U završnoj fazi je rekonstrukcija druge dionice ceste Zenica-Babino-Arnauti u dužini od jednog kilometra, a rekonstrukciju finansira Kantonalna direkcija za ceste ZDK sredstvima u iznosu od 872.206,92. KM. Tokom prošle godine izvršena je rekonstrukcija prve dionice u dužini od 1,2 kilometra, za što je iz budžeta ZDK-a izdvojeno 871.142,22‬ KM.

- Zenica i Kakanj su povezani autoputem i magistralnim putem, ali je ovo važna regionalna saobraćajnica, a posebno važna za stanovnike Babinskog sliva i Brnjičkog sliva - rekao je prilikom obilaska radova premijer ZDK Mirnes Bašić.

On je zahvalio izvođaču radova, kompaniji Jata iz Srebrenika, resornom ministarstvu i Kantonalnoj direkciji za ceste, potvrdivši opredjeljenje kantonalne Vlade da nastavi rekonstrukciju ove saobraćajnice na kompletnoj trasi od Zenice preko Babina do Kaknja.

Saobraćajnica je 2019. godine odlukom Vlade FBiH prekategorisana iz lokalne u regionalnu cestu R457 Zenica-Arnauti-Ribnica-Donji Kakanj, a zvanična primopredaja izvršena je u junu 2020. godine. Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline je sa odabranim izvođačem s početkom rekonstrukcije potpisalo četverogodišnji okvirni sporazum o redovnom i zimskom održavanju, za što je izdvojilo 2.810.934,36 KM.

- Ovo je jedna od frekventnijih cesta u Zenici, jer na ovom području živi između 5 i 10 hiljada stanovnika. Zbog toga smo se opredijelili da finansiramo rekonstrukciju cjelokupnog puta. Na ove dvije dionice sada imamo mnogo bolju infrastrukturu i bolje održavanje - rekao je resorni ministar Arnel Isak.

Naglasio je da su rekonstrukciju pratile stalne opstrukcije lokalnih vlasti, ali da su sve prepreke prevaziđene razgovorima sa građanima i radom na terenu. Najavio je skoro pokretanje tenderske procedure za rekonstrukciju sljedeće, treće dionice ovog puta.

Inžinjer Semir Dorić, voditelj projekta, kazao je da je ova dionica bila izrazito složena, te da su u sklopu rekonstrukcije izgrađeni armirano-betonski zidovi gdje god je kolovoz bio ugrožen klizištima. Već je postavljen asfalt u dva sloja debljine 7 i 5 centimetara, a potpuni završetak radova planiran je naredne dvije sedmice.

Press služba ZDK

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona Arnel Isak danas je sa saradnicima te ministrom unutrašnjih poslova Dariom Pekićem, obišao dionicu ceste Moštre - Visoko gdje se privodi kraju druga faza radova na sanaciji i modernizaciji ove regionalne saobraćajnice.

Ministar Isak je tom prilikom istakao da je modernizacija ove ceste od velikog značaja jer se radi o izrazito frekventnoj saobraćajnici koju koristi veliki broj građana ZDK-a.

Ukupna vrijednost ugovora je 988.809,12 KM, izvođač radova je Trgošped d.o.o. Kakanj, a nadzorni organ Quattro DI d.o.o. Visoko

Podsjećamo, prošle godine uspješno je okončana prva faza modernizacije ove dionice ceste R445, a ukupna vrijednost tih radova je 1.129.479,10 KM.


Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona Arnel Isak sa saradnicima, te predstavnici izvođača radova i stručno-tehničkog nadzora posjetili su danas naselje Nemila, gdje su u početnoj fazi radovi na modernizaciji regionalne ceste u dijelu kojem prolazi kroz naselje Nemila.

Ovaj projekt vrijedan nešto više od 120 hiljada KM finansira se iz namjenskih sredstava Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona – Kantonalne direkcije za ceste. Izvođač radova koji je na otvorenom postupku javne nabavke radova nakon provođenja e-aukcije bio najpovoljniji je firma JATA Group d.o.o. Srebrenik, a stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „GEOS„ d.o.o. Zenica.

Planirano je da se ovim projektom izvrši modernizacija oko 350 metara asfaltnog kolovoza ceste R445 u dijelu koji prolazi kroz naselje Nemila, te da se izvrši modernizacija sistema odvodnje i sanacija postojeće pješačke staze te farbanje ograde mosta.

„Mještani Nemile i naselja koja gravitiraju centralnom dijelu ove velike mjesne zajednice zaslužuju da se modernizira cesta koja prolazi kroz ovo naselje. Svjedoci smo da je u više navrata zbog zastoja na magistralnom putu veliki broj vozila preusmjeravan kroz ovo naselje regionalnim pravcem R445. Nemila, njeni mještani kao i privreda budući da na ovom području posluje značajan broj privrednih subjekata, zaista zaslužuju modernu saobraćajnicu po standardima XXI vijeka i u skladu sa evropskim graditeljskim praksama. Ipak, ističem najbitniji aspekt i značaj ovog projekta a to je stvaranje pretpostavki za poboljšanje sigurnosti saobraćaja“, kaže ministar Isak.

Podsjećamo, izvođač je u radove uveden prošle sedmice, a rok za izvođenje pomenutih radova je 60 dana.

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK

U cilju istinitog informisanja građana grada Zenice, a povodom netačnih informacije koje se plasiraju od strane Gradske uprave Zenica, kao i činjenice da se na gradilišnoj tabli na mjestu izgradnje Eko kuće Smetovi kao investitor navodi samo Grad Zenica, obavještamo građane:

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Arnel Isak je 2019. godine sa Savezom izviđača grada Zenica i Gradskom upravom Zenica aktualizirao stari projekat izviđača o izgradnji Eko kuće na Smetovima.

Postignut je dogovor o realizaciji i aktiviranju projekta te je u tom cilju zaključen i potpisan Sporazum o zajedničkom učešću u realizaciji projekta "Eko kuće" Smetovi.

U sporazumu je konstatovano da je "Eko kuća" Smetovi zajednički projekat Ministarstva i Grada te da će potpisnici sporazuma uvažavati i isticati ovu činjenicu u promotivnim aktivnostima (tačka 3.).

Ministarstvo je u skladu sa sporazumom u 2019. godini izvršilo uplatu Gradu Zenica za izgradnju pomenutog projekta 100.000 KM, a 2020. godine i preostalih 200.000 KM čime je ispunilo svoju finansijsku obavezu.

Nažalost, Gradska uprava osim zajedničkog polaganja kamena temeljca za izgradnju "Eko kuće" Smetovi nije ispoštovala niti poštuje zaključeni Sporazum, sve u cilju obmanjivanja javnosti i umanjivanja značaja uloge u ovom projektu Vlade ZDK, resornog ministarstva kao i ministra Arnela Isaka.

Želimo informisati javnost da je zajednički dogovor da se izgrađena "Eko kuća" Smetovi preda na upravljanje Savezu izdviđača grada Zenica i zahtijevamo poštivanje istog!

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZDK

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK Arnel Isak je danas, zajedno sa načelnikom Općine Zavidovići Hašimom Mujanovićem, obišao radove na rekonstrukciji regionalne ceste R 465 na dionici Žepče – Zavidovići, u dijelu područja općine Zavidovići.

U toku su asfalterski radovi u dužini od cca 700 metara regionalne ceste na ulazu u Zavidoviće iz pravca Žepča.

Tokom obilaska, ministar Isak je konstatovao da se radovi izvode u okviru ugovorenih rokova, kvalitetno i u skladu sa pravilima struke.

Predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona i Kantonalne direkcije za ceste danas su zvanično uveli u posao izvođača radova preduzeće „JATA Group“ d.o.o. Srebrenik za realizaciju projekta modernizacije regionalne ceste R445 kroz naselje Nemila. Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem ovih radova vršit će firma „GEOS„ d.o.o. Zenica.

U pitanju su nešto više od 120 hiljada KM vrijedni radovi koji podrazumijevaju modernizaciju asfaltnog kolovoza ceste R445 u dijelu koji prolazi kroz naselje Nemila, te sanaciju i modernizaciju sistema odvodnje i postojeće pješačke staze na mostu, kao i sanaciju i farbanje ograde mosta.

„Drago mi je da počinju ovi vrijedni radovi, značajni za veliki broj građana Nemilskog sliva. Realizacijom ovog projekta izvršit ćemo modernizaciju ceste po savremenim standardima kako to zaslužuju građani Nemile i ostalih naselja koja gravitiraju Nemili, a što je najbitnije ulaganjem u ceste stvaramo pretpostavke za povećanje sigurnosti saobraćaja“, kaže Arnel Isak, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK.

Rok za izvođenje pomenutih radova modernizacije ceste kroz naselje Nemila je 60 dana.

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK / Press služba

U Kamenici kod Zavidovića jučer je održana Konferencija o šumarstvu i Konferencija o turizmu i zaštiti okoliša, a u organizaciji agencije "Event Expo" i Drvog klastera "Namještaj i drvo" Privredne komore Federacije BiH. Pokrovitelji konferencija bili su Vanjskotrgovinska komora BiH, Privredna komora FBiH, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, te općine Kakanj i Zavidovići.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici ova dva izrazito važna sektora za privređivanje u ZDK-u i Federaciji BiH, predstavnici komorskog sistema, Vlade ZDK, lokalnih zajednica i kompanija.

Sagledano je stanje i perspektive u oblasti šumarstva i turizma, sa posebnim fokusom na Park prirode Tajan koji se nalazi između općina Zavidovići i Kakanj.

Učesnike je u ime Vlade ZDK-a pozdravio ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Mirsad Hadžić, koji je dao punu podršku razvoju turizma na ovom području, rekavši da će Vlada podržati svaku ideju i projekat iza kojih stoji struka, a koji će doprinijeti promociji i razvoju turističkog bisera Park prirode Tajan.

Potpredsjednik Privredne/gospodarske komore FBiH Mirsad Jašarspahić rekao je da se moramo okrenuti korištenju prirodnih i turističkih potencijala te da se nadležne institucije moraju posvetiti razvoju ovog sektora, što je preduslov za ulaganje domaćeg i stranog kapitala u turizam.

Savjetnik ministra za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Kasim Alić istakao je da je Vlada opredijeljena da modernizuje putnu komunikaciju Zavidovići-Kamenica-Ponijeri što će donijeti bolju turističku perspektivu ovom kraju.

Na Konferenciji o šumarstvu je istaknuto da su šume izrazito važan resurs ovog kantona, posebno općine Zavidovići, te da je Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona dobavljač drvne sirovine važan oslonac za razvoj sektora drvoprerade koji u ovom kantonu zapošljava oko 3.500 radnika.

Naglašen je problem zaostalih mina koje onemogućuju eksploataciju i gazdovanje šumom, te da se u općini Zavidovići pod minama još uvijek nalazi oko 28 kvadratnih kilometara šume.

Press služba ZDK

U kabinetu općinskog načelnika Kaknja Mirnesa Bajtarevića danas su potpisana dva ugovora o nastavku izgradnje donice regionalne ceste Donji Kakanj - Kondžilo (Brnjic) u dužini od 2 kilometra. Vrijednost ugovora je 600.000 KM, od čega je Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK izdvojilo 400.000, a Općina Kakanj 200.000 KM.

Potpisivanju ugovora, pored načelnika Bajtarevića, prisustvovali su premijer ZDK Mirnes Bašić, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Arnel Isak, vršilac dužnosti direktora Kantonalne direkcije za ceste Rasim Kovač, direktor Zavoda za planiranje i izgradnju Zijad Neimarlija, te predstavnik izvođača radova, firme "Trgošped" iz Kaknja.

Premijer Bašić je rekao da su Vlada ZDK i Općina Kakanj u protekle dvije godine za izgradnju i rekonstrukciju ovog puta izdvojili ukupno 1,2 miliona maraka, izrazivši zadovoljstvo što će se ovim projektom značajno poboljšati kvalitet života svih stanovnika područja Brnjica. Posebno se zahvalio privrednim subjektima RMU Kakanj, Trgošped i Tvornici cementa, koji su zajedno sa Vladom ZDK, Općinom i Federacijom BiH, učestvovali u finansiranju projekta.

- Rekonstrukcijom ovog puta rješava se dugogodišnji problem mještana Brnjica i posebna mi je čast i zadovoljstvo što će taj historijski projekt potpisivanjem ovih ugovora biti završen - rekao je Bašić.

Ministar Arnel Isak izrazio je zadovoljstvo saradnjom s Općinom Kakanj, koja se uključila u finansiranje projekta, iako se radi o cesti koja je prije dvije godine prekategorisana u regionalni put Zenica-Arnauti-Donji Kakanj, tako da je značajna i u smislu regionalnog povezivanja.

- Cilj je da se urade rigole, odvodnja, zaštitna ograda i ugradi potrebna oprema koja priliči ovakvoj regionalnoj cesti. Opredijelili smo da gradimo ne metre nego kilometre puteva, a politika ove Vlade je kontinuirano ulaganje u sve općine u ZDK - rekao je Isak.

Načelnik Bajtarević zahvalio je Vladi i resornom ministarstvu što su prepoznali potrebe Općine Kakanj i stanovnika područja Brnjica, potvrdivši opredjeljenje ove općine da zajedno sa višim nivoima vlasti nastavi raditi na kreiranju povoljnijeg okruženja za život i privređivanje u Kaknju.

Press služba ZDK

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona Arnel Isak sa saradnicima obišao je završne radove na modernizaciji ceste R445 Zenica-Lašva na dionici koja prolazi kroz naselje Janjići.

Obilasku radova prisustvovao je i predstavnik izvođača radova Jasmin Kalabić, direktor preduzeća "Almy-transport" d.o.o. Zenica, te Miralem Kaknjo, predsjednik Mjesne zajednice Janjići, koji su izrazili zadovoljstvo što se jedan ovako značajan projekat privodi kraju.

Ovim projektom vrijednim oko 500 hiljada KM obuhvaćena je modernizacija oko 700 metara ceste, što znači novi asfaltni zastor na kolovozu, izgradnju adekvatne pješačke staze/trotoara i potpornih zidova, te izgradnja dva autobuska stajališta u blizini OŠ "Enver Čolaković" Janjići.

Ministar Arnel Isak izrazio jr zadovoljstvo da je izvršena modernizacija ovog dijela regionalne ceste gdje su učenici tamošnje Osnovne škole "Enver Čolaković" svakodnevno pješačili uz regionalnu cestu bez adekvatne pješačke staze. Prema riječima mještana, na ovoj dionici regionalne ceste nije se ništa radilo u smislu rekonstrukcije i modernizacije još od prije rata 92-95.

-Djeca već godinama u školu i iz škole idu pješačeći pored ceste, bez trotoara i bez adekvatne vertikalne saobraćajne signalizacije, te smo se odlučili da je neophodno to uraditi sa aspekta povećanja sigurnosti saobraćaja na ovom dijelu regionalne ceste R445, posebno sa aspekta povećanja sigurnosti učenika - kazao je ministar Arnel Isak, dodajući da će uskoro uslijediti i radovi te javni pozivi za projekte sanacije, modernizacije i rekonstrukcije i na drugim pravcima, u skladu sa Programom rekonstrukcije i održavanja regionalnih cesta na području ZDK.

Press služba ZDK

Privode se kraju radovi na modernizaciji ulice Travnička cesta u Zenici. U pitanju je modernizacija zapadnog ulaza u Zenicu iz pravca Viteza/Vjetrenica, odnosno ceste koja grad veže sa naseljima u slivu rijeke Kočeve te veže Zenicu sa susjednim Vitezom, odnosno ZDK sa susjednim SBK-om.

„Nakon toliko godina, došla je na red i modernizacija Travničke ceste u Zenici, jedne od najfrekventnijih cesta u ZDK, koja povezuje Vitez i Zenicu, odnosno ZDK i SBK. Uskoro očekujemo završetak radova. Prva dionica od oko 500 metara je asfaltirana tokom proteklog vikenda. Ukupna vrijednost planiranih radova je oko 170 hiljada KM, a dužina dionice ceste R441 koja je obuhvaćena modernizacijom je oko 1.000 metara“, kaže Arnel Isak, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona.

Projektom modernizacije ove ulice je obuhvaćena sanacija kolovoza i pješačkih staza, te nivelacija odvodnih šahtova kao i rješavanje pitanja odvodnje na mjestima koja su identificirana kao uska grla tokom obilnijih padavina.

„Zenica zaslužuje ljepši ulaz u grad iz ovog pravca i ovim projektom smo nastojali olakšati komunikaciju između Zenice i Viteza, te olakšati putnu komunikaciju naših sugrađana koji žive u naseljima Kočevskog sliva i naselja koja se nalaze uz Travničku cestu“, kaže ministar Isak, koji dodaje da su ulaganja u putnu infrastrukturu osnovni preduslov za stvaranje pretpostavki za razvoj privrede i obezbjeđivanje dostojanstvenih uslova za život građana.

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline

Stranica 1 od 10

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma