Danas je,  u Ministarstvu za rad, socijalnu poltiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, potpisan Ugovor o načinu funkcionisanja JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona koja na području Zeničko-dobojskog kantona djeluje od 2014. godine. Ovim Ugovorom se uređuju međusobna prava i obaveza između ugovornih strana o načinu funkcionisanja i finansiranja usluga u svim poslovnim jedinicama i odjeljenjima Ustanove na području Zeničko-dobojskog kantona.

Zeničko-dobojski kanton – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice će omogućiti podršku za rad Ustanove u vrijednosti oko 1.000.000,00 KM na godišnjem nivou.

Ugovor su potpisali, u ime Zeničko-dobojskog kantona,  Nurđehan Šahinović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, a u ime JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona Meldina Ugarak, direktorica.

Nakon ovoga će uslijediti aktivnosti na potpisivanju ugovora i od strane gradonačelnika/načelnica/ka općina sa područja Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa ranije preuzetim obavezama.

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 133. sjednici, održanoj 22.02.2018. godine, usvojila Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu u nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice. Ovim su ispunjene okvirne zakonske pretpostavke za operativni i namjenski utrošak planiranih sredstava.

Visina sredstava utvrđena ovim programom iznosi 27.290.980,00 KM, a odnose se na pozicije:

 1. “Tekući transferi pojedincima” u iznosu 27.183.680,00 KM, na ime finansiranje prava za:
  1. naknade umjesto plaće ženi-majci porodilji u radnom odnosu u iznosu 9.250.000,00 KM;
  2. prava civilnih žrtava rata u iznosu 3.140.600,00 KM;
  3. dodatak na djecu u iznosu 4.000.000,00 KM;
  4. naknade ženi-majci porodilji koja nije u radnom odnosu u iznosu 558.580,00 KM
  5. smještaj u ustanove socijalne zaštite u iznosu 4.604.000,00;
  6. stalnu novčanu pomoć u iznosu 1.150.000,00 KM ;
  7. smještaj u drugu porodicu u iznosu 419.000,00 KM;
  8. transfer za osobe sa invaliditetom u iznosu 55.000,00 KM;

U okviru ovog transfera planirano je i finansiranje prava na alternativni smještaj i druge izdatke za raseljena lica za ukupnom iznosu od 658.000,00 KM te sufinansiranje zapošljavanja, samozapošljavanja, stručnog osposobljavanja, obuke ili prekvalifikacije u ukupnom iznosu utroška 810.000,00 KM.

Također, namijenjena su sredstva za finansiranje ostalih potreba socijalno-zaštitnog karaktera za osobe u stanju socijalne potrebe.

 1. “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” u iznosu od 107.300,00 KM, na ime finansiranja kantonalnih udruženja, saveza, Crvenog križa Zeničko-dobojskogkantona.

 

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona  je na 125. sjednici, odobrila novčanu pomoć u iznosu od 20.000,00 KM  na ime sanacije oštećenja na stambenom objektu porodice Merdić iz Tešnja, izazvanog olujnim nevremenom.

Nakon što je premijer Kantona sa članovima Vlade obišao Maglaj, Tešanj i Zavidoviće, općine pogođene olujnim nevremenom, odlučeno je da se interventno odobre sredstva za saniranje stambenog objekta porodice Merdić, kako bi se stvorili uvjeti za stanovanje ove porodice.

 

Press služba

U Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice potpisan je Ugovor  o sufinansiranju realizacije Projekta „Sanacija i rekonstrukcija  putnog pravca M17-Čole-Lager, Željezno Polje, općina Žepče” koji se sufinansiraju sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine- Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Vlade Zeničko-dobojskog kantona- Ministarstvo za rad, socijalnu politiku I izbjeglice.

Ugovore su potpisali u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona, kao sufinansijera projekata, Nurđehan Šahinović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona i Josip Martić, federalni ministar prostornog uređenja.

Vrijednost potpisanog Ugovora je 120.000 KM.

 

 

Press služba

U skladu sa Programom obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, zajedno sa članovima Skupštinske Komisije za ravnopravnost spolova, ljudskih prava i građanske slobode, te članovima Komisije za mlade, realizirali su planirane posjete, i to:

 • U srijedu, 30.08.2017. godine posjeta Savezu civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona, općina Maglaj, kao i posjeta Udruženju „Cicmanka“ u Novom Šeheru, općina Maglaj;
 • U četvrtak, 31.08.2017. godine, upriličena je posjeta Udruženju „Majska ruža“ u općini Zavidovići, te posjeta JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u Žepču.

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Postupajući u skladu sa Preporukom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona preporučuje poslodavcima da, usljed vremenskih neprilika izazvanih visokim temperaturama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika.

Naime, daje se preporuka poslodavcima da razmotre mogućnost preraspodjele obavljanja poslova na otvorenom u periodu od 12 do 16 sati, te nastavka istih poslije 16 sati. Ukoliko je proces rada kod poslodavca organizovan na takav način da je nemoguće primijeniti navedenu mjeru, ovo ministarstvo daje preporuku poslodavcima da radnicima koji obavljaju poslove na otvorenom, početak radnog vremena pomjere na šest sati ujutro.

Također, preporučuje se poslodavcima da za vrijeme trajanja navedenih vremenskih neprilika omoguće korištenje godišnjeg odmora radnicima sa dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima, kao i korištenje odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 104. sjednici održanoj, 27.07.2017. godine, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, donijela Zaključak kojim se prihvata „Izvještaj o realizaciji Programa VSS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2016./2017. godini“ sačinjen od strane JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

Za Program sufinansiranja zapošljavanja VSS, SSS i KV-pripravnika mladih osoba bez radnog iskustva u 2016./2017. godini Vlada Zeničko-dobojskog kantona je u Budžetu za 2016. i 2017. godinu odobrila novčana sredstva u ukupnom iznosu od 690.000 KM. Kroz ovaj Program sufinansira se zapošljavanje 100 mladih osoba bez radnog iskustva sa visokom stručnom spremom na period od godinu dana  i 100 sa srednjom stručnom spremom ili kvalifikovanih mladih osoba bez radnog iskustva.

Ovo je jedan od programa Vlade kojim se omogućava pripravnicima da steknu potrebno radno iskustvo.

 

Press služba

U vezi sa pismom grupe porodilja ZDK, Grada Zenice i neformalne grupa Mame grada Zenice, objavljenom na portalu www.zenit.ba pod nazivom „Porodilje traže pomoć od gradonačelnika, Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice obavještava korisnike  prava iz socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom da je ovaj saziv Vlade Zeničko-dobojskog kantona uspostavio  i zadržao redovnu isplatu svih naknada i pomoći iz Budžeta Kantona. Isplate naknada i pomoći korisnicima prava iz socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom je redovna svakog mjeseca, i isplaćuje se početkom mjeseca do četvrtog dana u mjesecu. Sve naknade se istovremeno isplaćuju prema svim općinama/ gradu u kojima je uspostavljeno trezorsko poslovanje ili prema centrima za socijalni rad. Posljednja uplata iz Ministarstva finansija je bila 04. jula 2017. godine i dalje transakcije prema korisnicima isključivo zavise od  grada/općina ili centara za socijalni rad.

 

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 96. sjednici, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, prihvatila „Informaciju o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2016. godini“.

Informaciju je izradilo nadležno Ministarstvo s ciljem upoznavanja izvršne i zakonodavne vlasti, te šire javnosti, o stanju u navedenim oblastima na području Zeničko-dobojskog kantona u 2016. godini, sa analitičkim osvrtom na primjenu zakonske regulative, reformske procese, status i broj korisnika, finansijske pokazatelje, te ostvarene rezultate i aktuelnu problematiku.

Za izradu Informacije, korišteni su podaci i informacije iz relevantnih sredstava verifikacije (izvještaji, analize, razvojni dokumenti, trebovanja i dr.) Ministarstva, centara za socijalni rad/nadležnih općinskih službi socijalne zaštite, kao i drugih ustanova socijalne zaštite, te organizacija civilnog društva.

Tokom 2016. godine, u skladu sa kantonalnim zakonom, prava iz socijalne zaštite ostvarivalo je oko 28.008 korisnika, a za finansiranje su utrošena sredstva u iznosu od 21.532.298 KM, odnosno  ukupna potrošnja povećana je za 0,8%.

Informacija je od posebnog značaja, jer sadrži zaključke i preporuke Ministarstva definisane na osnovu utvrđenih pokazatelja i potreba, kako lica u stanju socijalne potrebe i šire javnosti, tako i institucija/ustanova te organizacija civilnog društva sa naglaskom na nevladine i neprofitne organizacije. 

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma