U povodu Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine delegacija Vlade i Skupštine Zeničko-dobojskog kantona položila je cvijeće i odala počast na centralnom spomen-obilježju braniocima i civilnim žrtvama rata Kameni spavač u Zenici.

Čestitke građanima za Dan nezavisnosti uputio je predsjedavajući Skupštine ZDK Ćazim Huskić.

- Na današnji dan evociramo sjećanje na dane kada je BiH stekla nezavisnost, koja je branjena krvlju našeg naroda. Ne želim da se to ponovi ni nama niti bilo kome na svijetu - rekao je Huskić.

U sjedištu Zeničko-dobojskog kantona potom je upriličen prijem za predstavnike branilačkih udruženja, porodica šehida i poginulih boraca te udruženja logoraša.

Razmijenjena su mišljenja te sagledani planovi i politika Vlade prema branilačkoj populaciji, koja je, istaknuto je, podnijela najveću žrtvu tokom odbrane od agresije na BiH.

- I danas se borimo za opstojnost BiH samo na drugačiji način, demokratskim sredstvima, ekonomskim jačanjem BiH i povezivanjem sa EU. Naš cilj je da BiH u narednom periodu dobije ono što joj pripada, a to je članstvo u EU i NATO-u - rekao je vršilac dužnosti premijera Mirnes Bašić.

Predstavnici branilačkih udruženja zahvalili su premijeru Bašiću, predsjedavajućem Huskiću i ministru za boračka pitanja Fahrudinu Čolakoviću što su upriličili prijem na jedan od najznačajnjih datuma u novijoj prošlosti BiH.

Predsjednik Udruge nositelja ratnih odličja HVO ZDK Dragan Janko istakao je da je ovo dan kada se evociraju sjećanja na domovinski rat, ali i zacrtavaju planovi i smijernice saradnje vlasti i boračkih udruženja kako se značajni datumi ne bi zaboravili.

- Mi svaki put obećamo da ćemo raditi u interesu populacije koju zastupamo i na taj način baštinimo istinu o domovinskom ratu - rekao je Janko, izrazivši nadu da će praksa vlasti u ZDK biti vodilja za općine koje će na lokalnim nivoima čuvati sjećanja na domovinski rat.

Predsjednik Koordinacije temeljnih boračkih udruženja Armije RBiH u ZDK Nazim Bečirović zahvalio je za kontinuiranu podršku Vlade i Ministarstva za boračka pitanja ZDK programima i projektima boračkih udruženja, kao i značajnim izdvajanjima iz budžeta za brojne programe čiji je cilj jačanje položaja ove populacije u ZDK-u.

Press služba ZDK

Vršilac dužnosti premijera Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić i predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić u čestitki povodom 1. marta - Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, ističu da ovaj datum spaja sve građanke i građane Bosne i Hercegovine koji su se 29. februara i 1. marta 1992. godine jasno opredijelili za suverenu i nezavisnu zemlju, državu ravnopravnih građana i svih naroda koji u njoj žive.

- Nezavisnost naše domovine plaćena je životima i zdravljem mnogih patriota koji su ustali u odbranu od brutalne agresije. Stoga, na praznik nezavisnosti odajemo posebnu počast najvećim sinovima naše domovine. U inat destruktivnim snagama, Bosna i Hercegovina je opstala, a obaveza svih nas je da domovinu čuvamo i dajemo doprinos njenoj izgradnji - navode u čestitki Bašić i Huskić.

Ističu da je naša budućnost integracija u savremenu Evropu, a ulazak u Evropsku uniju i NATO bit će najbolja potvrda da smo u tome uspjeli. To će, poručuju, građanima donijeti bolji život i perspektivu, a domovini BiH veću bezbjednost i stabilniju budućnost.

- Podignimo visoko zastave i budimo ponosni što imamo domovinu Bosnu i Hercegovinu. Sretan Dan nezavisnosti! - kaže se u čestitki.

Press služba ZDK

Dana, 25.02.2021. godine je održana 31. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je razmatrano devet tačaka dnevnog reda. Sjednica je sazvana i održana u uslovima i okolnostima epidemije COVID-19 i održana prema protokolu prilagođenom trenutnoj situaciji uzrokovane pojavom i pandemijom koronavirusa.

U okviru prve tačke dnevnog reda Skupština je u skraćenom postupku razmatrala i donijela Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama.

U okviru druge tačke dnevnog reda Skupština je donijela Program rada Skupštine za 2021. godinu. Programom su obuhvaćeni planirani akti iz nadležnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, nosioci izrade istih, predlagači, razlozi za donošenje, postupak donošenja i rokovi za njihovo razmatranje. Nakon toga, zastupnici su prihvatili i Nacrt Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, uz zaduženje Vladi Zeničko-dobojskog kantona da prilikom izrade i donošenja Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, ima u vidu sve akte planirane u Programu rada Skupštine za 2021. godinu, odnosno da svoj Program rada za 2021. godinu, uskladi sa Programom rada Skupštine za 2021. godinu.

Potom je prihvaćen Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2019. godinu, a zastupnici su na današnjoj sjednici prihvatili i Izvještaj o radu Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu.

Naredne tri tačke dnevnog reda koje su razmatrane su se odnosile na izvještaje iz resora Ministarstva zdravstva, pa je Skupština ovom prilikom prihvatila Izvještaj o poslovanju JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu u kojem se navodi da je ostvarena neto operativna dobit poslije oporezivanja u iznosu 5.885 KM koji proizilazi iz ostvarenih ukupnih prihoda od 2.776.253 KM, dok su ukupni rashodi iznosili 2.767.786 KM.

Dalje su zastupnici u Skupštini razmatrali i prihvatili Izvještaj o poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu. U izvještajnom periodu ostvaren je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 158.921 KM čime je nastavljen trend uspješnosti finansijskog poslovanja. Ukupni prihodi u izvještajnom periodu iznosili su 1.791.521 KM, dok su rashodi iznosili 1.632.600 KM.

Danas je Skupština u okviru osme tačke dnevnog reda prihvatila Izvještaj o poslovanju JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za 2019. godinu. U samom izvještaju se navodi da je ostvaren pozitivan finansijski rezultat u iznosu 156.933 KM koji proizilazi iz ostvarenih ukupnih prihoda od 5.383.543 KM, dok su ukupni rashodi iznosili 5.226.610 KM.

U konačnici rada prihvaćena je Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu.

 

                                                                                 

Stručna služba Skupštine ZDK

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Ćazim Huskić upriličio je, dana 23.02.2021. godine, radni sastanak sa predstavnicima USAID-ovog projekta PRO-Budućnost. Predstavnici projekta na sastanku su bili direktorica projekta Majda Behram-Stojanov sa saradnicama Tatjanom Grujo i Editom Čolo-Zahirović.

Sastanku su pored predsjedavajućeg Huskića prisustvovali i ministar Mnistarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić i sekretar Skupštine Ibrahim Avdagić.

Ovom prilikom gosti su izrazili naročitu zahvalnost Skupštini Zeničko-dobojskog kantona koja je jednoglasno na 30. sjednici Skupštine usvojila „Platformu za mir“ podnesenu u formi deklaracije od strane USAID-ovog Projekta PRO-Budućnost. Riječ je o projektu koji je podržan i od strane Vijeća Ministara BIH, te oba doma parlamentarne Skupštine BiH.

Gosti su izrazili želju za dalju saradnju sa Ministarstvom za obrazovanja, nauke, kulture i sporta u okviru projekta PRO-Budućnost kroz program mirovnog obrazovanja, te predstavili potencijalnu metodologiju saradnje sa ciljem promicanja procesa razumijevanja kulture mira, te stjecanja vještina nenasilne komunikacije, razumijevanja i konstruktivnog rješavanja konflikta učenika i učenica.

Ministar Kozlić se zahvalio gostima na inicijativi te izrazio želju da u narednom periodu na osnovu usvojene Platforme za mir potpišu zajednički Memorandum o razumijevaju, na osnovu kojeg bi bili učinjeni naredni koraci realizacije i razvijanja akcionog plana za potpunu implementaciju Platforme za mir.

Predsjedavajući Huskić se zahvalio gostima na inicijativi i posjeti, te izrazio punu podršku projektu PRO-Budućnost sa nadom da će daljom realizacijom Projekta biti poslana poruka da je Zeničko-dobojski kanton kao i do sada opredjeljen za sigurnu, prosperitetnu i mirnu Bosnu i Hercegovinu.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je usvajanjem „Platforme za mir“ poslala snažnu poruku mira svih naroda i građana Zeničko-dobojskog kantona sa ciljem dugoročne izgradnje mira i stabilne Bosne i Hercegovine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Ćazim Huskić je zajedno sa sekretarom Skupštine Ibrahimom Avdagićem održao radni sastanak sa predstavnicima Centra civilnih inicijativa povodom njihove Inicijative za uvrštavanje revizorskih izvještaja u Program rada Skupštine za 2021. godinu,  u okviru njihovog projekta „Učinkovita javna revizija za smanjenje korupcije u BiH“, kojim se žele unaprijediti rezultati javne revizije kroz adekvatan pristup svih učesnika u procesu javne revizije.

Razgovarano je o načinima i mogućnostima parlamentarnog nadzora nad nalazima revizije koje provodi Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH kojim bi se doprinijelo jačanju transparentnosti i odgovornosti u javnom sektoru i unapređenju rada javnih institucija. Ukazano je na ranije aktivnosti koje su u pomenutom cilju poduzimane, dosadašnju praksu, kao i na probleme koji su se pojavljivali, te na modalitete budućeg načina rada i djelovanja.

Predsjedavajući Skupštine je iskazao punu spremnost i opredjeljenje za nastavak saradnje Skupštine Kantona sa Centrom civilnih inicijativa, pohvaljujući dosadašnju saradnju sa istim, a predstavnici CCI-a su se takođe zahvalili za ranijoj korektnoj saradnji Skupštine i Stručne službe Skupštine sa njima, te su i oni pokazali spremnost za buduću saradnju.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na 30. sjednici održanoj dana 09.02.2021. godine imala na dnevnom redu šest tačaka. Na početku sjednice, svečanu izjavu je dala nova poslanica Skupštine Enesa Piro-Bedaković, (koja je dobila mandat umjesto Vedada Jusića, koji je podnio ostavku zbog izbora za načelnika općine Breza), čime je preuzela dužnost poslanice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Prije otvaranja pretresa o prvoj tačci dnevnog reda, (Prijedlog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), resorni kantonalni ministar je, u ime podnosioca Prijedloga navedenog Zakona, isti povukao. Zatim je u okviru druge i treće tačke dnevnog reda Skupština Kantona utvrdila svoje mišljenje na Nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine i  Nacrt Strategije zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine 2021.-2027. Utvrđena Mišljenja Skupštine Kantona su data uvažavajući prethodno data mišljenja resornih kantonalnih ministarstava koje je prihvatila Vlada Kantona, uz napomenu da su uz Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice dostavljena i mišljenja Saveza samostalnih sindikata BiH-Kantonalni odbor Zeničko-dobojskog kantona i Udruženja poslodavaca FBIH-Grupacija poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona o Nacrtu Strategije zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2021.-2027.). Oba utvrđena mišljenja čine sastavni dio mišljenja Skupštine Kantona koja će biti dostavljena resornim federalnim ministarstvima, zajedno sa mišljenjima nadležnih skupštinskih komisija, kao i izvodom iz transkripta sa 30. sjednice Skupštine, koji sadrži sve primjedbe, prijedloge i sugestije zastupnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave, na dalji postupak radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje pomenutih akata.

Zatim je u okviru četvrte tačke dnevnog reda donesena Odluka o usvajanju Platforme za mir podnesene od strane USAID-ovog Projekta PRO-Budućnost koji provodi američka humanitarna organizacija Catholic Relief Services (CRS). Platforma za mir je krunski dokument USAID-ovog projekta PRO-Budućnost. Platformu za mir je ranije podržalo i usvojio 75 općina/gradova, te skupštine Zapadno-hercegovačkog i Kantona 10, kao i Predstavnički dom Parlamentarne Skupštine BiH.

Zastupnici su potom razmatrali i dva strateška dokumenta: Strategiju razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021. - 2027. godina i Strategija razvoja sporta na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2020.- 2024. godina, nakon čega su donesene Odluke o usvajanju navedenih Strategija.

Strategija razvoja je integrirani, multisektorski strateški dokument Zeničko-dobojskog kantona koji definira javne politike, usmjerava razvoj teritorije Zeničko-dobojskog kantona i jedinica lokalne samouprave i zacrtanim strateškim ciljevima i prioritetima predstavlja putokaz za sveukupni društveni razvoj. Strategijom razvoja utvrđuju se ciljevi i prioriteti razvoja kantona, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za provedbu, praćenje, evaluaciju i izvještavanje.

 Strategija razvoja sporta je prikaz trenutne pozicije, te prepoznavanje prilika za njeno poboljšanje, kao i prikaz ciljeva i načina kako da se učini pomak do nove bolje pozicije. Zakonom o sportu Zeničko-dobojskog kantona svrha izrade Strategije definirana je kao ostvarivanje javnog interesa i ciljeva u sportu na taj način što se Strategijom utvrđuju osnovna polazišta i pravci razvoja, sadržaj i obim sportskih djelatnosti koji se sufinanciraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, razvojni i stručni zadaci u sportu, okvirni kriteriji za vrednovanje programa i njihovog finansiranja, nosioci razvoja i mjere kontrole njegove realizacije.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Na današnjoj 30. sjednici Skupštine, usvojena je Strategija razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina čime je Zeničko-dobojski kanton postao prvi kanton u Federaciji BiH koji je u skladu sa odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH, usvojio Strategiju razvoja za predstojeći planski period od sedam godina, usklađen sa ciklusom planiranja Evropske unije i na taj način još jednom potvrdio da posebnu važnost pridaje strateškom pristupu razvojnog planiranja nastojeći da u tom segmentu bude vodeći kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Strategija razvoja je integrisani, multisektorski strateški dokument, koji osigurava osnovu za definisanje javnih politika, usmjerava razvoj teritorije kantona i jedinica lokalne samouprave, sa posebno obrađenim aspektima djelovanja u kriznim situacijama i planiranja u dinamičnom okruženju. Od velike je važnosti istaći da vizija razvoja Zeničko-dobojskog kantona predviđa pozitivne strateške promjene, koje su rezultat usaglašenog djelovanja brojnih socio-ekonomskih aktera. Vizija razvoja Zeničko-dobojskog kantona glasi:

"Zeničko-dobojski kanton – savremena evropska regija, ugodna i sigurna za život i rad i atraktivna za investiranje, koja svoj održivi razvoj temelji na industrijskim i ljudskim resursima, prirodnim i turističkim potencijalima te bogatom kulturno-historijskom naslijeđu i čistom okolišu."

Vizija razvoja Zeničko-dobojskog kantona će se realizovati kroz tri strateška cilja, koji osiguravaju sinergijske efekte između ekonomije, društva i okoliša:
1.    Osigurati resursno efikasan i održiv ekonomski razvoj uz jačanje konkurentnosti i razvoj preduzetništva.
2.    Unaprijediti kvalitet života i osigurati jednake prilike za sve građane kroz stvaranje održivog i pravednog društvenog okruženja.
3.    Poboljšati trenutno stanje okoliša, povećati energijsku efikasnost i unaprijediti javnu infrastrukturu.

Na operativnom nivou, predviđeno je 12 prioriteta, 44 mjere i 272 strateška projekta, čija realizacija će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i vizije razvoja. Konačna forma dokumenta urađena je na osnovu kvalitetnih komentara i konstruktivnog doprinosa brojnih socio-ekonomskih partnera, koji su se uključili u dva ciklusa javnih konsultacija. U toku mjeseca maja i juna 2020. godine proveden je prvi ciklus javnih konsultacija o Nacrtu Strateške platforme i Situacione analize, a u septembru 2020. godine proveden je drugi ciklus javnih konsultacija o Nacrtu Strategije razvoja. Posebno značajnu ulogu u izradi Strategije razvoja imalo je Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Zeničko-dobojskom kantonu, kojim predsjedava premijer Zeničko-dobojskog kantona, a čiji su članovi gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne samouprave u sastavu kantona, te rukovodstvo Skupštine i predsjednici klubova poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Vijeće je najviše političko savjetodavno tijelo koje djeluje u ključnim fazama definisanja razvojnih prioriteta i izrade Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona.

Strategija razvoja je u svim segmentima u potpunosti usklađena sa strateškim planskim dokumentima viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, prvenstveno sa strateškim ciljevima razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, dokumentima iz procesa EU integracija, kao i nacrtom dokumenta Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Izrada Strategije razvoja započela je početkom 2020. godine, na osnovu Odluke o izradi Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina, koju je Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela u decembru 2019. godine. Nosilac izrade Strategije razvoja je bila Vlada Zeničko-dobojskog kantona, a učesnici u procesu izrade kantonalna ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, jedinice lokalne samouprave u Zeničko-dobojskom kantonu, Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Zeničko-dobojskom kantonu, te brojni socio-ekonomski partneri.

Spremnost i interes rukovodstva Zeničko-dobojskog kantona za procese strateškog planiranja i visok nivo institucionalne osposobljenosti za upravljanje razvojem u Zeničko-dobojskom kantonu prepoznaju domaće i međunarodne organizacije. Veliku podršku za institucionalno jačanje i realizaciju razvojnih projekata pruža Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) zahvaljujući finansiranju Vlade Švicarske.

Komisija za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode uz podršku Misije OSCE u BiH održala je uvodni online sastanak sa predstavnicima Gender centra FBiH o saradnji i stručnoj podršci na izradi Gender akcionog plana za Zeničko-dobojski kanton. Ovom prilikom predstavnici Komisije sa partnerima iz civilnog društva iskazali su opredjeljenje da svojim angažmanom daju doprinos izradi ovog važnog strateškog dokumenta.

Predstavnici Gender centra FBiH su podržali inicijativu Komisije i stavili se na raspolaganju Komisiji i Inter-resornoj radnoj grupi Vlade Zeničko-dobojskog kantona u smislu pružanja ekspertske, metodološke i savjetodavne pomoći procesu izrade plana. U tu svrhu posebno je ohrabrujuće što Centar stavlja na raspolaganje eminentnog eksperta iz ove oblasti gosp. Kadribašić Adnana, koji će kako je dogovoreno tijesno sarađivati sa predsjednikom Inter-resorne radne grupe gosp. Sarajlić Ismetom i predsjednicom Komisije gđom. Jupić Amrom u procesu izrade plana.  

U 2020. godini, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Imenovala Inter-resornu radnu grupu za izradu GAP-a, a čine je predstavnici komisije, resornih ministarstava i predstavnici civilnog društva. Zadatak radne grupe je da u skladu sa Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine za period 2018-2022, definira prioritetne i transferzalne oblasti djelovanja, koje se odnose na jačanje sistema, mehanizama i instrumenata ravnopravnosti spolova, te izradi Gender akcioni plan u Zeničko-dobojskom kantonu. Rok za izradu plana je šest mjeseci.

Dana 07.01.2021. godine, Predsjedavajući skupštine Zeničko-dobojskog kantona Ćazim Huskić, u posjetu je primio predstavnike BH dijaspore iz Zeničko-dobojskog kantona, koji žive i rade u Švicarskoj.

Predsjedavajući je kratko upoznao predstavnike sa stanjem u Zeničko-dobojskom kantonu, kao i sa svim razvojnim i infrastrukturnim projektima koji se trenutno provode u kantonu, kao i onim projektima koji se planiraju u budućnosti.

Tema posjete je bila privredno-poslovna saradnja i razvoj kantona sa BH dijasporom u Švicarskoj. Cilj je što više unaprijediti ovaj vid saradnje kako bi se Zeničko-dobojski kanton predstavio kao sigurno mjesto za poslovno ulaganje i investiranje za investitore iz Švicarske.

Predsjedavajući Ćazim Huskić je istakao da naši ljudi koji žive i rade u Švicarskoj imaju veliku želju da investiraju u Bosni i Hercegovini i zato ćemo učiniti sve kako bi im se to olakšalo i omogućilo.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

Vršilac dužnosti premijera Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić i predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić uputili su čestitku pravoslavnim vjernicima koji slave Božić po julijanskom kalendaru, u kojoj se kaže:

"Pravoslavnim vjernicima želimo sretan i blagoslovljen Božić, uz želju da ovaj najradosniji hrišćanski praznik proslavite sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama, vodeći računa o protivepidemijskim mjerama kako biste sačuvali svoje i zdravlje najbližih.

Neka svima radost Božića donese mnogo zdravlja, mira, radosti i razumijevanja, neka da dodatnu snagu da što prije prevladamo izazove globalne pošasti i neka bude podstrek da zajedno gradimo pravednije društvo u kojem ćemo živjeti u slozi i blagostanju."

Stranica 1 od 34

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma