U Kraševu kod Tešnja svečano je otvoren 15. Međunarodni sajam privrede, koji je okupio 300 izlagača iz deset zemalja. Zemlja partner ovogodišnjeg sajma je Sjeverna Makedonija, generalni pokrovitelj Vijeće ministara BiH, a partneri Vlada Federacije BiH, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, Općina Tešanj i Privredna komora FBiH.

Sajam su svečanim presjecanjem vrpce otvorili ambasador Sjeverne Makedonije Ekrem Ebibi, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, premijeri FBiH i ZDK Fadil Novalić i Mirza Ganić, te uime domaćina i organizatora predsjednik Udruženja privrednika "Biznis centar" Jelah - Tešanj Senad Brka.
Premijer Ganić je istakao kako Vlada Zeničko-dobojskog kantona podržava ovu privrednu manifestaciju od samog početka, te da je sajam prilika da se predstave dobri poslovni rezultati ZDK-a.

"Zeničko-dobojski kanton učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa oko 20 posto i držimo lidersku poziciju u izvozu. Pokrivenost uvoza izvozom je 90 posto, što je iznad prosjeka FBiH. To su pokazatelji koji govore da je Zeničko-dobojski kanton kičma privrede BiH", kazao je Ganić, navodeći kako u ZDK-u posluju neki od najvećih bh. izvoznika, kao što su Mann+Hummel, Natron Hayat, ArcelorMittal, Tvornica cementa Kakanj, Prevent grupa, kao i brzorastuće kompanije HIFA, AS grupa, MI Madi, Ovako, ALMA Ras i mnoge druge.

Istakao je posvećenost Vlade da kroz razne podsticaje i subvencije doprinese unapređenju poslovnog ambijenta, otvaranju novih pogona i zapošljavanju. U tom smislu je poželjno okupljanje privrednika na sajmovima, razmjena iskustava i povezivanje kako između domaćih kompanija tako i sa kompanijama u regionu.

"Sretan sam što na sajmu vidim i veliki broj domaćih izlagača koji se bave proizvodnom djelatnošću. Uvjeren sam da će svi izlagači na sajmu sklopiti nova partnerstva i poslovne ugovore i aranžmane", kazao je premijer Ganić.

Pored premijera, u delegaciji Vlade koja je posjetila Sajam prvog dana bili su ministri privrede Zlatko Jelić, prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoliša Arnel Isak te ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Azra Šabanović.

Vlada ZDK podržala je organizaciju jubilarnog Sajma privrede sa 30.000 KM, što je više nego ranijih godina.

Sajam traje tri dana, a pripremljen je i bogat program pratećih manifestacija, panel diskusija, tematskih predavanja, prezentacija, susreta privrednika, koje trebaju doprinijeti poslovnom povezivanju, razmjeni iskustava i dobrih praksi.

Press služba ZDK

Predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona su povodom Ramazanskog bajrama posjetili raseljena lica smještena u zgradama u zeničkim naseljima Radakovo i Crkvice, namijenjenim za stambeno zbrinjavanje starih i iznemoglih raseljenih i lica koja se u bliskoj budućnosti ne mogu vratiti na svoja prijeratna prebivališta.

Ministrica Azra Šabanović tom prilikom je uputila čestitke za nastupajuće bajramske blagdane te uručila simbolične bajramske pakete u svih 45 domaćinstava.

 

Press služba ZDK

Ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Azra Šabanović održala je prvi radni sastanak sa rukovodiocima centara za socijalni rad i nadležnih općinskih službi socijalne zaštite sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Ocijenjeno je kako je dosadašnja međusobna saradnja resornog ministarstva i ovih ustanova bila uspješna, posebno kod rješavanja problema i donošenja propisa u oblasti socijalne zaštite.

Ministrica Šabanović je podsjetila da je Vlada jučer odobrila centrima za socijalni rad i službama socijalne zaštite 165.100 KM za finansiranje jednokratne i privremene novčane pomoći za potencijalne i povremene korisnike socijalne zaštite u ZDK-u.

"Nastojat ćemo da ovakve sastanke održavamo češće, jer kroz razmjenu iskustava možemo doći do kvalitetnijih rješenja u ovoj oblasti. Naredne godine ćemo kroz preraspodjele, a ako budemo u mogućnosti i izdvajanjem dodatnih sredstava, nastojati generalno unaprijediti sistem socijalne zaštite u ZDK", kazala je Šabanović.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je odluku o odobravanju sredstava za rad javnih - humanitarnih kuhinja na području ZDK u ukupnom iznosu od 240.000 KM.

Humanitarnoj organizaciji MDD Merhamet Zenica odobreno je 70.000 KM, MDD Merhamet Maglaj 45.000 KM, Narodnoj kuhinji Zenica 50.000 KM, dok je Caritasu zeničkih župa, Pučkoj kuhinji Vareš i Javnoj kuhinji "Mladi volonteri" Visoko odobreno po 25.000 KM.

"Ovaj oblik podrške je od velikog značaja za najsiromašnije građane ZDK-a. Navedene javne kuhinje u 2018. godini svakodnevno su pripremale 2.240 obroka, što znači da postoji realna potreba i društvena opravdanost ovakvog vida podrške", kaže Azra Šabanović, ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.

Na prijedlog ovog ministarstva, Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 54.720 KM nevladinoj organizaciji "Medica" Zenica na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u projektu "Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina ZDK". Vlada Zeničko-dobojskog kantona učestvuje u finansiranju ovog projekta od 2009. godine, a navedeni iznos predstavlja 30 posto potrebnih sredstava, dok ostatak osiguravaju "Medica" Zenica i općine u ZDK.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u ZDK-u, kojom se regulira postupak zapošljavanja u zavodima, agencijama, direkcijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji ZDK, javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač ZDK, Grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima ZDK, Grad ili općine učestvuju sa više od 50 posto ukupnog kapitala. Uredba se ne odnosi na postupak prijema radni odnos državnih službenika i namještenika u organima državne službe, kao i na postupak zapošljavanja u javno-obrazovnim ustanovama u državnoj svojini, koji su regulisani posebnim zakonima i podzakonskim propisima.

"Dosadašnja uredba je pretrpjela značajnu transformaciju. Ministarstvo je s ciljem obezbjeđenja transparentnosti u pripremi propisa provelo konsultacije sa zainteresiranom javnošću na način da je prijedlog Uredbe dostavljen Savezu samostalnih sindkata BiH - Kantonalni odbor ZDK, Udruženju poslodavaca ZDK, Timu Vlade ZDK za borbu protiv korupcije i organizaciji Transparency International BiH. Veći broj primjedbi je ugrađen u konačnu verziju Uredbe", kaže Azra Šabanović, ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.

Uredba propisuje obavezu javnog oglašavanja prilikom prijema u radni odnos, pa i u slučaju prijema pripravnika, izuzev u slučaju otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu, u slučaju prijema na određeno vrijeme po programima zapošljavanja putem Službe za zapošljavanje te u slučaju prijema u radni odnos na određeno vrijeme najduže do tri mjeseca. Javni oglas se obavezno objavljuje najmanje u jednom listu koji se distribuira na teritoriji cijele FBiH i putem web stranice poslodavca, te se obavezno dostavlja JU Služba za zapošljavanje ZDK.

Najvažniji element Uredbe jeste da se bira prvorangirani kandirat, a što je veoma bitna novina u odnosu na dosadašnju praksu.

"Mi smo drugi kanton u Federaciji BiH koji je uredio ovu oblast na ovakav način. Kvalitetnim podzakonskim aktom želimo spriječiti mogućnost zloupotreba prilikom zapošljavanja, a istovremeno imati funkcionalnu Uredbu koja će omogućiti transparentnost i dati priliku najboljim'', kazao je premijer Mirza Ganić.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je na svojoj 5. sjednici programe utroška sredstava tekućih transfera pojedincima i neprofitnim organizacijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u ukupnom iznosu od 27.331.540 KM. Korisnici ovih transfera su centri za socijalni rad i nadležne općinske službe za socijalnu zaštitu i raseljena lica, ustanove socijalne zaštite, kantonalna i općinska/gradska udruženja, pravna i fizička lica na osnovu ugovora i lica u stanju socijalne potrebe.

Tekući transferi pojedincima planirani su u iznosu od 27.210.540 KM, od čega su naknade za porodiljsko odsustvo 10.100.000 KM, dodatak za djecu 3.500.000 KM, novčana pomoć za nezaposlene porodilje 80.000 KM, pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna ishrana za majke dojilje 280.000 KM, a jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta 70.000 KM. Izdvajanja za civilne žrtve rata planirana su u iznosu od 3.230.000 KM, sredstva za poticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica 400.000 KM, izdaci za raseljena lica 87.540 KM, transfer za alternativni smještaj 65.000 KM, transfer za osobe sa invaliditetom 42.000 KM. Za smještaj u ustanove socijalne zaštite planirano je 5.050.000 KM, smještaj u drugu porodicu 300.000 KM, Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK 1.030.000 KM, stalnu novčanu pomoć 1.300.000 KM, osposobljavanje za život i rad 115.000 KM, a zdravstvenu zaštitu neosiguranih lica 135.000 KM.

"Ukupan iznos planiranih sredstava za ova dva transfera ostao je na nivou iz 2018. godine, ali su se desile određene promjene u raspodjeli po pojedinim stavkama. Imamo tendenciju povećanja broja zaposlenih porodilja, pa je tako transfer za porodiljsko odsustvo u odnosu na prošlogodišnji plan povećan za oko 850.000 KM. Planirali smo i povećanje transfera za smještaj u ustanove socijalne zaštite za 600.000 KM, a razlog je povećanje cijene troškova smještaja u ustanovama zaštite. Također, izdvajanja za stalnu novčanu pomoć povećana su za oko 150.000 KM, a razlog je blagi porast broja korisnika kao i rast prosječne plaće u ZDK koja je osnov za obračun i isplatu ovih naknada", pojašnjava resorna ministrica Azra Šabanović.

Ostali socijalni transferi planirani su u iznosu do 1.060.000 KM, od čega je za finansiranje Sigurne kuće za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina ZDK-a nevladine organizacije Medica Zenica opredijeljeno 54.720 KM, pomoć javnim-humanitarnim kuhinjama 240.000 KM, jednokratne i privremene novčane pomoći 165.100 KM, sufinansiranje obnove stambenih objekata, obnovu infrastrukturrnih objekata te plaćanje privremenog smještaja za osobe nastradale usljed elementarnih nepogoda 85.000 KM, podršku u radu Roditeljske kuće za djecu koja boluju od raka u FBiH 20.000 KM, socijalno zbrinjavanje osoba koje su usljed stečaja, likvidacije ili prestrukturiranja ostale bez posla 140.000 KM, novčanu pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera 110.000 KM, a ostale potrebe i intervencije socijalno-zaštitnog karaktera 245.180 KM.

Transfer JU Službi za zapošljavanje za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja iznosi 200.000 KM, poticaji zapošljavanja mladih 135.000 KM, dok je transfer za Ekonomsko socijalno vijeće i Mirovno vijeće planiran u iznosu od 31.000 KM.

Za tekuće transfere neprofitnim organizacijama opredijeljeno je ukupno 121.000 KM, od čega je transfer udruženjima 81.000 KM, transfer za Crveni križ 10.000 KM, a za obilježavanje Dječije nedjelje planirano je 30.000 KM.

Press služba ZDK

Azra Šabanović, ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona uručila je danas Zumreti Karić, raseljenoj osobi sa privremenim smještajem u Zenici, ključeve stana u zgradi u zeničkom naselju Radakovo, čime je stambeno zbrinuta još jedna raseljena osoba u ZDK-u.

Zgrada u Radakovu, jedna od dvije takve u Zenici, namijenjena je za smještaj starih i iznemoglih osoba koje se u bliskoj budućnosti ne mogu vratiti na svoja prijeratna prebivališta. Ima 35 stambenih jedinica u kojima trenutno živi 50 raseljenih osoba.

 

Press služba ZDK

Prema Informaciji o stanju u oblasti zapošljavanja koju je prihvatila Vlada Zeničko-dobojskog kantona, Porezna uprava FBiH evidentirala je u 2018. godini na području ZDK ukupno 87.185 zaposlenih osoba. U 2017. broj zaposlenih prema evidenciji Porezne uprave iznosio je 82.854 osobe, dok je prema podacima Federalnog zavoda za statistiku taj broj bio 75.299.

Zaključno sa septembrom 2018. godine na području ZDK evidentirano je 58.647 nezaposlenih osoba, od čega je 33.409 žena ili 56,9 posto. Najveći broj nezaposlenih je prijavljen u gradu Zenica 19.576 ili 33,38 posto, općini Zavidovići 6.611 ili 11,27 posto, općini Visoko 6.384 nezaposlenih osoba ili 10,88 posto, a u općini Kakanj 6.139 ili 10,46 posto.

Prema informaciji koju je sačinilo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, pretpostavlja se da se čak 47.377 osoba nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje zbog ostvarenja prava na zdravstvenu zaštitu, odnosno aktivno traženje posla nije njihov prvenstveni cilj.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je u periodu 2015-2018. nastavila sa sufinansiranjem projekata i programa od značaja za smanjenje broja nezaposlenih na području ovog kantona. Poticani su programi Službe za zapošljavanje, projekti zapošljavanja i samozapošljavanja po općinama, podizanje konkurentnosti, zapošljavanje mladih, boračkih populacija i žena, stručno osposobljavanje i prekvalifikacija radnika, zapošljavanje pripravnika...

Zaključeno je kako je s ciljem smanjenja broja nezaposlenih osoba, odnosno povećanja broja zaposlenih u Zeničko-dobojskom kantonu, potrebno nastaviti aktivnosti ne samo na stvaranju ambijenta za nova radna mjesta, nego je potrebno poticati poslodavce da zadrže nivo postojeće zaposlenosti. Kako bi se ovi ciljevi ostvarili nužno je nastaviti aktivnosti na provođenju mjera aktivne politike zapošljavanja, poticati zapošljavanje u poljoprivredi, unaprijediti usklađenost obrazovnih programa sa potrebama tržišta rada, razvijati nove programe prekvalifikacija i stručnog osposobljavanja, poticati otvaranje radnih mjesta kroz privlačenje stranih investicija, povećati izdvajanja za podršku zapošljavanju, jačati poduzetničku inicijativu kod mladih.

Također, zaključeno je kako je potrebno unaprijediti sistem vođenja evidencija u Službi za zapošljavanje tako poslodavci mogu dobiti informacije o kompetencijama i vještinama svake nezaposlene osobe, animirati poslodavce da poštuju zakonsku obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, predlagati projekte zapošljavanja kroz projekte javno-privatnog partnerstva, kao i pojačati aktivnosti inspekcije rada na suzbijanju rada na crno.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona izvršila je danas, 28. decembra/prosinca 2018. godine, putem Ministarstva finansija, uplatu sredstava za korisnike naknada po osnovu prava iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom iz nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za mjesec novembar 2018. godine. Sredstva su doznačena preko gradskih/općinskih centara za socijalni rad, odnosno nadležnih općinskih službi, i to:

  • civilne žrtve rata iz Budžeta Kantona – 74.617,41 KM,
  • naknade za porodiljsko odsustvo – 964.072,77 KM,
  • stalne novčane pomoći iz Budžeta Kantona – 103.227,08 KM,
  • dodatak na djecu – 244.588,18 KM,
  • smještaj u hraniteljsku porodicu – 15.435,54 KM,
  • novčana pomoć za nezaposlene porodilje – 5.250,00 KM,
  • jednokratna pomoć za opremu novorođenčeta – 3.869,25 KM,
  • pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci – 15.624,40 KM,
  • troškove medicinskog vještačenja – 2.135,17 KM i
  • smještaj u ustanove socijalne zaštite – 552.848,69 KM.

Izvršenom uplatom sredstava za novembar u ukupnom iznosu od 1.981.668,49 KM, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je nakon izmirenja zatečenih dugovanja nastavila sa redovnom uplatom naknada za korisnike prava iz socijalne zaštite, saopćeno je iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja dvije osobe u stanju socijalne potrebe, a koje su istovremeno i članovi boračke populacije. Sredstva su odobrena na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.

Krov nad glavom dobit će Hanifa Varupa, udovica poginulog borca Enesa Varupe i osoba sa 100 postotnim tjelesnim oštećenjem, te Ćamil Tahirović, 20-postotni ratni vojni invalid, oboje iz Zenice.

Odluka Vlade dolazi u pravom trenutku jer porodica Varupa mora iseliti iz kuće u kojoj godinama žive kao podstanari, budući da se kuća prodaje, dok Tahirović kao beskućnik trenutno živi u jednoj ruševnoj i napuštenoj zgradi, a preživljava od sakupljanja sekundarnih sirovina.

Nesporno je da su u pitanju specifični slučajevi sa izuzetno teškim stambenim, zdravstvenim, materijalnim i socijalnim prilikama, koji su iziskivali hitno rješavanje.

"Imajući u vidu izrazito nepovoljne socio-ekonomske prilike, te da nisu u mogućnosti samostalno da se zbrinu, ovo je bio jedini način da im se obezbijedi krov nad glavom. Vlada Kantona je na ovaj način još jednom pokazala senzibiliziranost i brigu za najranjivije kategorije stanovništva koje žive na rubu egzistencije", navode iz resornih ministarstava.

 

Press služba ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma