Preduzećima i poduzetnicima sa područja Zeničko-dobojskog kantona danas su isplaćeni poticaji Ministarstva za privredu u ukupnom iznosu od 691.000 KM.

Nakon provedene procedure, Vlada ZDK je na prijedlog ovog ministarstva donijela odluku o dodjeli subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima, i to po osnovu subvencioniranja administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata u 2018. godini, uključujući i korisnike koji su prošle godine koristili poticaje za troškove doprinosa, zatim subvencioniranje podrške razvoju konkurentnosti privrede, investicija kod obrta iz prerađivačkih djelatnosti i starih zanata, regresiranja kamata na investicijske kredite, povećanja iskorištenja kapaciteta ugostiteljskih objekata i seoskog turizma te subvencioniranja projekata komora i udruženja iz područja privrede.

Za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima programom Ministarstva za privredu ZDK za 2018. godinu predviđeno je 1,6 miliona KM.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Informaciju o postupku dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju uglja na području ovog kantona. Tri rudnika, zavisna društva u sastavu Elektroprivrede BiH - RMU Zenica, RMU Kakanj i RMU Breza, podnijela su Ministarstvu za privredu ZDK zahtjeve za dodjelu koncesija krajem 2017. i početkom 2018. godine, a u tom postupku najveći napredak do sada je postigao RMU Kakanj.

Nakon izrade Studije ekonomske opravdanosti dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju uglja, te dobijanja uslovne saglasnosti Vijeća općine Kakanj, proteklih nekoliko mjeseci održan je niz razgovora između svih učesnika u postupku dodjele koncesije. Tom prilikom, kao najbitniji iskazan je zahtjev općine Kakanj koji se odnosi na izuzimanje iz koncesionog polja puta sa putnim pojasom koji prelazi preko odlagališta jalovine "Vrtlište" na komunikaciji selo Brnjic - Donji Kakanj. Taj zahtjev je uvršten u korigovanu verziju elaborata, čime je praktično navedena saobraćajnica proglašena javnim putem te posebno naglašena obaveza RMU Kakanj da omogući konačnu izgradnju putne komunikacije.

U informaciji se također navodi kako je rješenjem Vlade ZDK imenovana radna grupa za pripremu izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju minimalnih naknada za koncesije, kojom bi se utvrdio iznos jednokratne i tekuće koncesione naknade za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, u konkretnom slučaju uglja, na području ZDK. Radna grupa je izradila radnu verziju ove odluke za koju je, prema zakonu, potrebno pribaviti mišljenja nadležnih institucija, a nakon dobijanja ovih mišljenja, a što se očekuje u narednom periodu, Ministarstvo za privredu ZDK će pripremiti konačnu verziju odluke i uputiti na usvajanje na Vladi ZDK. Ubrzo nakon toga očekuje se potpisivanje koncesionog ugovora sa RMU Kakanj.

Po istom modelu, a nakon provedenih identičnih radnji, bit će realizirani postupci dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju uglja na područjima općine Breza i Grada Zenica.

 

Press služba ZDK

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević i ministar za privredu Zlatko Jelić potpisali su sa 21 privrednim subjektom ugovore o podršci za prekvalifikaciju radne snage i nabavku novih mašina. Ukupna vrijednost ugovora je 500.000 KM.

"Ovo je pilot-projekt kojim dio prikupljenih sredstava želimo vratiti u privredu. Na javni poziv pristiglo nam je 28 aplikacija, od kojih su 21 bile validne. Najveći iznos poticaja koji se mogao ostvariti je 35.000 KM. Novac će biti uplaćen do kraja ovog mjeseca", poručio je ministar Jelić.

Privrednici će za 21 projekt za koji su dobili subvencije, investirati oko 1,8 miliona KM te zaposliti 43 nova radnika. Cilj poticaja, kako je istakao premijer Galijašević, jeste jačanje konkurentnosti preduzeća sa područja ZDK.

"Mala i srednja preduzeća značajno doprinose liderskoj poziciji ZDK u izvozu, zahvaljujući kojoj je ovaj kanton postao kičma razvoja BiH. Stoga poticaje putem javnog poziva dodjeljujemo preduzećima za koja smatramo da mogu podići kvalitet, produktivnost i ako je potrebno prekvalificirati radnu snagu, tako da poticaji u konačnici generiraju nova radna mjesta što je vrlo važno", kazao je premijer Galijašević.

Iako ima dobre makroekonomske pokazatelje, najveći je izvoznik i ima dobru pokrivenost uvoza izvozom, Zeničko-dobojskom kantonu se ne vraća onoliko koliko učestvuje u generiranju BDP-a.

"Čak 70 posto uposlenih na području ovog kantona uposleno direktno u proizvodnji, ali nam se to što smo se opredijelili za proizvodne djelatnosti ne valorizuje, ne vraća dovoljno od strane države i FBiH. Stoga ćemo se u narednom periodu fokusirati da ispravimo nepravdu koje se nanosi ovom kantonu", kazao je premijer ZDK.

 

Press služba ZDK

Ministar za privredu Zeničko-dobojskog kantona Zlatko Jelić, u prisustvu premijera Miralema Galijaševića, potpisao je sa predstavnicima grada Zenice i osam općina na području ovog kantona ugovore o subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona u ukupnom iznosu od 828.746 KM.

Za izgradnju infrastrukture u poslovnim zonama sredstva su dodijeljena gradu Zenica (PZ "Zenica I", 150.000 KM), općini Tešanj (PZ "Glinište", 150.000 KM), općini Usora (PZ "Žabljak", 150.000 KM), općini Žepče (PZ "Polja", 101.800 KM), općini Maglaj (PZ "Liješnica", 97.500 KM), općini Visoko (PZ "Ozrakovići", 97.500 KM) i općini Doboj Jug (PZ "Matuzići", 67.500 KM).

"Ove godine smo dali na raspolaganje jedan milion maraka, a u cilju stvaranja što povoljnijeg ambijenta u lokalnim zajednicama. Ono što me posebno raduje je da u pojedinim općinama, kao što je Tešanj, vrlo uspješno djeluju poslovne zone i ovo je način da sredstva od koncesija vratimo lokalnim zajednicama kako bi stvorile uslove za privlačenje domaćih i stranih investicija i otvaranje novih radnih mjesta. Mislim da je ovo dobar provjeren model koji ćemo primjenjivati i u buduće", kazao je premijer Galijašević.

Općina Tešanj napravila je najveći iskorak u izgradnji i upravljanju poslovnim zonama. U toku je investicija u proširenje PZ "Bukva", u kojoj već radi preko 3.000 radnika, a druga je investicija u razvoj PZ "Glinište". U zoni "Glinište" je posljednjih godina uloženo preko 3 miliona KM, a sredstva koja je odobrila Vlada ZDK bit će uložena u izgradnju kanalizacione infrastrukture. Radovi su u toku i trebali bi biti završeni u narednih mjesec dana.

"U ovu poslovnu zonu općina Tešanj zajedno sa vladama ZDK i FBiH trenutno ulaže oko 1,5 miliona KM. To je neophodno jer imamo vrlo izražen interes investitora za otvaranje novih pogona i radnih mjesta", kazao je načelnik općine Tešanj Suad Huskić.

Općina Visoko fokusirala se na razvoj Poslovne zone „Ozrakovići“, zoni sa carinskim terminalom smještenoj neposredno uz Koridor 5C, koja je i prije agresije bila veoma razvijena. Vlada ZDK ranije je za unapređenje cestovne infrastrukture odobrila 425.000 KM, tako da će uz novih 150.000 KM te 200.000 KM iz budžeta općine Visoko, u PZ „Ozrakovići“ ove godine biti uloženo 725.000 KM.

Potpisani su i ugovori o subvencioniranju troškova izrade projektne dokumentacije za PZ "Danac" u općini Olovo (10.000 KM) te PZ "Ekonomija Batvice" u općini Zavidovići (4.446 KM).

"Ministarstvo privrede se opredijelilo da ove godine općinama koje nemaju poduzetničke zone pomognemo sa izradom projektne dokumentacije, kako bi što prije izgradili svoje zone i time bitno unaprijedili ambijent za privlačenje investicija i otvaranje novih radnih mjesta", kazao je ministar Jelić.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je sredstva u iznosu od 828.746 KM namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona. Subvencije je dobilo devet općina koje su se prijavile na javni poziv Ministarstva za privredu ZDK.

Za izgradnju infrastrukture u poslovnim zonama poticaji su dodijeljeni lokalnim zajednicama:

 • Grad Zenica, PZ „Zenica I“ – 150.000 KM,
 • Općina Tešanj, PZ „Glinište“ – 150.000 KM,
 • Općina Usora, PZ „Žabljak“ – 150.000 KM,
 • Općina Žepče, PZ „Polja“ – 101.800 KM,
 • Općina Maglaj, PZ „Liješnica“ – 97.500 KM,
 • Općina Visoko, PZ „Ozrakovići“ - 97.500 KM i
 • Općina Doboj Jug, PZ „Matuzići“ – 67.500 KM.

Dodijeljena su i sredstva za izradu projektne dokumentacije:

 • Općina Olovo, PZ „Danac“ – 10.000 KM i
 • Općina Zavidovići, PZ „Ekonomija Batvice“ – 4.446 KM.

"Vlada Zeničko-dobojskog kantona je opredijeljena da u kontinuitetu podržava izgradnju i širenje poslovnih zona, jer time stvaramo ambijent za otvaranje novih pogona i radnih mjesta. Kompanije koje rade u ovim zonama danas snažno doprinose ekonomiji BiH i zapošljavaju hiljade radnika. Zahvaljujući ovakvim mjerama poticaja, ZDK je postao kičma privrede, okosnica realnog sektora i izvozni lider u BiH", kazao je premijer ZDK Miralem Galijašević.

 

Press služba ZDK

Vlada ZDK, odnosno Ministarstvo za privredu ZDK je nedavno donijelo katalog o javno-privatnom partnerstvu za period 2018-2020 godina. Osman Buza, pomoćnika ministra privrede i vođa tima za javno-privatno partnerstvo u ZDK za poslovni portal Akta.ba je kazao kako se katalog sastoji od 54 potencijalna projekta, odnosno 16 novih projektnih ideja.

„Ukupna procijenjena vrijednost identifikovanih projekata je skoro 350 miliona KM, što premašuje godišnji Budžet Kantona“, kazao je Buza, pojašnjavajući kako će projekti koji ispunjavaju kriterije iz Javnog poziva, bez prioriteta, biti jednako razmatrani u okviru zakonskog okvira JPP te će od strane Radnog tijela biti rangirani na listi dostavljenih ponuda. Kriterij za izbor privatnog partnera je ekonomski napovoljnija ponuda.

Napominje kako će se dinamika realizacije projekata JPP provoditi u skladu sa zakonskim okvirom JPP ZDK i zainteresovanošću javnog i privatnog sektora.

ZDK je najbolji primjer da zajedničkim snagama javni i privatni sektor mogu da pomjere granice. Naime, oni su u još 2016. godine donijeli Zakon o JPP koji je, u saradnji sa USAID Projektom jačanja institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP), kompletiran donošenjem Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata JPP u martu 2017. godine. U skladu s tim, Buza pojašnjava kako novi Zakon propisuje jednostavnije procedure i uvodi mogućnost saradnje s privatnim sektorom i u fazi pripreme prijedloga JPP projekata.

„Trenutno se pripremaju dva projekta. Oba projekta su u poodmakloj fazi pripreme tako da je realno očekivati da ćemo uskoro imati potpisan i prvi Ugovor o JPP“, istaknuo je Buza.

Govoreći o važnosti javno-privatnog partnerstva navodi kako nijedna zemlja, društvo ili ekonomija ne može se razvijati samo naporima javnog ili samo naporima privatnog sektora, jer oba imaju svoju specifičnu ulogu, prednosti i ograničenja.

„Javno privatno partnerstvo je prostor koji omogućava brže i bolje rezultate, jer uvažava te različitosti i transformira ih u konkretne prednosti. Izazov je prepoznati te različitosti i usmjeriti ih da kroz pravičan i transparentan zakonski okvir, djeluje u interesu građana. Ohrabrio bih privatni sektor, domaći i strani, da pogledaju koje projekte nudi ZDK u svom Katalogu i da nas kontaktiraju oni koji su zainteresovani da učestvuju u njihovoj pripremi i/ili realizaciji, kao naši partneri“, rekao je Buza.

Neki od projekata koji su se našli u drugom katalogu ZDK su "Operativni blok" u Kantonalnoj bolnici Zenica, vrijedan 45 miliona KM, Objekat nuklearne medicine, vrijedan 10 miliona KM, Toplifikacija općine Tešanj obnovljivim-ekološki prihvatljivim izvorima energije, vrijedan 30 miliona maraka, Izgradnja sportsko-rekreativnog centra u naselju Luke (Visoko), vrijedan 15 miliona KM, Toplifikacija gradskog dijela općine Zavidovići, vrijedna 10 miliona maraka...

Akta

Dana 26.04.2018. godine u sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona predstavljeni su planirani poticaji Ministarstva za privredu/gospodarstvo za 2018. godinu i najavljena objava Javnih poziva.

Predstavljanje su izvršili Ministar Zlatko Jelić, pomoćnik ministra Osman Buza i predstavnik UNDP-a Ismar Čeremida.

Naglašeno je da su svi poticaji u skladu sa važećim EU normama i da će na kraju godine javnosti biti predočeni efekti koje će imati poticaji na razvoj privrede u Zeničko-dobojskom kantonu.

Na izradi dva  Javna poziva, Program podrške razvoju konkurentnosti privrede i Program subvencioniranja administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata, sudjelovali su i predstavnici UNDP-a, koji su na raspolaganje stavili svoja stečena iskustva kod dodjeljivanja  poticaja na federalnom nivou.

Ove godine Ministarstvo za privredu/gospodarstvo za poticaje je izdvojilo 1.600.000,00 KM.

Za razliku od ranijih godina došlo je do promjene karaktera poticaja, proširena je ciljana grupa potencijalnih korisnika, naglasak je stavljen na nezaposlene osobe, žene, povratnike, IT sektor i dr. Da bi se približili potencijalnim korisnicima Ministarstvo za privredu/gospodarstvo i UNDP-i će organizirati info-sesije u općinama.

Javni pozivi objavljeni su 27.04.2018. godine i bit će otvoreni do 25.05.2018. godine.

 

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Program utroška budžetskih sredstava za 2018.godinu iz oblasti privrede, na osnovu kojeg, planirana sredstva iznose 1.600.000,00 KM, a namjenjena su za: razvoj konkurentnosti privrede, razvoj poduzetništva i poduzetničke kulture i razvoj turističke infrastrukture i ponude.

 

Press služba

Ministarstvo finisija je isplatilo iznos od 1.085.349,70 KM za preostale neisplaćene poticaje čime se u cjelosti izmiruju obaveze prema privrednim subjektima sa područja Zeničko-dobojskog kantona po osnovu dodijeljenih poticaja Ministarstva za privredu.

Sredstva poticaja dobila su 103 privredna subjekata za subvencioniranje:

 • troškova jačanja konkurentnosti,
 • regresiranja kamata na investicijske kredite,
 • projekata izgradnje i obnove javne turističke infrastrukture,
 • administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata,
 • investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti,
 • povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima iz skupine „druge vrste objekata za smještaj“, „ugostiteljske usluge u domaćinstvu“ i ugostiteljski objekti u seoskom domaćinstvu“ i poticanje turizma u seoskim domaćinstvima,
 • realizacije patenata inovatora,
 • projekata komora i udruženja iz oblasti privrede,
 • administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata.

Isplatom preostalog iznosa za poticaje Ministarstvo privrede je potvrdilo opredjelenje Vlade  Zeničko-dobojskog kantona da bude podstrek razvoju privatnih preduzeća i preduzetnika sa područja Kantona s ciljem novog zapošljavanja, povećanja konkurentnosti te zadržavanja liderske pozicije Zeničko-dobojskog kantona u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine.

 

 

Press služba

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma