen u mjesecu martu, bit će otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najduže do 30. novembra 2018. godine. Poticajna sredstva namijenjena su za refundaciju obaveznih doprinosa za PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za period od 24 mjeseca te sufinansiranje troškova pokretanja registrovane djelatnosti - nabavku mašina, opreme i repromaterijala u iznosu do 3.000 KM. Korisnici su obavezni registriranu djelatnost održavati najmanje 24 mjeseca. Prvi ciklus projekta "Pokreni svoj posao u Kaknju" realiziran je u maju ove godine, a Općina Kakanj je već zaključila ugovore sa devet odabranih korisnika.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je Opštoj poljoprivredno-proizvodno-prometno-uslužnoj zadruzi "Eko Tvrtkovac" Zenica sredstva u iznosu od 10.000 KM za implementaciju projekta "Proizvodnja prirodnog soka od voća i povrća".

Iako programom utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi za 2018. godinu nije bila predviđena ova podrška, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK ocijenilo je da je projekt od značaja za razvoj poljoprivrede na području ZDK s obzirom da "Eko Tvrtkovac" obavlja uslužnu djelatnost proizvodnje prirodnih sokova od voća koje je uzgajano na parcelama poljoprivrednih proizvođača. Proizvodna linija za čiju nabavku su odobrena sredstva je kapaciteta 50 litara na sat.

 

Press služba ZDK

U sjedištu Zeničko-dobojskog kantona održan je sastanak čelnika zakonodavne i izvršne vlasti u ovom kantonu sa predstavnicima taksi prijevoznika u ZDK i FBiH. Na sastanku su učestvovovali premijer ZDK Miralem Galijašević, predsjedavajući Skupštine Jasmin Duvnjak i predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, dok su u delegaciji taksi prijevoznika bili Enver Suljagić, predsjednik Udruženja taksi prijevoznika u FBiH, Edin Skeledžija, koordinator federalnog udruženja za rad općinskih udruženja u ZDK, Sabahudin Bajramović, predsjednik Udruženja taksista Zenica i Nedžad Cicvara, predsjednik Udruženja taksista VUT-Visoko.

Razgovarano je o inicijativi taksi prijevoznika za donošenje izmjena i dopuna Odluke o načinu organiziranja taksi prijevoza u ZDK, usvojenoj u aprilu u kantonalnoj Skupštini, a koja bi trebala značajno unaprijediti položaj taksi prijevoznika u ZDK. Taksisti traže da se u novu odluku, na kojoj radi resorno ministarstvo, ugradi obaveza pribavljanja mišljenja njihovog udruženja kod utvrđivanja broja taksi prijevoznika po općinama, da se javni pozivi za raspodjelu taksi stajališta odnose samo na nove taksiste ili promjenu stajališta, da se zabrani korištenje istaknute taksi reklame za prijevoznike iz drugih kantona prilikom ulaska u ZDK te da se predvidi i mogućnost prijenosa dopunske taksi oznake u slučaju bolesti ili smrti vlasnika na bliskog srodnika.

Dogovoreno je da se formira radna grupa sastavljena od po dva predstavnika udruženja taksi prijevoznika i resornog ministarstva, koji će kroz potrebne sastanke razmijeniti stavove i usaglasiti materijal za izradu Odluke o načinu organiziranja taksi prijevoza u ZDK.

"Vlada i Skupština će učiniti sve da dođemo do rješenja i boljeg ambijenta za rad taksi prijevoznika u Zeničko-dobojskom kantonu", kazao je premijer Galijašević.

Ukazano je i na štetne posljedice rada oko hiljadu nelegalnih taksi prijevoznika u ovom kantonu, a u posljednje vrijeme primjetan je i rast nelegalnog taksi prijevoza putem mobilne taksi aplikacije. Zbog toga je Udruženje taksi prijevoznika FBiH spremno ustupiti aplikaciju mojTAXI taksistima u ZDK.

"Ponudili smo da budemo partner Vladi ZDK i da zajedno instaliramo opremu kako bismo unaprijedili sigurnost i bezbjednost i taksi vozača i putnika. Učinili smo konkretan iskorak ka unapređenju položaja naših 450 članova u ZDK, a istovremeno ćemo kroz razvoj i korištenje aplikacije mojTAXI doprinijeti i razvoju turizma u ovom kantonu", kazao je predsjednik ovog udruženja Enver Suljagić.

 

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je Muftijstvu zeničkom sredstva u iznosu od 5.000 KM na ime sufinansiranja vjersko-kulturne manifestacije "Lastavica 2018".

Program ovogodišnje "Lastavice", tradicionalne manifestacije koja se organizira u okviru obilježavanja značajnih datuma Islamske zajednice u BiH, bit će upriličen od 30. jula do 05. avgusta, kada će se održati centralni program.

U okviru manifestacije realiziraju se različiti kulturni i vjerski sadržaji kao što su večeri Kur'ana, ilahija i kasida, promocija knjiga, organiziranje tribina i sličnih aktivnosti s ciljem afirmacije kulturnih, vjerskih i nacionalnih vrijednosti Bošnjaka.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na današnjoj sjednici donijela je odluku kojom je Odsjeku opća medicina Medicinskog fakulteta u Zenici odobren upis još 32 studenta, tako da će svi kandidati koji su položili prijemni ispit dobiti priliku za upis. Ranije je upisano 60 studenata, od kojih 30 redovnih, dok će svi ostali biti samofinansirajući.

Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici osnovan je 2005. godine kao Zdravstveni fakultet, a 2016. preimenovan je u Medicinski fakultet. Interesovanje za upis na ovu visokoškolsku ustanovu u narednu akademsku godinu najveće je do sada.

 

Press služba ZDK

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević sastao se danas u sjedištu Vlade sa delegacijom Delegacije EU i Direkcije za evropske integracije BiH, koju je predvodio šef političkog i ekonomskog odjela Delegacije EU u BiH Jan Snaidauf, a koja je boravila u cjelodnevnoj radnoj posjeti Vladi i Skupštini ZDK.

"Kao Vlada smo svjesni obaveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom da idemo na usaglašavanje zakonodavnog okvira sa EU, tako da smo razgovarali o mogućim kapacitetima, organizacionim i kadrovskim mogućnostima da odgovorimo na ta pitanja. Ocijenjeni smo kao uspješni u dosadašnjem radu i pripremi odgovora na Upitnik EU, kao i odgovora na dodatna pitanja EU. Smatramo da postoji potreba za institucionalnim jačanjem, kroz Ured koordinatora pri Vladi ZDK, kao i svih zaposlenih. Svakako da ćemo ovo koristiti da u horizontalnoj i vertikalnoj koordinaciji sa ostalim kantonima na ovo vrlo važno pitanje odgovorimo na najbolji mogući način", rekao je premijer Galijašević.

Snaidauf je ocijenio kako je ZDK uspješno izvršio svoje obaveze u dosadašnjim aktivnostima na putu BiH ka EU, naglasivši kako je vrlo bitno da se održi visok nivo spremnosti kantona i u očekivanim pregovorima o pristupanju EU, posebno kada je u pitanju usklađivanje zakonodavstva, s obzirom na nadležnosti kantonalnog nivoa.

"Premijer i Vlada ZDK su pokazali veliko razumijevanje za ova pitanja i same zahtjeve koje proces evropskih integracija donosi, ali ne samo zahtjeve već i koristi koje ovaj proces može donijeti ukoliko se kantoni pripreme na odgovarajući način. Evropska unija će biti uz kantone i pružati pomoć na ovom putu", poručio je Snaidauf.

Zeničko-dobojski kanton je osmi kanton kojeg je delegacija Delegacije EU i Direkcije za evropske inetgracije BiH posjetila s ciljem da razgovara o kapacitetima i spremnosti za ispunjavanje obaveza na putu ka EU. Tokom posjete održan je brifing za administraciju Vlade i Skupštine ZDK te okrugli sto o kapacitetima i potrebama kantonalne administracije u procesu evropskih integracija.

 

Press služba ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma