U ime Vlade Zeničko - dobojskog kantona, a na poziv Općine Olovo i Mjesne zajednice Dugandžići u zvaničnoj i radnoj posjeti dana 28.jula 2015.godine bili su ministar Ministarstva rada, socijalne politike i izbjeglica Nurđehan Šahinović i ministar Ministarstva za boračka pitanja Fahrudin Čolaković.

Prvo su posjetili povratničko naselje Kolakovići gdje su prisustvovali otvaranju šehidskog spomen obilježja sa česmom te otvaranju parka „Mitrovac“. Naselje Kolakovići je jedno od najsvjetlijih primjera integriranog povratka na području Zeničko - dobojskog kantona gdje su u velikoj mjeri upotpunjeni sadržaji koji omogučavaju održiv povratak. Pored posjete povratničkom naselju Kolakovići ministri su obišli farmu koza i mini fabriku za proizvodnju mlijeka i mliječnih proizvoda u naselju Dugandžići te uspiješno poljoprivredno gazdinstvo u vlasništvu povratnika srpske nacionalnosti Milivoja Stanimirovića u naselju Radačići. Stanimirović je iskazao posebnu zahvalnost za podršku koju mu pruža Vlada Zeničko-dobojskog kantona a posebno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na čelu sa ministrom Himzom Smajićem.

Dana 16.07.2015. godine ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona Nurđehan Šahinović, je povodom Ramazanskog Bajrama posjetio stare raseljene osobe smještene u zgradama Radakovo i Crkvice u Zenici.

Tom prigodom, uz obraćanje ministra i bajramske čestitke, podijeljeni su paketi sa osnovnim životnim namirnicama.

Ova pomoć će biti od značaja starim i iznemoglim raseljenim osobama koje su u stanju socijalne potrebe da na dostojanstven način dočekaju Ramazanski Bajram.

U srijedu, 27.05.2015. godine, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je odobrila sredstva s ciljem omogućavanja podrške javnim-humanitarnim kuhinjama Zeničko-dobojskog kantona, kao i Udruženju „Medica“ Zenica za implementaciju Projekta „Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona”.

Dana 11. maja 2015. godine u zgradi Općine Žepče sa početkom u 11:00 održaće se svečano potpisivanje Ugovora o realizaciji projekta „Izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u Općini Žepče“. Da vladin i nevladin sektor mogu zajedničkim ulaganjem i naporima postići zavidne rezultate potvrđuje i ovaj projekat koji će implementirati Vlada Zeničko-dobojskog kantona – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Općina Žepče, Udruženje Humanost - societas humanitatis Zenica, Ustanova „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj, njemačka organizacija Terra Tech Förderprojekte e.V. iz Marburga kao administrativni i Lebenshilfe Plauen GmbH kao stručni partner.

Novi objekat u Žepču se gradi za potrebe već postojeće Ustanove „Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama“ u Maglaju čiji je broj korisnika vremenom prerastao postojeće prostorne i kadrovske kapacitete zbog čega se ukazala potreba za realizaciju jednog ovakvog projekta. Pored toga, usljed katastrofalnih poplava u maju 2014. godine uništene su prostorije, inventar i vozni park Ustanove. Izgradnjom novog objekta smanjio bi se rizik od ponovnog plavljenja kao i devastacija prostora i inventara.

Podsjećanja radi, Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama u Maglaju djeluje od decembra 2006. godine i do kraja 2011. godine je bio projekat koji se finansirao iz budžeta Zeničko-dobjskog kantona, općina Maglaj, Zavidovići i Žepče uz inostrano sufinansiranje tokom prve dvije godine rada. 01. januara 2012. godine ovaj projekat je prerastao u Ustanovu „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj koju je osnovalo Udruženje Humanost Zenica uz saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona i općina Maglaj, Zavidovići i Žepče koji je i danas finansiraju.

Ciljna grupa Dnevnog centra će i dalje biti osobe sa posebnim potrebama sa područja Općine Maglaj, Općine Zavidovići i Općine Žepče, i to: djeca i mladi školskog uzrasta koji zbog svojih posebnih potreba ne mogu pohađati redovnu školu te odrasle osobe sa posebnim potrebama koje nisu osposobljene za rad. Korisnicima školskog uzrasta Dnevni centar će i dalje pružati usluge individualnog terapijskog i grupnog odgojno-obrazovnog rada, dok će odraslim osobama omogućiti doedukaciju, rehabilitaciju i osposobljavanje za rad.

U finansiranju projekta će učestvovati: Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj Vlade SR Njemačke putem HO Terra Tech i Udruženja Humanost sa cca. 1.173.500 KM, Vlada Zeničko-dobojskog kantona sa cca. 200.000 KM, Općina Žepče sa cca. 120.000 KM (na ime obezbjeđivanja placa za izgradnju, obezbjeđivanja potrebne dokumentacije i priključka objekta na infrasturkturu) te privatni donatori iz Njemačke sa oko 40.000 KM. Ukupna vrijednost projekta je cca. 1.533.500 KM.

Izgradnja objekta bi trebala trajati od juna 2015. do ljeta 2016. godine. Otvorenje objekta je planirano za septembar 2016. godine. Nosilac implementacije projekta je Udruženje Humanost Zenica.

Ceremoniji potpisivanja Ugovora o izgradnji će prisustvovati: Nurđehan Šahinović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, Mehmed Mustabašić, načelnik Općine Maglaj, Suad Omerašević, načelnik Općine Zavidovići, Mato Zovko, načelnik Općine Žepče te predstavnici Udruženja Humanost.

 

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona

Udruženje Humanost Zenica

Obavještavamo korisnike transfera iz nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, da će Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona dana 30.04.2015. godine izvršiti uplatu sredstava za XI/2014. godine za:

 • stalne novčane pomoći;
 • jednokratne i privremene pomoći;
 • smještaj u drugu porodicu;
 • novčana pomoć za nezaposlene porodilje;
 • jednokratna pomoć za opremu novorođenčeta;
 • pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci;
 • dodatak na djecu;
 • pomoć i njega drugog lica;
 • medicinsko vještačenje, kao i
 • civilne žrtve rata-dio iz Budžeta Kantona za XII/2014.godine i
 • naknada za porodiljsko odsustvo (zaposlene porodilje) za I/2015. godine.

U skladu sa ranijim opredjeljenjem Vlade i Ministarstva finansija i prilivom novčanih sredstava u Budžet Kantona, a u cilju postizanja kontinuiteta u isplatama ovih naknada jedanput mjesečno, sve naredne isplate će se vršiti do 4.-tog tekućeg mjeseca.

 

MINISTARSTVO FINANSIJA

U roku od sedam do 10 dana bit će isplaćena naknada majkama porodiljama za septembar 2014. godine, kazao je premijer Munib Husejnagić na jutrošnjem (16. 12. 2014.) sastanku sa predstavnicama porodilja. On je pojasnio da je Vlada Kantona imala u planu isplatu izvršiti i puno ranije, ali je punjenje budžeta u decembru znatno slabije od očekivanog.

Neira Nišić, Dženita Ibrahimagić i Dajana Piksel kazale su da su bile prisiljene izaći na proteste jer imaju brojne obaveze poput kredita, plaćanja komunalija i jer im već stižu tužbe javnih preduzeća za neizmirene obaveze. One su također istakle još jedan problem vezan za činjenicu da, iako Kanton istog dana uplati sredstva centrima za socijalni rad u svih 12 općina, u Općini Zenica porodilje čekaju još 3 dana da bi dobile svoju naknadu.

Premijer Husejnagić je kazao da je prošli put intervenirao kod nadležnih općinskih službi u Zenici da se ovaj proces ubrza. Posljednja rata porodiljama isplaćena je 7.11. 2014. godine za avgust. (J.A.)

Stanovnici sela koje objedinjava Mjesna zajednica Željezno Polje javno su negodovali pred Općinom Žepče tražeći efikasnije rješavanje smještaja nastradalih u poplavama i klizištima, uređivanje putnih kominikacija i vodotokova te priprema za izgradnju novih stambenih objekata porodicama čije su kuće potpuno uništene. Protest se desio u ponedjeljak 4.8.2014. godine, a upravo za taj datum premijer Zeničko-dobojskog kantona je za 16 sati , čak pet dana prije zakazao sastanak sa predstavnicima Općine Žepče, Mjesne zajednice Željezno Polje na kojem su učestvovali i resorni ministar za prostorno uređenje i direktor Kantonalne uprave Civilne zaštite.

Večina učesnika protesta je došla i pred Mjesnu zajednicu gdje je održan trosatni sastanak.

Sve što je rečeno na ovom skupu bilo je prije svega temeljito upoznavanje zvaničnika Mjesne zajednice sa aktivnostima koje poduzimaju Općina Žepče i Zeničko-dobojski kanton na saniranju posljedica poplava i klizišta.

Činjenica je da su sela Željeznog Polja pogođena katastrofalnim razaranjima vodene stihije i klizišta. Isto tako je nepobitna istina da su prve aktivnosti bile usmjerene na probijanju komunikacija koje bile u potpunom prekidu više dana. Humanitarna pomoć je bila dopremana helikopterima, nekoliko porodica privremeno je smješteno na druge lokacije jer su im kuće uništene... Puno se može nabrajati, međutim, bilo kakva objašnjenja stradalima nisu dovoljna da bi im bila olakšana situacija u kojoj se nalaze. Oni, naime, sa zebnjom očekuju jesen i zimu i početak gradnje novih stambenih objekata je za njih najvažnije. Oko stotinu je takvih porodica u rejonu Željeznog polja.

Predsjednik Mjesne zajednice Željezno Polje Amir Ahmić je, pored zbrinjavanja porodica koje su ostale bez domova, u prioritete stavio rješavanje putnih pravaca koji su, i sa najmanjom kišom kako je rekao, ugroženi. On je upozorio na vremenska ograničenja koja nalažu brže rješavanje problema sa kojima se stanovnici susreću. Tu je prvenstveno stavio početak školske godine i odlazak đaka na nastavu. Sadašnje stanje putnih pravaca do sela nije sigurno za promet minibusa.

Kada je u pitanju izgradnja novih stambenih objekata, stanovnici Željeznog Polja su ukazali da ni zemlja gdje bi bili građeni još nije kupljena. Obećanjima da će izgradnja uskoro početi ne vjeruju. Nekima je čak obećano da će nove kuće biti građene na lokaciji grada Žepča što je, uz objašnjavanje nedavno usvojenog federalnog Zakona o besplatnom ustupanju zemljišta za postradale, netačno jer će se lokacije za izgradnju tražiti najprije u sigurnim zonama sela u kojem je kuća uništena.

Nijaz Derlić, vječnik u OV Žepče i stanovnik Željeznog Polja (Jastrebarsko) je upozorio da „se narod ovdje izluđuje poluinformacijama, dezinformacvijama i lažnim obećanjima“. On je tražio da se počne hitno raditi na prioritetima za ovaj kraj i konstatovao da su nam najmanje potrebni protesti i sastanci, a najviše stručnjaci koji će na terenu projektovati bolje puteve i korita vodotokova.

Teufik Mujić iz Balačića, uz naglašavanje da su tamošnji žitelji u klizištima izgubili najbolju zemlju je zatražio da se radi po zakonu, ali što brže.

Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u Vladi Zeničko-dobojskog kantona Ivica Ćurić se nije složio sa ocjenama da ništa nije urađeno i da se ništa ne radi. On je informisao da je kompletiran spisak svih kuća koje su oštećene i koje treba popraviti sa iznosima investicija, površinom, brojem članova obitelji... Vrlo brzo, najavio je Ćurić, počeće gradnja. On je kazao da takođe ne treba zaboraviti sve što je urađeno na probijanju puteva do Željeznog polja.

Poslije trosatne razmjene informacija, ocjena i stavova zaključeno je da se žitelji bez adekvatnog smještaja odmah zbrinu. Općina Žepče će takvima izdati uvjerenje po kojem će im biti omogućen privremeni alternativni smještaj do okončanja izgradnje ili popravke njihovih kuća. Dalje, inžinjerski timovi hitno trebaju okončati projekte regulacije vodotokova i izgradnje saobraćajnica. Dogovoreno je, takođe, da se u saradnji sa Općinom izradi plan održavanja puteva do zime i u zimskom periodu.

Sastanak sa zvaničnim predstavnicima Mjesne zajednice nastavljen je u holu Osnovne škole u Željeznom Polju. Tu je premijer Munib Husejnagić u neposrednom razgovoru sa stanovnicima koji su tražili odgovore na mnoga pitanja.

-Kome je kuća uništena biće izgrađena nova i to najbliže selu gdje je oštećeni živio, ali na provjereno sigurnom terenu. Ako vam je neko obećao placeve u Žepču, nije vam rekao istinu. Oštećene i nesigurne kuće biće srušene, a o tome šta je urađeno razgovaraćemo krajem avgusta na ovom istom mjestu – licem u lice, - kazao je Husejnagić mještanima Željeznog Polja.

Zaostatak u isplati naknada porodiljama bio je razlogom njihovog današnjeg (07. 07. 23014.) protesta ispred zgrade Vlade Zeničko-dobojskog kantona, ali i tema razgovora premijera Muniba Husejnagića sa predstavnicama porodilja u sjedištu Kantona. On je tom prilikom kazao da su isplate za porodilje prioritet te da su ove vrste naknada u redosljedu plaćanja prve nakon isplate plaća budžetskim korisnicima koje također kasne.

Već sutra uslijedit će isplata jedne rate porodiljskih naknada, a dinamika isplate ostalih umnogome zavisi o tome da li će Skupština Zeničko-dobojskog kantona odobriti kreditno zaduženje kako bi se izmirile ne samo ove, već i sve ostale obaveze koje se finansiraju iz kantonalnog budžeta. Premijer Hussejnagić je kazao da je Vlada Zeničko-dobojskog kantona jedina koja nema kreditnih zaduženja na području FBiH i da su sva plaćanja dosad izmirivana iz redovnog priliva sredstava u budžet.

On je također pojasnio da sredstva za socijalna davanja, koja dolaze sa nivoa Federacije BiH na račun Kantona odmah budu transferisana ka porodiljama i ta sredstva se ne zadržavaju ni dana na računu Kantona. No, s obzirom na izuzetno loše punjenje budžeta zadnjih mjeseci, izmirenje obaveza po svim osnovama kasni, pa tako i dijela sredstava koje je Kanton dužan obezbijediti u okviru isplate naknada po osnovu porodiljskog odsustva.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma