Strukture civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu su opremljene i osposobljene za izvršavanje svih zadataka na odbrani i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u ovom kantonu, rekao je direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Džavid Aličić obrazlažući Informaciju o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u ovom kantonu za 2021. godinu.

Navedenu informaciju je usvojio i Vladi ZDK uputio Kantonalni štab civilne zaštite, kojim je predsjedavao komandant i ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Arnel Isak.

Navedeno je da je u ovoj godini nastavljeno opremanje civilne zaštite iz sredstava budžeta i posebne naknade za zaštitu i spašavanje, pa je tako nabavljena oprema za Službu za spašavanje na vodi i pod vodom (13.500 KM), Službu za spašavanje iz ruševina (35.133 KM), Službu za spašavanje sa visina (38.727 KM), Hemijsko-biološku službu (35.000 KM), Kantonalni štab civilne zaštite (12.400 KM) te Operativni centar (7.550 KM).

Prema riječima Aličića, općine i gradovi također su nastavili kadrovsko jačanje struktura civilne zaštite, pa je tako broj vatrogasaca povećan sa 153 na 167, a broj vozila profesionalnih vatrogasnih društava povećan je sa 62 na 66.

-Komparirajući podatke iz 2020. godine može se vidjeti da je došlo do povećanja broja dobrovoljnih vatrogasaca u odnosu na prošlu godinu sa 208 na 213, a nabavljeno je i jedno novo vozilo tako da ova društva trenutno raspolažu sa 19 vozila. U 2021. godini planirana su sredstva za nabavku navalnog vatrogasnog vozila za potrebe DVD Jelah u iznosu od 40.000 KM - rekao je Aličić.

Kantonalna uprava civilne zaštite od 2011. godine nabavila je sedam novih vatrogasnih vozila za tehničke intervencije kod saobraćajnih udesa na cestama, koja su u oporativnoj upotrebi profesionalnih vatrogasnih jedinica Kaknja, Maglaja, Zenice, Žepča, Olova, Tešnja i Zavidovića. U protekle četiri godine nabavljeno je 10 rabljenih navalnih vozila, a cilj je da se svakom DVD-u nabavi po jedno vatrogasno vozilo.

-Stagniranje u ovoj oblasti znači nazadovanje, tako da se modernizacija vatrogasnih jedinica nameće kao nužnost i prioritet u narednom periodu. Posebno treba izdvojiti da je u 2021. godini 27 nova kandidata položilo ispit za dobrovoljnog vatrogasca, 16 novih kandidata za profesionalnog vatrogasca i 26 kandidata iz protivpožarne zaštite - rekao je Aličić.

Naglasio je da će i narednoj godini fokus biti na opremanju i osposobljavanju kantonalnih službi zaštite i spašavanja te pružanje pomoći općinama u opremanju njihovih profesionalnih vatrogasnih jedinica.

Prema riječima Aličića, radit će se i na jačanju koordinacije nosilaca mjera zaštite i spašavanja sa organima civilne zaštite, shodno Programu razvoja zaštite i spašavanja za period 2017. do 2021. godine, kao i animiranju lokalnih zajednica na organizovanju i ustrojstvu civilne zaštite na lokalnom nivou te putem medija vršiti obuka građanstva kako se ponašati i šta poduzimati u uslovima prirodne i druge nesreće.

Press služba ZDK

Kantonalni štab civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona dao je saglasnost na Program utroška budžetskih sredstava i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2021. godinu.

Radi se o sredstvima u iznosu od 1,86 miliona KM - budžetskim i sredstvima posebne naknade za zaštitu i spasavanje, kojima raspolaže Kantonalna uprava civilne zaštite, a koja će prema ovom planu značajnim dijelom biti usmjerena za finansiranje djelovanja i jačanje struktura civilne zaštite u ovom kantonu.

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Džavid Aličić naglasio je da je jačanje struktura civilne zaštite jedan od prioriteta Vlade ZDK-a te da se opremanje vrši u kontinutetu svake godine.

- Planovima su definisana ulaganja u dodatno opremanje naših službi za spašavanje, Štaba civilne zaštite i Operativnog centra. Planirana su i sredstva za hitne mjere zaštite i spašavanja, pomoć organizacijama koje djeluju u okviru sužbi spašavanja, kao i sredstva za učešće u izvođenju preventivnih mjera - rekao je nakon sjednice Aličić.

Štab je usvojio i informaciju o epidemiološkoj situaciji na podruju ZDK-a, konstatujući da se nisu stekli uslovi za proglašenje stanja nesreće uzrokovane korona virusom, te dao punu podršku Kriznom štabu Ministarstva zdravstva ZDK, kao i donesenim mjerama na sprečavanju širenja korona virusa.

Press služba ZDK

Kantonalni štab civilne zaštite (KŠCZ) Zeničko-dobojskog kantona donio je odluku o raspodjeli opreme i dezinfekcionih sredstava koja su dobijena kao donacija iz Republike Azerbejdžan i Republike Slovenije.

Kako je rekao Džavid Aličić, načelnik KŠCZ, sredstva za dezinfekciju ruku će biti raspoređena svim zdravstvenim ustanovama i organima uprave u ovom kantonu, a prema kriterijima koje je ranije donio Krizni štab Ministarstva zdravstva, dok će manja količina opreme, kreveta i ćebadi, biti dodijeljena KŠCZ-u i službama za borbu protiv koronavirusa, odnosno za saniranje šteta nastalih usljed pandemije.

KŠCZ je primio k znanju Odluku o prestanku stanja nesreće uzrokovanog pandemijom koronavirusa, koju je donio Federalni štab civilne zaštite, tako da će ovaj štab ubuduće raditi u redovnom režimu. KŠCZ je tokom trajanja stanja nesreće održao 18 vanrednih sjednica, od kojih su tri bile telefonske.

"Dali smo preporuku Vladi da naloži rukovodiocima organa uprave u ZDK-u te gradovima i općinama da osim redovnih poslova obavljaju poslove koji će se odnositi na saniranje posljedica uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19", rekao je Aličić.

Press služba ZDK

Kantonalni štab civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona na današnjoj sjednici donio je odluku kojom je dozvolio rad vrtića u ovom kantonu, s tim da je zadužio Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Ministarstvo zdravstva i Institut za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici da pripreme odgovarajuće protivepidemijske mjere radi zaštite zdravlja djece i osoblja vrtića.

„Naredba će se početi primjenjivati tek kada Federalna uprava civilne zaštite poništi odluku o zabrani kretanja osoba mlađih od 18 godina, koja zvanično još nije poništena“, rekao je komandant KŠCZ Arnel Isak.

KŠCZ je izdao preporuku Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da se nastava u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama do kraja školske godine odvija po principu „online“ nastave. Univerzitetu u Zenici je preporučeno da organizira polaganje ispita u prostorima fakulteta, uz poštivanje propisanih preventivnih mjera.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici zadužen je da u okviru svoje nadležnosti sačini preporuke za škole i fakultete, koje će biti javno dostupne na službenoj stranici inz.ba.

Press služba ZDK

Kantonalni štab civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona na današnjoj sjednici donio je naredbu kojom se obavezuju svi pravni subjekti sa više od 20 uposlenih da, ako to dosad nisu uradili, izrade planove rada i organizacije za vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovanog pandemijom koronavirusa.

"Naredba je donesena na preporuku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva ZDK. To znači da se rad u tim privrednim subjektima mora prilagoditi uslovima koje propisuje Svjetska zdravstvena organizacija", rekao je načelnik KŠCZ ZDK Džavid Aličić.

Crveni križ Federacije BiH, posredstvom Društva Crvenog križa BiH, dobio je od sponzora deset dezinfekcionih tunela koji će biti raspoređeni svim kantonima. KŠCZ je nakon konsultacija sa zdravstvenom strukom predložio da se dezinfekcioni tunel koji pripada ZDK-u postavi na ulazu u zgradu Doma zdravlja Zenica.

Press služba ZDK

Na današnjoj 12. vanrednoj sjednici Kantonalnog štaba civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona konstatirano je da će ubrzo biti završeni radovi na proširenju kapaciteta izolatorija Infektivnog odjela Kantonalne bolnice u zgradi Stacionara u Zenici.

"Radove na izvodi Služba za spašavanje KUCZ, a kapacitet Izolatorija će biti proširen na 250 kreveta. Također, započeta je nabavka zaštitne opreme za potrebe zdravstvenih ustanova u vrijednosti 400.000 KM, posredstvom UNDP-a koji u nabavci učestvuje sa dodatnih 100.000 KM. Do sada je isporučeno 200.000 maski i 4.500 zaštitnih odijela, a uskoro očekujemo isporuku ostatka opreme", rekao je komandant Štaba Arnel Isak.

Naglasio je da je KŠCZ postupio po naredbi Federalnog štaba civilne zaštite te prošlog vikenda osigurao pet hotela i motela za karantin za državljane Bosne i Hercegovine koji dolaze iz inostranstva, radi sprečavanja širenja infekcije koronavirusa COVID-19.

"Naglašavam da smo svim hotelima i motelima poslali upit da li žele da se njihovi objekti koriste za karantin, a 95 posto hotela i motela je odbilo tu mogućnost. Morali smo hitno reagirati te smo uspjeli da smjestimo naše državljane u pet objekata, s tim da će nam biti potrebni dodatni kapaciteti jer ne znamo da li će se i u kojem broju naši državljani nastaviti vraćati u BiH", kazao je Isak.

Dodao je da KŠCZ namjeravao da ove osobe uputi u kućnu izolaciju, ali da je propisima donesenim na nivou Federacije BiH određeno da se upućuju u karantin za što uslove ispunjavaju jedino hoteli i moteli.

Press služba ZDK

Kantonalni štab civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona, na današnjoj 10. vanrednoj sjednici, izdao je preporuku svim bankama, telekom operaterima, poslovnicama BH pošta i poslovnicama Elektrodistribucije na području ovog kantona da u periodu od 8,00 do 12,00 sati do petka, 10. aprila, pružaju usluge na šalterima isključivo penzionerima.

- Svi navedeni subjekti su obavezni organizirati poslovanje bez gužvi, osigurati preporučeni razmak klijenata, kao i poštivanje higijensko-epidemioloških preporuka. Poslovnim subjektima koji se ne budu pridržavali navedenih preporuka postoji mogućnost privremene zabrane pružanja usluga - navodi se u preporuci KŠCZ ZDK.

Preporuka je donesena iz preventivnih razloga s ciljem da se omogući penzionerima da u dozvoljenim terminima za kretanje mogugu obaviti svoje poslove bez stvaranja bilo kakvih gužvi.

KŠCZ je izdao naredbu Službi za spašavanje ZDK da pod hitno krene u adaptaciju i proširenje prostora u zgradi Stacionara za potrebe izolatorija za osobe inficirane koronavirusom COVID-19.

KŠCZ je podržao inicijativu Društva prihologa ZDK, koju je na današnjoj sjednici prezentirao Sedin Habibović iz Zavoda za bolesti ovisnosti ZDK, da se organizira pružanje psihološke podrške građanima, zdravstvenim radnicima i volonterima koji učestvuju u aktivnostima na suzbijanju pandemije koronavorisa COVID-19 u ovom kantonu, putem telefona, interneta i online kriznih grupa.

Press služba ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma