Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za zdravstvenu zaštitu životinja u 2022. godini i Program utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog zdravstva u 2022. godini u iznosu od 400.000 KM.

Korisnici programa su subjekti u poslovanju s hranom, vlasnici životinja, poljoprivredni proizvođači, pčelari, gradovi i općine, dijagnostičke ustanove, veterinarske stanice te subjekti koji se bave zbrinjavanjem leševa životinja i životinjskog otpada.

Prema riječima ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Mirsada Hadžića, način utroška ovih budžetskih i namjenskih sredstava definisan je kroz šesnaest aktivnosti u oblasti zdravstvene zaštite i veterinarskog zdravstva, i to: kontrola zdravlja vimena, uzimanje uzoraka za ispitivanje Infektivne anemije konja, naknada štete za eutanazirane životinje, pomoć u provođenju Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, preventivna vakcinacija goveda protiv Crnog prišta, preventivna mjera pregleda mesa na prisustvo larvi Trichinella spiralis, realizacija nerealizovanih zahtjeva iz prethodnog perioda i pomoć u posebnim okolnostima, sufinansiranje veterinarskog zdravstvenog pregleda na farmama za tov brojlera, implementacija standarda kod SPH (Program samokontrole, Haccp i Halal), implementacija sistema upravljanja kvalitetom veterinarskih stanica, eutanazija i neškodljivo uklanjanje oboljelih životinja i dezinfekcija nakon uklanjanja, klinički pregled pčelinjaka na Američku gnjiloću i finansiranje svjedodžbe o zdravstvenom stanju pčela, laboratorijsko ispitivanje uzoraka pčelinjeg legla na Američku gnjiloću, dijagnostička ispitivanja životinja i službenih uzoraka po nalogu veterinarskog  inspektora, nabavka veterinarske opreme i opremanje laboratorija veterinarskih organizacija i obuke (edukacije) iz oblasti veterinarstva.

-Ministarstvo priprema Uputstvo za ostvarivanje prava na sredstva iz navedenih programa, koje će biti dostupno na internet stranici Zeničko-dobojskog kantona, a za svaku planiranu aktivnost sredstva će se odobravati posebnim zaključcima ili odlukama Vlade - rekao je Hadžić.

Press služba ZDK

U cilju suzbijanja učestalih šumskih krađa na području Zeničko-dobojskog kantona, shodno Zaključku Vlade ZDK o usvajanju Infrormacije o šumskim krađama na području Zeničko-dobojskog kantona na području ovog kantona u 2021. godini sa prijedlogom mjera za prevazilaženje stanja, od koje je kao prva mjera navedena potreba aktiviranja Akcionog-operativnog plana za suzbijanje šumskih krađa na području ZDK, danas je u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu održan sastanak na temu: „Aktiviranje Akciono-operativnog plana za suzbijanje šumskih krađa na području Zeničko-dobojskog kantona.  

Navedenom sastanku, sa svojim saradnicima, prisustvovali su ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Mirsad Hadžić, direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Besim Spahić, direktorica Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona Nevzeta Elezović, direktor Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići Jasmin Devedžić i policijski komesar Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Rusmir Šišić.

Predmetni sastanak je bio konstruktivan, a zaključeno je da svi učesnici sa sastanka predlože kandidata koji će činiti radnu grupu, u cilju formiranja radne grupe koja će pratiti realizaciju Akcionog-operativnog plana za suzbijanje šumskih krađa na području Zeničko-dobojskog kantona (predložene aktivnosti, rokovi početka i završetka aktivnosti).

 
Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK -
Kantonalna uprava za šumarstvo ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Program utroška sredstava Budžeta za poticaje u poljoprivredi za 2022. godinu - pozicija "Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji", u ukupnom iznosu od 3,15 miliona KM.

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Mirsad Hadžić podsjetio je da je ovo ministarstvo ranije prvo u državi isplatilo podsticaj za proljetnu sjetvu u iznosu od 350.000 KM, tako da ukupni podsticaji poljoprivredi u 2022. godini iznose 3,5 miliona KM.

Naglasio je da je program usaglašen sa udruženjem poljoprivrednika, a obuhvaćena je većina dosadašnjih mjera podsticaja animalnoj i biljnoj proizvodnji.

Dodao je da je plan da se rebalansom budžeta povećaju sredstva podsticaja poljoprivredi, te da je preporuka EU da se za poljoprivredu izdvaja 2 posto budžeta.

-Naši podsticaji teški su 3,5 miliona, a budžet iznosi preko 400 miliona. Imamo ograničene mogućnosti, ali je naš cilj da podsticaje podignemo barem na 1 posto budžeta, tj. 4,5 miliona KM, što bi u konačnici značilo povećanje za dodatni milion maraka - rekao je Hadžić.

Press služba ZDK

U organizaciji nevladine organizacije "Inicijativa za šumarstvo i okoliš" – FEA (Forestry and Enviromental Action), u srijedu, 20. aprila 2022. godine u Hotelu „Dubrovnik“ u Zenici održana je radionica - "Zaštita šuma od bespravnih radnji – Izazovi i savremena rješenja".

Radionici su kao ključni akteri i interesne strane na području Zeničko-dobojskog kantona prisustvovali predstavnici Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona, kao i JP Šumskoprivrednog društva Zeničko-dobojskog kantona, uz podršku Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Kao važan element obezbjeđenja učešća građana u procesu prevencije i borbe protiv bespravnih radnji u šumarstvu putem modernih tehnologija, ovom prilikom detaljno je predstavljen projekat – ČUVAJMO ŠUME – "Aplikacija za anonimnu prijavu ilegalnih aktivnosti u šumarstvu uz pomoć građana".

Navedeni projekat se realizuje u sklopu programa "Podrške građanima u borbi protiv korupcije", čiji je generalni implementator organizacija Centri civilnih inicijativa (CCI), a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Press služba ZDK/MPŠV ZDK - KUŠ ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona prva je institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine koja je isplatila poticaje poljoprivrednicima za podršku u realizaciji proljetne sjetve - rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK Mirsad Hadžić.

Naveo je da je iznosom od 350.000 KM obuhvaćeno 350 poljoprivrednih proizvođača.

-To su oni poljoprivredni proizvođači koji su ostvarili poticaj u 2021. godini i ažurirali podatke u 2022. godini. Naravno, ostavili smo dio sredstava za one koji su znatno povećali poljoprivrednu proizvodnju i koji se prvi put pojavljuju kao proizvođači - istakao je Hadžić nakon sastanka s predstavnicima Udruženja poljoprivrednika ZDK-a, s kojim su usaglašavali Program poticaja ZDK za 2022. godinu.

Cilj ovog poticaja je da poljoprivrednici “prehrane zasijane površine”, ali i da dosiju nove površine te da podstaknu nove proizvođače da se odluče na sjetvu.

-Ono što nas ohrabruje, što su i zvanični podaci iz Ministarstva, da su se zasijane površine znatno povećale, što nas posebno raduje. S te strane, što se tiče našeg kantona, ne trebamo brinuti za hranu - poručio je Hadžić.

Registrovani proizvođači, napominje, dobili su 500 KM poticaja po hektaru, čemu su i težili. Odnosno, poticaj od 350 KM u novcu dobili su od ZDK-a te odlukom Vlade FBiH 50 litara goriva po hektaru.    

-Što se tiče plasteničke proizvodnje, za malinare… taj je iznos znatno veći i iznosi 300 do 500 KM po dulumu, zato što se radi o intenzivnijoj proizvodnji - kazao je Hadžić, koji je dodao kako je obrađeno i raznim kulturama ove godine zasijano oko 800 hektara u ZDK-u.

Premijer Mirnes Bašić podsjetio je kako još uvijek nije usvojen Program utroška sredstava u poljoprivredi za 2022. godinu te da je to jedini program kojeg, iz više razloga, nisu donijeli.

-Čekali smo usvajanje federalnog budžeta i on je usvojen krajem marta, tako da smo koordinirano radili na usaglašavanju svih poticajnih mjera, prvenstveno mjera zbog globalnog poremećaja na tržištu. Došlo je do povećanja ulaznih parametara za naše poljoprivredne proizvođače…Jučer je isplaćena proljetna sjetva za naše poljoprivredne proizvođače - istakao je Bašić.

Napomenuo je kako je ukupno za poticaje poljoprivredi u budžetu ZDK-a izdvojeno 3,5 miliona KM, ali da čekaju smjernice Federalnog ministarstva finansija te da se nadaju da će doći do rebalansa budžeta i povećanja tih sredstava.

Predsjednik Udruženja poljoprivrednika ZDK Emir Tutnić smatra da poticaji mogu biti i veći, jer su “motivacijski faktor”. Kriza je, podsjeća, globalna i samo se reflektuje na našu zemlju.

-Svi ćemo ova sredstva, prevenstveno, iskoristiti za prihranu podignutih zasada i zasnovanih površina. Čisto da bi prinosi bili mnogo veći i da bi bilo u skladu s prethodnim godinama. Znamo da je gnojivo poskupilo drastično - preko 300 posto. Njegova neupotreba smanjuje prinos, a mi pokušavamo da, barem, prinos ostavimo na količinama iz prethodnih godina - kazao je Tutnić.

Predsjednik Upravnog odbora Udruženja poljoprivrednika ZDK Refik Alihodžić istakao je kako imaju dobru saradnju s Vladom ZDK, ali da očekuje da će rebalansom budžeta tog kantona za poljoprivredu biti uvećan iznos na 4,5 miliona KM.

Predsjednik Udruženja peradara ZDK Nermin Ahmić rekao je da je peradarstvo, koje je u državi najjače u ZDK-u, ove godine u situaciji u kojoj do sada nije bilo.

-To je grana koja je razvijena i radi se po evropskim standardima. Što se tiče same hrane, peradarstvo je u ogromnom problemu, jer 20-ak dana nijedan kilogram kukuruza i soje ne ulazi u BiH. Troše se zalihe. Do kada će se trošiti, to je pitanje. To je na državi i višim nivoima da nađu saradnju i da se odblokira uvoz žitarica iz Srbije - kazao je .

On se, također, nada većim poticajima te da će s tim sredstvima uspjeti održati proizvodnju i, prije svega, građane tog kantona snabdijevati "sigurnim i kvalitetnim proizvodima".

Press služba ZDK

U Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona održan je sastanak na kojem se razgovaralo o pitanju uzurpacije, odnosno neovlaštenog zauzimanja državne šume i šumskog zemljišta u ovom kantonu.

Sastanak je održan na inicijativu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona, a pored predstavnika resornog ministarstva i inspekcije, učestvovali su predstavnici Kantonalne uprave za šumarstvo i Javnog preduzeća "Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona" d.o.o. Zavidovići.

Učesnici su usaglasili naredne korake kako bi se problem uzurpacije, odnosno neovlaštenog zauzimanja državne šume i šumskog zemljišta što prije riješio.

Osim uzurpacije razgovarano je i o drugim temama i problemima, a dogovorene mjere uskoro će biti realizirane na terenu, a sve u cilju zaštite šume na području ovog kantona.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK

Stranica 1 od 25

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma