Ambasador Velike Britanije u BiH Matthew Field posjetio je sjedište Zeničko-dobojskog kantona gdje je razgovarao s premijerom Mirnesom Bašićem, predsjedavajućim Skupštine Ćazimom Huskićem, ministrom za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Arnelom Isakom te ministrom za finansije Josipom Lovrićem.

Premijer Bašić upoznao je ambasadora Fielda s potencijalima i resursima ovog kantona, fokusirajući se na rad Vlade od početka pandemije virusa korona. Naglasio je da je Vlada uspješno prevazilazila brojne izazove pandemije, što potvrđuje i 100-postotno izvršenje budžeta u 2021. godini te usvajanje budžeta za ovu godinu od 438 miliona KM, koji je najveći do sada.

-Ovo je mlada vlada koja, po meni, radi jako dobro, radi na uštedama u svim oblastima, a finansijski rezultat iz 2021. kaže da smo radili domaćinski. Imamo odličnu saradnju s partnerima u Ekonomsko-socijalnom vijeću, s privrednicima zajedno usaglašavamo programe poticaja, a novim kolektivnim ugovorima smo unaprijedili materijalni položaj zaposlenih na budžetu. Nadam se da će pandemija vrlo brzo prestati i da ćemo se potpuno fokusirati na razvoj - rekao je premijer Bašić.

Naglasio je da je Vlada početkom ove godine napravila iskorak u borbi protiv korupcije, formirajući poseban Ured za borbu protiv korupcije i pokrenuvši proceduru izrade nove Startegije za borbu protiv korupcije, prije usvajanja ove strategije na državnom nivou, a početkom prošle godine usvojena je i sedmogodišnja Strategija razvoja ZDK-a.

Ambasador Field je rekao da se prioriteti Vlade ZDK-a u dobroj mjeri poklapaju s prioritetima Ambasade Velike Britanije, a to su borba protiv korupcije, bolja radna mjesta, bolje javne usluge te slušanje glasa mladih i traženje najboljih načina da im se pomogne da ostanu u BiH i budu uspješni.

On se zahvalio Vladi ZDK-a za dobru saradnju s kompanijom "Eastern Mining", u vlasništvu "Adriatic Metalsa", koja vrši istraživačko-rudarske radove u Varešu.

-Taj projekat je jedna od najimpresivnijih stvari koje smo vidjeli u BiH, a dio mog posla je da osiguram da oni rade stvari na pravi način, ispunjavaju ekološke i druge standarde, ulažu u zajednicu i otvaraju radna mjesta koja imaju budućnost. Saradnja Vlade ZDK i "Eastern Mininga" ima pozitivan odjek i jedva čekam da se ova investicija realizuje kako je planirano - rekao je ambasador Field.

Premijer Bašić je istakao da je interes Vlade da projekat opstane, a kompanija što prije započne rudarske radove.

Ambasador Field je rekao da projekat šalje pozitivne signale, koje je prepoznao i ugledni "Financial Times".

-Projekat otvara nova radna mjesta, ali je poruka koja se šalje iz Vareša mnogo šira, jer drugi investitori prate razvoj ove investicije - rekao je britanski ambasador.

Premijer Bašić je zamolio ambasadora Fielda da Velika Britanija pomogne Bosni i Hercegovini da se odupre udarima na državu i da ostane prijatelj BiH, jer su integritet i mir u BiH najvažniji prioriteti.

Nakon sastanka u uredu premijera, ambasador Field razgovarao je s ministrom za privredu Zlatkom Jelićem, a jedna od tema sastanka bile su i operacije „Eastern Mininga“.

Jelić je rekao da je ovo ministarstvo učinilo sve da stvori povoljno okruženje za privlačenje investicija i korištenje rudno-mineralnih bogatstava.

Upoznao je britanskog ambasadora s programima poticaja za unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u ovom kantonu, za što je resorno ministarstvo samo u 2021. godini izdvojilo 4 miliona KM, kao i aktivnostima u oblasti turizma. Naveo je da je u toku usvajanje Zakona o turizmu ZDK, koji je u fazi javne rasprave, a koji će detaljno urediti ovu oblast i stvoriti pretpostavke za unapređenje turističke ponude ovog kantona.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva ZDK-a (KŠ), usvojila je novi Kantonalni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog korona virusa COVID-19.

Kako je pojasnio dr. Senad Huseinagić, direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici (INZ) i član KŠ-a, korekcija dosadašnjeg plana izvršena je kako bi se pojačala sposobnost zdravstenog sistema da odgovori na potrebe novog talasa pandemije u kojem dominira soj virusa Omikron, a koji karakteriše enormno povećanje broja oboljelih, ali značajno manji broj hospitaliziranih i teških slučajeva.

-Zdravstveni sistem u ZDK i do sada je dobro odgovorio na pandemiju, a novi Krizni plan povećava mogućnost da vanbolnički zdravstveni sistem, odnosno primarna zdravstvena zaštita, koja dominantno u ovom talasu liječi oboljele od korona virusa, ima adekvatan odgovor - rekao je dr. Huseinagić.

Naveo je da je planom definisana procedura na koji način će se pratiti i dokumentovati aktivno praćenje svih pozitivnih slučajeva, kako bi se blagovremeno uputili u bolnicu svi oni koji zahtijevaju bolnički tretman.

-S druge strane, definisan je odnos između vanbolničkih i bolničkih ustanova kako bismo što manje opteretili bolničke doktore u smislu trijaže i dijagnostike, odnosno da bi svi pacijenti koji zahtijevaju bolnički tretman, ukoliko se ne radi o hitnim slučajevima, bili adekvatno pripremljeni i uradila sva potrebna dijagnostika, kako bi se u bolnici što lakše mogla donijeti odluka šta dalje sa tim bolesnicima - kazao je dr. Huseinagić.

Upoređujući trenutnu epidemiološku situaciju sa stanjem krajem 2020. i početkom 2021. godine, Huseinagić je podsjetio da je u to vrijeme stopa hospitalizacije iznosila 17 posto od ukupnog broja oboljelih, a trenutno iznosi 3,5 posto, što omogućuje bolničkim ustanovama da se nose sa novim talasom pandemije.

-Uvijek će biti teških stanja i radi se o dominantno o starijim osobama i osobama sa hroničnim bolestima, tako da je za očekivati da bilo koja virusna infekcija, a pogotovo virusa SARS-CoV-2, zdravstveno a neke i životno ugrozi, ali ono što je nama bitno je da smo sada ojačali sistem da može odgovoriti i pratiti sve te pacijente - zaključio je dr. Huseinagić.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Uredbu o formiranju Ureda za borbu protiv korupcije, kao potpuno nezavisnog organa koji će se baviti prevencijom i borbom protiv korupcije.

Premijer Mirnes Bašić podsjetio je da se aktivnosti u oblasti borbe protiv korupcije vode od 2015. godine, u mandatu prethodne Vlade formiran je Tim za borbu i prevenciju protiv korupcije, a 2018. godine, prema uputama međunarodnih partnera, organiziran je zaseban Sektor za borbu protiv korupcije pri Ministarstvu za pravosuđe i upravu. Naglašava da je formiranje Ureda novi značajan iskorak u sistemskoj borbi protiv korupcije u ovom kantonu, koja je jedna od ključnih politika ove vlade.

-Nakon usvajanja Uredbe o formiranju Ureda za borbu protiv korupcije, predstoje aktivnosti na organizaciji samog ureda, donošenje sistematizacije i popunjavanje radnih mjesta. Smatramo da ćemo sa ovm aktivnošću zaokružiti cjelokupne aktivnosti na stvaranju sistemskog rješenja na borbi protiv korupcije - rekao je premijer Bašić, naglasivši da su u Budžetu ZDK za 2022. godinu predviđena sredstva za finansiranje rada Ureda.

Premijer će imenovati vršioca dužnosti sekretara Ureda koji Vladi treba predložiti sistematizaciju radnih mjesta, a popunjavanje Ureda izvršit će se preko Agencije za državnu službu FBiH. Predviđeno je da Tim za borbu i prevenciju korupcije nastavi djelovati sve dok se stvore uslovi da Ured za borbu protiv korupcije počne djelovati potpuno samostalno.

Ministar za pravosuđe i upravu Nebojša Nikolić naglasio je da je opredjeljenje Vlade da radi na sistemskim mjerama za prevenciju i borbu protiv korupcije te jačanju svijesti i uključivanju svih aktera u društvu u borbu protiv korupcije. ZDK je, dodaje, među pionirima u FBiH u borbi protiv korupcije, zahvaljujući aktivnostima Tima i međunarodnih partnera.

-Mi u svakom organu kantonalnog nivoa imamo povjerenike kojima je posao da rade na prevenciji korupcije. Sigurno je da su ovo počeci, ali sistemski koji će u narednom periodu kroz ovakav vid organiziranja dati bolje rezutate - rekao je Nikolić.

Press služba ZDK

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić i predsjednik Sindikata policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK Almir Salkičević potpisali su kolektivni ugovor za policijske službenike ovog ministarstva.

Ugovorom su uređena određena prava i obaveze policijskih službenika iz rada i po osnovu rada, na način koji u potpunosti afirmiše posebnost policijskog službenika i policijskog posla kod poslodavca, kao i visok stepen odgovornosti i opasnosti pri vršenju policijskih poslova iz nadležnosti MUP-a.

Salkičević je zahvalio Vladi i premijeru Bašiću na razumijevanju koje su imali prema zahtjevima sindikata, posebno za poboljšanje materijalnog položaja uposlenika MUP-a, jer je dogovoreno povećanje plaća za 10 posto, odnosno povećanje platne osnovice sa 300,00 na 330,00 KM.

-Sindikat je zadovoljan potpisanim kolektivnim ugovorom. Postigli smo dogovor o povećanju plaća, a istovremeno smo zadržali ranije stečena prava policijskih službenika, odnosno uposlenika ovog ministarstva, što je bio cilj sindikata - rekao je Salkičević.

Premijer Bašić je rekao da Vlada ZDK-a vodi jedinstvenu politiku plaća, te da je ovogodišnjim budžetom već bilo predviđeno povećanje plaća policijskim službenicima i uposlenim u MUP-u, kao što je krajem 2021. godine povećanje plaća dogovoreno sa sindikatima uposlenih u pravosuđu te državnim službenicima i namještenicima u javnoj upravi.

-Izuzetno sam zadovoljan socijalnim dijalogom i pregovorima sa svim sindikatima. Ovo je četvrto povećanje plaća uposlenih u obrazovanju, policiji, pravosuđu i javnoj upravi od 2016. godine i to potvrđuje naše opredjeljenje da kontinuirano radimo na poboljšanju njihovog materijalnog položaja i prava - rekao je Bašić.

Press služba ZDK

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić rekao je da je za Vladu ova godina bila izuzetno uspješna, iako se do nije dalo naslutiti s obzirom da pandemija još uvijek traje i uzima danak na svim poljima. Naglasio je da je u drugom kvartalu došlo do značajnog povećanja prihoda koje je nastavljeno do kraja godine, tako da je na kraju 2021. godine ostvaren budžetski suficit, a budžet rebalansom uvećan sa prvobitnih 401 milion na 420 miliona KM.

-Izvršili smo sve ustavne i zakonske obaveze te realizirali niz razvojnih projekata i mjera podrške u svim oblastima, posebno zdravstvu, privredi, poljoprivredi i boračkoj zaštiti - rekao je premijer Bašić na novogodišnjoj press konferenciji.

Istakao je da je posebno ponosan na programe poticaja u privredi od kojih su mnogi pionirski u Federaciji BiH, a koji su doprinijeli da privreda ovog kantona bude "kičma" privrede FBiH i BiH.

-Subvencioniramo početne troškove proizvodnih investicija, regresiramo kamate na kredite, pomažemo obrte i sektor turizma, razvijamo poslovne zone i ukupan poslovni ambijent u svim općinama. Ove godine smo kroz osam mjera u privredu usmjerili 3,1 milion KM, od čega samo za jačanje konkurentnosti 1,4 miliona, a omogućili smo i povoljne kreditne linije za privredu kod komercijalnih banaka i našeg Kreditno-garancijskog fonda - rekao je premijer Bašić.

Naveo je da je posebno sretan što je Zeničko-dobojski kanton postao drugo ime za ulaganja u školsku infrastrukturu, koja će u mandatu ove vlade dostići iznos od 20 miliona KM. Samo kroz jedan takav projekat, ove i naredne godine će se rekonstruisati 30 zgrada škola i fakulteta.

Istakao je i značaj poticaja u poljoprivredi gdje je u 2021. godine usmjereno 3,4 miliona KM.

-Ove mjere imaju odlične efekte na terenu, posebno u vrijeme pandemije, jer smo uspjeli sačuvati poziciju lidera u peradarskoj, malinarskoj i plasteničkoj proizvodnji u Federaciji BiH - rekao je premijer ZDK.

Dodao je da je u putnu infrastrukturu ove godine uloženo 20 miliona KM, od čega za rekonstrukciju i izgradnju regionalnih puteva skoro 11 miliona, a 9 miliona za redovno održavanje saobraćajnica.

-Sve mjere i programe realizujemo vodeći računa o ravnomjernom razvoju svih općina, što je jedna od ključnih politika ove vlade. Moramo omogućiti da svaki stanovnik našeg kantona ima kvalitetne uslove za život i rad - rekao je premijer Bašić.

Naglasio je da se Vlada dvije godine bori na dva fronta, jer dok radi na razvojnim projektima u isto vrijeme se bori protiv pandemije, a to najbolje čini kroz jačanje kapaciteta sektora zdravstva.

-Kupujemo medicinsku i zaštitnu opremu, jačamo naše bolnice u Zenici i Tešnju, pomažemo nivo primarne zdravstvene zaštite, a istovremeno se pripremamo za konačni početak generacijskog projekta rekonstrukcije Kantonalne bolnice Zenica za što smo davno osigurali povoljan kredit koji je nedavno postao operativan - istakao je.

Vlada u novu godinu ulazi s velikim optimizmom da će uspjeti realizovati budžetski plan, uzimajući u obzir da je ovu godinu završila s dobrim finansijskim rezultatom uz mjere štednje i domaćinski odnos prema javnom budžetu. Budžet za 2022. godinu planiran je u iznosu od 438 miliona KM i on, prema riječima premijera, predviđa nekoliko važnih iskoraka.

-Od 1. januara počinjemo s primjenom Zakona o unutrašnjim poslovima u smislu finansijskog razdvajanja Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova. To će, pored operativne, omogućiti i potpunu finansijsku samostalnost Uprave policije. Također smo planirali početak rada Ureda za borbu protiv korupcije, kao profesionalnog i nezavisnog organa, koji će se prije svega baviti prevencijom korupcije - naveo je premijer Bašić.

Naveo je da će od 1. januara plate policajaca te državnih službenika i namještenika u pravosuđu i javnoj upravi porasti će za 10 posto, nakon što je ranije povećana plata zaposlenih u osovnom, srednjem i visokom obrazovanju.

Naglasio je da Vlada nastavlja provedbu Akcionog plana za izvršenje presuda po kolektivnom ugovoru od kojih su neke stare i više od 15 godina, te da je posebno zadovoljan što ima podršku socijalnih partnera u Ekonomsko-socijalom vijeću.

-Udruženja privrednika pozdravljaju naše mjere poticaja, a sindikatima je drago što smo omogućili povećanje plata svim zaposlenim na budžetu. Uspjeli smo pomiriti interese i privrede i sindikata i to je najbolji pokazatelj da radimo dobar posao - zaključio je premijer Bašić.

Predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić rekao je da je Vlada imala punu podršku kantonalnog parlamenta u svim mjerama i programima za saniranje posljedica pandemije virusa korona. Naveo je da je Skupština programom rada planirala donijeti 82 akta ali da je u konačnici donijela 91 akt, čime je postigla efektivnost od 110 posto.

Čestitao je svim zastupnicima na korektnom radu, naglasivši da su sve sjednice održane uživo uprkos pandemiji virusa kovida. Čestitao je Vladi premijera Bašiću što je u neizvjesnoj fiskalnoj godini uspjela da ostvari budžetski suficit, a na koncu predloži još veći budžet za 2022. godinu koji je na vrijeme usvojila Skupština ZDK-a.

Huskić je čestitao zdravstvenim radnicima, policajcima, kantonalnim inspektorima, službenicima Skupštine i Vlade, kao i svima onima koji su dali doprinos stabilnosti u ZDK-u u svim segmentima.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Američka agencija za međunarodni razvoj u Bosni i Hercegovini (USAID) potpisali su memorandum o razumijevanju za Projekat E-uprave.

USAID kroz projekat E-uprave pomaže BiH u usklađivanju zakonodavnog i regulatornog okvira elektronske uprave sa direktivama Evropske unije i najboljom međunarodnom praksom i razvoju novog softvera za poboljšanje efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti institucija koje pružaju usluge građanima i poslovnim subjektima. Da bi se podstakla odgovornost i transparentnost, Projekat E-uprave radi na podršci nadležnim institucijama u uspostavi integrisanih elektronskih registara na različitim nivoima vlasti u BiH, a koje uključuju i module za unapređenje sistema javnih nabavki u BiH.

Prema memorandumu kojeg je potpisao premijer Mirnes Bašić, a prije toga direktorica USAID-misije u BiH Courtney Chubb, zajednički strateški ciljevi USAID-a i Vlade ZDK-a su unapređenje efikasnosti i transparentnosti javnih nabavki, veća odgovornost i integritet ugovornih organa i ponuđača u postupku javnih nabavki, kreiranje bolje i kvalitetnije uprave i prbližavanje javnih usluga građanima, podizanje kapaciteta i vještina službenika za primjenu centralizovanih javnih nabavkii, unapređenje pravnog okvira za javne nabavke, stvaranje preduslova za efikasnije trošenje budžetskih sredstava, te unapređene procedura i postupaka javne uprave u ZDK-u kroz digitalizaciju.

Navodi se da će USAID i Vlada ZDK zajedno raditi na procjenama potreba za digitalizacijom određenih postupaka i procedura organa uprave ovog kantona, kao i potrebnog pravnog okvira za formiranje centralnog nabavnog tijela i primjenu informacionog sistema za centralizovane javne nabavke, za što će osigurati tehničke i operativne kapacitete, procijeniti kapacitete i potrebu za obukama službenika u oblasti javnih nabavki, izraditi plan i organizovati obuke službenika, sagledati potrebe za nabavkom hardvera i softvera za rad centralnog nabavnog tijela te izraditi korisnički vodič za upotrebu informacionog sistema za centralizovane javne nabavke.

-Vlada ZDK-a je posvećena stvaranju kvalitetnog pravnog okvira, digitalizaciji javne uprave te jačanju sistema javnih nabavki, koristeći najbolja međunarodna iskustva. Želimo da procedure i postupci javnih nabavki i pružanja građanskih usluga budu maksimalno efikasni i transparentni, a sve ciljem racionalnog i domaćinskog trošenja javnih sredstava te pružanja kvalitetnih usluga našim građanima - rekao je premijer Bašić, nakon potpisivanja memoranduma kojim je predviđeno da planirane aktivnosti budu okončane do 31. marta 2025. godine.

USAID se obavezao da će izvršiti analizu potreba za uvođenje digitalnih rješenja u postupcima izdavanja građanskih dozvola, kao i mogućnosti digitalizacije drugih postupaka i procedura u skladu s ciljevima projekta E-uprave, analizirati potrebe i provesti edukaciju službenika, sagledati potrebe i izvršiti nabavku softvera te izraditi korisnički vodič za upotrebu informacionog sistema.

Vlada ZDK-a se obavezala da će imenovati radni tim za saradnju s projektom E-uprave, pružiti sve relevantne informacije, izraditi pravni okvir za formiranje centralnog nabavnog tijela, sudjelovati u obukama te imenovati tim za testiranje i sudjelovati u testiranju funkcionalnosti sistema za centralizovane javne nabavke, a po potrebi i drugih informacionih sistema koji se implementiraju kroz ovaj projekat.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) usvojila je prijedlog Kriznog štaba (KŠ) Ministarstva zdravstva i naredbom donijela nove epidemiološke mjere koje se primjenjuju od danas, 17. decembra i ostaju na snazi 14 dana.

Naredbe se odnose se na zdravstvene ustanove, higijensko-epidemiološke službe domova zdravlja, predškolske ustanove, obdaništa, ugostiteljske objekte, vjerske zajednice, pogrebna društva, organe uprave, općine/gradove, policiju i inspekcije, sudove, ugostiteljske objekte i obdaništa u ovom kantonu.

Naredbama je dopušteno okupljanje ne više od 50 osoba u zatvorenom i maksimalno 100 osoba na otvorenom prostoru, s tim da organizator mora osigurati fizički razmak od najmanje 2 metra između osoba, osim članova istog domaćinstva.

Izuzetno je dopušteno organiziranje i većih okupljanja u zatvorenom i na otvorenom prostoru i to maksimalno 150 osoba u zatvorenom, odnosno 300 osoba na otvorenom, pod uvjetom da veličina prostora omogućuje provođenje higijensko-epidemioloških mjera. U ovom slučaju uvjet je da učesnici skupa imaju negativan test na virus korona ne stariji od 48 sati, potvrdu o prebolovanom COVID-19 ne stariju od 6 mjeseci ili potvrdu o završenoj vakcinaciji.

Za provođenje higijensko-epidemioloških mjera i organizaciju skupova odgovoran je organizator, koji je za veća okupljanja dužan pribaviti saglasnost Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, koja se izdaje na osnovu mišljenja sa procjenom rizika koje izdaje Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Organizator skupa zahtjev Kriznom štabu mora podnijeti najmanje sedam dana prije održavanja skupa.

Usvojen je poseban set mjera za ugostiteljske objekte, koji su dužni da stolove u objektu rasporede na način da se broj raspoloživih stolica za goste odredi tako da za svaku stolicu pripada minimalno 2m/2 prostora namijenjenog za prijem gostiju objekta.

Ugostiteljski objekti koji budu organizirali proslavu Nove godine 31. decembra, 01. i 02. januara dužni su da stolove rasporede tako da za svaku stolicu pripada minimalno 4m2 površine prostora namijenjenog za prijem gostiju objekta. Ukoliko broj gostiju prelazi 50 sve osobe u ugostiteljskom objektu moraju imati negativan test na virus korona ne stariji od 48 sati, potvrdu o prebolovanom COVID-19 ne stariju od 6 mjeseci ili potvrdu o završenoj vakcinaciji.

Za provođenje navedenih mjera odgovorno je pravno lice, kao i odgovorna osoba u pravnom licu, te fizičko lice registrirano za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Nadležne inspekcije su zadužene da vrše pojačan inspekcijski nador provođenja naloženih mjera u ugostiteljskim objektima, te da protiv lica koja ne poduzimaju mjere u skladu sa ovom naredbom, kao posebnim propisom u uvjetima proglašene epidemije u FBiH, privremeno zabrane rad ugostiteljskog objekta.

Vlada je prihvatila informaciju o epidemiološkoj situaciji u ZDK zaključno s 12. decembrom, koja je sastavni dio donesenih naredbi, a prema kojoj je od od 06. do 12. decembra potvrđeno 390 novih slučajeva, što je manje nego sedmicu ranije kada je potvrđeno novih 553 slučajeva zaraze, ali je u isto vrijeme zabilježen veći broj smrtnih ishoda - ukupno 32, tako da je stopa mortaliteta povećana sa 5,85 na 8,91 na 100.000 stanovnika.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona utvrdila je prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu i po skraćenom postupku uputila u proceduru u Skupštini ZDK-a.

Premijer Mirnes Bašić naglasio je da je budžetom predviđena puna primjena Zakona o unutrašnjim poslovima, što znači da će od 1. januara 2022. godine doći do finansijskog razdvajanja Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije. Novina je i da je budžetom predviđeno formiranje Ureda za borbu protiv korupcije, kao samostalnog i i finansijski nezavisnog organa za prevenciju i borbu protiv korupcije u ovom kantonu.

-Zadržali smo fokus na prioritetima kao što su zdravstvo, jer još uvijek traje pandemija virusa korona, povećali smo budžete u sektorima privrede, poljoprivrede i socijalne politike, a za 10 posto su povećane plate policijskih službenika, radnika uprave i sudske vlasti. Na nivou rebalansiranog budžeta za 2021. godinu planirali smo izdvajanja za putnu infrastrukturu, vodoprivrednu i školsku infrastrukturu - rekao je premijer Bašić.

Prihodi su planirani u iznosu od 438 miliona i 320.000 KM, od čega su prihodi od poreza 307 miliona i 754.000 KM i 4 posto su veći od ostvarenja u 2021. godini. Neporezni prihodi i tekući transferi, odnosno donacije sa viših nivoa vlasti planirani su na nivou iz 2021. godine.

Ministar finansija Josip Lovrić naveo je da su budžetski rashodi planirani u iznosu od 401 milion KM, što je za 7 posto više u odnosu na plan za 2021. godinu.

Lovrić je istakao da je budžet upućen u skupštinsku proceduru po skraćenom postupku kako bi se mogao usvojiti do kraja ove godine, te da skupštinske procedure omogućuju i predlaganje amandana na prijedlog budžeta.

Press služba ZDK

Predstavnici JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo (EPBiH) upriličili su prezentaciju pilot projekta uspostave eksperimentalnih zasada brzorastuće biomase na degradiranim površinama rudnika u sastavu Koncerna EPBiH za premijera Mirnesa Bašića i ministre u Vladi Zeničko-dobojskog kantona.

U delegaciji EPBiH bili su pomoćnik generalnog direktora za razvoj Mustafa Musić, izvršni direktor za proizvodnju Samir Selimović, vodeći stručni saradnik za razvoj rudnika u Sektoru za strateški razvoj Nevad Ikanović i direktor RMU Breza Muamer Omerhodžić.

EPBiH projekt realizira u saradnji s američkom kompanijom "E3 International", a u maju ove godine eksperimentalni zasadi brzorastuće biomase-vrbe na površinama od jednog hektara podignuti su na lokacijama rudnika Kreka i Breza. Za narednu godinu planirano je da se zasadi prošire na dodatnih 15 hektara, po pet hektara u rudnicima Kreka, Đurđevik i Breza.

EPBiH je prošle godine izvršila mapiranje rudničkih površina s namjerom istraživanja da se zemljište rudnika u sastavu koncerna stavi u funkciju energetske tranzicije, kako bi se obezbijedila nova privredna aktivnost proizvodnje zelene energije, kroz instaliranje fotonaponskih elektrana te uzgoj brzorastuće biomase koja bi se koristila u termoelektranama radi smanjenja emisija CO2. Istaknuto je da bi se upotrebom određene količine ove biomase smanjila potrošnja uglja, a time održao pogon termoelektrana u nadolazećem periodu plaćanja naknada za emisije karbon dioksida.

Izdanci ovog drveta tokom prve dvije do tri godine mogu dostići visinu od 6-7 metara, uz godišnji prirast od 30-40 tona po hektaru, odnosno 60 t/ha u slučaju primjene agrotehničkih mjera. Analizama je utvrđeno da je brzorastuća vrba pogodna za sadnju na degradiranim površinama, a njena kalorijska vrijednost iznosi 19 do 20 MJ/kg.

Premijer Bašić je dao punu podršku realizaciji ovog projekta u rudnicima Koncerna EPBiH, od kojih su tri na području Zeničko-dobojskog kantona (Breza, Kakanj i Zenica), istakavši da je smanjenje štetnih emisija te jačanje energetske efikasnosti i energetskog bilansa ovog kantona, jedna od ključnih politika Vlade ZDK.

Pozdravio je nastojanja EPBiH da kroz nove razvojne projekte stvara alternativna radna mjesta za uposlene u vremenu reorganizacije rudnika Koncerna EPBiH.

Press služba ZDK

Stranica 1 od 54

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma