Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak u sklopu redovnih aktivnosti posjetio je Kantonalni sud u Zenici, kao najvišu instancu sudske vlasti u našem Kantonu. U razgovoru sa predsjednicom Suda Snježanom Čolaković upoznat je sa rezultatima koje ovaj Sud bilježi u segmentu ostvarene kolektivne norme i sa mjerama kojim će se postići da se većina predmeta rješava u zakonom propisanim rokovima.

"Mi smo dužni da našu institucionalnu saradnju unapređujemo i zbog toga sam ja danas ovdje. Uz puno uvažavanje nezavisnosti pravosuđa očekujem da se posebna pažnja usmjeri na predmete organiziranog kriminala i korupcije. Institucije pravosuđa ne smiju biti pod bilo kakvim političkim pritiscima i moraju imati najbolje materijalne i kadrovske pretpostavke da bi ispunili svoju društvenu zadaću" - naglasio je predsjedavajući Skupštine Jasmin Duvnjak, podsjetivši kako je Vlada Zeničko-dobojskog kantona u prethodnom periodu velika sredstva uložila u unapređenje uslova rada u pravosudnim institucijama.

Predsjednica Suda Snježana Čolaković u razgovoru je istakla da od zakonodavne vlasti Zeničko-dobojskog kantona očekuje rad na stvaranju okruženja za što uspješniji rad sudova na području Zeničko-dobojskog kantona, da se podrže zakonodavne inicijative koje su usmjerene na povećanje efikasnosti sudskih postupaka, te da se radi na afirmaciji nezavisnosti pravosuđa, kao preduslovu za vladavinu prava.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini (OHR) dr. Valentin Inzko uputio je pismo na adresu  Predsjedavajućeg Skupštine Jasmina Duvnjaka, premijera Miralema Galijaševića, ministra unutrašnjih poslova Nikole Arsenića i komesara Semira Šuta u kojem stoji:

„Poštovana gospodo,

Želio bih da vam se zahvalim na vrlo konstruktivnom pristupu i saradnji koji su rezultirali usvajanjem Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Zakon). Posebno bih želio istaći da vaši napori u procesu izrade novog Zakona, te osiguravanje njegovog usvajanja bez ikakvih poteškoća u relativno kratkom vremenskom periodu zaslužuju svaku pohvalu. Uspješna implementacija najvažnijih aspekata Zakona – pravne i budžetske samostalnosti Uprave policije – će omogućiti efikasniji i profesionalniji rad policije, te predstavljati efikasnu prepreku neprikladnom političkom uticaju na rad policije. Još jednom izražavam  svoju zahvalnost na vašem liderstvu u ovom procesu.

Ja i dalje vjerujem da ovakav Zakon, kojim se učvršćuje pravna i budžetska samostalnost Uprave policije, a što ujedno predstavlja i najvažnije značajke ovog Zakona, treba služiti kao model i za nove zakone o unutrašnjim poslovima onim Kantonima koji ga još uvijek nisu usvojili.“

Podsjećamo da je na 66. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona donesen Zakon o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona kojim se podržava operativna samostalnost Uprave policije i nezavisnost policijskog komesara u rukovođenju policijskim operacijama. Uprava policije je kantonalna uprava u sastavu Ministarstva koja ima status budžetskog korisnika, a uređena je i oblast ocjenjivanja policijskog komesara, zatim disciplinska odgvornost i uslovi za pokretanje postupka razrješenja policijskog komesara gdje konačnu odluku donosi Vlada Kantona.

U prilogu se nalazi izvorni dopis dostavljen od OHR-a.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Skupština Zeničko-dobojskog kantona na posljednjem zasjedanju usvojila je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području ZDK, koju su predložili predsjedavajući Skupštine ZDK Jasmin Duvnjak, te zastupnici Ismet Sarajlić, Amra Jupić i Munib Husejnagić.

Udruženje "Zenica taksi" pozdravlja ovakvu odluku jer taksi prijevoznici u našem kantonu više neće morati svake godine obnavljati svoje dozvole za rad, te strahovati za posao. Također, važno je istaći da su taksi prijevoznici na ovaj način oslobođeni i dodatnih troškova u iznosu blizu 200 KM po svakom taksi prijevozniku koji bi morao prikupljati dokumentaciju za obnavljanje dozvole za rad.

Ovakva odluka Skupštine ZDK rezultat je niza pregovora koje su predstavnici Udruženja "Zenica taksi", zajedno sa kolegama iz udruženja s viših nivoa, obavili sa predstavnicima Vlade i Skupštine ZDK. Ovdje moramo istaći da su premijer Vlade ZDK, Miralem Galijašević, te predsjedavajući Skupštine ZDK, Jasmin Duvnjak, a kasnije i svi zastupnici u Skupštini ZDK pokazali visok stepen razumijevanja prema problematici taksi prijevoznika u Zenici i ZDK na čemu smo im neizmjerno zahvalni.

Nažalost, ovo je samo jedan u nizu problema koji je riješen. Nastavljamo borbu za poboljšanje standarda taksi prijevoznika u Zenici i ZDK, a ono na čemu ćemo i dalje nastaviti raditi jeste suzbijanja nelegalne konkurencije, rada na crno koji je definitivno najveći problem legalnih taksi prijevoznika koji uz sve probleme poslovanja redovno izmiruju svoje obaveze prema državnim institucijama.

 

Udruženje taksista "Zenica taksi" Zenica

Na 66. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona utvrđen je dnevni red od dvanaest tačaka. Na sjednici je donesen Zakon o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona kojim se podržava operativna samostalnost Uprave policije i nezavisnost policijskog komesara u rukovođenju policijskim operacijama. Uprava policije je kantonalna uprava u sastavu Ministarstva koja ima status budžetskog korisnika, a uređena je i oblast ocjenjivanja policijskog komesara, zatim disciplinska odgvornost i uslovi za pokretanje postupka razrješenja policijskog komesara gdje konačnu odluku donosi Vlada Kantona.

U okviru druge tačke donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije. Ovim izmjenama i dopunama se značajnije reguliše korištenje vatrenog oružja u smislu komercijalnog i turističkog lova stranaca na području Zeničko-dobojskog kantona.

Skupština je donijela i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih. Izmjene i dopune su uslijedile nakon što je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport uvidjelo potrebu za određenim izmjenama i dopunama, u smislu jednostavnijeg implementiranja zakona kojem je jedini cilj cjeloživotno učenje zbog zaustavljanja porasta nezaposlenosti.

Na sjednici je u donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona. Skupština je donijela i zaključak kojim, u cilju cjelovitog i kvalitetnog rješavanja pitanja taksiprijevoza putnika i unaprjeđenja njegovog pravnog statusa u Zeničko-dobojskom kantonu, traži od Vlade Zeničko-dobojskog kantona, da u najskorije vrijeme pokrene proceduru pripreme i predlaganja Zakona o taksiprijevozu putnika na području Zeničko-dobojskog kantona ili Zakona o cestovnom prijevozu na području Zeničko-dobojskog kantona, kako bi se kvalitetnije definirao pravni okvir u segmentu taxiprijevoza putnika u Zeničko-dobojskom kantonu.

Nakon ove donesena je i Odluka o dopuni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Kantonalna bolnica, a potom je donesena i Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu.

U okviru sedme tačke dnevnog reda poslanici u Skupštini su donijeli Odluku o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Inženjerska i poslovna informatika, prvog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, a potom i Odluku o pokretanju studijskog programa Inženjerska i poslovna informatika, prvog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Na 66. Sjednici, Skupština je prihvatila Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period  I-VI 2018. godine, a potom je prihvaćen i Izvještaj/izvješće o realizaciji Strategije razvoja sporta na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2013-2017. godina.

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan grada Zenice za period 2016- 2036. godine nije dobio potrebnu podršku poslanika u Skupštini da bi bio prihvaćen.

Nakon ovoga su donesena je Odluka kojom se daje saglasnost na Prostorni plan općine Zavidovići za period 2016-2036. godine, a potom je donesena i Odluka kojom se daje saglasnost na Izmjene Prostornog plana općine Doboj Jug za period 2005-2020. godine.

Stručna služba Skupštine ZDK

Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila je novi Zakon o unutrašnjim poslovima kojim se praktično razdvaja finansiranje Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova. Zakon je usaglašen sa evropskom praksom, a dobijena je i saglasnost Ureda visokog predstavnika u BiH.

"Iako je saradnja Uprave policije i administracije izrazito kvalitetna, težnja je da se te dvije funkcije razdvoje iz razloga političkog uticaja na policiju. Vlada ZDK je opredjeljena da uradi sve ono što je u svrsi stvaranja bezbjednosnih uslova, sigurnosti građana i imovine i mi smo u tu svrhu prihvatili inicijativu da izmijenimo zakon u tom pravcu", kazao je premijer ZDK Miralem Galijašević.

Novi Zakon o unutrašnjim poslovima ZDK primjenjivat će se od 1. januara 2019. godine. Osim što predviđa da Uprava policije postane samostalna finansijska jedinica u Budžetu ZDK, u zakonu se detaljnije obrazlažu nadležnosti Nadzornog odbora i Ureda za pritužne javnosti. Obaveza ministra unutrašnjih poslova je da nakon šest mjeseci od početka primjene novog zakona uz saglasnost Vlade donese novi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao i diobeni bilans osnovnih sredstava između Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije.

 

Press služba ZDK

Dana 29.08.2017 godine je u okviru obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona delegacija Kantona na spomeniku Kameni spavač položila cvijeće i odala počast poginulim braniocima Armije Republike Bosne i Hercegovine i svim civilnim žrtvama rata. Prije toga je u sjedištu Kantona održan svečani prijem za predstavnike boračkih organizacija, civilnih žrtava rata.

Povodom Dana Zeničko-dobojskog kantona 29.08.2017. godine je održana i svečana sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona kojoj je predhodilo podizanje zastava Bosne i Hercegovine i Zeničko-dobojskog kantona uz intoniranje himne Bosne i Hercegovine.

Sjednica je započela pozdravnim obraćanjem predsjedavajućeg Skupštine Jasmina Duvnjaka, a premijer Kantona Miralem Galijašević je održao prigodan govor. Na svečanoj sjednici dodijeljena su javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona i to „Plaketa Zeničko-dobojskog kantona“ ovogodišnjim dobitnicima: UNDP – razvojni program Ujedinjenih nacija, Kompanija “ALMA RAS” d.o.o. Olovo, Dr. Mirjana Agačević, Ismail Zulfić, Ženski rukometni klub “Krivaja” Zavidovići, Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci. Plaketa je uručena i porodici Emila Brnića kojem je plaketa dodijeljena posthumno, a Dževadu Karahasanu će zbog ne mogućnosti prisutva današnjoj sjednici plaketa biti dodijeljena naknadno. 

Danas su na Skupštini Zeničko-dobojskog kantona dodijeljene i „Povelje Zeničko–dobojskog kantona“ i proglašenja počasnog građanina Zeničko–dobojskog kantona. Počasnim građanima Zeničko-dobojskog kantona su proglašeni Hulusi Akar i Stjepan Mesić.

U ime Hulusi Akara nekadašnjeg glavnokomandujućeg turskih mirovnih snaga u Bosni i Hercegovini ovo priznanje je preuzeo brigadir Gulhan Yilmaz, vojni ataše Republike Turske u Sarajevu, a priznanje je dodijeljeno za naročite zasluge u izgradnji mira i povjerenja, te razvijanju međunarodne saradnje i međunarodnih odnosa na načelima solidarnosti, humanosti i tolerancije.

Danas je počasnim građaninom Zeničko–dobojskog kantona postao i Stjepan Mesić, predsjednik Republike Hrvatske 2000-2010, a povelja mu je dodijeljena za naročite zasluge u davanju podrške pravednoj borbi za odbranu Bosne i Hercegovine od agresije, te razvijanju međunarodne saradnje i međunarodnih odnosa na načelima solidarnosti, humanosti i tolerancije.

Sjednica je završena prigodnim umjetničkim programom i prijemom za sve zvanice.

 

Stručna služba Skupštine ZDK   

U sklopu Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak danas je bio domaćin svečanog prijema za dosadašnje predsjedavajuće Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Od dosadašnjih predsjedavajućih Skupštine Zeničko-dobojskog kantona ovom prijemu su prisustvovali  Sejad Zaimović, Sretko Radišić, Miralem Galijašević i Draženka Subašić.

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak danas je bio domaćin i svečanog prijema za akademsku zajednicu i predstavnike Univerziteta u Zenici na čelu sa rektorom Damirom Kukićem. U delegaciji Univerziteta, uz rektora, su bili prorektori, dekani fakulteta direktor Insitututa Kemal Kapetanivić i direktor Studentskog centra Univerziteta u Zenici. Ovom prilikom istaknut je poseban značaj i odgovornost obrazovnih ustanova u obilježavanju državnih praznika i njegovanju tekovina historije Bosne i Hercegovine i značaj obrazovnih ustanova za ukupan razvoj i prosperitet Zeničko-dobojskog kantona i Bosne i Hercegovine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Na 64. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona utvrđen je dnevni red od pet tačaka. U okviru prve tačke su donesene Odluke o verifikaciji Odluka Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli javnih priznanja Zeničko – dobojskog kantona. Tom prilikom su verificirane Odluke o dodjeli osam Plaketa Zeničko-dobojskog kantona i dvije Odluke o dodjeli Povelje Zeničko-dobojskog kantona i proglašenju Počasnog građanina Zeničko–dobojskog kantona, a priznanja će biti uručena na narednoj 65. Svečanoj sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja će biti održana na Dan Zeničko-dobojskog kantona 29.08.2018. godine.

Dobitnici Plakete Zeničko-dobojskog kantona su:

 • UNDP – razvojni program Ujedinjenih nacija - Plaketa Zeničko-dobojskog kantona je dodijeljena kao priznanje za izuzetan doprinos obnovi i razvoju Zeničko–dobojskog kantona.
 • Kompanija “ALMA RAS” d.o.o. Olovo - Plaketa Zeničko-dobojskog kantona je dodijeljena kao priznanje za izuzetan doprinos razvoju privrede u Zeničko–dobojskog kantonu.
 • Mirjana Agačević - Plaketa Zeničko-dobojskog kantona je dodijeljena kao priznanje za izuzetan doprinos razvoju Zeničko–dobojskog kantona u oblasti medicine .
 • Akademiku Dževadu Karahasanu - Plaketa Zeničko-dobojskog kantona je dodijeljena kao priznanje za izuzetan doprinos u razvoju društvenih djelatnosti, te afirmaciji kulture i umjetnosti.
 • Ismailu Zulfiću - Plaketa Zeničko-dobojskog kantona je dodijeljena kao priznanje za izuzetan doprinos razvoju Zeničko-dobojskog kantona u oblasti sporta.
 • Ženskom rukometnom klubu “Krivaja” Zavidovići - Plaketa Zeničko–dobojskog kantona je dodijeljena kao priznanje za izuzetan doprinos razvoju sporta, afirmaciji ženskog sporta i promociji Zeničko-dobojskog kantona.
 • Reprezentaciji Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci - Plaketa Zeničko–dobojskog kantona je dodijeljena kao priznanje za izuzetan doprinos razvoju sporta i promociji Zeničko-dobojskog kantona i države Bosne i Hercegovine.
 • Emilu Brniću – posthumno - Plaketa Zeničko–dobojskog kantona je dodijeljena kao priznanje za izuzetan doprinos razvoju Zeničko–dobojskog kantona.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je donijela i Odluke o verifikaciji Odluka o dodjeli Povelje Zeničko–dobojskog kantona i proglašenju Počasnog građanina Zeničko–dobojskog kantona. Počasnim građanima Zeničko-dobojskog kantona su proglašeni Hulusi Akar i Stjepan Mesić.

Hulusi Akar, glavnokomandujući turskih mirovnih snaga u Bosni i Hercegovini, je ovo priznanje dobio za naročite zasluge u izgradnji mira i povjerenja, te razvijanju međunarodne saradnje i međunarodnih odnosa na načelima solidarnosti, humanosti i tolerancije, a Stjepan Mesić, predsjednik Republike Hrvatske 2000-2010, za naročite zasluge u davanju podrške pravednoj borbi za odbranu Bosne i Hercegovine od agresije, te razvijanju međunarodne saradnje i međunarodnih odnosa na načelima solidarnosti, humanosti i tolerancije.

U nastavku su poslanici zaključkom prihvatili Nacrt Zakona o turističkim zajednicama Zeničko–dobojskog kantona, a potom su zaključcima Skupštine prihvaćene i slijedeće informacije:

 • Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2017. godini.
 • Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu.
 • Informacija o koncesijama na vodama za 2017. godinu.

                                                                                                         

Stručna služba Skupštine ZDK

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak upriličio je prijem i radni sastanak sa delegacijom Udruženja „Forum građana Zenice“ koju su činili Faruk Kadrić, Vladimir Franjić i Mirsad Mujkić.

Povod za sastanak je održavanje manifestacije obilježavanja 829-te godišnjice Povelje Kulina bana - na dan 29.avgust - u sklopu cjelovitog projekta pod nazivom „Od Kulina bana i dobrijeh dana“ u 2018. godini, koji Forum građana Zenica u kontinuitetu baštini od 2003. godine sa ciljem promovisanja značajnih događaja i ličnosti iz historije Bosne i Hercegovine.

Gosti su upoznali predsjedavajućeg sa cjelokupnim projektom, kojim je pored kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja, u sklopu ovogodišnje manifestacije obilježavanja godišnjice Povelje Kulina bana predviđeno i izvođenje akcije „Park Kulina bana“ na prostoru parka kod istočne strane stadiona Bilino polje, a riječ je o aktivnostima sa ciljem stvaranja pretpostavki za zvanično ustanovljenje Parka Kulina bana u Zenici kao značajnog historijsko-turističkog lokaliteta za Bosnu i Hercegovinu.

Predsjedavajući Duvnjak izrazio je punu podršku ovom važnom projektu i dao finansijsku potporu za realizaciju istog, na čemu su mu se posebno zahvalili predstavnici Foruma građana Zenice.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Na 63. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona poslanici su razmatrali dnevni red od osam tačaka. Na samom početku zasjedanja Skupština je donijela Strategiju omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za  period 2018. - 2022. godina. Ciljevi Strategije su podijeljeni po oblastima na ciljeve u okviru obrazovanja i nauke, rada i zapošljavanja, socijalne brige, zdravstvene zaštite, kulture i sporta, aktivizma mladih i slobodnih aktivnosti mladih.  Strategija je definisala i mjere za realizaciju postavljenih ciljeva, a prva evaluacija Strategije će biti izvršena polovinom 2020. godine kada će biti donesene nove mjere ili će biti usklađene postojeće. U okviru ove tačke Skupština je zadužila Vladu Kantona i resorna ministarstva koja su u Strategiji omladinske politike uvrštena kao nosioci aktivnosti da donesu svoje vlastite programe implementacije, te da periodično podnose izvještaj o realizaciji tih programa.

Naredne tri tačke dnevnog reda koje su razmatrane se odnose na visoko obrazovanje i pokretanje novih studijskih programa i ciklusa studiranja na Univerzitetu u Zenici, pa je u okviru druge tačke Skupština donijela Odluku o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja studijskog programa Doktorski studij odgojnih znanosti, trećeg ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, a potom i Odluku o pokretanju studijskog programa Doktorski studij odgojnih znanosti, trećeg ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici.

U okviru treće tačke Skupština je donijela Odluku o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Inkluzivna edukacija, prvog ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, a potom i Odluku o pokretanju studijskog programa Inkluzivna edukacija, prvog ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Na ovoj sjednici Skupština je donijela Odluku o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Kulturalni studij, drugog ciklusa studija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, a potom i Odluku o pokretanju studijskog programa Kulturalni studij, drugog ciklusa studija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

U nastavku zasjedanja na sjednici su razmatrane preostale četiri tačke dnevnog reda i tom prilikom je donesena Odluka o izmjenama Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne zdravstvene ustanove Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti.

Poslanici u Skupštini su odlukom potvrdili i Program obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona. Do kraja zasjedanja Skupština je donijela još dvije odluke i to:

 • Odluku o dopuni Odluke o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona;
 • Odluku o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma