Ministar za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona Edin Hasaničević posjetio je danas Općinski sud u Zenici gdje je s predsjednicom Dženanom Brković razgovarao o radu ovog suda i međusobnoj saradnji, a posebno na započetim i budućim projektima.

U fokusu razgovora bili su završni radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade Općinskog suda, koji se finansiraju sredstvima Evropske unije u iznosu oko 2.000.000,00 eura i Vlade Zeničko-dobojskog kantona koja je preko resornog ministarstva uložila oko 400.000,00 KM.

Nakon sastanka, ministar Hasaničević i predsjednica Brković obišli su novoizgrađene prostorije suda, čije se otvorenje uskoro očekuje.

Press služba ZDK

U petak, 31.03.2023. godine, u Sarajevu je održan sastanak Mreže za razvoj ljudskih resursa u Federaciji BiH, u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH.

Sastanku su prisustvovali kantonalni ministri pravde/pravosuđa i uprave, članovi Mreže za razvoj ljudskih resursa u FBiH imenovani Rješenjem Vlade Federacije BiH, predstavnici Agencije za državnu službu Federacije BiH, kao i predstavnici Saveza općina i gradova Federacije BiH.

U ime Zeničko-dobojskog kantona, sastanku su prisustvovali ministar za pravosuđe i upravu Edin Hasaničević i pomoćnica ministra za pravosuđe Amila Jerković Begagić.

Cilj sastanka bila je razmjena informacija u pogledu dokumenta Politika upravljanja ljudskim resursima te o Modelu sufinansiranja za stručno usavršavanje koje su kantonalne vlade usvojile svojim odlukama.

Na sastanku su dogovorene i dalje aktivnosti Mreže za donošenje Akcionog plana Strategije za razvoj ljudskih resura za period 2023-2025. godina.

Također, predstavljena je nova platforma Agencije za državnu službu Federacije BiH E-konkurs, koja će u narednom periodu biti puštena u produkciju i otvorena prema krajnjim korisnicima te prijedlog nove Uredbe o načinu polaganju ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate u organima državne službe u Federaciji BiH.

Tokom sastanka, direktor Agencije Refik Begić i ministar za pravosuđe i upravu K10 Milan Bašić potpisali su Sporazum o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji Zakona o državnoj službi u Kantonu 10 i Modela sufinansiranja stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou.

Upravljanje ljudskim resursima i primjena principa dobrog upravljanja predstavljaju važnu pretpostavku za profesionalizaciju i depolitizaciju javne uprave.

/ADSFBiH/

Ministar za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona Edin Hasaničević prisustvovao je jučer u Sarajevu sastanku dužnosnika na ministarskom nivou o otvaranju dijaloga o reformskim aktivnostima za unaprjeđenje efikasnosti rada pravosuđa, koji je održan u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i podršku Kraljevine Švedske.

Poruka sastanka, koje je prisustvovala i ambasadorica Švedske u BiH Johanna Strömquist, je da je saradnja sudske i izvršne vlasti ključna u provođenju reformskih procesa u oblasti pravosuđa, a oba nivoa vlasti spremna su poduzeti adekvatne aktivnosti.

Tokom sastanka se posebno govorilo o izazovima i mjerama koje je neophodno poduzeti s ciljem unapređenja pravnog okvira izvršnog postupka i postupka po žalbi te uvođenju novih modela rada u sudovima, s obzirom da je riječ o oblastima koje se direktno reflektuju na zadovoljstvo građana.

Istaknuto je da je glavni cilj reformi pravosudnog sistema izgradnja stabilnog pravnog sistema koji će građanima pravdu učiniti dostupnijom i garantovati zaštitu svih zagarantovanih prava.

Predstavnici ministarstava su saglasni da je VSTV BiH strateški partner ministarstava u provođenju aktivnosti u oblasti pravosuđa, koje će, kako je najavljeno tokom sastanka, u narednom periodu biti intenzivirane.

- Ministarstvo za pravosuđe i upravu ZDK daje punu podršku reformskim aktivnostima koje će povećati efikasnost rada pravosuđa i spremni smo preuzeti sve buduće obaveze u okviru raspoloživih kapaciteta. Bosna i Hercegovina mora dovesti svoju administraciju i pravosuđe na nivo potreban za pristupanje EU, koja je naš strateški cilj - rekao je ministar Hasaničević.

Press služba ZDK

Delegacija Misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OSCE) u Bosni i Hercegovini, koju je predvodio Ivo Lupis, šef Odjela za ljudsku dimenziju, razgovarala je s premijerkom Zeničko-dobojskog kantona Amrom Mehmedić, ministrom pravosuđa Edinom Hasaničevićem i vršiocem dužnosti sekretara Ureda za borbu protiv korupcije Dževadom Fejzićem o institucionalnom jačanju, planovima i aktivnostima ovog kantona na borbi i prevenciji korupcije.

Lupis i saradnici iz Glavne kancelarije OSCE-a u Sarajevu i Terenskog ureda OSCE-a u Travniku, naglasili su da OSCE snažno podržava izgradnju institucija i donošenje zakonskog okvira za borbu protiv korupcije, posebno Zakona o prijavi i provjeri imovine nosilaca javnih funkcija, te da je uz njihovu podršku do sada formirano pet ureda za borbu protiv korupcije - u Sarajevu, Tuzli, Bihaću, Zenici i Brčkom.

Naveli su da je ta podrška posebno fokusirana na izradu digitalnih alata, a kao dobar primjer naveli su javno dostupnu digitalnu bazu podataka Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, koja sadrži podatke o zaposlenim i imenovanim dužnosnicima, transferima i utrošku poticaja u svim resorima.

Predstavnici OSCE-a potvrdili su opredjeljenje da nastave podržavati rad Ureda za borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona, formiranog odlukom Vlade ZDK iz februara 2022. godine, koji djeluje u skladu s donesenim pravnim okvirom i akcionim planovima, a trenutno radi s tri zaposlena. Plan Ureda je da također izradi digitalni registar podataka, za koji je OSCE ranije donirao potrebnu licencu.

Premijerka Mehmedić je zahvalila OSCE-u na saradnji i podršci, naglasivši da nova Vlada Zeničko-dobojskog kantona ima nulti stepen tolerancije na korupciju te da će uložiti maksimalne napore da Ured za borbu protiv korupcije ZDK-a zaživi u punom kapacitetu koristeći sopstvena, ali i znanja i iskustva domaćih i međunarodnih partnera.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na današnjoj sjednici donijela zaključak kojim je, u skladu s datim mišljenjem Ministarstva za pravosuđe i upravu, zauzela stajalište da nema prepreka da se prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona, kojeg je u skupštinsku proceduru uputio poslanik Alen Kapković, uputi u dalju proceduru, sve dok ostaje u okviru ustavnih odredbi.

Poslanik Kapković je predložio da se iz člana 6. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona, briše stav 4 koji određuje broj ministara iz reda svakog konstitutivnog naroda.

Mišljenje Ministarstva za pravosuđe i upravu, koje je traženo u okviru procedure za usvajanje navedene izmjene, je da se brisanjem navedenog stava neće narušiti ustavne odredbe kojima je propisano poštivanje ustavnog načela o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i Ostalih.

- Pridržavajući se odredaba Ustava BiH, Ustava Federacije BiH i Ustava Zeničko-dobojskog kantona, proporcija se utvrđuje prema popisu stanovništva iz 1991. godine. Predložena rješenja osiguravaju odgovarajuće pozicije i za one koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda - stoji u obrazloženju mišljenja.

Ministar za pravosuđe i upravu Edin Hasaničević kaže da je broj ministara iz reda svakog konstitutivnog naroda uvršten u Zakon o Vladi Zeničko-dobojskog kantona 2005. godine. Naglašava da tim izmjenama nije uvažena pozicija građana koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od konstitutivnih naroda, niti je matematička formula argumentovana popisom stanovništva iz 1991. godine.

- Ovim izmjenama se ne dovodi u pitanje nacionalna zastupljenost niti jednog od konstitutivnih naroda, ali se otvara šira rasprava da li je primjenom postojećeg zakona u periodu od 2005. godine došlo do ugrožavanja prava drugih stanovnika koji se izjašnjavaju drugačije. Kao resorni ministar ću nastojati da se nikom ne uskrate prava i da se svakom prizna ono što mu pripada - rekao je ministar Hasaničević.

Naglasio je da će zadnju riječ imati zastupnici u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, koji će se, po skraćenom postupku, izjasniti o prijedlogu Zakona o izmjeni Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona.

Press služba ZDK

U saradnji sa kantonalnim ministarstvima finansija, u periodu od oktobra do decembra 2022. godine, organizovane su radionice za predstavnike kantonalnih pilot budžetskih korisnika na temu programskog budžetiranja.

Obuke su održane u okviru planiranih aktivnosti Projekta „Nastavak podrške upravljanju javnim finansijama u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Evropska unija, a provodi međunarodni konzorcij predvođen kompanijom Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG, DAI Global Company, čiji je cilj da se poboljša upravljanje javnim finansijama u BiH povećanjem efikasnosti rashoda.

Radionice predstavljaju nastavak procesa edukacije budžetskih korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine u razumevanju novog budžetskog pristupa i nove metodologije programskog budžetiranja. Proces obuka je započeo u poslednjem kvartalu 2021. godine i nastavljen je tokom 2022. godine, kada su, u saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija, održane edukacije u vidu individualiziranih obuka i tehničke pomoći svim budžetskim korisnicima na nivou Federacije BiH, u cilju redefinisanja njihovih budžetskih programa i indikatora učinaka, nakon čega je započela edukacija kantonalnih budžetskih korisnika.

Na radionici u Zenici koja je održana 14. decembra 2022. godine, učestvovali su predstavnici kantonalnog Ministarstva za pravosuđe i upravu i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice. Učesnici su upoznati sa aktivnostima projekta koje predstavljaju dvogodišnji napor da se poboljša upravljanje javnim finansijama u BiH povećanjem efikasnosti rashoda.

Glavne teme radionice bile su teorijske postavke programskog budžetiranja, predstavljanje izmjena Zakona o budžetima u Federaciji BiH u kontekstu implementacije programskog budžeta, kao i predstavljanje novog modela programskog budžeta (glavne promjene u načinu budžetiranja u FBiH, veza budžeta i strateškog planiranja, novi format budžeta), koji predstavlja zajednički rad stručnog tima Projekta i zaposlenih u Federalnom ministarstvu finansija.

Radionica je imala za cilj da se prezentuju predlozi budžetskih programa i indikatora učinaka za svaku od prisutnih institucija, koje su predstavnici Projekta pripremili na temelju: dokumentacije koje su institucije dostavile, trenutne strukture budžetskih programa i indikatora, nove metodologije programskog budžeta za FBiH, dobrih međunarodnih praksi i strateških dokumenata. Također je uzeta u obzir struktura godišnjih i trogodišnjih programa/planova rada koje su institucije razvile u skladu sa važećim propisima. Predložena programska struktura služi kao ulazni materijal za razmatranje od strane svake institucije prilikom donošenja odluke o budžetskim programima i indikatorima, a konačna odluka će biti na rukovoditeljima institucija.

U praktičnom delu obuke, učesnici su diskutovali o primerima indikatora učinaka (pasoš indikatora) koji imaju suštinski značaj za primenu programskog budžeta.

Pružanje ovakvog vida tehničke pomoći budžetskim korisnicima predstavlja zajednički rad stručnog tima Projekta sa zaposlenima u Federalnom i kantonalnim ministarstvima finansija, što je ujedno i snažan preduslov uspešne implementacije novog budžetskog pristupa i postizanja dva glavna cilja Projekta: (1) Unaprijeđenje procesa programskog budžetiranja i usklađenost sa procesom srednjoročnog planiranja i (2) Poboljšanje kapaciteta ljudskih resursa za planiranje programskog budžeta.

Ministarstvo za pravosuđe i upravu ZDK

U suradnji sa kantonalnim ministarstvima financija, u periodu od listopada do prosinca  2022. godine, organizirane su radionice za predstavnike kantonalnih pilot proračunskih korisnika na temu programskog budžetiranja.

Obuke su održane u okviru planiranih aktivnosti Projekta „Nastavak podrške upravljanju javnim financijama u Bosni i Hercegovini“, koji financira Europska unija, a provodi međunarodni konzorcij predvođen kompanijom Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG, DAI Global Company, čiji je cilj da se poboljša upravljanje javnim financijama u BiH povećanjem efikasnosti rashoda.

Radionice predstavljaju nastavak procesa edukacije proračunskih korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine u razumevanju novog budžetskog pristupa i nove metodologije programskog budžetiranja. Proces obuka je započeo u poslednjem kvartalu 2021. godine i nastavljen je tokom 2022. godine, kada su, u saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija, održane edukacije u vidu individualiziranih obuka i tehničke pomoći svim budžetskim korisnicima na nivou Federacije BiH, u cilju redefinisanja njihovih proračunskih programa i indikatora učinaka, nakon čega je započela edukacija kantonalnih proračunskih korisnika.

Na radionici u Zenici koja je održana 14. decembra 2022. godine, sudjelovali su predstavnici kantonalnog Ministarstva za pravosuđe i upravu i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice. Sudionici su upoznati sa aktivnostima projekta koje predstavljaju dvogodišnji napor da se poboljša upravljanje javnim financijama u BiH povećanjem efikasnosti rashoda.

Glavne teme radionice bile su teorijske postavke programskog budžetiranja, predstavljanje izmjena Zakona o budžetima u Federaciji BiH u kontekstu implementacije programskog budžeta, kao i predstavljanje novog modela programskog budžeta (glavne promjene u načinu budžetiranja u FBiH, veza budžeta i strateškog planiranja, novi format budžeta), koji predstavlja zajednički rad stručnog tima Projekta i zaposlenih u Federalnom ministarstvu finansija.

Radionica je imala za cilj da se prezentuju predlozi proračunskih programa i indikatora učinaka za svaku od prisutnih institucija, koje su predstavnici Projekta pripremili na temelju: dokumentacije koje su institucije dostavile, trenutne strukture proračunskih programa i indikatora, nove metodologije programskog budžeta za FBiH, dobrih međunarodnih praksi i strateških dokumenata. Također je uzeta u obzir struktura godišnjih i trogodišnjih programa/planova rada koje su institucije razvile u skladu sa važećim propisima. Predložena programska struktura služi kao ulazni materijal za razmatranje od strane svake institucije prilikom donošenja odluke o budžetskim programima i indikatorima, a konačna odluka će biti na rukovoditeljima institucija.

U praktičnom dijelu obuke, sudionici su diskutirali i o primjerima indikatora učinaka (pasoš indikatora) koji imaju suštinski značaj za primjenu programskog budžeta.

Pružanje ovakvog vida tehničke pomoći budžetskim korisnicima predstavlja zajednički rad stručnog tima Projekta sa zaposlenima u Federalnom i kantonalnim ministarstvima financija, što je ujedno i snažan preduvjet uspješne implementacije novog budžetskog pristupa i postizanja dva glavna cilja Projekta: (1) Unaprijeđenje procesa programskog budžetiranja i usklađenost sa procesom srednjoročnog planiranja i (2) Poboljšanje kapaciteta ljudskih resursa za planiranje programskog budžeta.

Direktor Agencije za državnu službu Federacije BiH Refik Begić i ministar za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona Nebojša Nikolić potpisali su Sporazum o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji Zakona o državnoj službi u ZDK-u i Modela sufinansiranja stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou.

Ministarstvo za pravosuđe i upravu sporazumom se obavezalo da će izdvojiti finansijska sredstva za sufinansiranje stručnog usavršavanja državnih službenika i namještenika iz ovog kantona u 2023. godini.

Begić je naglasio da je stručno usavršavanje veoma važan segment rada Agencije za državnu službu, jer doprinosi efikasnosti i efektivnosti javne uprave u pružanju usluga građanima, a to je i obaveza u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

-Ulaganje u znanje državnih službenika i namještenika će sigurno polučiti određene rezultate, a samim tim će se omogućiti dalji razvoj društvene zajednice te brže ostvarivanje prava svih građana - rekao je Begić.

On je pohvalio državnu službu koja je tokom pandemije virusa korona "dala odgovore na sve izazove", naglasivši da je pred njom mnogo posla jer je potrebno izvršiti usklađivanje propisa sa preporukama Evropske komisije, ali i izvršavanje obaveza iz reforme javne uprave.

Naglasio je da Zeničko-dobojski kanton "nije požurio s donošenjem svog Zakona o državnoj službi, nego primjenjuje zakon Federacije BiH“, za razliku od nekih kantona koji su donijeli svoje zakone, ali imaju određene probleme kod njihove implementacije.

-ZDK predvodi snažnu grupaciju politika u upravljanju ljudskim resursima u smislu harmonizacije procesa i zagovornik je da svi državni službenici u FBiH imaju ista prava, status i odgovornosti. U tom kontekstu želim pohvaliti Vladu ZDK koja insistira na harmonizaciji procesa u FBiH i ona zajedno sa nekoliko kantona podržava proces harmonizacije ukupnog službeničkog sistema - rekao je Begić.

Resorni ministar Nebojša Nikolić naglasio je da Vlada ZDK-a ima odličnu saradnju s Agencijom za državnu službu i Agencijom za žalbe u FBiH, što je još jedna potvrda opredjeljenja za usklađivanje procesa i propisa koji reguliraju rad državne službe na području čitave FBiH.

Press služba ZDK

U septembru prošle godine, u okviru projekta rekonstrukcije i modernizacije objekata pravosuđa iz predpristupnih fondova, započela je rekonstrukcija i dogradnja zgrade Općinskog suda u Zenici, čiji je završetak planiran za kraj ove godine. Izgradnju i nadzor u potpunosti finansira Evropska unija sa 2 miliona eura, dok je Vlada Zeničko-Dobojskog kantona u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH osigurala projektnu dokumentaciju, a Vlada ZDK će finansirati i nabavku namještaja i računarske opreme.

S tim u vezi, ambasador Johann Sattler, šef Delegacije Europske unije u BiH i specijalni predstavnik Evropske unije je sa Predsjednicom Općinskog suda Zenica Dženanom Brković, te predstavnicima Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, te Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV), obišao gradilište. Razgovaralo se o dinamici izvođenja radova, kao i o dodatnim aktivnostima na opremanju, koje je potrebno preduzeti kako bi novoizgrađeni aneks bio u funkciji neposredno nakon završetka građevinskih radova.

Ambasador Sattler je podsjetio da je EU u proteklom periodu potrošila mnogo novca na izgradnju infrastrukture, obzirom da je od krucijalne važnosti da zaposleni ovih institucija imaju odgovarajuće profesionalne uslove, kako bi mogli da rade svoj posao kvalitetno, te dodao: "Ovo je nešto što je apsolutno ključno ako želite da napredujete. Ovo je investicija od 2 miliona eura, a naša ukupna investicija u sudske zgrade i zatvore u BiH, u posljednjih 15 godina bila je preko 50 miliona eura. Nakon izgradnje tzv. hardvera, drugi dio našeg posla, koji je naravno podjednako važan, jeste rad na softverskom dijelu, pod čime mislim na kretanje naprijed u reformama kada su u pitanju pravosuđe, vladavina prava, izmjene zakona, integritet."

"Implementacijom ovog projekta, dobićemo dodatni prostor, bolje uslove rada, te omogućiti građanima bolju uslugu, u skladu sa strateškim ciljevima koje je Općinski sud u Zenici predvidio svojim radom", izjavila je predsjednica Općina suda u Zenici Dženana Brković.

Pored rekonstrukcije Općinskog suda u Zenici, trenutno je u toku i rekonstrukcija dva pravosudna objekta u Mrkonjić Gradu i Prnjavoru, te izgradnja novih pravosudnih objekata u Žepču i Bijeljini. Za ove projekte u periodu 2021. – 2022. Evropska unija izdvojila je 2,7 miliona eura.

DELEGACIJA EU U BIH

Stranica 1 od 6

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma