Na 19. sjednici devetog saziva Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj dana 29.11.2023. godine razmatrano je pet tačaka prethodno utvrđenog dnevnog reda.

Postupajući po aktu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike od 24.10.2023. godine, kojim se i od Skupštine Zeničko-dobojskog kantona tražilo da razmotri Nacrt Zakona o dopunama Zakona o radu i svoje mišljenje na isti dostavi Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, u okviru prve tačke dnevnog reda utvrđeno je traženo Mišljenje uvažavajući prethodno dato mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, koji čine sastavni dio Zaključka Skupštine kojim se utvrđuje navedeno Mišljenje, kao i mišljenje skupštinske Komisije za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo. Utvrđeno mišljenje Skupštine bit će zajedno sa Zaključkom Skupštine i svim primjedbama, prijedlozima i sugestijama poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave o Nacrtu navedenog Zakona dostavljeno Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, radi nastavka daljih aktivnosti u vezi sa Nacrtom ovog Zakona.

U okviru druge tačke dnevnog reda razmatran je Prijedlog Zakon o mirnom okupljanju, koji je ranije Skupština Kantona razmatrala u formi Nacrta na 10. sjednici održanoj 22.06.2023. godine i isti prihvatila. Osnovni razlog za donošenje ovog Zakona jeste ukazana nužnost da se pravo na slobodu mirnog okupljanja, kao jedno od temeljnih demokratskih prava u svakom društvu, na području Zeničko-dobojskog kantona koristi u skladu sa međunarodnim standardima i garancijama efikasne zaštite ustanovljenim u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima, a koji su primarno obuhvaćeni Smjernicama o slobodi mirnog okupljanja Venecijanske komisije, kojima se obrađivač zakona prilikom izrade Nacrta istog u potpunosti rukovodio.

Potom je razmatran i Prijedlog Zakona o javnim priredbama, koji je takođe Skupština Kantona razmatrala u formi Nacrta na 10. sjednici održanoj 22.06.2023. godine i isti prihvatila. Osnovni razlog za donošenje ovog Zakona jeste činjenica što će se Zakon o javnom okupljanju Zeničko-dobojskog kantona donošenjem novog Zakona o mirnom okupljanju staviti van snage, a isti je u svojim odredbama tretirao i materiju javnih priredbi. Pored naprijed navedenog razloga za donošenje ovog zakona je i preporuka Misije OSC-a u Bosni i Hercegovini koja je u svom mišljenju na Nacrt Zakon o mirnom okupljanju preporučila da se sva okupljanja koja za cilj imaju stvranje prihoda, kao što su zabavni nastupi, muzički i drugi kulturni događaji koji ne uživaju isti stepen zaštite, pripremi poseban zakon, a što je u skladu sa Smjernicama o slobodi mirnog okupljanja Venecijanske komisije.  U proceduri normiranja predloženog teksta korištena su iskustva Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, koji je u 2021. godini usvojio Zakon o mirnom okupljanju, koji je po preporuci Venecijanske komisije usaglašen sa međunarodnim standardima.

U okviru četvrte tačke dnevnog reda, donesena je nova Odluka o izboru stalnih radnih tijela 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, zbog formiranja nove skupštinske većine 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru pete tačke dnevnog reda, Skupština je razmatrala i prihvatila Izvještaj o poslovanju JU Kantonalna bolnica Zenica za 2022. godinu.

Stručna služba Skupštine ZDK

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir i predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić uputili su čestitku povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

U čestitki navode da je 25. novembar dan kada se s ponosom prisjećamo svih Bosanaca i Hercegovaca koji su 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić Gradu na zasjedanju ZAVNOBIH-a, potvrdili identitet i državni suverenitet Bosne i Hercegovine u njenim historijskim granicama, kao multireligijske, multietničke i multikulturalne države Bošnjaka, Srba, Hrvata i svih građana.

- Nove generacije veliki su dužnik naših predaka koji su herojskom borbom protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu sačuvali integritet bosanske države. Posebna zahvalnost pripada svim bh. patriotama koji su stali u odbranu međunarodno priznate države BiH od agresije 1992. godine, a posebno onih koji su u toj časnoj borbi dali i svoje živote - naših šehida i poginulih boraca. Svim građanima čestitamo Dan državnosti i pozivamo da svi zajedno svojim radom i zalaganjem gradimo i jačamo državu po mjeri svih njenih građana - navodi se u čestitki.

Press služba ZDK

Delegacije Vlade i Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koju su predvodili premijer Nezir Pivić i predsjedavajući Ćazim Huskić, povodom 25. novembra - Dana državnosti Bosne i Hercegovine, položile su cvijeće i odale počast na spomen-obilježju šehidima i poginulim borcima "Kameni spavač" te spomen-kosturnici palim borcima NOB-a "Papirna" u Zenici.

Premijer Pivić je, čestitajući građanima Dan državnosti, rekao da je ovo jedan od najvažnijih datuma u prošlosti države Bosne i Hercegovine, jer su na zasjedanju ZAVNOBIH-a 1943. godine potvrđeni principi koje i danas njeguje cijela Evropa, a to je multikulturalnost države BiH koju je branila i kroz odbranu od agresije.

- Svi napadi koji traju na našu državu su dokaz da BiH nikada neće pasti, da neće odustati i da patriote koje su branile BiH i danas postoje. BiH mora ostati ono što jeste i što je utvrđeno na zasijedanju, a to je mjesto gdje žive različiti ljudi kultura, vjera i nacija. Ima mjesta za sve, nije važno ko ste već da ste čovjek. BiH će ostati ono što jeste, najveća vrijednost Evrope, ali i sebe. Možemo biti primjer cijeloj Evropi da na malom prostoru mogu živjeti ljudi koji su različitih vjera, kultura i tradicija - rekao je premijer Pivić.

Predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić izrazio je žaljenje što se Dan državnosti obilježava samo u jeednom dijelu države BiH, ali i što se na ovom području prave opstrukcije ovog značajnog datuma za državu.

- Nadam se da ćemo shvatiti važnost ove države i početi uvažavati ovu državu i ljude koji su svoje živote dali za ovu državu - rekao je predsjedavajući Huskić.

Cvijeće su položili i članovi veteranske reprezentacije BiH „Master Bosna“, koji danas na stadionu Bilino polje u Zenici u 17:00 sati igraju utakmicu protiv veteranske reprezentacije Republike Turske, također u okviru obilježavanja Dana državnosti.

Dan državnosti obilježava se nizom aktivnosti u organizaciji ili uz podršku institucija Zeničko-dobojskog kantona. Osim odavanja počasti šehidima i poginulim borcima i palim pripadnicima NOB-a te nogometne utakmice, planirana je tradicionalna svečana akademija koja će se održati u 19:00 sati u Bosanskom narodnom pozorištu te oratorij „Zapis o zemlji“ koji će u 20:00 sati na „Trgu Alije Izetbegovića“ izvesti Omladinski hor Zenica. U foajeu Bosanskog narodnog pozorišta postavljena je izložba slika "Stara Bosna".

Press služba ZDK

Danas je, predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Ćazim Huskić zajedno sa ministrom Ministarstva za boračka pitanja Sirovica Adnanom u Skupštini Kantona primio  predstavnike JOB-a „Unija veterana“ Zeničko-dobojskog kantona.

Predstavnici JOB-a „Unija veterana“ Zeničko-dobojskog kantona - Vernes Karzić, Alija Kahriman i Bekrija Mehić su upoznali domaćine o aktivnostima i problemima sa kojima se susreću članovi JOB-a „Unije veterana“.

Ovom prilikom predsjedavajući Huskić je izrazio zadovoljstvo na prilici da ugosti uvažene veterane proteklog rata i predstavnike JOB-a „Unije veterana“ Zeničko-dobojskog kantona. Tom prilikom su evocirana sjećanja na tradiciju naše slavne Armije, sa osvrtom na nastanak i ratni put Armije i sa posebnim sjećanjem na saborce i druge heroje odbrane. Ministar Sirovica je izrazio podršku svim udruženjima koja su proizašla iz proteklog rata sa naglaskom da je ovakve razgovore potrebno obaviti i sa svim ostalim boračkim udruženjima.

Na kraju su se predsjedavajući i ministar zahvalili gostima na posjeti i izrazili zajedničku podršku aktivnostima JOB-a „Unija veterana“ Zeničko-dobojskog kantona.

Stručna služba Skupštine ZDK

Na 14. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona devetog saziva, održanoj 07.11.2023. godine razmatrano je pet tačaka prethodno utvrđenog dnevnog reda.

Danas je Skupština donijela novi Zakon o prostornom uređenju i građenju. Donesenom Zakonu je prethodila redovna procedura u kojoj je na Prijedlog istog Zakona podneseno 27 amandmana, od kojih je 13 amandmana prihvatila Vlada Kantona, koja je u svojstvu podnosioca istog, podnijela svoja 3 amandmana, a svi oni su postali sastavni dio Prijedloga Zakona o kojem se Skupština i izjašnjavala. Razlozi za donošenjem ovog zakona proizilaze iz potrebe za usklađivanjem sa odredbama Zakona o energijskoj efikasnosti Federacije BiH što će omogućiti uvođenje energijskog certifikata, kao i potrebe modernizacije rada organa nadležnih za poslove građenja kroz program e-uprave kao segmenata ukupnog procesa reforme javne uprave u BiH što je i uslov za uspješnu integraciju BiH u Evropsku uniju. Donesenim zakonom su otklonjene nepreciznosti i poteškoće u primjeni pojedinih odredbi prethodno važećeg Zakona o prostornom uređenju.

U okviru druge tačke zastupnici su razmatrali Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, koja nije dobila potreban broj glasova da bi bila donesena.

Potom je razmatrana i prihvaćena Inicijativa Gorana Bulajića, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za izmjene i dopune člana 120. i 126. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/07, 13/11, 14/12-Aut.tum., 3/15, 2/16, 3/17-Aut.tum. i 16/22). Skupština Zeničko-dobojskog kantona je zadužila Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Vladu Zeničko-dobojskog kantona, da povodom ove Inicijative, u roku od 30 dana pripreme i u skupštinsku proceduru dostave Nacrt kantonalnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom.

U okviru četvrte tačke dnevnog reda, Skupština je zaključkom odbila Inicijativu JU Centar za socijalni rad Zenica za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 16/22). Inicijativa je odbijena kao neosnovana, jer je pomenuta zakonska odredba čije se autentično tumačenje traži, (shodno datom Mišljenju resornog kantonalnog ministarstva koje je prihvatila Vlada Kantona), dovoljno jasna i precizna zbog čega nema potrebe za davanjem autentičnog tumačenja.

U konačnici današnje sjednice Skupština je prihvatila Informaciju o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Dana, 26.10.2023. godine održana je sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je razmatrana jedna tačka prethodno utvrđenog dnevnog reda.

U okviru ove tačke dnevnog reda Skupština Zeničko-dobojskog kantona, donijela je Odluku o potvrđivanju Vlade Zeničko–dobojskog kantona, koja stupa na snagu danom donošenja, a članovi, odlukom, potvrđene Vlade su:

 • Nezir Pivić, premijer Zeničko-dobojskog kantona,
 • Emir Vračo, ministar Ministarstva unutrašnjih poslova,
 • Nebojša Nikolić, ministar Ministarstva za pravosuđe i upravu,
 • Dženana Čišija, ministrica Ministarstva finansija,
 • Samir Šibonjić, ministar Ministarstva za privredu,
 • Adnan Šabani, ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline,
 • Antonio Šimunović, ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice,
 • Adnan Sirovica, ministar Ministarstva za boračka pitanja,
 • Aida Salčinović, ministrica Ministarstva zdravstva,
 • Mirza Mušija, ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i
 • Jasmin Čajić, ministar Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i

Ova odluka je proizašla iz aktivnosti nove parlamentarne većine u Skupštini Kantona koja je provela neophodne aktivnosti i procese dogovora oko predlaganja novog kandidata za premijera Zeničko-dobojskog kantona i predlaganja kandidata za nove ministre u Vladi Kantona.

Nakon što su članovi novoformirane Vlade Kantona pristupili činu davanja svečane izjave, predsjedavajući Skupštine je čestitao Neziru Piviću na preuzimanju prava i dužnosti premijera Kantona, kao i svim ministrima na imenovanju u sastav nove Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Također se zahvalio prethodnoj Vladi Kantona predvođenoj premijerkom Amrom Mehmedić i svim ministrima na dosadašnjoj saradnji i poželio im zdravlje i sreću u životu i budućem radu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Dana 17.10.2023. godine, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je održala 17. (hitnu) sjednicu, a pošto se radi o hitnoj sjednici Skupštine, na samoj sjednici je predložen i utvrđen dnevni red sa četiri tačke dnevnog reda:

 1. Prijedlog Odluke o smjenjivanju Amre Mehmedić, premijera Zeničko-dobojskog kantona,
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Kluba zastupnika Bošnjaka 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 3. Prijedlog Odluke o dopuni Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, predlagača Amele Granić, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona,
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni/dopunama Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine.

U okviru prve tačke dnevnog reda Skupština je donijela Odluku o smjenjivanju Amre Mehmedić, premijera Zeničko-dobojskog kantona, koja povlači smjenjivanje ministara u Vladi Zeničko-dobojskog kantona.  Navedena Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana stupanja na snagu Odluke o potvrđivanju nove Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Nakon toga Skupština je donijela Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Kluba zastupnika Bošnjaka 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Pomenutom Odlukom se pored promjene u rukovodstvu Kluba zastupnika Bošnjaka, odnosno promjene predsjednika Kluba, ujedno vrši usklađivanje sastava Kluba sa faktičkim stanjem članova Kluba.

U okviru treće tačke dnevnog reda, Skupština je donijela Odluku o dopuni Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, čiji je predlagač Amela Granić, zastupnica u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru četvrte tačke dnevnog reda Skupština je donijela Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,  čije donošenje je bilo neophodno kao posljedica formiranja nove skupštinske većine zbog koje došlo je i do određenih promjena vezanih za sastav Kolegija Skupštine, pa je bilo neophodno uskladiti važeću Odluku o obrazovanju Kolegija Skupštine sa novonastalom situacijom.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Dana 11.10.2023. godine, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je održala 16. (hitnu) sjednicu koja je sazvana na osnovu Inicijative grupe od 20 poslanika 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona (nova skupštinska većina). Pošto se radi o hitnoj sjednici Skupštine, na samoj sjednici je predložen i utvrđen dnevni red sa jednom tačkom dnevnog reda.

 1. Prijedlog za glasanje o nepovjerenju Vladi Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru rasprave po ovoj tački dnevnog reda premijerka Amra Mehmedić je prezentirala informaciju o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona u periodu 23.12.2022.- 10.10.2023. godine, nakon čega je Skupština zaključkom usvojila Prijedlog grupe poslanika 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za glasanje o nepovjerenju kao osnovan i izglasala nepovjerenje Vladi Zeničko-dobojskog kantona, koji stupa na snagu odmah.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Dana 09.10.2023. godine, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je održala 15. (hitnu) sjednicu koja je sazvana na osnovu Inicijative grupe od 20 poslanika 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona (nova skupštinska većina). Pošto se radi o hitnoj sjednici Skupštine, na samoj sjednici je predložen i utvrđen dnevni red od dvije tačke dnevnog reda.

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine.
 2. Upoznavanje sa dostavljenim Prijedlogom za glasanje o nepovjerenju Vladi Zeničko-dobojskog kantona, zaprimljenog dana 04.10.2023. godine i donošenje Zaključka o utvrđivanju roka u kojem će se na dnevni red sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona staviti „Prijedlog za glasanje o nepovjerenju Vladi Zeničko-dobojskog kantona“.

U okviru prve tačke dnevnog reda razmatran je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine koju je utvrdila Komisija za izbor i imenovanja na svojoj 16. sjednici održanoj dana 09.10.2023. godine nakon razmatranja dostavljenog prijedloga Kluba poslanika Bošnjaka kojim se predlaže drugi/novi kandidat navedenog Kluba naroda na mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, nakon čega je isti Prijedlog odluke uputila u skupštinsku proceduru.

Nakon što je Skupština Kantona donijela navedenu Odluku i time potvrdila drugog/novog kandidata navedenog Kluba naroda za mjesto predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, u pauzi sjednice proveden je postupak izbora novog predsjedavajućeg Skupštine, kojom prilikom je za novog predsjedavajućeg Skupštine izabran poslanik Skupštine Ćazim Huskić.

U toku trajanja sjednice, prvo je poslanik Skupštine Dejan Kovačević podnio ostavku na mjesto predsjedavajućeg Skupštine, a kasnije je i poslanica Skupštine Behija Kulović podnijela ostavku na mjesto zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru druge tačke dnevnog reda Skupština Zeničko-dobojskog kantona je donijela zaključak  kojim se utvrđuje da će se sjednica Skupštine na kojoj će se razmatrati “Prijedlog za glasanje o nepovjerenju Vladi Zeničko-dobojskog kantona” održati u roku od 48 sati po završetku 15. (hitne) sjednice Skupštine održane 09.10.2023. godine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Skupština i Vlada Zeničko-dobojskog kantona nizom aktivnosti obilježili su 29. avgust - Dan Zeničko-dobojskog kantona.

Nakon što je delegacija Skupštine i Vlade, predvođena predsjedavajućim Dejanom Kovačevićem i premijerkom Amrom Mehmedić, odala počast i položila cvijeće na Spomen-kosturnici "Papirna" i Centralnom spomen-obilježju poginulim borcima i šehidima "Kameni spavač" u Zenici, upriličen je tradicionalni svečani prijem za predstavnike udruženja boračke populacije Armije RBiH i HVO-a iz ovog kantona.

Potom je održana svečana sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj su dodijeljena javna priznanja. Plakete kantona za 2023. godinu dobili su Kamerni simfonijski orkestar Zenica, Adnadin Jašarević, dr. Ibrahim Cero, "Naš most" Zenica, Maksuma Topalović i udruženje "BATON" Zenica.

Dan Zeničko-dobojskog kantona ustanovljen je 2013. godine, a obilježava se na dan kada je 1189. godine bosanski ban Kulin dubrovačkom knezu izdao povelju kojom mu je garantovao slobodu trgovine u Bosni. Povelja je najstariji očuvani pisani dokument i potvrda bosanske državnosti.

Premijerka Mehmedić je u obraćanju zastupnicima, članovima Vlade, predstavnicima kulturnog, vjerskog, privrednog života te dobitnicima javnih priznanja rekla da ova povelja pokazuje da smo u 12. vijeku imali uređenu državu, institucije, razvijenu trgovinu i diplomatske odnose sa komšijama.

- Zadaća svih nas koji obnašamo dužnosti u zakonodavnoj ili izvršnoj vlasti je da čuvamo i jačamo institucije i da svi zajedno radimo na jačanju pravne države koja se temelji na vladavini zakona i prava. Vlada koju predvodim posvećena je na tom putu, jer želimo da na svakom pedlju našeg kantona građani imaju jednaka prava, ali i jednako kvalitetne uslove za život - rekla je premijerka.

Naglasila je da se Vlada fokusirala na stabilizaciju budžeta i razvojne infrastrukturne projekte, unapređenje sektora zdravstva i zdravstvene infrastrukture, jačanje konkurentnosti naše privrede i poljoprivrede kroz snažniju politiku podsticaja, kao i brigu o potrebama mladih, porodiljama, branilačkoj populaciji i socijalnim kategorijama. Također, dodala je, Vlada se posvetila unapređenju saradnje s jedinicama lokalne samouprave jer se preko gradskih i općinskih uprava najbolje mogu artikulisati zahtjevi i potrebe naših građana.

- Želimo da ova vlada ostane zapamćena po snažnom iskoraku u svim segmentima. Uvjerena sam da ćemo u tome uspjeti. Za promjene je potreban konsenzus i podrška Skupštine. Zato je i moja poruka, a ujedno i poziv svima vama koji sjedite u skupštinskim klupama, da budemo jedinstveni i da snažno podržavamo sve razvojne projekte i reforme čiji je krajnji cilj stvaranje sigurnijeg i pravednijeg okruženja te kvalitetnijih uslova za život i rad u našem kantonu - rekla je premijerka Mehmedić.

Predsjedavajući Kovačević je rekao da trebamo učiti iz primjera iz historije gdje su tadašnji vlastodršci svojim djelima i radom pokazivali kako se bori za interese države koju vodite i kakvi se dokumenti donose u interesu države.

- Nadam se da ćemo biti ponukani, ne samo 29. avgusta nego svaki dan, da na taj način radimo u interesu građana i da osjetimo pravi patriotizam koji se ogleda u djelima, a ne samo deklarativnim izjavama ili željama koje nemaju realan osnov da se ostvare - rekao je predsjedavajući Kovačević.

Program obilježavanja Dana Kantona završen je druženjem i svečanim koktelom u auli zgrade institucija Zeničko-dobojskog kantona.

Press služba ZDK

Stranica 1 od 41

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma