Premijerka Zeničko-dobojskog kantona Amra Mehmedić, sa saradnicima, razgovarala je danas sa delegacijom Ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini o "Projektu unapređenja kvalitete zraka u Bosni i Hercegovini" (Air Quality Improvement Project - AQIP), koji ova međunarodna finansijska institucija planira implementirati u četiri kantona u Federaciji BiH, među kojima je i Zeničko-dobojski kanton.

Projekat se sastoji od tri suštinske komponente, uz dodatnu komponentu za upravljanje projektom, a bit će realizovan kreditom Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) od 50 miliona američkih dolara.

Prva komponenta podrazumijeva institucionalno jačanje monitoringa i upravljanja kvalitetom zraka, druga je fokusirana na povećanje održivog grijanja i energetske efikasnosti u domaćinstvima, dok treća komponenta podrazumijeva podršku tranziciji na javni transport s niskim emisijama u Kantonu Sarajevo.

Yuriy Myroshnychenko, voditelj projekta i viši specijalist za energiju, rekao je da su tri komponente međusobno povezane, pri čemu prva komponenta, za koju je planirano 5 miliona dolara, igra ulogu strateškog institucionalnog krova za cijeli projekat i predstavlja temelje za povećanje kvaliteta zraka u FBiH i nakon završetka projekta.

Premijerka Mehmedić je naglasila da je energetska efikasnost među ključnim prioritetima Vlade Zeničko-dobojskog kantona, te da ovaj kanton ulaže napore i izdvaja značajna sredstva za ove projekte posebno u oblasti obrazovanja.

Podsjetila je da je već ranije u kantonu uspostavljen sistem mjernih stanica za praćenje zagađenosti zraka te Centar za okoliš na Institutu "Kemal Kapetanović", koji Vlada u narednom periodu želi jačati u organizacionom i kadrovskom smislu.

Navela je da značajne napore ulažu i lokalne zajednice, navodeći primjer Grada Zenice i projekta "Toplana Zenica", realizovanog s kompanijom "ArcelorMittal" i ostalim dioničarima, kojim je za potrebe daljinskog grijanja ugradnjom novih gasnih kotlova potpuno eliminisana upotreba uglja te osigurana stabilna i kontinuirana isporuka toplotne energije.

Istakla je da je u toku i implementacija Projekta za poboljšanje energetske efikasnosti u Kantonalnoj bolnici Zenica, finansiran kreditom EBRD-a, kojim će se, između ostalog, postojeća kotlovnica na ugalj zamijeniti novim savremenim postrojenjem koje će kao izvor energije koristiti prirodni gas.

Premijerka je naglasila da je Zeničko-dobojski kanton zainteresovan za projekat Svjetske banke, a posebnu za drugu komponentu kojom bi osigurali djelimične grantove uz doprinos domaćinstava za ulaganja u održivo grijanje, isključivo za invididualne stambene objekte, a što podrazumijeva zamjenu tradicionalnih peći i kotlova na čvrsta goriva (ogrjevno drvo ili ugalj) modernim i čistim tehnologijama grijanja (kotlovi na pelet, toplotne pumpe zrak-zrak/zrak-voda).

Implementacijom ovih aktivnosti će se doprinijeti smanjenu emisija iz malih kućnih ložišta, a što je jedna od mjera koje vode ka poboljšanju kvaliteta zagađenja zraka.  

Press služba ZDK

Premijerka Zeničko-dobojskog kantona Amra Mehmedić primila je u nastupnu posjetu komandanta LOT EUFOR-a Zenica i predstavnika Turske vojne misije u Bosni i Hercegovini, majora Ajhana Demirdžija (Ayhan Demirci) sa saradnicima.

Major Demirdži, koji je preuzeo dužnost prije četiri mjeseca, poželio je puno uspjeha premijerki i članovima nove Vlade Zeničko-dobojskog kantona, naglasivši da je Turska vojna misija u BiH otvorena za nastavak saradnje na zajedničkim projektima, posebno u oblasti obrazovanja i zdravstva.

Premijerka Mehmedić se zahvalila Turskoj vojnoj misiji i LOT EUFOR-a Zenica na dosadašnjoj saradnji i realiziranim projektima u oblasti obrazovanja ZDK-u, istakavši da je Vlada koju predvodi, a koja po prvi put od formiranja ovog kantona ima četiri žene, opredijeljena za proširenje saradnje s Republikom Turskom, a posebno u oblasti ekonomije i privlačenja investicija u BiH.

Istakla je da ulaganja u obrazovanje, nauku, kulturu i sport predstavljaju dugoročnu investiciju kojom se poboljšava položaj mladih u BiH.

Press služba ZDK

Premijerka Zeničko-dobojskog kantona Amra Mehmedić upriličila je prijem za gradonačelnike i općinske načelnike, s ciljem da se čelnici lokalnih zajednica u ovom kantonu upoznaju sa članovima vlade koju predvodi te sagledaju mogućnosti unapređenja međusobne saradnje.

Prijemu su prisustvovali ministri u Vladi ZDK te predsjedavajući Skupštine Dejan Kovačević.

Premijerka Mehmedić je naglasila da je svjesna da se u lokalnim zajednicama rješavaju sva pitanja i problemi koje građani imaju, tako da gradonačelnici i načelnici imaju jako težak posao i odgovornost za sve ono što se dešava u njihovim sredinama.

-Mi kao nova vlada zaista želimo da gradimo partnerske odnose, razgovaramo i komuniciramo sa svim gradonačelnicima i načelnicima kako bi se svi potrudili da napravimo veliki iskorak i osiguramo što kvalitetnije uslove za život građana u cijelom Zeničko-dobojskom kantonu - rekla je premijerka Mehmedić.

Najavila je da će Vlada već idućeg mjeseca započeti posjete svim gradovima i općinama u ovom kantonu, s namjerom da razgovaraju o kapitalnim projektima od interesa i značaja za lokalne zajednice.

Press služba ZDK

Premijerka Zeničko-dobojskog kantona Amra Mehmedić razgovarala je s direktoricom Ureda Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Bosni i Hercegovini Manuelom Naessl o projektima u ovom kantonu koji se finansiraju sredstvima EBRD-a.

U fokusu razgovora bio je Projekt energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica, čija je implementacija u toku, a koji podrazumijeva temeljitu rekonstrukciju postojećih zgrada, izgradnju novih objekata, operativnog bloka i kotlovnice te nabavku nove opreme, čime će se značajno unaprijediti nivo i kvalitet usluga najveće zdravstvene ustanove u ZDK-u.

Prema riječima premijerke Amra Mehmedić, usaglašeni su naredni koraci koji se tiču objave tendera te izrade projektne dokumentacije.

-Već naredne sedmice će novi UO Projekta za poboljšanje energetske efikasnosti u KBZ-u održati i prvi zvanični sastanak sa Jedinicom za implementaciju projekta KBZ-a (PIU) te odrediti buduće korake kako bi se ovaj projekat intenzivirao u periodu koji je pred nama - kazala je premijerka Mehmedić.

Razgovarano je i aktuelnom projektu Regionalni vodovod Plava voda, koji se finansira iz kredita EBRD-a i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB), a kojim će biti trajno riješeno pitanje vodosnabdijevanja Grada Zenice i općina duž trase vodovoda do Travnika.

Također, razgovarano i o potencijalno novom projektu koji će biti od značaja za sve jedinice lokalne samouprave, a tiče se izgradnje Centra za upravljanje krutim otpadom na području Zeničko-dobojskog kantona. U tom smislu, dogovorene su predstojeće aktivnosti u koje će biti biti uključeni resorno ministarstvo u Vladi Zeničko-dobojskog kantona te jedinice lokalne samouprave.

-Kolege iz EBRD-a su ponudile svoju podršku i izrazile spremnost da kreditiraju druge važne projekte u našem kantonu, stavljajući se na raspolaganje novoj Vladi Zeničko-dobojskog kantona na čemu smo zahvalni, tako da će ovakvih sastanaka biti još u narednom periodu - rekla je premijerka ZDK.

Press služba ZDK

Premijerka Zeničko-dobojskog kantona Amra Mehmedić razgovarala je s direktorom Kantonalne uprave civilne zaštite (KUCZ) Džavidom Aličićem o stanju u ovom kantonu nakon obilnih kišnih padavina.

Aličić je informisao premijerku Mehmedić da se rijeka Fojnica izlila i poplavila park ispod zgrade Gradske uprave Visoko, dok je usljed izljevanja rijeke Bosne u visočkom naselju Seoča poplavljena jedna traka lokalnog puta koji prolazi ispod autoputa A1. Također, u jutarnjim satima zabilježeno je i izljevanje potoka na cestu ispred MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" u Olovu. Prema njegovim riječima, voda se tokom dana povukla, a materijalna šteta je minimalna. Saobraćaj se odvija neometano na svim putnim pravcima i bez zastoja.

-Pratimo stanje na terenu, a jedinice civilne zaštite su u pripravnosti. U svakom trenutku smo spremni angažirati sve raspoložive resurse, kako bismo sačuvali ljudske živote i materijalna dobra - rekla je premijerka Mehmedić.

Press služba ZDK

Skupština Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost na odluke o privremenom finansiranju JU Služba za zapošljavanje i Zavod zdravstvenog osiguranja ovog kantona za period 01.01. do 31.03. 2023. godine.

Odlukom o privremenom finansiranju JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona utvrđeni su planirani prihodi u iznosu od 4.788.563,00 KM, a u istom iznosu u prvom tromjesečju predviđeni su i ukupni rashodi i izdaci. Planirani prihodi i primici Zavoda zdravstvenog osiguranja utvrđeni su u iznosu od 54.322.105,00 KM, a u jednakom iznosu utvrđeni su rashodi i izdaci ove ustanove.

Premijerka Amra Mehmedić rekla je da su ove odluke veoma važne, jer omogućavaju neometano funkcionisanje navedenih ustanova u periodu privremenog finansiranja.

-Vlada žurno radi na izradi Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, tako da smo mišljenja i dat ćemo sve od sebe da ove odluke ne traju do predviđenog roka, nego da što prije imamo finansijske planove u čiju ćemo se izradu aktivno uključiti - rekla je premijerka Mehmedić.

Vlada u prethodnom sazivu ranije je uputila u skupštinsku proceduru finansijske planove ove dvije ustanove za 2023. godinu, ali ih je premijerka Mehmedić povukla sa dnevnog reda 3. sjednice Skupštine održane 28. decembra, uz obrazloženje da nova Vlada nije učestvovala u izradi ovih planova, kao i da je na istoj sjednici Skupština donijela Odluku o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2023. godine.

-U kratkom roku smo održali dvije hitne telefonske i tri sjednice Vlade. Nikakvih političkih konotacija nema, nego je naša namjera da se kao Vlada aktivno uključujemo, čitamo, razgovaramo i da imamo sastanke s direktorima. Mi smo ti koji treba da branimo i štitimo interese, jer su ovo sredstva građana Zeničko-dobojskog kantona. U tom smislu zaista želimo da se uključimo i potrudit ćemo se da ovi finansijski planovi budu što prije usvojeni na zadovoljstvo zastupnika i politika, a prevashodno svih građana našeg kantona - kazala je premijerka Mehmedić.

Najavila je da će se prilikom izrade godišnjih finansijskih planova tražiti mogućnosti za poboljšanje gdje god je to moguće, navodeći primjer Zavoda zdravstvenog osiguranja da se za oko 10 posto ukupnog planiranih prihoda, po riječima direktora, odnosno oko 28 miliona KM, može raditi korekcija finansijskog plana.

-To su izuzetno značajna sredstva i mi trebamo da vidimo u kojem pravcu da djelujemo. Poseban fokus mora biti na esencijalnu listu lijekova, odnosno umanjenja ograničenja na esencijalnu listu kako bi svi građani uživali veća prava na dostupnost lijekova - navela je premijerka ZDK.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na sjednicama održanim ove sedmice dala saglasnost i u skupštinsku proceduru uputila prijedloge Odluka o privremenom finansiranju Službe za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranja za period 01.01. do 31.03. 2023. godine.

Odluke o privremenom finansiranju utvrdili su upravni odbori navedenih ustanova, na osnovu tromjesečnog prosjeka izvršenja u 2022. godini, a kako je pojasnila premijerka Amra Mehmedić, privremeno finansiranje je predloženo s obzirom da je krajem decembra Skupština Zeničko-dobojskog kantona donijela Odluku o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2023. godine.

-Na ovaj način osigurat će se finansiranje poslova, funkcija i programa korisnika budžeta JU Služba za zapošljavanje, te neometano korištenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, kao i stvaranja uslova za neometano funkcionisanje zdravstvenih ustanova kod kojih osigurana lica ostvaruju stvoja prava, a koja se finansiraju od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Dok traje privremeno finansiranje, ove ustanove će raditi na izradi godišnjih finansijskih planova, u saradnji s resornim ministarstvima, a u toku je i izrada Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu - rekla je premijerka Mehmedić.

Odlukom o privremenom finansiranju JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona utvrđeni su planirani prihodi u iznosu od 4.788.563,00 KM, a u istom iznosu u prvom tromjesečju predviđeni su i ukupni rashodi i izdaci.

Planirani prihodi i primici Zavoda zdravstvenog osiguranja utvrđeni su u iznosu od 54.322.105,00 KM, a u jednakom iznosu utvrđeni su rashodi i izdaci ove ustanove.

O predloženim odlukama o privremenom finansiranju izjasnit će se Skupština Zeničko-dobojskog kantona, koja je zakazana za srijedu, 11. januara.

Press služba ZDK

Premijerka Zeničko-dobojskog kantona Amra Mehmedić, u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona i u svoje lično ime, uputila je čestitku svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti koji praznik Božić slave po julijanskom kalendaru.

-Srećan Božić uz želju da ga proslavite sa svojim najbližim. Neka vam praznični dani budu ispunjeni osjećajem sreće i zajedništva - navodi u čestitki premijerka Mehmedić.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na svojoj redovnoj sjednici održanoj 29.12.2022. godine usvojila Odluku o isplati jednokratne pomoći zaposlenim koji primaju platu iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, isključujući izabrane dužnosnike, nosioce izvršnih funkcija i njihove savjetnike.

U skladu sa Uredbom o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena i isplati jednokratne pomoći Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, jednokratna pomoć u iznosu od 1.080,00 KM isplaćena je zaposlenicima koji su se nalazili u radnom odnosu na dan 29.12.2022. godine.

Premijerka Amra Mehmedić rekla je da se Vlada maksimalno angažovala kako bi osigurala potrebna sredstva za isplatu jednokratne pomoći za 8.382 zaposlena, a nakon što je Skupština Zeničko-dobojskog kantona 28.12.2022. godine donijela Izmjene i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, koje je na hitnoj telefonskoj sjednici 22.12.2022. godine utvrdila prethodna Vlada, samo dan prije njenog razrješenja i imenovanja nove Vlade.

Naglasila je da, iako je Skupština donijela druge ovogodišnje Izmjene i dopune Budžeta za 2022. godinu nakon kojih je Budžet Zeničko-dobojskog kantona iznosio 497.427.671,00 KM, u trenutku predlaganja i donošenja Izmjena i dopuna Budžeta od strane Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, transakcijski račun Zeničko-dobojskog kantona nije bio likvidan u dijelu koji se odnosi na budžetska sredstva, već su bila raspoloživa namjenska sredstva u iznosu od 85.348.134,50 KM.

Iz naprijed navedenog, jasno je da je sredstva za isplatu jednokratne pomoći Vlada morala osigurati pozajmicom iz namjenskih sredstava u iznosu od 9.052.560,00 KM, a što je omogućeno Odlukom o privremenom raspolaganju namjenskim sredstvima Budžeta („Službene novine Zeničkog-dobojskog kantona“, broj: 4/22), koju je 20.01.2022. godine donijela prethodna Vlada, kako bi na taj način omogućila prevazilaženje tekuće nelikvidnosti Budžeta tokom 2022. godine. Ovu pozajmicu namjenskih sredstava neophodno je vratiti tokom prvog kvartala 2023. godine.

-Iako smo zatekli nelikvidan Budžet, uspjeli smo u veoma kratkom vremenskom roku omogućiti da našoj policiji, prosvjetnim radnicima, zaposlenim u pravosuđu i javnoj upravi, bude isplaćena jednokratna pomoć od 1.080 KM - rekla je premijerka Mehmedić.

Press služba

Stranica 1 od 50

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma