Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona uplatilo je poljoprivrednim proizvođačima sredstva poticaja u iznosu od 399.962,30 KM, a u skladu s Programom utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi i Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK-a za 2020. godinu.

Od ukupnog iznosa, za poticaje u poljoprivredi isplaćeno je 347.462,30 KM. Za  nabavku plastenika uplaćeno je 82.007,00 KM, za registrovanu ovčarsku ili kozarsku proizvodnju 67.200,00 KM, podršku za držanje koka nosilja 61.664,00 KM, proizvodnju krastavca/kornišona 45.273,30 KM, otkupljivačima/prerađivačima pilećeg mesa 50.000,00 KM, otkupljivačima svježeg voća i povrća 27.693,00 KM, otkupljivačima ljekovitog bilja 9.625,00 KM te podršku za registrovanu svinjogojsku proizvodnju 4.000,00 KM.

Za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva uplaćeno je 52.500,00 KM, od čega za sufinansiranje troškova implementacije HACCP sistema subjekata koji posluju sa hranom 12.000,00 KM,  za provođenje mjera dijagnostičke pretrage pčelinjeg legla na Američku gnjiloću 500,00 KM, dok je za provođenje Zakona o zaštiti i dobrobit životinja izdvojeno 40.000,00 KM.

Press služba ZDK

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, vršilac dužnosti premijera Mirnes Bašić i direktor SAMS-GROUP d.o.o. Kakanj Amer Hadrović potpisali su ugovor o dodjeli koncesije za eskploataciju prirodne vode iz vodozahvata "Hladivode" kod Kaknja.

Koncesija je dodijeljena na period od 30 godina. Pored jednokratne koncesione naknade u iznosu od 5.418,48 KM, koncesionar će plaćati tekuću koncesionu naknadu u visini od 1,5 posto ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog eksploatacijom izvorišta.

Ministar Bašić ranije je sa direktorom kompanije "Tešanjski kiseljak" d.o.o. Tešanj Arminom Hrvićem potpisao ugovor o dodjeli koncesije za eksploataciju mineralne vode sa izvorišta "Dolac" u Raduši kod Tešnja. Koncesija je dodijeljena na 30 godina, a "Tešanjski kiseljak" će osim jednokratne koncesione naknade od 15.000,00 KM, također plaćati i tekuću naknadu u visini 1,5 posto ukupnog prihoda ostvarenog korištenjem izvorišta.

- Zeničko-dobojski kanton obiluje brojnim izvorištima prirodne vode, čiji je kvalitet nadaleko poznat. Opredjeljenje Vlade je da sve raspoložive resurse stavimo u funkciju razvoja, od kojeg će korist imati cjelokupno društvo - rekao je premijer Bašić.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je set odluka o odobravanju sredstava podsticaja poljoprivrednim proizvođačima u ovom kantonu.

Na ime podrške za konvencionalnu proizvodnju maline i kupine te jagode proizvedene po principima organske proizvodnje, odobrena su sredstva u iznosu od 547.314,40 KM. Podsticaj je dobilo 19 pravnih lica ili obrta te 1.378 fizičkih lica, koji su proizveli ukupno 1.869.279 kilograma ovog voća. Podsticaj Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK-a za pravna lica i obrte iznosi 0,40 KM, a za fizička lica 0,29 KM po kilogramu proizvedene maline, kupine i jagode.

Vršilac dužnosti premijera i ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK Mirnes Bašić rekao je da ovaj kanton želi zadržati lidersku poziciju u proizvodnji jagodičastog voća, te da je pored novčanog podsticaja za proizvodnju, ovo ministarstvo u 2020. godini povećalo podsticaj za podizanje novih zasada maline sa 300 na 700 KM.

- Želimo da se proizvodnja maline vrati na nivo od prije tri godine, kada je jedan broj proizvođača odustao od proizvodnje zbog niske otkupne cijene. Kroz direktne podsticaje želimo pomoći obnovu malinjaka i stabilizovati proizvodnju - rekao je Bašić.

Vlada je odobrila 705.940 KM registrovanim farmama goveda, a podsticaj je dobio 161 farmer u ovom kantonu. Podsticaj iznosi 330 KM po muznoj kravi, odnosno 100 KM po govedu za one farme koje ne plasiraju mlijeko i mliječne prerađevine u otkup ili na tržište.

Vlasnicima 96 pčelinaka i veterinarskim stanicama odobreno je 28.177 KM za provođenje kliničkog pregleda pčelinjaka na zaraznu bolest Američka gnjiloća i izdavanje svjedodžbe o zdravstvenom stanju pčela.

Ukupno 39 farmi brojlera dobilo je sredstva u iznosu od od 29.366 KM za mjeru provođenja zdravstveno-veterinarskog pregleda peradi prije klanja i izdavanja svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja.

Vlada je usvojila i izmjene Programa utroška sredstava za podsticanje proljetne sjetve na području ZDK kojim je obavezala gradove i općine koje nisu utrošile doznačena sredstva za ovu namjenu, u ukupnom iznosu od 339.610 KM, da izvrše povrat neutrošenih sredstava u iznosu od 52.480 KM.

Odobreno je 8.753 KM za finansiranje troškova eutanazije i neškodljivog uklanjanja oboljelih životinja te 2.531 KM veterinarskim stanicama za finansiranje troškova dijagnostičkih ispitivanja živih životinja i službenih uzoraka po nalogu veterinarske inspekcije.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 87. sjednici donijela je set odluka o odobravanju podsticaja u oblasti poljoprivredne proizvodnje i veterinarstva.

Uzgajivačima brojlera odobrena su sredstva u iznosu od 414.859 KM, prerađivačima i otkupljivačima mlijeka odobreno je 220.000 KM, otkupljivačima jagodičastog voća koji vrše zamrzavanje 61.310 KM, dok je registrovanim organizatorima otkupa jagodičastog voća odobreno 62.305 KM.

Mirnes Bašić, vršilac dužnosti premijera i ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK, podsjeća da je ove godine za podsticaje u poljoprivredi u budžetu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK-a opredijeljeno 3,4 miliona KM, a do sada isplaćen jedan milion, od čega 345.000 KM za podsticaj proljetnoj sjetvi te oko 700.000 KM po drugim programima podsticaja.

Vlada je od 24 planirane podsticajne mjere do sada usvojila 22, a na narednoj sjednici planirano je da se usvoje i preostale dvije mjera, i to podsticaj za farme goveda i podsticaj za otkup maline.

- Naš cilj bio je da kroz program podsticaja povećamo poljoprivrednu proizvodnju, obradive površine i broj obrtnika registrovanih u poljoprivrednoj proizvodnji. Nakon svih usvojenih programa i razmotrenih zahtjeva moram konstatovati da smo u tome uspjeli. Ponosim se na naše poljoprivredne proizvođače na području ZDK-a i nadam se da ćemo u narednim godinama napraviti dodatni iskorak - rekao je premijer Bašić.

On je izrazio zadovoljstvo što su tri dominantne grane poljoprivredne proizvodnje - uzgoj brojlera, plastenička proizvodnja i malinarstvo, ove godine ostvarili rast i što je ZDK zadržao lidersku poziciju u ovim granama.

Press služba ZDK

Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona uplatilo je poljoprivrednim proizvođačima sredstva podsticaja u iznosu od 154.128,00 KM, a u skladu s Programom utroška sredstava za podsticaje u poljoprivredi i Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK-a za 2020. godinu.

Od ukupnog iznosa, za podsticaje u poljoprivredi isplaćeno je 88.231,00 KM. Za registrovanu pčelarsku proizvodnju i projekte iz oblasti pčelarstva uplaćeno je 45.000,00 KM, nabavku mehanizacije za poljoprivredu 27.751,00 KM, zasnivanje novih zasada jagodičastog voća 3.000,00 KM te organizaciju "Međugradske izložbe golubova, ptica i sitnih životinja" 1.000,00 KM.

Za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva uplaćeno je 65.897,00 KM, od čega za sufinansiranje troškova implementacije programa samokontrola kod subjekata u poslovanju s hranom 4.840,00 KM, provođenje mjera zarazne bolesti infektivna anemija 4.440,00 KM, provođenje mjera preventivne vakcinacije životinja protiv crnog prišta na području ZDK-a 20.920,00 KM, dok je za nadoknadu štete vlasnicima životinja zbog provođenja naređenih mjera eutanazije oboljelih životinja od zarazne bolesti bruceloze izdvojeno 35.697,00 KM.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) usvojila je set odluka o odobravanju sredstava farmerima i poljoprivrednim proizvođačima na području ovog kantona u ukupnom iznosu od 145.528 KM.

Na ime podrške projektima iz oblasti pčelarstva odobreno je 45.000 KM, a sredstva su dobili Savez druženja pčelara ZDK-a, 14 udruženja pčelara i 11 samostalnih proizvođača koji imaju registrovanu pčelarsku proizvodnju. Od toga, Savezu udruženja pčelara ZDK odobreno je 23.000 KM, dok su pčelarski obrti podijelili ukupno 22.000 KM.

Sredstva podrške za nabavku poljoprivredne mehanizacije u iznosu od 27.571 KM dobila su 34 registrovana poljoprivredna obrta.

Općinama Zenica, Žepče, Visoko i Kakanj odobreno je 20.920 KM za provođenje mjere vakcinacije životinja protiv Crnog prišta. Radi se o općinama u kojima je u zadnjih 20 godina utvrđeno prisustvo ove zarazne bolesti, a vakcinisano je 1.046 grla.

Veterinarskim stanicama na području ZDK odobreno je 15.340 KM na ime provedene preventivne vakcinacije 1.534 svinja protiv bolesti svinjske kuge.

Odobreno je 35.697 KM radi naknade štete vlasnicima životinja zbog provođenja naređenih mjera eutanacije četiri goveda oboljelih od zarazne bolesti bruceloza i uništavanja 6.455 koka nesilica.

Udruženju za uzgoj i zaštitu sitnih životnja odobreno je 1.000 KM na ime podrške za organizaciju 35. Međugradske izložbe golubova, ptica i sitnih životnja "Zenica 2020".

Premijer ZDK Mirza Ganić najavio je da će Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu veoma brzo okončati obradu zahtjeva iz programa podrške poljoprivrednim proizvođačima, tako da se očekuje i isplata sredstava do kraja idućeg mjeseca.

- Borimo se za zdravlje svakog čovjeka i svako radno mjesto, a poljoprivredni proizvođači svojim radom pokazuju da je poljoprivreda njihovo radno mjesto i da zaslužuju podršku Vlade ZDK - rekao je Ganić.

Press služba ZDK

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) Mirnes Bašić danas je u sjedištu ovog ministarstva sa koncesionarom "Kraljevska" d.o.o. Sarajevo, zaključio Ugovor o koncesiji za korištenje prirodne izvorske vode.

Ugovor je zaključen na osnovu odluke Vlade ZDK, kojom je privrednom društvu "Kraljevska" d.o.o. Sarajevo, dodijeljena koncesija za zahvatanje vode u količini od 0,5 l/s sa izvorišta "Radakovica", koje se nalazi na području MZ Gornja Borovica, općina Vareš.

Press služba ZDK

Premijer Mirza Ganić i ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) Mirnes Bašić posjetili su poljoprivredne proizvođače članove Udruženja AGRO-VIS iz Visokog. Udruženje okuplja oko 80 proizvođača koji se bave proizvodnjom u plastenicima i na otvorenom.

Vlada ZDK je u 2019. godini za podsticaje poljoprivrednim proizvođačima u ovom kantonu izdvojila 3,2 miliona KM, od čega su 1.033.000 KM dobili proizvođači iz Visokog za različite segmente proizvodnje, od mljekarstva do proizvodnje u plastenicima, po kojoj je visočki kraj nadaleko poznat.

-Naši poticaji nisu pomoć nego investicija, budući da od tih sredstava proizvođači stvaraju novu vrijednost i drago mi je da na terenu vidimo efekte naše investicije. ZDK je zahvaljujući Visokom lider u plasteničkoj proizvodnji - rekao je Ganić.

U razgovoru s proizvođačima u Donjem Moštru, Bradvama, Gornjoj Zimči, Gornjem Moštru, Zbilju i Kralupima posebno je naglašen značaj poticaja za proljetnu sjetvu, koji je realiziran kao interventna mjera za pomoć poljoprivredi u vrijeme pandemije. Vlada ZDK je osigurala 350.000 KM, a zajedno sa sredstvima Vlade FBiH i 12 općina na raspolaganju proljetnu sjetvu su bila sredstva od 1,5 miliona KM.

-Osigurali smo minimalne troškove za proljetnu sjetvu tako što smo pomogli nabavku sjemenskog materijala, đubriva i zaštitnih sredstava, a s druge strane omogućili da njihovi proizvodi mogu biti konkurentniji na tržištu i da svi imamo korist. Naša polja su osnov zdravog života i razvoja, a Vlada je trajno opredijeljena da stvara uslove da poljoprivrednici žive, opstaju i razvijaju naš kraj - rekao je premijer ZDK.

Predsjednik Udruženja AGRO-VIS Mirsad Dervišbegović zahvalio se na posjeti, kao i kontinuiranoj podršci koju kantonalna Vlada pruža proizvođačima.

-Podsticaji su značajni za poljoprivrednike pogotovo u ovoj pandemijskoj godini koja je bila teška za proizvodnju. Podsticaji su nam dali vjetar u leđa tako da smo uspjeli uspješno izašli iz ove teške godine - rekao je Dervišbegović.

Proizvođač Admir Muratović rekao je da podsticaji uvijek mogu biti i veći, ali da je zadovoljan podrškom sa nivoa ZDK-a.

-Kanton nas ne zaboravlja i iz godine u godinu uvodi nešto novo. Nismo zadovoljni podrškom sa lokalnog nivoa, ali se nadam da će nam se i ta sredstva povećati - rekao je Muratović.

Proizvođači su istakli potrebu izgradnje prerađivačkih kapaciteta koji bi omogućili sigurniji plasman i otkup proizvoda, ali i proširenje proizvodnje. Time bi podsticaji za vlasnike plastenika od 5 KM po kvadratnom metru, imali mnogo bolji efekat.

-Ulaganja jesu velika, ali bi trebalo izgraditi jednu veliku fabriku za preradu koju bi proizvođači iz Visokog mogli opskrbiti za proizvodnju kiseline, zimnice i proizvoda od povrća - rekao je Vladimir Ferzanović, organski proizvođač iz Zbilja kod Visokog.

Premijer Ganić je najavio da će Vlada ZDK naredne godine planirati nove programe podsticaja, koji će omogućiti dodatni razvoj poljoprivredi te sačuvati lidersku poziciju ZDK-a u plasteničkoj, ali i malinarskoj i peradarskoj proizvodnji.

Press služba ZDK

Premijer Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) Mirza Ganić posjetio je danas Opštu poljoprivredno-proizvodno-prometno-uslužnu zadrugu BIOS Visoko, koja je jedan od najvećih poljoprivrednih proizvođača u Zeničko-dobojskom kantonu.

BIOS se bavi proizvodnjom plastenika, staklenika, sistema za navodnjavanje, presadnica povrća, začina i aromatičnog bilja, vele i maloprodajom materijala za poljoprivredu, otkupom i prodajom voća i povrća, proizvodnjom proizvoda od drveta za poljoprivredu te proizvodnjom ambalaže za specijalizirane robe. Zadruga zapošljava 150 radnika, ima oko 1.000 kooperanata, a proizvode plasira na domaće te tržišta Crne Gore, Kosova i Turske. Poslovnica BIOS S u Srebrenici bavi se uzgojem tovnih pilića.

-BIOS je domaći brend koji je veoma značajan za domaću poljoprivrednu proizvodnju, jer svojim asortimanom olakšava domaćim proizvođačima da dođu do kvalitetne opreme i sjetvenog materijala. Zelena polja su naše najveće bogatstvo, a politika Vlade je da kontinuirano povećava podsticaje kako bi se proizvođačima pomoglo da stabiliziraju prizvodnju i budu konkurentniji - rekao je premijer Ganić nakon obilaska pogona BIOS-a u Gornjoj Vratnici.

Podsjetio je da je 2019. godine iz budžeta ZDK za poljoprivredne podsticaje izdvojeno 3 miliona KM, od čega su jedan milion maraka "povukli" proizvođači iz Visokog. U 2020. godini za podsticaje je opredijeljeno 3,5 miliona KM, a u jeku pandemije uveden je i podsticaj za proljetnu sjetvu.

-Poljoprivreda je sve važnija grana i ponosni smo što smo kroz programe podsticaja doprinijeli da ZDK postane lider u malinarskoj, peradarskoj i plasteničkoj proizvodnji. Programe podsticaja prilagođavamo potrebama proizvođača, a rezultati se najbolje vide na terenu - rekao je premijer ZDK.

Direktor BIOS-a Nermin Kadrić podržao je aktivnosti Vlade ZDK na realizaciji programa podsticaja poljoprivredi, dajući punu podršku premijeru Mirzi Ganiću u daljem radu i aktivnostima na jačanju poljoprivredne proizvodnje u Visokom i Zeničko-dobojskom kantonu.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je zaključak kojim je dala saglasnost Gradu Zenica da provede javnu nabavku za šest projekata koji će se finansirati sredstvima vodnih naknada u iznosu od 796.000,00 KM.

Radi se o projektima "Regulacija Ciganskog potoka u MZ Stranjani" (220.000,00 KM), "Rekonstrukcija vodovoda Džomba" (105.000,00 KM), "Rekonstrukcija vodovoda Kršćanac" (100.000,00 KM), "Rekonstrukcija vodovoda Gladovići" (110.000,00 KM), "Kanalizacija Perin Han" (80.000,00 KM) i "Kanalizacija Gornja Zenica" (180.000,00 KM). Ovi projekti su bili predviđeni programom utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godinu, međutim kako prošle godine nisu potpisani ugovori, a radi se o namjenskim sredstvima, projekti su prebačeni u 2020. godinu.

-Pored ovih šest projekata, za grad Zenica u 2020. godini planirana su dodatna sredstva u iznosu od 1.890.000,00 KM, tako da je za vodne projekte na području grada Zenica ove godine planirano ukupno 2 miliona i 686.000,00 KM. U toku je javni poziv i očekujemo da ćemo od grada Zenice, kao i svih drugih lokalnih zajednica, dobit projekte koji će se raditi u 2020. godini - rekao je ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Mirnes Bašić.

Programom utroška sredstava vodnih naknada Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK za 2020. godinu za vodne projekte u svih 12 općina planirano je 12,5 miliona KM.

Press služba ZDK

Stranica 1 od 18

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma