U organizaciji Misije OSCE u BiH, Terenski ured u Travniku, održana je dvodnevna radionica o strateškom upravljanju za članove timova za prevenciju, odnosno borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona.

Tokom dvodnevne interaktivne radionice, svoja iskustva u strateškom upravljanju rizicima korupcije prezentovali su predstavnici APIK BiH, a pripremljen je i Pregled izrade državne antikorupcijske strategije uz sačinjene detaljne analize stepena implementacije kao i analize antikorupcijskih strategija u ZDK i SBK.

Pored toga, na ovoj radionici je dat poseban naglasak na planiranju narednih aktivnosti timova u segmentu strateških koraka na reviziji postojećih strateških dokumenata u borbi protiv korupcije kao podloge za izradu dokumenata za naredni vremenski period.

Press služba ZDK

U organizaciji Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona i Misije OSCE za BiH, u četvrtak, 27. juna, održana je  tematska radionica o modalitetima saradnje i koordinacije aktivnosti u prevenciji korupcije, sa predstavnicima organizacija civilnog društva (OCD) sa područja ZDK-a.

Dosadašnja saradnja Tima Vlade sa OCD-om ocijenjena je uspješnom, ali Tim smatra da saradnja sa organizacijama civilnog društva koje djeluju na području Zeničko-dobojskog kantona mora biti intenzivnija.

Predstavnici OCD, kao i aktivisti koji u svom radu iskazuju neophodni senzibilitet u opredjeljenju za prevenciju i borbu protiv korupcije, iznijeli su svoja dosadašnja iskustva, kao i probleme u cjelovitom sagledavanju različitih pojavnih oblika korupcije ili koruptivnih ponašanja u oblastima njihovog rada i aktivnosti.

S tim u vezi, usvojene su preporuke koje će pomoći u boljoj koordinaciji Tima Vlade i OCD-a, ali i usaglašeni principi na osnovu kojih će se i odrediti konkretne aktivnosti, saopćeno je iz Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije.

 

Press služba ZDK

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije u protekle dvije godine aktivno je radio na uspostavi efikasnog sistema prevencije korupcije u javnom sektoru ZDK-a.

"U svim javnim institucijama su imenovani koordinatori, sačinjeni su operativni planovi i planovi integriteta te se prati njihovo provođenje, a uspostavljena je i dobra saradnja sa međunarodnim organizacijama i institucijama. Uspostava sistema je započeta od nule, tako da smo u protekle dvije godine predano radili", kazala je predsjednica ovog tijela Meliha Omerspahić, tokom prezentacije dosadašnjih rezultata rada i planova za članove Vlade, Skupštine i drugih institucija ZDK-a.

Premijer Mirza Ganić istakao je da je borba i prevencija korupcije jedan od strateških ciljeva ove vlade, te da će zajedno sa Timom i drugim tijelima tražiti konkretna rješenja i mjere za suzbijanje korupcije.

"Ono što nama treba u institucijama jesu elektronski sistemi, od protokola do sistema za rad i praćenje sistema poticaja, kako bismo mogli pratiti procedure i prevenirati korupciju. S ovog mjesta želim poručiti da se za borbu protiv korupcije ne zalažemo samo deklarativno, nego ćemo to pokazati i djelima. To je dvostran proces, tako da moramo raditi i na podizanju svijesti naših građana da svojim djelima ne učestvuju u korupciji", kazao je Ganić, koji je o mjerama protiv korupcije već razgovarao sa članovima kantonalnog Tima za borbu protiv korupcije, OSCE-a i CCI-a.

Ovom prilikom predstavljene su i naredne aktivnosti koje će Tim provoditi. U tom smislu o projektima i planiranim aktivnostima govorili su predstavnici OSCE-a, zatim Zoran Jachev, tim lider projekta "Podrška implementaciji antikorupcijskih strategija u BiH" finansiranog od strane Evropske komisije u BiH te Erduan Kafedžić, šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, koji je podijelio iskustva iz projekta "Informacione tehnologije u podršci prevencije korupcije".

"U KS smo razvili različite transparentne baze podataka i uspostavili savremene mehanizme prijave korupcije. Ti mehanizmi već daju rezultate, jer po prijavama se već postupa na različitim nivoima tužilaštva, a spremni smo iskustva podijeliti sa ZDK", kazao je Kafedžić.

Hašim Šabotić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) založio se za proširivanje nadležnosti tijela za borbu protiv korupcije, kojih u BiH ima 14.

"Tužilac je taj koji, po Zakonu o krivičnom postupku, može da animira sve one institucije koje mogu na bilo koji način doprinijeti da se procesuiraju koruptivna krivična djela. Drugi način borbe protiv korupcije jeste upravo ovaj preventivni, ali Agencija za borbu protiv korupcije i ova ad hoc tijela ne mogu poduzimati operativne radnje, što bi im u određenoj mjeri trebalo omogućiti", kazao je Šabotić.

Press služba ZDK

U Zenici je 11. i 12. aprila održana radionica pod nazivom "Dobre prakse u dodjeli i upravljanju grantovima", u okviru komponente III Projekta podrške Vladi Federacije BiH od strane Ambasade Velike Britanije, kojeg provodi konzorcijum na čelu sa kompanijom PricewaterhouseCoopers i u saradnji sa lokalnom kompanijom Lucid Linx, a koja se odnosi na pravni okvir i praksu dodjele grantova u zemlji od strane ministarstava i institucija, u saradnji sa Timom za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Radionicu je vodio Marc McAuley, stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti upravljanja grantovima iz Instituta za javne finansije i računovodstvo iz Velike Britanije (Chartered Institute of Public Finance and Accountancy).

Tokom radionice predstavljeno je iskustvo institucija Velike Britanije sa naglaskom na proces planiranja i praćenja implementacije grantova koji se finansiraju iz javnih sredstava, održavanja transparentnog okvira za upravljanje grantovima i uvođenja mehanizama za sprečavanje zloupotrebe sredstava.

Učesnici radionice pored članova Tima Vlade za borbu protiv korupcije bili su predstavnici ministarstva koji su u svojim redovnim poslovima direktno uključeni u procese planiranja, dodjele i praćenje sredstava za dodjelu grantova.     

Cilj ove radionice bio je da se podrži razvoj i provođenje okvira za upravljanje grant sredstvima i transferima kako u procesu dodjele tako i u procesu praćenja i evaluacije.

 

Tim Vlade ZDK za borbu protiv korupcije

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić primio je u svom uredu predstavnike vladinog Tima za borbu protiv korupcije - predsjednicu Melihu Omerspahić i člana Nermina Kadribašića, a sastanku je prisustvovao i ministar za pravosuđe i upravu Nebojša Nikolić.

Tim je tokom dvije godine postojanja proveo niz aktivnosti na prevenciji i izgradnji sistema prevencije korupcije, koji podrazumijeva izradu akcionih planova, operativnih planova i planova integriteta. Također, u fokusu je bila i uspostava koordinirajućeg sistema sa svim institucijama u provođenju ovih strateških dokumenata, a održan je i niz radionica i panel-diskusija s ciljem upoznavanja različitih društvenih grupa sa osnovnim pojmovima i vrstama korupcije, društvenim uzrocima i posljedicama ove pojave.

"Zeničko-dobojski kanton treba efikasne institucije u kojima rade kompetentni ljudi, treba biti sigurno područje sa niskom stopom kriminaliteta, područje konkurentne privrede, kvalitetnog zdravstva i boljeg obrazovanja. Na putu ka tim ciljevima neophodno je svesti kriminal i korupciju na najnižu razinu. Zbog toga podržavam intenziviranje rada Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije u skladu sa usvojenim strateškim dokumentima", kazao je premijer Ganić.

 

Press služba

U okviru projekta "Jačanje javnog integriteta u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj“, kojeg finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Antikorupcioni tim Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, jučer je u Sarajevu održana konferencija pod nazivom "Potreba zakonskog okvira zaštite prijavilaca korupcije u Federaciji Bosne i Hercegovine".

Konferencija je okupila predstavnike oba doma Parlamenta Federacije BiH, predstavnike izvršne i pravosudne vlasti u Federaciji BiH, antikorupcijskih tijela u BiH, međunarodne zajednice, organizacija civilnog društva i medija, a konferenciju su otvorili britanski ambasador u BiH Nj.E. Matthew Field, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH Hasim Šabotić, predsjednik Antikorupcionog tima Vlade Federacije BiH Sead Lisak i delegatkinja Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Ljubinka Atanasijević.

Istaknuto je da je Federacija BiH jedini nivo vlasti u Bosni i Hercegovini koja nema posebno zakonsko rješenja za zaštitu prijavilaca korupcije, te da su prijavioci korupcije u Federaciji BiH u značajno neravnopravnijem položaju od prijavilaca korupcije zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta.

Poseban fokus konferencije je bila razmjena iskustava i zakonskih rješenja u vezi sa zaštitom prijavilaca korupcije nivoa vlasti u BiH koji imaju usvojene zakone o zaštiti prijavilaca korupcije, kao i potrebe za usvajanjem zakonskog rješenja na nivou Federacije BiH. Nacrt zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u FBiH je trenutno u zakonodavnoj proceduri.

Jedan od panelista na konferenciji bila je i predsjednica Tima za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona Meliha Omerspahić, koja je govorila o iskustvima u postupanju sa prijavama korupcije te nedostacima sistema koji poziva javnost da prijavljuje korupciju, a u kojem istovremeno ne postoji zakonski mehanizam zaštite prijavitelja korupcije.

Generalni zaključak konferencije jeste da Nacrt zakona o zaštiti prijavilaca korupcije u Federaciji BiH predstavlja kvalitetno rješenje koje zadovoljava ključne međunarodne standarde i pretpostavke da bude provodiv i efikasan na cijelom području Federacije BiH. Uspostavom ovakvog zakonskog rješenja se stvaraju ključne odrednice za ohrabrivanje prijavilaca korupcije da bez straha od odmazde u većem broju prijavljuju korupcijska ponašanja.

Ključna poruka konferencije je da je neophodno da se Nacrt zakona zadrži u zakonodavnoj proceduri kako bi prošao javne rasprave i na taj način se došlo do konačne uspostave zakonskog okvira zaštite prijavilaca korupcije, saopćeno je iz Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije.

 

Press služba ZDK

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije, u saradnji s Univerzitetom u Zenici i uz podršku Misije OSCE-a u BiH, organizovao je za studente zeničkog Pravnog i Filozofskog fakulteta panel diskusiju o temi "Prevencija korupcije u visokom obrazovanju".

"Cilj panel diskusije je edukacija i upoznavanje studenata sa društvenim uzrocima i posljedicama korupcije, kao i sa osnovnim pojmovima i vrstama korupcije. Također, cilj je omogućiti studentima da steknu znanja i vještine kojima će identificirati i oduprijeti se koruptivnim aktivnostima te se uključiti u borbu protiv korupcije", kazao je Esad Delibašić, član Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije.

Istaknuto je kako su represivne mjere važan faktor u borbi protiv korupcije, ali da se suštinska borba, ipak, vodi kroz prevenciju i uklanjanje društvenih uzroka korupcije.

"Studenti sigurno nisu dovoljno upoznati sa pojmom korupcije, šta predstavlja koruptivne radnje, šta povređuje ili krši Etički kodeks Univerziteta. Veoma je važno da se studenti prije svega educiraju kako bi sami mogli da prepoznaju takve radnje i razumiju u kojem smislu treba da bude njihovo djelovanje kako bi se to preveniralo, ako je u početnoj fazi ili zaustavili, ako je u poodmakloj fazi", kazao je Denis Vejzović, predsjednik Unije studenata UNZE.

Nadležnost Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije je prevencija i izgradnja sistema prevencije, koji podrazumijeva izradu akcionih planova, operativnih planova i planova integriteta. Univerzitet u Zenici izradio je plan integriteta u kojem su kao koruptivno-neuralgične tačke prepoznati upis i ocjenjivanje studenata, izbor nastavnika u viša zvanja te angažiranje administrativnog osoblja.

"Mogu se pohvaliti da smo prije godinu donijeli Pravilnik o izboru zvanja koji je potpuno objektivizirao napredovanje nastavnika bez ikakvih subjektivnih elemenata. Mislim da je ovo primjer dobre prakse i za organe uprave koji žele izvršiti reformu uprave. Tu smo napravili dobar korak i to je, između ostaloga, rezultiralo i reakreditacijom Univerziteta u Zenici", kazao je Ajdin Huseinspahić, predsjednik Tima za monitoring i koordinaciju operativnog plana i izradu plana integriteta za borbu protiv korupcije na UNZE.

Današnja panel diskusija prva je nakon potpisivanja memoranduma o saradnji Tima i UNZE. Najavljeno je kako će ovakvi paneli biti organizirani i u narednom periodu.

 

Press služba ZDK

Predsjednica Tima za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona Meliha Omerspahić i uposlenici Sektora za upravu i provođenje Strategije za borbu protiv korupcije učestvovali su na tematskoj konferenciji u organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini "Prevencija korupcije kroz primjenu informaciono-komunikacijskih tehnologija", održanoj 27. marta 2019. godine u Sarajevu.

Cilj ovogodišnje konferencije bio je predstaviti značaj modernih informaciono-komunikacijskih tehnologija u prevenciji korupcije, kroz iskustva Slovačke i Crne Gore i podržati napore institucija vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini u implementaciji strategija i akcionih planova kao ključnih mehanizama u borbi protiv korupcije.

Učesnicima na konferenciji su se obratili: ambasador Bruce G. Berton, šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ambasador Republike Slovačke Martin Kačo, Peter Kovarik, šef Odsjeka za prevenciju korupcije i krizni menadžment Ureda Vlade Republike Slovačke, Dušan Polović, načelnik Odjeljenja za Informacione tehnologije Agencije za sprečavanje korupcije Crne Gore, Hasim Šabotić, direktor APIK-a, Mladen Maksimović, predstavnik Ministarstva pravde u Vladi Republike Srpske, Lejla Brčić, ministrica pravde i uprave u Vladi Kantona Sarajevo i drugi.

Sadržajna izlaganja imali su predstavnici ureda za borbu protiv korupcije Crne Gore i  Kantona Sarajevo, koji su predstavili baze podataka ustrojene sa ciljem podizanja nivoa transparentnosti rada javnog sektora, te predstavnici Ureda za reviziju institucija FBiH i predstavnici jedinica lokalne samouprave koji su prenijeli iskustva u pružanju podrške organizacijama civilnog društva.

Sagledavajući prednosti informacionih tehnologija u borbi protiv korupcije i iskustva timova koji primjenjuju IKT, sigurno je da će ovo biti jedan od prioriteta u narednim aktivnostima koje Tim za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona ima u planu.

 

Tim za borbu protiv korupcije Vlade ZDK

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije predstavio je predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti, te javnih ustanova u ovom kantonu, prvi Izvještaj o provođenju Akcionog plana za borbu protiv korupcije za period 2017.-2019. godina.

"Priprema izvještaja je bila zahtjevan posao i ZDK je među prvima uradio ovaj izvještaj i javno ga prezentirao. Akcionim planom je predviđeno 109 aktivnosti koje su izvršene od 60 do 80 posto, u zavisnosti da li su utvrđeni rokovi ili se provode kontinuirano", kazala je predsjednica Tima Meliha Omerspahić.

Među oblastima koje nemaju zadovoljavajuće rezultate, zbog objektivnih ili subjektivnih razloga, je oblast zdravstva, koja će zbog toga biti u fokusu u narednom periodu, za što je preporuke, na prijedlog Tima, usvojila i Vlada Zeničko-dobojskog kantona. Pored zdravstva, nezadovoljavajući rezultati postignuti su i u borbi i prevenciji korupcije u oblasti javnih nabavki.

Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) Hašim Šabotić naglasio je kako je ova agencija zagovarala profesionalizaciju Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije, što je prošle godine i učinjeno tako da ZDK sada ima profesionalno tijelo.

Tim je u protekle dvije godine aktivno radio kako bi uspostavio koordinirajući sistem sa svim institucijama u provođenju strateških dokumenata, ali i širih antikorupcijskih aktivnosti, te se nadaju da će u narednom periodu imati podršku u materijalnom opremanju, kadrovskom popunjavaju kao i utvrđivanju ovlaštenja i pozicioniranja kroz zakonsku regulativu.

Dženana Alađuz, direktorica fondacije "Infohouse", članice mreže nevladinih organizacija "Account", založila se za intenzivniju prevenciju i borbu protiv korupcije, posebno u oblasti zdravstva, koja bi trebala biti prioritet u 2019. godini.

" Po mom iskustvu, Tim Vlade ZDK za borbu protiv korupcije je najkooperativniji od svih, što puno znači u današnjem vremenu i zbog toga ih snažno podržavamo", kazala je Alađuz.

Nakon prezentacije izvještaja, članovi Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije održali su sastanak sa 30 antikorupcijskih koordinatora u provođenju Akcionog plana, na kojem je istaknut značaj i način primjene Aplikacije za proaktivno praćenje provođenja antikorupcijske strategije i akcionih planova "Proaktivni monitoring", koju je APIK uradio uz pomoć OSCE-a, a koju trebaju koristiti sve institucije ZDK.

 

Press služba ZDK

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, organizirao je u Zenici završnu obuku za izradu planova integriteta za predstavnike osnovnih i srednjih škola iz ZDK, koji su nominirani za kontakt tačke za borbu protiv korupcije u obrazovnim institucijama. Plan integriteta je integralni akt borbe protiv korupcije urađen po jedinstvenoj metodologiji, koji je baziran na procjeni korupcijskih rizika od strane samih institucija.

"Ministarstva, javne ustanove i zavodi u ZDK već su izradili planove integriteta, a obrazovne institucije radimo zajednički tako da bi sve ustanove obrazovnog sistema trebale sačiniti ove planove kojima se prepoznaju mogući rizici za pojavu korupcije u njihovim djelatnostima", kazala je Meliha Omerspahić, predsjednica Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije.

Okvirni rok za izradu planova integriteta je kraj marta iduće godine.

Službenik za demokratski razvoj Misije OSCE-a u BiH Daut Bajramović kazao je da OSCE podržava međusobnu saradnju svih nivoa vlasti u BiH, te se zalaže za jačanje institucionalnog okvira i politika, istovremeno potičući adekvatno uključenje građana u ove procese.

"Misija OSCE-a već dvije godine ostvaruje plodonosnu saradnju sa Timom Vlade ZDK za borbu protiv korupcije. Na ovaj način želimo pomoći izgradnju snažnog, efikasnog i efektivnog sistema za borbu protiv korupcije u institucijama ZDK. Aktivnosti Tima i institucija ZDK u oblasti prevencije, koordinacije i općenito borbe protiv korupcije nisu ostale nezapažene, čak šta više, neka od rješenja korištena su kao primjer dobre prakse na drugim područjima BiH", kazao je Bajramović, dodavši kako iskustva u svijetu pokazuju da prevencija korupcije daje bolje rezultate od represivnih mjera.

 

Press služba ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma