Prema „Informaciji o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2015. godini“ Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, građani Zeničko-dobojskog kantona su tokom 2015. godine iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, ostvarili sljedeća prava:

PRAVA

BROJ

KORISNIKA

UTROŠENA

BUDŽETSKA

SREDSTVA

Stalna novčana pomoć

1.260

1.173.630,21KM

Privremena i jednokratna pomoć

1.366

165.100 KM

Smještaj u drugu porodicu

99

231.459,60 KM

Smještaj u ustanove socijalne zaštite

732

 5.206.169,04 KM

Naknada za pomoć i njegu drugih lica

1.356

656.113,08 KM

Osposobljavanje za samostalan život i rad

37

112.154,40 KM

Prava civilnih žrtava rata

869

925.431,33 KM

Dodatak na djecu

11.769

  4.212.540,90KM

Naknada umjesto plaće ženi-majci porodilji u radnom odnosu

973

 7.994.305,97 KM

Novčanu pomoć za nezaposlene porodilje; jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta; pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci

918

669.228,95 KM

Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, koji je Skupština Zeničko-dobojskog kantona na inicijativu ovog ministarstva donijela 21.04.2015. godine, postignut je napredak u smislu prestanka izdvajanja sredstava iz Budžeta Kantona za korisnike prava na dodatak za njegu i pomoć drugog lica, tako što su građani našeg Kantona koji su u ovoj potrebi izjednačeni sa ostalim građanima u Federaciji BiH, bez dodatnih troškova za pribavljanje medicinske dokumentacije.

Podržavajući procese deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite i adekvatnog ostvarivanja prava u skladu sa pozitivnim zakonskim rješenjima i međunarodnim dokumentima, i u 2015. godini odvijala se saradnja sa Ustanovom „Sumero centar za podršku osobama s invaliditetom u zajednici“. U podružnici ove ustanove u Zenici, zbrinuto je 16 korisnika u stambene jedinice uz stručnu podršku, s tim da je 12 korisnika premješteno iz zavoda za smještaj duševnih bolesnika (Drin, Bakovići i Pazarić).

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Na 58. sjednici, održanoj 09.06.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice prihvatila Informaciju o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2015. godini. Informacija sadrži podatke o postignutim rezultatima i o tekućoj problematici u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom na području Zeničko-dobojskog kantona.

Ovaj dokument predstavlja sveobuhvatnu analizu ostvarenih prava iz kantonalnog Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom i drugih poduzetih aktivnosti ovog ministarstva, saradnje sa relevantnim ustanovama i organizacijama civilnog društva za period januar – decembar 2015. godine.

Tokom 2015. godine, u skladu sa kantonalnim zakonom prava iz socijalne zaštite ostvarivalo je oko 31.310 korisnika, a za finansiranje su utrošena sredstva u iznosu od 21.348.644 КМ.

U dijagramima ispod (galerija slika) je detaljan prikaz kretanja broja korisnika i utrošenih sredstava u periodu 2009. – 2015. godina.

Na poziv JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, 31.05.2016. godine,  ministar Nurđehan Šahinović je sa svojim suradnicima posjetio prostorije ove ustanove u Zenici. Tom prilikom ministar Šahinović je pustio u rad novoopremljenu senzornu sobu za ranu intervenciju djece sa posebnim potrebama predškolske dobi Zeničko-dobojskog kantona.

Radi se o prostoriji sa posebnom opremom i uređajima iz audio vizuelnog spektra, koja je namijenjena prvenstveno autističnoj i djeci sa teškoćama u govoru, djeci sa poremećajima pažnje, koncentracije i učenja. Korištenje senzorne sobe, kao i ostalih usluga ove Kantonalne ustanove je besplatno. Svečanom otvorenju prisustvovali su predstavnici udruženja Humanost - societas humanitatis Zenica i predstavnici BH Telecoma, koji su zajedno s Ministarstvom sufinansijeri ovog projekta.

Medijima i prisutnim gostima obratili su se direktor Ustanove Suno Kovačević i ministar Šahinović.

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

U organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona dana, 30.05.2016.godine u zgradi Vlade Zeničko-dobojskog kantona održan je sastanak sa predstavnicima javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite i humanitarnih organizacija, s ciljem unaprijeđenja saradnje na implementaciji alternativne sankcije rad za opšte dobro na slobodi.

Pomoćnica ministra za pravosuđe upoznala je prisutne sa svrhom i koristima koje provođenje ove alternativne sankcije ima za pojedinca i širu društvenu zajednicu te prezentirala dosadašnja  iskustva Ministarstva za pravosuđe i upravu u njenoj implementaciji. Za efikasniju implementaciju rada za opće dobro na slobodi na području Zeničko-dobojskog kantona Ministarstvu je neophodna bolja saradnja i podrška šire društvene zajednice, privrednih subjekata, javnih ustanova i organizacija koje se bave humanitarnim radom, kao i nevladinog sektora, što je i jedan od zaključaka sa ovog sastanka.   

U tom smislu, postignut je dogovor da učesnici sastanka potpišu ugovore sa Ministarstvom za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, i time stvore pretpostavke za dalju saradnju u implementaciji alternativne sankcije rad za opće dobro na slobodi.

 

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i
Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona

Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH "Sumero" otvorio je 24.05.2016. godine je u Hotonju multifunkcionalni centar namijenjen za adekvatnu podršku životu u zajednici osoba s invaliditetom. Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona Nurđehan Šahinović je zajedno sa svojim saradnicima prisustvovao Svečanom otvaranju ovog centra.

Tom prilikom ministar Šahinović i direktor Sumera Haris Haverić potpisali su novi Ugovor o pružanju usluga u Ustanovi “Sumero centar za  podršku osobama s invaliditetom u zajednici“.

Potpisivanjem ovog ugovora resorno Ministarstvo je ugovorilo nastavak saradnje sa Ustanovom Sumero na području cijelog Zeničko-dobojskog kantona, s obzirom da je Ustanova od maja 2015. godine putem svoje podružnice Nemila pružala usluge zbrinjavanja u lokalnoj zajednici za 16 osoba s invaliditetom  sa područja grada Zenice.

Na ovaj način omogućena je deinstitucionalizacija smještaja osoba s invaliditetom odnosno izmještanje osoba iz ustanova za smještaj, koje su van Kantona, u lokalne zajednice, kao i mogućnost za zbrinjavanje potencijalnih korisnika za smještaj na područje lokalne zajednice.

 

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona je u okviru projekta Kreditiraj volontiraj i projektne aktivnosti 9.- Socijalni dan, primilo 25.05.2016. godine  petero srednjoškolaca iz zeničkih srednjih škola u svoje radno okruženje.

Projekat organizira Udruženje za brigu i opća prava djece „NAŠA DJECA“ Zenica kao partner Udruženja „Infohause“ iz Sarajeva. Srednjoškolci su proveli dan u radnom okruženju Ministarstva, upoznali se sa organizacijom i načinom rada u Ministarstvu.

Primljeni su u kabinet ministra Nurđehana Šahinovića, prisustvovali sastancima, svečanom potpisivanju ugovora koji se organizirao u Ministarstvu, te sa saradnicima Ministarstva upoznali se sa djelokrugom rada Ministarstva.

 

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

U prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice potpisian je Ugovor o sufinansiranju realizacije Projekta „Roma Action (RA)–Podrška socijalnom uključenju ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem obezbjeđenja stambenih jedinica i socio-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti kao i drugih interesnih grupa”.

Ugovor je potpisao u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona, kao sufinansijera projekta, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona Nurđehan Šahinović i Suzana Jašarević, direktorica za BiH Hilfswerk Austria International u ime organizacije Hilfswerk Austria International sa sjedištem u Beču, kao implementatora projekta..

Projekat predviđa podršku socio-ekonomoskom uključenju romske populacije u tri općine/grada u Zeničko-Dobojskom Kantonu: Zenica, Zavidovići i Kakanj. Putem obezbjeđenja stambenih jedinica, infrastrukture i socio-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem lokalnih vlasti, obezbijediti će se poboljšanje uvjeta života za ukupno 32 socijalno najugroženije domicilne romske porodice. U sklopu projekta bit će izgrađena jedna zgrada kolektivnog stanovanja sa dvanaest stambenih jedinica u gradu Zenica, jedna zgrada kolektivnog stanovanja sa dvanaest stambenih jedinica u općini Zavidovići  i jedna zgrada kolektivnog stanovanja sa osam stambenih jedinica u općini Kakanj. Ukupna vrijednost projekta za Zeničko-dobojski kanton je 600.000,00 eura. Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je sredstva u iznosu od 50.000,00 KM kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju realizacije projekta. U sufinansiranju Projekta učestvuju i Federalno ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica sa 50.000 KM, Grad Zenica sa 40.000 KM, Općina  Kakanj sa 50.000 KM i Općina  Zavidovići  sa 40.000 KM, a ostatak su sredstva koja je  Hilfswerk Austria International dobio od EC za realizaciju  programa EU IPA 2013 „Podrška provedbi akcionih planova za Rome“

Korisnici projekta su romske porodice sa područja Zeničko-dobojskog kantona (grad Zenica, općina Zavidovići i općina Kakanj) koje nemaju riješeno stambeno pitanje i/ili žive u neuslovnim stambenim jedinicama. Konačne kriterije za izbor korisnika definisat će Komisija za izbor korisnika (KIK) u svakoj projektnoj općini čiji članovi će biti predstavnici svih ključnih učesnika u projektu uključujući i predstavni

 

Ministrstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 54. sjednici, održanoj 06.05.2016. godine donijela Odluku o odobravanju sredstava za rad javnih-humanitarnih kuhinja na području Zeničko-dobojskog kantona. Za realizaciju ove odluke iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu izdvojena su sredstva u iznosu od 225.000 KM, kao pomoć od značaja za rad šest javnih-humanitarnih kuhinja, i to: MDD Merhamet Zenica-60.000,00 KM Narodna kuhinja Zenica-50.000,00 KM, MDD Merhamet Maglaj-40.000,00-KM, Caritas zeničkih župa-25.000,00 KM, Pučka kuhinja Vareš-25.000,00 KM, Javna kuhinja „Mladi volonteri“-25.000,00 KM Visoko.

Za realizaciju reportaže povodom obilježavanja Dana svjesnosti o autizmu zaključkom Vlade odobrena su sredstva u iznosu od  468,00 KM za NIPD „Naša riječ“ Zenica.

 

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Vlada Zeničko-dobojskog kantona  je na 52. sjednici, održanoj 19.04.2016. godine donijela Odluku o odobravanju sredstava za nastavak finansiranja projekta “Pružanje usluga mobilne kućne njege i pomoći u kući za stara iznemogla raseljena lica u objektima Radakovo i Crkvice, Zenica“. Po ovom projektu JU "Penzionerski dom sa stacionarom" Zeničko-dobojskog kantona odobrena su sredstva u iznosu od 22.662,00 KM za period januar-juni 2016. godine.

Na istoj sjednici Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 50.000 KM za sufinansiranje projekta „Roma Action (RA) – Podrška socijalnom uključenju ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem obezbjeđenja stambenih jedinica i soci-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti kao i drugih interesnih grupa”. Ovom odlukom dato je ovlaštenje ministru Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice da u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona potpiše Ugovor o sufinansiranju realizacije Projekta sa Humanitarnom međunarodnom organizacijom Hilfswerk Austria International predstavništvo Sarajevo. Realizacijom ovog projekta izgradit će se stambene jedinice za 32 socijalno najugroženije romske porodice sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava Udruženju „Medica“ iz Zenice za nastavak implementacije projekta „Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona”. Za period januar-juni 2016. godine Udruženju „Medica“ odobrena su sredstva u iznosu od 27.360 KM za realizaciju navedenog projekta.

Udruženju „Humanost-societas humanitatis“ Zenica su na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Odlukom Vlade odobrena sredstva u iznosu od 100.000 KM za finansiranje dijela troškova implementacije projekta “Izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u općini Žepče“, za korisnike sa područja općina Maglaj, Zavidovići i Žepče. Ovom odlukom nastavljena je realizacija Ugovora o provedbi navedenog projekta potpisanog, 11.05.2015. godine između Ministarstva, Općine Žepče, Ustanove „Dnevni centar za djecu s posebnim potrebama“ Maglaj, Udruženja „Humanost-societas humanitatis“ i JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona. Ukupna vrijednost planirana za izgradnju zgrade Dnevnog centra u Žepču iznosi 1,5 miliona KM, dok je učešće Vlade Zeničko-dobojskog kantona 200.000 KM.

S ciljem potpore održivom povratku zaključcima Vlade odobrena su sredstva Općini Tešanj, u iznosu od 5.000 KM, za sufinansiranje izgradnje vodovoda u povratničkom naselju Dobropolje-Mekiš i Asocijaciji „Mostovi prijateljstva BiH“ iz Zenice, u iznosu od 3.000 KM, za organizaciju posjeta povratnicima na područje Republike Srpske i na područje Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Mnistarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Danas je prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice organizovano  potpisivanje Sporazuma o saradnji na provođenju državnog projekta "Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja" u okviru Projekta CEB II za općine Tešanj i Maglaj, čime je službeno započela realizacija Projekta CEB II u Zeničko-dobojskom kantonu. Ovi sporazumi zaključeni su na osnovu  i u skladu sa tačkom III. Memoranduma o razumijevanju na realizaciji projekta „Zatvaranje kolektivnih centara“–potpisanog između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fonda za povratak BiH, Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i Brčko Distrikta.

Sporazume su potpisali u ime  federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica Sulejman Alijagić, pomoćnik federalnog ministra, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona Nurđehan Šahinović, načelnik Općine Tešanj Suad Huskić i načelnik Općine Maglaj, Mehmed Mustabašić.

Implementacijom ovih sporazuma osigurat će se trajna održiva rješenja u pogledu stambenog zbrinjavanja i socijalne zaštite za kategorije osoba koje žive u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju na području općina Tešanj i Maglaj.

Cilj Sporazuma je da se u općinama Tešanj i Maglaj izvrši konačno pražnjenje i zatvaranje kolektivnog smještaja, odnosno da se osobama smještenim u kolektivnom centru i alternativnim smještajima u skladu sa njihovim potrebama i mogućnostima, izgradnjom stambenih zgrada osigura rješavanje stambenog pitanja po modelu socijalno neprofitnog stanovanja, što znači da će korisnici stanove dobiti na korištenje u zakup, a ne u trajno vlasništvo.

U općini Tešanj izgradit će se stambena zgrada sa 16 stambenih jedinica na lokalitetu Medakovo. Vrijednost projekta je 546.150,00 eura. U općini Maglaj izgradit će se stambena zgrada sa 15 stambenih jedinica na lokalitetu Maglaj, ulica Kulina Bana, a vrijednost ovog projekta je 432.402,00 eura.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice kao supotpisnik Sporazuma ima obavezu da učestvuje u svim aktivnostima implementacije CEB II projekta sa FMROI i općinom, kao i da zajedno sa općinama učestvuje u subvencioniranju troškova smještaja korisnika kolektivnog centara i alternativnih smještaja, kao i subvencioniranju troškova komunalnih usluga onim korisnicima koji nisu u mogućnosti da sami snose troškove njihovog plaćanja, a što će biti predmetom posebnog sporazuma između Vlade Zeničko-dobojskog kantona i općina.

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma