Povodom Međunarodnog dana šuma, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu poziva obrazovne institucije (predškolske, školske i fakultete), kao i druge institucije odgovorne za stanje u društvu, a prije svega u šumarstvu, da narednih dana, u okviru svojih mogućnosti, organizuju aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o značaju šuma.

Pozivamo javnost da 21. mart - Međunarodni dan šuma obilježimo sadnjom sadnica drveća u svojoj okolini ili na neki drugi prigodan način, dajući time svoj doprinos svijetlijoj budućnosti sadašnjih, ali i budućih generacija.

S ciljem očuvanja postojećih šumskih resursa, Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići svake godine organizuje akcije pošumljavanja novih površina, kao i akcije provođenja mjera njege na šumskim kulturama koje su ranije podignute.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Kantonalna uprava za šumarstvo će se, kao i svake godine, obilježavajući Međunarodni dan šuma, uključiti u akciju pošumljavanja i održavanja novih šumskih kultura širom Zeničko-dobojskog kantona.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 21. mart Međunarodnim danom šuma 2012. godine kako bi se obilježavanjem tog dana podigla svijest o važnosti svih vrsta šuma. Zemlje se ohrabruju da poduzmu lokalne, nacionalne i međunarodne napore u organizaciji aktivnosti koje uključuju provoviranje brige o šumama, kao što su kampanje sadnje drveća.

Tema za 2023. godinu je “Šume i zdravlje”.

Šume tako mnogo doprinose našem zdravlju, kroz čistu vodu, čist zrak i hvatanje ugljika u borbi protiv klimatskih promjena. Obezbjeđuju hranu i lijekove za spašavanje života i doprinose blagostanju na zemlji. Ovi, ali i mnogi drugi aspekti našeg života su na ovaj ili onaj način povezani sa šumama.

Održivo upravljanje šumama i njihovo racionalno korištenje izuzetno je važno za borbu protiv klimatskih promjena i za doprinos prosperitetu i blagostanju sadašnjih i budućih generacija. Šume igraju ključnu ulogu u smanjenju siromaštva i postizanju ciljeva održivog razvoja. Ipak, uprkos svim ovim neprocjenjivim ekološkim, ekonomskim, društvenim i zdravstvenim dobrobitima, uništavanje šuma u vidu njihovog krčenja i nepravilnog korištenja se nastavlja alarmantnom brzinom.

Širenjem znanja o značaju i benefitima održivog gospodarenja i korištenja šuma, doprinosimo boljem razumijevanju značaja šuma uopšte, čime dugoročno stvaramo pretpostavke za bolju i efikasniju zaštitu ovog prirodnog resursa.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK

Skupštini udruženja pčelara iz Žepča, koja je održana proteklog vikenda, prisustovao je i Vinko Marić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Zeničko-dobojskog kantona.

Pčelari su se žalili na nedostatak bilo kakvog poticaja sa kantonalnog nivoa vlasti, nelojalnu konkurenciju koja uvozi med upitne kvalitete i zatražili pomoć za otvaranje punionice meda, koja bi bila od velike koristi proizvođačima pčelinjih proizvoda.

- Oko sedamdeset pčelara u Žepču zaslužuje pomoć države. Već godinama samostalno uče, brinu se o pčelinjim društvima i na tržište plasiraju nešto što je kvalitetno i nezamjenjivo u ljudskoj ishrani. Kanton će učiniti sve da se pomogne pčelarima u svim općinama Zeničko-dobojskog kantona i dat ću sve od sebe da se ta pomoć realizuje u narednoj godini - rekao je ministar Marić.

Pres služba ZDK

Posjetom farmerima u općinama Maglaj i Žepče, ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vinko Marić nastavio je obilazak vlasnika farmi u Zeničko-dobojskom kantonu.

Smatra da samo direktnim kontaktom može spoznati što je najpotrebnije uzgajivačima stoke, kako bi se kasnije realizovali planovi za pomoć i podršku koja im je neophodna.

- Većina njih je izgubila nadu da će im država pomoći, izuzev redovnih podsticaja za koje se bore, a koji najčešće nisu dovoljni za razvoj. Vlasnicima farmi potrebna je poljoprivredna mehanizacija, obnova stočnog fonda i nova tehnologija za mužu krava - kaže ministar Marić.

Farmerima koji još nisu registrovali djelatnost pojasnio je da bez registracije djelatnosti ne mogu očekivati bilo kakav podsticaj od države.

Pres služba ZDK

Kako bi preventivno djelovalo na svijest građana o ulasku u kritični period nastanka šumskih požara, kada se požari brzo šire, i izazivaju velike materijalne štete na šumskom fondu, JP "ŠPD ZDK" d.o.o. Zavidovići, obraća se građanima sa molbom – upozorenjem.

Mole se građani koji se kreću i nalaze u šumama i na šumskom zemljištu, da ne pale otvorenu vatru na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume, gdje prijeti najveća opasnost od nastanka šumskih požara.

Apelujemo i na izletnike da vode računa o mjestima na kojima pale vatru, kako se nebi našli u situaciji da izazovu požar i time ugroze šumu, objekte i stanovništvo.

Ova molba – upozorenje, posebno se odnosi na poljoprivrednike, s obzirom da je nekontrolisano spaljivanje korova i ostavljanje neugašene vatre bez nadzora pri uređenju poljoprivrednih imanja čest uzrok požara. Napominjemo da se spaljivanje korova i drugog gorivog materijala vrši na odgovoran način, samo u periodu povoljnih vremenskih uslova i na površinama koje se mogu kontrolisati.

Pri spaljivanju korova i drugog zapaljivog materijala, potrebno je ugasiti ostatke nesagorenih materija kako bi se spriječilo njihovo raznošenje vjetrom i pojava nekontrolisanog gorenja.

Također, upozoravamo građane da su zaposlenici nadležnih institucija, u skladu sa zakonskim propisima, u obavezi da podnesu prijave protiv svih lica za koje se utvrdi da su odgovorna za izazivanje i nastanak šumskih požara te time ugrozili živote i zdravlje ljudi ili pričinili materijalnu štetu.

Važno je napomenuti, da je saradnja sa institucijama kao što su nadležno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ZDK i Kantonalne uprave za šumarstvo ZDK jako važna, i to su institucije s kojima se konstantno radi na aktivnostima na suzbijanju požara.

Ipak, od posebnog značaja je saradnja sa lokalnim stanovništvom i medijima, kako bi se podigla svijest o opasnostima od šumskih požara. Jedino zajedničkim djelovanjem svih navedenih aktera, možemo spriječiti katastrofe i zaštititi kuće, šume i imanja od požara.  

Zaštita od požara, mora biti briga čitavog društva i uz odgovorno ponašanje građana, može se spriječiti nastajanje istih,  a radnici ovog preduzeća, koji svake godine podnesu najveći teret u gašenju šumskih požara, pošteđeni brojnih neprespavanih noći.

Najvrjednije prirodno bogatstvo naše zemlje su šume, i kao takve, zaslužuju da budemo odgovorni i da ih čuvamo za generacije koje dolaze.

JP "ŠPD ZDK" d.o.o. Zavidovići

Poljoprivredni proizvođači i mali farmeri iz općina Vareš i Olovo, u proteklom periodu, zbog strogih zakonskih kriterija, iskoristili su manje od jednog procenta ukupnih podsticaja za njihovu proizvodnju. Dok njihove kolege iz drugih općina dobijaju znatna finansijska sredstva, sa nivoa vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) i Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), uzgajivači iz ove dvije općine uglavnom su ostajali - praznih ruku.

- Vrijeme je da se to promijeni. Zatražio sam ažurirane podatke za proizvođače i male farmere iz Olova i Vareša, nakon čega ćemo ovim općinama doznačiti sredstva koja i oni zaslužuju. Radi se o dvije općine koje se ubrzano razvijaju, a njihovi načelnici se domaćinski odnose prema budžetu - kaže Vinko Marić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK.

Načelnik Vareša Zdravko Marošević je obećao da će njegova stručna općinska služba napraviti presjek o stanju u poljoprivredi i stočarstvu i te podatke žurno dostaviti resornom ministarstvu ZDK.

- Mnogi nisu mogli aplicirati za značajnija sredstva jer su previše mali i nemaju dovoljan broj jedinica, bez obzira o čemu se radi. Ovo je prijateljska saradnja sa Vladom ZDK i nadam se da će biti nastavljena u budućnosti - izjavio je Marošević.

Sličnog mišljenja je i Đemal Memagić, načelnik Općine Olovo koji smatra da proizvodnja mesa, mlijeka i poljoprivrednih proizvoda mora biti prioritet jer je zbog općih uslova, sve manje hrane u svijetu.

- Imamo proizvođače koji ne mogu ispuniti kriterije za podsticaj sa federalnog nivoa vlasti, tako da mnogi nikada nisu aplicirali za neka sredstva. Spremni smo na saradnju sa kantonalnim ministarstvom, da se ovaj projekat realizuje - kaže Memagić.

Ministar Marić je posjetu načelnicima Olova i Vareša iskoristio i za obilazak farmeru u selima Gurdići i Ponijerka, u olovskoj općini kao i farmera u vareškom selu Zaruđe.

Press služba ZDK

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu  Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) Vinko Marić proteklog vikenda posjetio je kompaniju "Madi" iz Tešnja, obišao proizvodne pogone i razgovarao sa Maidom Jabandžićem, direktorom društva i Edinom Jabandžićem, izvršnim direktorom najveće mesne industrije u Bosni i Hercegovini.

- "Madi" je dokaz da su privredna čuda moguća i najpozitivniji primjer privrednog uspjeha u našem kantonu i državi. Mladi ljudi upravljaju kompanijom, imaju strateške planove i jasne ciljeve koje postižu. Oni bi mogli držati seminare po Evropi o tome kako se prerađuje meso i osvaja kvalitet - kaže ministar Marić.

Smatra da bi nova Vlada Federacije BiH, kada bude formirana, trebala razmotriti sve opcije koje će konkretno podržati domaće proizvođače, kakav je "Madi". Priznaje da je ZDK previše "malen" pred vratima jedne ovakve kompanije i da su njihovi ekonomski podvizi za svaku pohvalu.

- Zadivljen sam organizacijom, tehnološkim procesom i pristupu svim fazama posla. Ništa nije prepušteno slučaju i nema sumnje da će za par godina izrasti u još većeg privrednog giganta - zaključuje ministar Marić.

Izvršni direktor Edin Jabandžić, objasnio je da kontinuirano, više od trideset godina, ulažu u sve faze proizvodnih procesa i modernu tehnologiju.

- Više od trideset procenata naših proizvoda odlazi na inostrana tržišta, a na putu smo da postanemo najveći proizvođač stočne hrane u regionu. Imamo vlastitu farmu roditetljskih jata i inkubatorku stanicu jednodnevnih pilića - pojašnjava Jabandžić.

O kakvoj industriji se radi, najbolje svjedoči podatak da "Madi" godišnje potroši sedamdeset hiljada tona stočne hrane, a desetine vrsta njihovih proizvoda od pilećeg i junećeg mesa distribuira se širom države i regiona.

Pres služba ZDK

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Kantonalna uprava za šumarstvo upozoravaju stanovništvo da nije dozvoljeno loženje otvorene vatre u šumama i na šumskom zemljištu, kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 m od šume.

Apelujemo na sve građane da poštuju zakonske odredbe - ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu, jer samo jedan trenutak nepažnje može imati nesagledive posljedice.

Podsjećamo da nepromišljenim ponašanjem mogu ugroziti sopstvenu i bezbjednost drugih ljudi i imovine. U šumskom požaru ne strada samo vegetacija, nego i životinjski svijet, a trajno se narušava i kvalitet zemljišta. Stoga očekujemo pomoć ostalih institucija, lovačkih udruženja, ekoloških pokreta, nevladinih organizacija i pojedinaca da podrže ovaj apel.

Pravovremena reakcija u početnoj fazi požara je veoma važna za efikasno suzbijanje i gašenje požara, te se mole građane da ukoliko uoče šumski požar odmah reaguju i informišu: Profesionalnu vatrogasnu jedinicu, Šumsko privredno društvo ili Kantonalnu upravu za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona.

U cilju sprečavanja nastajanja i širenja požara, uposlenici Kantonalne uprave za šumarstvo će u narednom periodu pojačati aktivnosti na kontroli ovih radnji.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu – Kantonalna uprava za šumarstvo

Nakon obilaska farmi u Visokom, Žepču, Zavidovićima i Maglaju, ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) Vinko Marić posjetio je deset farmera proizvođača mlijeka na području grada Zenice.

- Na licu mjesta, od vlasnika farmi sam saznao da otkupna cijena mlijeka varira, da se bore sa komplikovanom procedurom za podsticaje i da su suočeni sa neizvjesnom budućnošću. Iako se približavamo trećem mjesecu, oni još ne znaju da li će imati podršku za proljetnu sjetvu i koliko će ona iznositi - kaže ministar Marić.

Obećao je da će ministarstvo kojim rukovodi od otkupljivača mlijeka zatražiti detaljne kriterije za otkup mlijeka i pojašnjenje zbog čega se pojedinim proizvođačima mlijeko plaća 80 feninga po litru, a drugima 97 feninga za istu količinu - i to od iste mljekarske industrije.

- Uvjeren sam da možemo otkloniti nedoumice i smanjiti velike razlike u otkupnoj cijeni, a što se kantona tiče - podsticaje možemo samo povećavati. Očekujem da nam se u podršci pridruže i općine - rekao je ministar Marić, najavivši da će u narednom periodu posjetiti farmere i u drugim općinama Zeničko-dobojskog kantona.

Pres služba ZDK

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) Vinko Marić nastavio je obilazak poljoprivrednih proizvođača u ovom kantonu, posjetom farmama tovnih junadi i muznih krava u mjestima Goduša, Liješeva i Radovlje na području Grada Visoko.

Ministar Marić je rekao da se na ovaj način želi upoznati s problemima i izazovima s kojima se suočavaju farmeri, kako bi resorno ministarstvo kreiralo odgovarajuće mjere podsticaja koje će doprinijeti jačanju poljoprivredne proizvodnje u ZDK-u.

- Radi se o vrlo vrijednim farmerima koji proizvode vrhunske mliječne artikle, o uzgajivačima junadi i krava koji mnogo rade i koje država bez ustezanja mora podržati. U tim nastojanjima resorno ministarstvo ima podršku Vlade Zeničko-dobojskog kantona i za očekivati je da ćemo realizovati mnogo uspješnih projekata u ovoj oblasti, uzimajući u obzir značaj primarne poljoprivredne proizvodnje za domaću ekonomjiu - rekao je ministar Marić.

Najavio je da će nastaviti sa posjetama i ostalim farmerima i poljoprivrednim proizvođačima u ZDK-u.

Pres služba ZDK

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona Vinko Marić, sa saradnicima, razgovarao je s predstavnicima gradova i općina ovog kantona o programu poticaja poljoprivrednoj proizvodnji u 2023. godini, s fokusom na podršku poljoprivrednim proizvođačima u proljetnoj sjetvi.

Predstavnici lokalnih zajednica upoznali su ministra Marića s planiranim budžetima za poljoprivredu, kao i mjerama za stabilizaciju i jačanje poljoprivredne proizvodnje.

Na sastanku je konstatovano da je neophodno da se poljoprivrednim proizvođačima pomogne kako bi se ublažile posljedice poremećaja na svjetskom tržištu.

Također, zaključeno je da je kroz podsticajna sredstva neophodno podržati što veći broj proizvođača, kako bi se osigurale što veće količine poljoprivrednih proizvoda za domaće tržište, a samim tim smanjila ovisnost o uvozu.

Press služba ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma