Dan Zeničko-dobojskog kantona, 29. august, obilježen je nizom aktivnosti u organizaciji Skupštine i Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Obilježavanje ovog dana, ustanovljenog 2013. godine u pomen na izdavanje Povelje bosanskog bana Kulina 1189. godine, započeto je polaganjem cvijeća na spomen-obilježju šehidima i poginulim braniocima "Kameni Spavač" u Zenici.

Premijer Bašić je naglasio da institucije ovog kantona obilježavanje svakog važnijeg datuma kreću sa spomen-obilježja najvećim snovima i herojima koji su dali živote za Bosnu i Hercegovinu, pa tako i danas kada ZDK slavi svoj dan, u pomen na potpisivanje dokumenta koji je potvrda kontinuiteta državnosti BiH.

-Povelja Kulina bana svjedoči da je BiH u to vrijeme bila država sa razvijenom trgovinom, diplomatskim odnosima i tradicijom pismenosti. Mi 833 godine iz generacije u generaciju promovišemo državnost i ovom prilikom pozivam sve u BiH, a posebno ZDK-u, da gradimo institucije ZDK-a, a samim tim i institucije BiH - rekao je premijer Bašić.

Predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić čestitao je Dan Kantona svim građankama i građanima ZDK-a.

-Moja poruka na današnji dan je samo iskreno do boljeg života - rekao je predsjedavajući Huskić.

Potom je u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona upriličen prijem za predstavnike temeljnih branilačkih udruženja Armije RBiH i HVO-a, koji su se zahvalili Vladi na kontinuiranom radu na unapređenju branilačke populacije.

Ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković najavio je skoro donošenje izmjena i dopuna Zakona o dopunskim pravima boraca i članova porodica, u pravcu uvođenja supruga umrlih demobilisanih boraca u pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu kod nezaposlenosti.

-Od branilačkih udruženja smo tražili mišljenje u smislu izmjena ovog zakona i njegovog usklađivanja sa zakonom na nivou Federacije BiH, gdje ćemo posebnu pažnju posvetiti pravima djece šehida, tako da u narednih nekoliko mjeseci planiramo okončati zakonsku proceduru - rekao je ministar Čolaković. Naglasio je da je budžet za branilačku populaciju povećan sa 4,9 miliona KM u 2015. godini na 16,4 miliona KM u 2022. godini.

Potom je održana svečana sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj su dodijeljena javna priznanja. Povelja Kantona uručena je Huseyinu Kansuu iz Turske, a Plaketa Kantona Šefiku Džaferoviću, Gordani Ristović-Muslija, Faruku Midžiću, Jasminu Mrkonji, Halilu Mehtiću, Zvonki Grbavcu, Forumu građana Zenice i posthumno Kemalu Mahmutefendiću.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović, koji je u dva mandata bio predsjedavajući Skupštine ZDK, zahvalio je za dodijeljenu plaketu za doprinos razvoju Zeničko-dobojskog kantona u oblasti društvenih djelatnosti. Naglasio je da Povelja bana Kulina najbolje govori o unutrašnjem redu i ustrojstvu Bosne i njezinom međunarodnom priznanju.

-Poruke povelje Kulina bana su za sva vremena - poruke mira, tolerancije, uvažavanja, slobode, slobode kretanja, prava, poruke dobrih odnosa i dobrosusjedske aradnj. To su poruke koje su i danas u vremenu u kojem živimo jako aktuelne - rekao je Džaferović.

Istakao je da je ZDK stabilna i prosperitetna regija u BiH, kanton u kojem postoje skladni odnosi te pozvao institucije nastavite jačati te odnose te osiguraju jednaka prava za sve ljude koji žive u ovom kantonu.

-Moj san i smisao moje političke borbe je cjelovita i demokratska država BiH, država ravnopravnih ljudi, građana i naroda. Mi smo multietnička država i moramo uvažavati i poštovati svoj multietnički karakter. To je naša prednost a ne razlog za svađe i sukobe - rekoa je Džaferović.

Nakon sjednice, u auli zgrade sjedišta institucija ZDK priređena je izložba radova BZK Preporod Zenica sa Desete likovne kolonije "Stara Bosna".

Press služba ZDK

Danas, 24.08.2022. godine održana je 48. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj su razmatrane tri tačke dnevnog reda. Skupština je danas, po skraćenom postupku, donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Razlog za donošenje je bilo neophodno preduzimanje hitnih reformskih aktivnosti i mjera u smislu poboljšanja stanja u u oblastima koje zakon tretira, od čega se može izdvojiti osiguranje dostupnosti i ujednačenosti prava žena-majki u radnom odnosu i žena-majki koje nisu u radnom odnosu, odnosno omogućavanje svim porodiljama ostvarivanje predmetnih prava na području Zeničko-dobojskog kantona. Zakonom je omogućeno i ženama povratnicama iz Zeničko-dobojskog kantona na područje Republike Srpske ostvarivanje predmetnog prava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, pod uslovom da je sjedište njenog poslodavca na području Zeničko-dobojskog kantona, ukoliko isto pravo ne mogu ostvariti u mjestima povratka u Republici Srpskoj, što u dosadašnoj praksi nije bilo regulisano.

U okviru druge tačke dnevnog reda Skupština je također po skraćenom postupku donijela Zakon o izmjenama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti. Riječ je izmjenama manjeg obima kojima se otklanjaju nedostaci, odnosno ovim izmjenama će se otkloniti nedostaci odnosno međusobna neusklađenost odredbi Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti sa postojećom zakonskom regulativom, te se obezbjeđuje učešće predstavnika Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona u radu Vijeća za nauku koje je stalno savjetodavno stručno tijelo Ministarstva.

U konačnici rada Skupština je donijela Odluku o osnivanju Turističke zajednice Zeničko-dobojskog kantona. Potreba za donošenjem ove odluke proizilazi iz Zakona o turizmu koji je donesen na 46. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Donesenom odlukom se reguliše naziv, pravni status i sjedište Turističke zajednice Zeničko-dobojskog kantona, zatim ciljevi i djelatnost Turističke zajednice, organi Turističke zajednice kao i njihov mandat, nadležnost, sastav i odlučivanje. Odlukom su regulisana i ostala pitanja koja se odnose na organizaciju, način rada, prava i obaveze uposlenih, način finansiranja i druga bitna pitanja za osnivanje i funkcionisanje Turističke zajednice Zeničko-dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas, 29.07.2022. godine, održana je 47. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je razmatrano sedam tačaka dnevnog reda. U okviru procedure za donošenje Nacrta (federalnog) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je utvrdila svoje mišljenje. Utvrđeno Mišljenje je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, kao i mišljenje skupštinske Komisije za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoline. Utvrđeno mišljenje Skupštine bit će zajedno sa Zaključkom Skupštine dostavljeno Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, na dalji postupak radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Skupština je danas u skraćenom postupku razmatrala Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu i tom prilikom je donijela Izmjene i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, a istim izmijenjeni prihodi iznose 463.948.200 KM, dok ukupni izmijenjeni rashodi iznose 434.908.358 KM sa pozitivnim tekućim bilansom budžeta u iznosu od 29.039.842 KM, odnosno istim je predviđen tekući suficit. Izmjene i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu uvećavaju Budžet na prihodovnoj strani za 38.628.300 KM i rashodovnoj strani za 36.445.150KM.

Skupština je potom, takođe u skraćenom postupku, razmatrala i donijela Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, kako bi se omogućilo izvršenje donesenih izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.

Zastupnici su danas donijeli Odluku o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu. Dan Zeničko-dobojskog kantona ustanovljen je 2013. godine, a obilježava se 29. avgusta na dan kada je 1189. godine potpisana Povelja bosanskog Kulina bana kao najstariji sačuvani pisani dokument koji je potvrda državnosti bosanske države, jezika i kulture, ali i najstariji državni dokument kod svih južnoslovenskih naroda. Programom obilježavanja, Svečana sjednica Skupštine je planirana za 29.08.2022. godine.

U okviru pete tačke dnevnog reda Skupština je donijela Odluke o verifikaciji Odluka Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona. Priznanja će biti uručena na Svečanoj sjednici Skupštine Kantona, a ovogodišnji dobitnik  Povelje Zeničko-dobojskog kantona je Huseyin Kansu, koji je proglašen počasnim građaninom Zeničko-dobojskog kantona, uz obrazloženje da je imenovani tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu dao veliki doprinos u organizaciji humanitarne pomoći za stanovnike Bosne i Hercegovine i Zeničko-dobojskog kantona. Iz obrazloženja Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Povelje Zeničko-dobojskog kantona se može vidjeti da je isti posebno pomagao ranjenima tokom rata prilikom njihovog liječenja u Turskoj, da je zaslužan za veliki broj realiziranih projekata u cijeloj Bosni i Hercegovini, da je pomagao Univerzitet u Zenici da uspostavi saradnju sa univerzitetima u Turskoj, pomagao je i povezivanju privrednika dvije zemlje, a jedna od važnijih investicija u Bosni i Hercegovini je ulaganje u kompaniju „Natron“, gdje je pomogao da se ostvare kontakti sa investitorom iz Turske. Pomogao je izgradnje džamija u Tešnju i Maglaju, a jedan je od vakifa medrese „Osman ef. Redžović“ u Visokom. Ovogodišnji laureati i dobitnici Plakete Zeničko-dobojskog kantona su: Šefik Džaferović, Gordana Ristović-Muslija, Faruk Midžić, Jasmin Mrkonja, Halil Mehtić, Zvonko Grbavac, Udruženje „Forum građana Zenica“, Kemal Mahmutefendić-posthumno. Laureatima su Plakete Zeničko-dobojskog kantona dodijeljene kao priznanje za izuzetan doprinos u oblastima društvenih djelatnosti, sporta, nauke, humanitarnog rada, umjetnosti, medicine i privrede.

U daljem radu Skupština je donijela Odluku o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko protetskih nadomjestaka, a u konačnici je donijela i Odluku o davanju saglasnosti na Prostorni plan općine Vareš za period 2018. do 2038. godine.

Stručna služba Skupštine ZDK

Dana 01.06.2022. godine u hotelu Zenica“ održana je promocija knjige „Genocidna namjera Bratunac 1992“, autora mr.Ramiza Salkića, Podršku promociji je svojim prisustvom i kratkim obraćanjem iskazao i predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Ćazim Huskić.

Knjiga donosi sjećanja građana Bratunca, koji su prošli teške torture, zlostavljanja i mučenja, te bili svjedoci masovnih zločina, počinjenih u ovome gradu 1992. godine.

Autor Ramiz Salkić je kroz svoje obraćanje kazao da knjiga donosi integralne presude Suda Bosne i Hercegovine, kojima se presuđuje za ratne zločine u Bratuncu, odnosno u naseljima Hranča, Repovac i Borkovac, kojima se bavi ova knjiga. Knjiga sadrži 27 autentičnih svjedočenja o počinjenim zločinima u ova tri naselja. Također, donosi i spisak ubijenih Bošnjaka, stanovnika ovih naselja, od 1992. do 1995. godine. Zamisao je da ovaj serijal ima osam izdanja sa opisima svih dešavanja u Bratuncu od 1992. do 1995. godine, prikazanih kroz 250-300 autentičnih svjedočenja.

„Izdavački projekat „Genocidna namjera – Bratunac 1992.“, koji će biti realiziran u nekoliko knjiga, čiji je autor mr. Ramiz Salkić, ima za cilj da ukaže da ratni zločin ne zastarijeva, te da kao društvo imamo obavezu da dokumentujemo i do krajnjih mogućnosti istražimo ratne zločine, te da tragom tih nalaza, provedemo istrage, suđenja i kaznimo počinitelje. Jer u protivnom, zločin koji živi oko nas, iskoristit će prvu priliku i vaskrsnuti. A tada se ciklus zla ponavlja i onda ne postoji reakcija koja ga može zaustaviti.“

U predgovoru čiji je autor Mehmed Pargan navodi se „Izjave preživjelih, spiskovi ubijenih i analize, kojima obiluje cijeli projekat, predstavljaju validnu informaciju, na temelju koje, nadležni sudovi imaju obavezu da pokrenu proces protiv osumnjičenih. Čak i presude, koje su integralni dio ove knjige, obavezuju Sud koji ih je donio, da osobe iz drugih predmeta procesuiraju, ako postoji bilo kakav osnov, po kojem su povezane sa počinjenim zločinima. Nažalost, to se još uvijek nije desilo.“

Osim autora na promociji su govorili, recenzenti Almasa Hadžić i Avdo Huseinović, urednik knjige Mehmed Pargan, Moderator promocije bio je Amir Ismić, doktor historijskih nauka.

Stručna služba Skupštine ZDK

                                         

Dana 26.05.2022. godine delegacija iz Zeničko-dobojskog kantona koju je predvodio predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić posjetila je Srebrenicu. U sastavu delegacije su još bili načelik Općine Žepče Mato Zovko, predsjedavajući Općinskog vijeća Žepče Edin Šišić, zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Žepče Ivica Penić, predsjednik Kluba Bošnjaka u Općinskom vijeću Žepče Haso Mandžuka i bivši predsjedavajući Općinskog vijeća Žepče Muhamed Jusufović.

Delegacija iz Zeničko-dobojskog kantona u Potočarima je položila cvijeće i odala počast žrtvama genocida, a potom su obišli mezarje uz pratnju direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića.
        
Ovom prilikom su se sastali i razgovarali sa direktorom Memorijalnog centra Srebrenica Emirom Suljagićem, koji je izrazio zahvalnost na posjeti koja je upriličena. Suljagić je goste upoznao sa prilikama u Srebrenici, potrebama Memorijalnog centra Srebrenica i problemima sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu.  Naročitu zahvalnost iskazao je Skupštini i Vladi Zeničko-dobojskog kantona na kontinuiranoj podršci radu Memorijalnog centra, kao i Općini Žepče koja tradicionalno izdvaja kroz budžet Općine sredstva za podršku u radu Memorijalnog centra Srebrenica.

Direktor Suljagić je ovom prilikom pohvalio i aktivnost, Ministarstva za obrazovanje nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, kao svijetli primjer u Bosni i Hercegovini u okviru kojih redovno organizuju posjete Memorijalnom centru Srebrenica za djecu osnovnih i srednjih škola iz Zeničko-dobojskkog kantona.

Tokom posjete gosti su uz pratnju kustosa Memorijalnog centra Srebrenica obišli i dostupne izložbe "Koracima onih koji (ni)su prešli", “Srebrenica: Naša priča”, "Životi iza polja smrti", te stalnu izložbu ‘Genocid u Srebrenici: neuspjeh medunarodne zajednice’.

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas je održana 44. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je razmatrano šest tačaka dnevnog reda.

U okviru prve tačke dnevnog reda zastupnici su razmatrali i zaključkom prihvatili Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, a potom je razmatran i prihvaćen Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2020. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2020. godinu.

Treća tačka dnevnog reda je bila Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu koja je takođe prihvaćena.

U okviru četvrte tačke dnevnog reda, na današnjoj sjednici zaključkom Skupštine je prihvaćen Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, a potom i Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2021. godinu.

U konačnici rada 44. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kao posljednja tačka dnevnog reda, razmatrana je i prihvaćena Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

 

                                                                                               Stručna služba Skupštine ZDK

Dana, 22.03.2022. godine održana je 43. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je razmatrano šest tačaka dnevnog reda.

U okviru prve tačke Skupština je razmatrala i prihvatila Nacrt zakona o visokom obrazovanju koji je uputila u javnu raspravu u JU Univerzitet u Zenici i sve općine i gradove Zeničko-dobojskog kantona sa rokom za provođenje javne rasprave od 15 dana. Zakon predviđa nova rješenja kojima se uređuje sistem, uslovi i način obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja, finansiranje, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje ove djelatnosti na području Zeničko-dobojskog kantona.

Skupština je u skraćenom postupku donijela Zakon o dopuni Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, a potom također u skraćenom postupku, donijela i Zakon o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona. Oba zakona su razmatrana i donesena u skraćenom postupku, jer je riječ o dopunama koje nisu obimne i složene, a radi se o usklađivanju pojedinih odredbi ovih donesenih zakona koje je bilo potrebno učiniti nakon primjene i implementacije novog Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru četvrte tačke dnevnog reda Skupština je donijela Program rada Skupštine za 2022. godinu. Programom su obuhvaćeni planirani akti iz nadležnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, nosioci izrade istih, predlagači, razlozi za donošenje, postupak donošenja i rokovi za njihovo razmatranje. Program čine akti iz normativno-pravne, studijsko-analitičke i informaciono-dokumentacione djelatnosti iz nadležnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koje su propisane Ustavom Federacije BiH, Ustavom Zeničko-dobojskog kantona i zakonima.

U nastavku sjednice Skupština je donijela Odluku o usvajanju Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona 2021.-2027. godina.

U konačnici sjednice, Skupština je razmatrala i zaključkom prihvatila Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period januar-decembar 2021. godine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Skupština Zeničko-dobojskog kantona organizirala je u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici svečanu akademiju povodom 1. marta - Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Učesnicima akademije, među kojima su bili premijer Mirnes Bašić, ministri u Vladi ZDK-a, federalni i kantonalni zastupnici, dobitnici najviših ratnih priznanja i članovi boračke populacije, obratio se predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić koji je rekao da "hrabro koračati u budućnost, jedino možemo ako ne zaboravljamo prošlost".

Podsjetio je da se većina građana prije 30 godina na referendumu izjasnila za nezavisnu i suverenu Bosnu i Hercegovinu, državu svih njenih naroda i građana, a nezavisnost su odbranili patrioti koji su se usprotivili brutalnoj agresiji.

-Da nije bilo referenduma prije 30 godina, pitanje je da li bi bilo države Bosne i Hercegovine. Bez obzira na kompleksnu unutrašnju strukturu, država je sačuvana, sačuvana je njena nezavisnost, potvrđen teritorijalni integritet i suverenitet najljepše države na svijetu. Moja poruka građanima je da država nije za "svakoga", nego je za "domaćina". Budimo domaćini jer samo domaćinskim odnosom možemo izgraditi bolje sutra - poručio je predsjedavajući Huskić.

Naglasio je da bi građani trebali na ovaj dan da ističu zastave države BiH, kao što to rade institucije, da budu privrženi domovini i drže se puta koji su izabrali glasajući za nezavisnost.

-Moramo biti svjesni da samo građani mogu doprinijeti boljem sutra naše države, razboritim glasom i povjeravanjem države na upravljanje samo onima koji su je dostojni. Ne smijemo sebi dozvoliti da pomažemo onima koji su nastoje prikazati da je naša država nedovršena, odnosno država u kojoj nema perspektive za budućnost. Dozvolimo li to, njima ćemo olakšati da dovrše svoje namjere koje su davno pokušali da realiziraju - rekao je predsjedavajući Skupštine ZDK-a.

U muzičkom programu svečane akademije učestvovali su Kamerni orkestar Zenica, učenici i nastavnici Srednje muzičke škole i OŠ "Edhem Mulabdić" Zenica te glumci Bosanskog narodnog pozorišta.

Press služba ZDK

Danas, 03.02.2022. godine održana je 42. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je razmatrano šest tačaka dnevnog reda.

U okviru prve tačke Skupština je prihvatila Nacrt Zakona o turizmu Zeničko-dobojskog kantona koji je uputila u javnu raspravu u sve općine i gradove Zeničko-dobojskog kantona, sa rokom za provođenje javne rasprave od 60 dana.

Skupština je danas, u okviru procedure za donošenje federalnih zakona, Zaključkom utvrdila svoje mišljenje povodom dostavljenog Nacrta Zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine. Utvrđeno mišljenje je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, kao i mišljenje skupštinske Komisije za rad, socijalnu politiku izbjeglice i zdravstvo. Utvrđeno mišljenje Skupštine će zajedno sa svim pomenutim aktima, kao i sa svim primjedbama, prijedlozima i sugestijama zastupnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona iznesenih tokom vođenja rasprave o Nacrtu Zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine u vidu izvoda iz transkripta sa 42. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, biti zajedno sa ovim Zaključkom dostavljeno Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na dalji postupak radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U okviru treće tačke u skraćenom postupku donesen je Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona. Ove izmjene je potrebno učiniti nakon usvajanja Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu čime će biti omogućena potpuna primjena Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, prema kojem je Uprava policije dobila status kantonalne uprave u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova i ima status budžetskog korisnika unutar budžetskog razdjela Ministarstva u prethodno usvojenom Budžetu za 2022. godinu.

Iz resora Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona danas su razmatrane i dvije informacije i tom prilikom Skupština je Zaključcima prihvatila Informaciju o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva, a potom i Informaciju o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu.

U konačnici, Skupština je prihvatila Inicijativu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine sa 19. sjednice održane 01.06.2020. godine za izmjenu člana 25. Zakona o visokom obrazovanju da se pojednostavi i ubrza procedura otvaranja novih studijskih programa, na način da će se pitanje pojednostavljenja i ubrzanja procedure otvaranja novih studijskih programa razmatrati u okviru izrade i donošenja novog Zakona o visokom obrazovanju, koji uskoro treba biti dostavljen u redovnu skupštinsku proceduru.

Stručna služba Skupštine ZDK

Stranica 1 od 38

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma