Obavještavamo korisnike transfera iz nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, da je Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona, dana 04.03.2016. godine, izvršilo uplatu sredstava kako slijedi:

 

Pregled isplaćenih sredstava na dan 04.03.2016.

oktobar 2015.

novembar 2015.

br korisnika

iznos

br korisnika

iznos

Civilne žrtve rata iz budžeta Kantona

-

-

863

78.884,07  

Naknada za porodiljsko odsustvo

-

-

965

704.626,08  

Dodatak na djecu

10851

357.143,70  

-

-

Jednokratne i privremene pomoći

-

20.637,50  

-

20.637,50  

Novčana pomoć za nezaposlene porodilje

74

11.100,00  

80

12.000,00  

Smještaj u ustanove socijalne zaštite

707

453.688,28  

680

551.515,84  

Stalna novčana pomoć centrima

1255

106.513,81  

1260

98.953,76  

Smještaj u drugu porodicu

85

17.359,00  

87

19.696,10  

Jednokratna pomoć za opremu novorođenčeta

74

8.047,50  

80

8.700,00  

Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci

426

32.480,00  

438

32.625,00  

Medicinsko vještačenje

35

3.989,00  

22

2.134,42  

UKUPNO ISPLAĆENO:

 

1.010.958,79  

 

1.529.772,77  

 

Dakle, na ime navedenih prava iz budžeta Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona isplaćeno je ukupno 2.540.731,56 KM.

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Nurđehan Šahinović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona danas je primio delegaciju Saveza slijepih Gotland Len iz Švedske, kao i predstavnike Udruženja slijepih Zeničko-dobojskog kantona i Kantona Sarajevo.

Na sastanku održanom u prostorijama Ministarstva gosti iz Švedske informirali su ministra o stanju u kojem se nalaze slijepe osobe u njihovoj zemlji, kao i o mogućnostima i planovima za unapređenje saradnje sa udruženjima slijepih Zeničko-dobojskog kantona i Kantona Sarajevo. Također je razmatran položaj slijepih osoba na ovom području, naročito sa aspekta reformi koje se provode u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik Udruženja slijepih Zeničko-dobojskog kantona, Senad Sejmenović iskazao je zadovoljstvo sa dosadašnjom podrškom resornog ministarstva.

U organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona u četvrtak, 11.02.2016. godine, održan je radno-konsultativni sastanak s ciljem unapređenja saradnje u provođenju socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, sa naglaskom na smještaj u ustanove socijalne zaštite.

U uvodnom dijelu sastanka, prisutnima se obratio Miralem Galijašević, premijer Kantona. Na sastanku su razmatrane aktuelne teme iz relevantne oblasti, kao što su: statistički pokazatelji i budžetska izdvajanja, provođenja postupaka ostvarivanja prava na smještaj u ustanove, monitoring i izvještavanje, alternativni vidovi zbrinjavanja, proces deinstitucionalizacije i transformacije, jačanje kapaciteta centara za socijalni rad/službi socijalne zaštite, značaj međusobne saradnje institucija, ustanova i organizacija civilnog društva.

Pored predstavnika resornog ministrastva sastanku je prisustvovalo 19 direktora odnosno predstavnika: centara za socijalni rad/ službi za socijalnu zaštitu iz općina/grada: Breza, Doboj- Jug, Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj, Vareš, Visoko, Zavidovići, Zenica i Žepče; JU Penzionerski dom sa stacionarom Zeničko-dobojskog kantona; JU „Dom za stara lica Zenica“ Zenica; JU „Dom porodica“ Zenica; Ustanova „Mala škola“ Vareš; JU Centar za djecu i odrasle osobe sposebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona; Ustanove „Sumero centar za podršku osobama sa invaliditetom” podružnica Nemila, Zenica i Udruženja „Medica” Zenica.

 

 

 

Ministrstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Premijer Zeničko-dobojskog kantona, Miralem Galijašević je sa ministrom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Mensurom Sinanovićem i ministrom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Nurđehanom Šahinovićem održao sastanak sa predstavnicima Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona. Navedenu Koaliciju su predstavljali Samir Mulić, socijalni radnik i predsjednik UO Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom ZDK, te Šehić Amela, pravnik-volonter u U.G. “Svjetlost” Zenica i Husein Kubat, predsjednik UO U.G. “Svjetlost” Zenica.

Predstavnici Koalicije su premijera i ministre upoznali sa aktivnostima koje poduzimaju da bi se ostvarili ciljevi Strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba sa ivaliditetom 2011.-2015., a s ciljem impelementacije općih ciljeva Strategije individualnosti koje će kantonu pomoći pri donošenju Akcionog plana za impelemntaciju aktivnosti koje su sadržane u Strategiji.

Premijer i ministari su iskazali spremnost, da u okviru zakonskih mogućnosti daju saglasnost na finalnu verziju prijedloga Akcionog plana u oblasti invalidnosti za period 2016.-2018. godine što će osobama sa invaliditetom stvoriti uvjete za izjenačene mogućnosti.

 

Press služba

U četvrtak, 03.12.2015. godine, u Žepču je položen kamen temeljac za izgradnju objekta koji je namijenjen za potrebe već postojeće Ustanove „Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama“ u Maglaju. Broj korisnika ove Ustanove je vremenom prerastao postojeće prostorne i kadrovske kapacitete zbog čega se ukazala potreba za realizaciju jednog ovakvog projekta. Pored toga, usljed katastrofalnih poplava u maju 2014. godine uništene su prostorije, inventar i vozni park Ustanove. Izgradnjom novog objekta smanjio bi se rizik od ponovnog plavljenja kao i devastacija prostora i inventara.

 1. maja 2015. godine u zgradi Općine Žepče je potpisan Ugovor o realizaciji projekta „Izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u Općini Žepče“. Ugovor su potpisali Vlada Zeničko-dobojskog kantona – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Općina Žepče, Udruženje Humanost - societas humanitatis Zenica i Ustanova „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj. Administrativni partner na implementaciji projekta je njemačka organizacija Terra Tech Förderprojekte e.V. iz Marburga, dok je stručni partner organizacija Lebenshilfe Plauen gGmbH.

Podsjećanja radi, Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama u Maglaju djeluje od decembra 2006. godine i do kraja 2011. godine je bio projekat koji se finansirao iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona, općina Maglaj, Zavidovići i Žepče uz inostrano sufinansiranje tokom prve dvije godine rada. 01. januara 2012. godine ovaj projekat je prerastao u Ustanovu „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj koju je osnovalo Udruženje Humanost Zenica uz saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona i općina Maglaj, Zavidovići i Žepče koji je i danas finansiraju.

Ciljna grupa Dnevnog centra će i dalje biti osobe sa posebnim potrebama sa područja Općine Maglaj, Općine Zavidovići i Općine Žepče, i to: djeca i mladi školskog uzrasta koji zbog svojih posebnih potreba ne mogu pohađati redovnu školu te odrasle osobe sa posebnim potrebama koje nisu osposobljene za rad. Korisnicima školskog uzrasta Dnevni centar će i dalje pružati usluge individualnog terapijskog i grupnog odgojno-obrazovnog rada, dok će odraslim osobama omogućiti doedukaciju, rehabilitaciju i osposobljavanje za rad.

U finansiranju projekta učestvuju: Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj Vlade SR Njemačke putem HO Terra Tech i Udruženja Humanost sa cca. 1.173.500 KM, Vlada Zeničko-dobojskog kantona sa cca. 200.000 KM, Općina Žepče sa cca. 120.000 KM (na ime obezbjeđivanja placa za izgradnju, obezbjeđivanja potrebne dokumentacije i priključka objekta na infrastrukturu) te privatni donatori iz Njemačke sa oko 40.000 KM. Ukupna vrijednost projekta je cca. 1.533.500 KM.

Kamen temeljac položili su predstavnik ambasade SR Njemačke Frank Werner, načelnik Općine Žepče Mato Zovko, ministar za obrazovanje, nauku,kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Mensur Sinanović, predstavnik Udruženja Humanost Mario Vrbić i predstavnik Humanitarne organizacije Terra Tech Andreas Schoenemann.

Očekuje se da izgradnja objekta bude završena do ljeta 2016. godine. Otvorenje objekta je planirano za septembar 2016. godine. Nosilac implementacije projekta je Udruženje Humanost Zenica.

U ime Vlade Zeničko - dobojskog kantona, a na poziv Općine Olovo i Mjesne zajednice Dugandžići u zvaničnoj i radnoj posjeti dana 28.jula 2015.godine bili su ministar Ministarstva rada, socijalne politike i izbjeglica Nurđehan Šahinović i ministar Ministarstva za boračka pitanja Fahrudin Čolaković.

Prvo su posjetili povratničko naselje Kolakovići gdje su prisustvovali otvaranju šehidskog spomen obilježja sa česmom te otvaranju parka „Mitrovac“. Naselje Kolakovići je jedno od najsvjetlijih primjera integriranog povratka na području Zeničko - dobojskog kantona gdje su u velikoj mjeri upotpunjeni sadržaji koji omogučavaju održiv povratak. Pored posjete povratničkom naselju Kolakovići ministri su obišli farmu koza i mini fabriku za proizvodnju mlijeka i mliječnih proizvoda u naselju Dugandžići te uspiješno poljoprivredno gazdinstvo u vlasništvu povratnika srpske nacionalnosti Milivoja Stanimirovića u naselju Radačići. Stanimirović je iskazao posebnu zahvalnost za podršku koju mu pruža Vlada Zeničko-dobojskog kantona a posebno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na čelu sa ministrom Himzom Smajićem.

Dana 16.07.2015. godine ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona Nurđehan Šahinović, je povodom Ramazanskog Bajrama posjetio stare raseljene osobe smještene u zgradama Radakovo i Crkvice u Zenici.

Tom prigodom, uz obraćanje ministra i bajramske čestitke, podijeljeni su paketi sa osnovnim životnim namirnicama.

Ova pomoć će biti od značaja starim i iznemoglim raseljenim osobama koje su u stanju socijalne potrebe da na dostojanstven način dočekaju Ramazanski Bajram.

U srijedu, 27.05.2015. godine, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je odobrila sredstva s ciljem omogućavanja podrške javnim-humanitarnim kuhinjama Zeničko-dobojskog kantona, kao i Udruženju „Medica“ Zenica za implementaciju Projekta „Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona”.

Dana 11. maja 2015. godine u zgradi Općine Žepče sa početkom u 11:00 održaće se svečano potpisivanje Ugovora o realizaciji projekta „Izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u Općini Žepče“. Da vladin i nevladin sektor mogu zajedničkim ulaganjem i naporima postići zavidne rezultate potvrđuje i ovaj projekat koji će implementirati Vlada Zeničko-dobojskog kantona – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Općina Žepče, Udruženje Humanost - societas humanitatis Zenica, Ustanova „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj, njemačka organizacija Terra Tech Förderprojekte e.V. iz Marburga kao administrativni i Lebenshilfe Plauen GmbH kao stručni partner.

Novi objekat u Žepču se gradi za potrebe već postojeće Ustanove „Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama“ u Maglaju čiji je broj korisnika vremenom prerastao postojeće prostorne i kadrovske kapacitete zbog čega se ukazala potreba za realizaciju jednog ovakvog projekta. Pored toga, usljed katastrofalnih poplava u maju 2014. godine uništene su prostorije, inventar i vozni park Ustanove. Izgradnjom novog objekta smanjio bi se rizik od ponovnog plavljenja kao i devastacija prostora i inventara.

Podsjećanja radi, Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama u Maglaju djeluje od decembra 2006. godine i do kraja 2011. godine je bio projekat koji se finansirao iz budžeta Zeničko-dobjskog kantona, općina Maglaj, Zavidovići i Žepče uz inostrano sufinansiranje tokom prve dvije godine rada. 01. januara 2012. godine ovaj projekat je prerastao u Ustanovu „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj koju je osnovalo Udruženje Humanost Zenica uz saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona i općina Maglaj, Zavidovići i Žepče koji je i danas finansiraju.

Ciljna grupa Dnevnog centra će i dalje biti osobe sa posebnim potrebama sa područja Općine Maglaj, Općine Zavidovići i Općine Žepče, i to: djeca i mladi školskog uzrasta koji zbog svojih posebnih potreba ne mogu pohađati redovnu školu te odrasle osobe sa posebnim potrebama koje nisu osposobljene za rad. Korisnicima školskog uzrasta Dnevni centar će i dalje pružati usluge individualnog terapijskog i grupnog odgojno-obrazovnog rada, dok će odraslim osobama omogućiti doedukaciju, rehabilitaciju i osposobljavanje za rad.

U finansiranju projekta će učestvovati: Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj Vlade SR Njemačke putem HO Terra Tech i Udruženja Humanost sa cca. 1.173.500 KM, Vlada Zeničko-dobojskog kantona sa cca. 200.000 KM, Općina Žepče sa cca. 120.000 KM (na ime obezbjeđivanja placa za izgradnju, obezbjeđivanja potrebne dokumentacije i priključka objekta na infrasturkturu) te privatni donatori iz Njemačke sa oko 40.000 KM. Ukupna vrijednost projekta je cca. 1.533.500 KM.

Izgradnja objekta bi trebala trajati od juna 2015. do ljeta 2016. godine. Otvorenje objekta je planirano za septembar 2016. godine. Nosilac implementacije projekta je Udruženje Humanost Zenica.

Ceremoniji potpisivanja Ugovora o izgradnji će prisustvovati: Nurđehan Šahinović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, Mehmed Mustabašić, načelnik Općine Maglaj, Suad Omerašević, načelnik Općine Zavidovići, Mato Zovko, načelnik Općine Žepče te predstavnici Udruženja Humanost.

 

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona

Udruženje Humanost Zenica

Obavještavamo korisnike transfera iz nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, da će Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona dana 30.04.2015. godine izvršiti uplatu sredstava za XI/2014. godine za:

 • stalne novčane pomoći;
 • jednokratne i privremene pomoći;
 • smještaj u drugu porodicu;
 • novčana pomoć za nezaposlene porodilje;
 • jednokratna pomoć za opremu novorođenčeta;
 • pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci;
 • dodatak na djecu;
 • pomoć i njega drugog lica;
 • medicinsko vještačenje, kao i
 • civilne žrtve rata-dio iz Budžeta Kantona za XII/2014.godine i
 • naknada za porodiljsko odsustvo (zaposlene porodilje) za I/2015. godine.

U skladu sa ranijim opredjeljenjem Vlade i Ministarstva finansija i prilivom novčanih sredstava u Budžet Kantona, a u cilju postizanja kontinuiteta u isplatama ovih naknada jedanput mjesečno, sve naredne isplate će se vršiti do 4.-tog tekućeg mjeseca.

 

MINISTARSTVO FINANSIJA

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma