Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić primio je u svom uredu predstavnike vladinog Tima za borbu protiv korupcije - predsjednicu Melihu Omerspahić i člana Nermina Kadribašića, a sastanku je prisustvovao i ministar za pravosuđe i upravu Nebojša Nikolić.

Tim je tokom dvije godine postojanja proveo niz aktivnosti na prevenciji i izgradnji sistema prevencije korupcije, koji podrazumijeva izradu akcionih planova, operativnih planova i planova integriteta. Također, u fokusu je bila i uspostava koordinirajućeg sistema sa svim institucijama u provođenju ovih strateških dokumenata, a održan je i niz radionica i panel-diskusija s ciljem upoznavanja različitih društvenih grupa sa osnovnim pojmovima i vrstama korupcije, društvenim uzrocima i posljedicama ove pojave.

"Zeničko-dobojski kanton treba efikasne institucije u kojima rade kompetentni ljudi, treba biti sigurno područje sa niskom stopom kriminaliteta, područje konkurentne privrede, kvalitetnog zdravstva i boljeg obrazovanja. Na putu ka tim ciljevima neophodno je svesti kriminal i korupciju na najnižu razinu. Zbog toga podržavam intenziviranje rada Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije u skladu sa usvojenim strateškim dokumentima", kazao je premijer Ganić.

 

Press služba

U okviru projekta "Jačanje javnog integriteta u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj“, kojeg finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Antikorupcioni tim Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, jučer je u Sarajevu održana konferencija pod nazivom "Potreba zakonskog okvira zaštite prijavilaca korupcije u Federaciji Bosne i Hercegovine".

Konferencija je okupila predstavnike oba doma Parlamenta Federacije BiH, predstavnike izvršne i pravosudne vlasti u Federaciji BiH, antikorupcijskih tijela u BiH, međunarodne zajednice, organizacija civilnog društva i medija, a konferenciju su otvorili britanski ambasador u BiH Nj.E. Matthew Field, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH Hasim Šabotić, predsjednik Antikorupcionog tima Vlade Federacije BiH Sead Lisak i delegatkinja Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Ljubinka Atanasijević.

Istaknuto je da je Federacija BiH jedini nivo vlasti u Bosni i Hercegovini koja nema posebno zakonsko rješenja za zaštitu prijavilaca korupcije, te da su prijavioci korupcije u Federaciji BiH u značajno neravnopravnijem položaju od prijavilaca korupcije zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta.

Poseban fokus konferencije je bila razmjena iskustava i zakonskih rješenja u vezi sa zaštitom prijavilaca korupcije nivoa vlasti u BiH koji imaju usvojene zakone o zaštiti prijavilaca korupcije, kao i potrebe za usvajanjem zakonskog rješenja na nivou Federacije BiH. Nacrt zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u FBiH je trenutno u zakonodavnoj proceduri.

Jedan od panelista na konferenciji bila je i predsjednica Tima za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona Meliha Omerspahić, koja je govorila o iskustvima u postupanju sa prijavama korupcije te nedostacima sistema koji poziva javnost da prijavljuje korupciju, a u kojem istovremeno ne postoji zakonski mehanizam zaštite prijavitelja korupcije.

Generalni zaključak konferencije jeste da Nacrt zakona o zaštiti prijavilaca korupcije u Federaciji BiH predstavlja kvalitetno rješenje koje zadovoljava ključne međunarodne standarde i pretpostavke da bude provodiv i efikasan na cijelom području Federacije BiH. Uspostavom ovakvog zakonskog rješenja se stvaraju ključne odrednice za ohrabrivanje prijavilaca korupcije da bez straha od odmazde u većem broju prijavljuju korupcijska ponašanja.

Ključna poruka konferencije je da je neophodno da se Nacrt zakona zadrži u zakonodavnoj proceduri kako bi prošao javne rasprave i na taj način se došlo do konačne uspostave zakonskog okvira zaštite prijavilaca korupcije, saopćeno je iz Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije.

 

Press služba ZDK

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije, u saradnji s Univerzitetom u Zenici i uz podršku Misije OSCE-a u BiH, organizovao je za studente zeničkog Pravnog i Filozofskog fakulteta panel diskusiju o temi "Prevencija korupcije u visokom obrazovanju".

"Cilj panel diskusije je edukacija i upoznavanje studenata sa društvenim uzrocima i posljedicama korupcije, kao i sa osnovnim pojmovima i vrstama korupcije. Također, cilj je omogućiti studentima da steknu znanja i vještine kojima će identificirati i oduprijeti se koruptivnim aktivnostima te se uključiti u borbu protiv korupcije", kazao je Esad Delibašić, član Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije.

Istaknuto je kako su represivne mjere važan faktor u borbi protiv korupcije, ali da se suštinska borba, ipak, vodi kroz prevenciju i uklanjanje društvenih uzroka korupcije.

"Studenti sigurno nisu dovoljno upoznati sa pojmom korupcije, šta predstavlja koruptivne radnje, šta povređuje ili krši Etički kodeks Univerziteta. Veoma je važno da se studenti prije svega educiraju kako bi sami mogli da prepoznaju takve radnje i razumiju u kojem smislu treba da bude njihovo djelovanje kako bi se to preveniralo, ako je u početnoj fazi ili zaustavili, ako je u poodmakloj fazi", kazao je Denis Vejzović, predsjednik Unije studenata UNZE.

Nadležnost Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije je prevencija i izgradnja sistema prevencije, koji podrazumijeva izradu akcionih planova, operativnih planova i planova integriteta. Univerzitet u Zenici izradio je plan integriteta u kojem su kao koruptivno-neuralgične tačke prepoznati upis i ocjenjivanje studenata, izbor nastavnika u viša zvanja te angažiranje administrativnog osoblja.

"Mogu se pohvaliti da smo prije godinu donijeli Pravilnik o izboru zvanja koji je potpuno objektivizirao napredovanje nastavnika bez ikakvih subjektivnih elemenata. Mislim da je ovo primjer dobre prakse i za organe uprave koji žele izvršiti reformu uprave. Tu smo napravili dobar korak i to je, između ostaloga, rezultiralo i reakreditacijom Univerziteta u Zenici", kazao je Ajdin Huseinspahić, predsjednik Tima za monitoring i koordinaciju operativnog plana i izradu plana integriteta za borbu protiv korupcije na UNZE.

Današnja panel diskusija prva je nakon potpisivanja memoranduma o saradnji Tima i UNZE. Najavljeno je kako će ovakvi paneli biti organizirani i u narednom periodu.

 

Press služba ZDK

Predsjednica Tima za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona Meliha Omerspahić i uposlenici Sektora za upravu i provođenje Strategije za borbu protiv korupcije učestvovali su na tematskoj konferenciji u organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini "Prevencija korupcije kroz primjenu informaciono-komunikacijskih tehnologija", održanoj 27. marta 2019. godine u Sarajevu.

Cilj ovogodišnje konferencije bio je predstaviti značaj modernih informaciono-komunikacijskih tehnologija u prevenciji korupcije, kroz iskustva Slovačke i Crne Gore i podržati napore institucija vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini u implementaciji strategija i akcionih planova kao ključnih mehanizama u borbi protiv korupcije.

Učesnicima na konferenciji su se obratili: ambasador Bruce G. Berton, šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ambasador Republike Slovačke Martin Kačo, Peter Kovarik, šef Odsjeka za prevenciju korupcije i krizni menadžment Ureda Vlade Republike Slovačke, Dušan Polović, načelnik Odjeljenja za Informacione tehnologije Agencije za sprečavanje korupcije Crne Gore, Hasim Šabotić, direktor APIK-a, Mladen Maksimović, predstavnik Ministarstva pravde u Vladi Republike Srpske, Lejla Brčić, ministrica pravde i uprave u Vladi Kantona Sarajevo i drugi.

Sadržajna izlaganja imali su predstavnici ureda za borbu protiv korupcije Crne Gore i  Kantona Sarajevo, koji su predstavili baze podataka ustrojene sa ciljem podizanja nivoa transparentnosti rada javnog sektora, te predstavnici Ureda za reviziju institucija FBiH i predstavnici jedinica lokalne samouprave koji su prenijeli iskustva u pružanju podrške organizacijama civilnog društva.

Sagledavajući prednosti informacionih tehnologija u borbi protiv korupcije i iskustva timova koji primjenjuju IKT, sigurno je da će ovo biti jedan od prioriteta u narednim aktivnostima koje Tim za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona ima u planu.

 

Tim za borbu protiv korupcije Vlade ZDK

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije predstavio je predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti, te javnih ustanova u ovom kantonu, prvi Izvještaj o provođenju Akcionog plana za borbu protiv korupcije za period 2017.-2019. godina.

"Priprema izvještaja je bila zahtjevan posao i ZDK je među prvima uradio ovaj izvještaj i javno ga prezentirao. Akcionim planom je predviđeno 109 aktivnosti koje su izvršene od 60 do 80 posto, u zavisnosti da li su utvrđeni rokovi ili se provode kontinuirano", kazala je predsjednica Tima Meliha Omerspahić.

Među oblastima koje nemaju zadovoljavajuće rezultate, zbog objektivnih ili subjektivnih razloga, je oblast zdravstva, koja će zbog toga biti u fokusu u narednom periodu, za što je preporuke, na prijedlog Tima, usvojila i Vlada Zeničko-dobojskog kantona. Pored zdravstva, nezadovoljavajući rezultati postignuti su i u borbi i prevenciji korupcije u oblasti javnih nabavki.

Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) Hašim Šabotić naglasio je kako je ova agencija zagovarala profesionalizaciju Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije, što je prošle godine i učinjeno tako da ZDK sada ima profesionalno tijelo.

Tim je u protekle dvije godine aktivno radio kako bi uspostavio koordinirajući sistem sa svim institucijama u provođenju strateških dokumenata, ali i širih antikorupcijskih aktivnosti, te se nadaju da će u narednom periodu imati podršku u materijalnom opremanju, kadrovskom popunjavaju kao i utvrđivanju ovlaštenja i pozicioniranja kroz zakonsku regulativu.

Dženana Alađuz, direktorica fondacije "Infohouse", članice mreže nevladinih organizacija "Account", založila se za intenzivniju prevenciju i borbu protiv korupcije, posebno u oblasti zdravstva, koja bi trebala biti prioritet u 2019. godini.

" Po mom iskustvu, Tim Vlade ZDK za borbu protiv korupcije je najkooperativniji od svih, što puno znači u današnjem vremenu i zbog toga ih snažno podržavamo", kazala je Alađuz.

Nakon prezentacije izvještaja, članovi Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije održali su sastanak sa 30 antikorupcijskih koordinatora u provođenju Akcionog plana, na kojem je istaknut značaj i način primjene Aplikacije za proaktivno praćenje provođenja antikorupcijske strategije i akcionih planova "Proaktivni monitoring", koju je APIK uradio uz pomoć OSCE-a, a koju trebaju koristiti sve institucije ZDK.

 

Press služba ZDK

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, organizirao je u Zenici završnu obuku za izradu planova integriteta za predstavnike osnovnih i srednjih škola iz ZDK, koji su nominirani za kontakt tačke za borbu protiv korupcije u obrazovnim institucijama. Plan integriteta je integralni akt borbe protiv korupcije urađen po jedinstvenoj metodologiji, koji je baziran na procjeni korupcijskih rizika od strane samih institucija.

"Ministarstva, javne ustanove i zavodi u ZDK već su izradili planove integriteta, a obrazovne institucije radimo zajednički tako da bi sve ustanove obrazovnog sistema trebale sačiniti ove planove kojima se prepoznaju mogući rizici za pojavu korupcije u njihovim djelatnostima", kazala je Meliha Omerspahić, predsjednica Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije.

Okvirni rok za izradu planova integriteta je kraj marta iduće godine.

Službenik za demokratski razvoj Misije OSCE-a u BiH Daut Bajramović kazao je da OSCE podržava međusobnu saradnju svih nivoa vlasti u BiH, te se zalaže za jačanje institucionalnog okvira i politika, istovremeno potičući adekvatno uključenje građana u ove procese.

"Misija OSCE-a već dvije godine ostvaruje plodonosnu saradnju sa Timom Vlade ZDK za borbu protiv korupcije. Na ovaj način želimo pomoći izgradnju snažnog, efikasnog i efektivnog sistema za borbu protiv korupcije u institucijama ZDK. Aktivnosti Tima i institucija ZDK u oblasti prevencije, koordinacije i općenito borbe protiv korupcije nisu ostale nezapažene, čak šta više, neka od rješenja korištena su kao primjer dobre prakse na drugim područjima BiH", kazao je Bajramović, dodavši kako iskustva u svijetu pokazuju da prevencija korupcije daje bolje rezultate od represivnih mjera.

 

Press služba ZDK

U Sarajevu je održana konferencija povodom obilježavanja 9. decembra - Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, na kojoj su se kao uvodničari obratli nj.e. Lars Gunar Wigemark, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH, nj.e. Nicola Minasi, ambasador Italije u BiH, nj.e. Bruce G. Berton, ambasador, šef Misije OSCE u BiH, nj.e.Dr.Matthew Field, ambasador Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH, nj.e. Christiane Hohmann, ambasador SR Njemacke u BiH, nj.e. Ellen J. Germain, zamjenik ambasadora SAD u BiH, Hasim Šabotić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Ivana Korajlić, v.d.direktora Transparency International BiH, te Eldin Karić, direktor Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva u BiH - ACCOUNT.

Predstavnici međunarodne zajednice i diplomatskog kora su izrazili zabrinutost zbog ekonomskih, socijalnih i političkih posljedica koje ostavlja korupcija, zbog čega je neophodno intenzivirati aktivnosti na jačanju pravnog i institucionalnog okvira ta sprečavanje korupcije, koje su spremni i finansijski podržati.

U ulozi uvodničara na panelu I. pod nazivom "Prevencija korupcije i Bosna i Hercegovina, izazovi i postignuća" skupu se obratila Meliha Omerspahić, predsjednica Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije istaknuvši aktivnosti koje se provode u Zeničko-dobojskom kantonu, sa posebnim naglaskom na mjere koje je Vlada ZDK preduzela na institucionalizaciji djelovanja u oblasti prevencije i sprečavanja korupcije, proširivši djelovanje Ministarstva za pravosudje - Sektora za pravosuđe poslovima antikoruptivnog djelovanja.

Predstavnici civilnog sektora su istakli da se jedini napredak bilježi u sve većoj transparentnosti korupcije, pri čemu su ukazali na odsustvo političke hrabrosti i odlučnosti, te nužnost zagovaranja za stvaranje normativnog okvira i kontinuiranog djelovanja u borbi protiv koorupcije, saopćeno je iz Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije.

 

Press služba ZDK

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, a u saradnji sa Ministarstvom pravde Republike Srpske i Ministarstvom za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, organizirao je u Zenici okrugli sto o temi "Institucionalni strateški i pravni okvir za borbu protiv korupcije u Republici Srpskoj i Zeničko-dobojskom kantonu - iskustva i dobre prakse".

Predstavnici Ministarstva pravde Republike Srpske su predstavnicima novouspostavljenog institucionalnog okvira za praćenje sprovođenja Strategije za borbu protiv korupcije u Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona prenijeli iskustva, prakse i izazove u svome radu na antikorupcijskim aktivnostima, radi usvajanja najbolje prakse u radu od samog svog osnivanja i pravazilaženja eventualnih izazova u budućim aktivnostima.

"Ovo je jedan od rijetkih i rijetko dobrih primjera saradnje Vlade Republike Srpske i organa na nivou kantona u Federaciji BiH u oblasti borbe protiv korupcije. U Zeničko-dobojskom kantonu je uveden organizacioni okvir jednak kao i u RS- i to je model koji izuzetno dobro funkcioniše, tako da smo došli u Zenicu kako bismo razmijenili iskustva i prakse. Zahvaljujem se Vladi ZDK i Timu za borbu protiv korupcije koji su prepoznali značaj saradnje i razmjene iskustava u ovoj oblasti", kazala je Jelena Vukadinović, pomoćnica ministra pravde RS.

Tim Vlade ZDK za borbu protiv korupcije formiran je 2016. godine. U avgustu ove godine tim je institucionaliziran tako što su Sektoru uprave pri Ministarstvu za pravosuđe i upravu novom sistematizacijom dodate ingerencije u oblasti borbe protiv korupcije.

"Mi smatramo da je ovo dobar put i ovo su preventivne mjere, a nadam se da će i svi ostali organi koji treba da se bave borbom protiv korupcije u narednom periodu postizati još bolje rezultate. Kroz Strategiju i Plan borbe protiv korupcije predvidjeli smo sve korake i aktivnosti, a jedna od aktivnosti je i organizacija okruglog stola", kazao je ministar pravosuđa i uprave ZDK Mirnes Bašić.

Iz Misije OSCE-a pozdravili su održavanje skupa koji je iniciran od strane Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije.

"U OSCE-a smatramo da ovakve razmjene iskustava treba podržavati, da su one dobre, te da ima dosta prilika koje treba iskoristiti u BiH za jačanje međuinstitucionalne saradnje i u buduće", istakao je Daut Bajramović, službenik za demokratski razvoj Misije OSCE-a u BiH.

Zeničko-dobojski kanton dobio je Strategiju i Plan borbe protiv korupcije, a nakon toga osmišljen je čitav niz aktivnosti koje podrazumijevaju prevenciju i borbu protiv korupcije u svim oblastima.

"Sve institucije u ZDK imaju koordinatore koji prate provođenje Akcionog plana za borbu protiv korupcije, imaju operativne planove sa jasno definisanim aktivnostima koje trebaju provesti, a u izradi su i planovi integriteta koji podrazumijevaju akte u kojima će svaka institucija prepoznati rizike u okviru svoje djelatnosti koje dovode do pojave koruptivnog ponašanja, a onda i do krivičnog djela što već ulazi u polje represivnih mjera za koje su nadležne druge institucije", kazala je Meliha Omerspahić, predsjednica Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije.

Tim trenutno priprema izvještaj o do sada provedenim aktivnostima koji će do kraja godine biti prezentiran Vladi ZDK i javnosti.

 

Press služba ZDK

Sukob interesa i javne nabavke kao sredstvo unapređenja efikasne prevencije korupcije, bila je tema okruglog stola održanog u Vitezu, 21.11.2018. godine u organizaciji OSCE Misije za BiH. U radu su učestvovali predstavnici timova za borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona.

Cilj radionice je bio razvijanje vještina na otkrivanju koruptivnih rizika u primjeni Zakona o sukobu interesa i Zakona o javnim nabavkama. Prezentacije od strane stručnjaka za konflikte interesa i javne nabavke, praćene su razmjenom stečenih iskustava i prakse u procesu prevencije korupcije, saopćeno je iz Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije.

 

Press služba ZDK

Predstavnici Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona  za borbu protiv korupcije  bili su dio bosansko-hercegovačke delegacije,   koja je  u  periodu od 23. do 25. oktobra 2018. godine, u organizaciji Misije OSCE-a u BiH, boravila u Ljubljani u studijskoj posjeti Komisiji za sprječavanje korupcije Republike Slovenije (Komisija za preprečevanje korupcije - KPK).

Delegaciju su činili predstavnici vladinih antikorupcionih timova sa različitih nivoa vlasti iz cijele Bosne i Hercegovine,

Prilikom posjete su razmjenjena iskustva u korištenju novih  informaciono- tehnoloških postignuća i inovativnih rješenja u prevenciji i borbi protiv korupcije. Predstavljeno je   aplikativno rješenje koje koristi KPK: "Corruptio" - interni sistem za praćenje javnih službenika i organizacija i "Erar" - javna aplikacija za praćenje korištenja javnih sredstava, dostupna svim građanima.

Također su razmjenjena  iskustva o  različitim modelima zaštite prijavitelja korupcije, kao i o upravljanju sukobom interesa, s naglaskom na  korištenje elektronskih obrazaca i aplikacija za prikupljanje imovinskih kartica i izjava o sukobu interesa.

Transparentnost u radu javnih institucija istaknuta je kao važan segment u detektiranju novih rizika u institucijama, koji rezultira višim stepenom  odgovornosti  javnih službenika pri korištenju javnih sredstava.

Na kraju dogovoren je nastavak saradnje u smislu edukativne, stručne i savjetodavne podrške za izgradnju sličnih modela prevencije korupcije na svim nivoima vlasti u BiH.

 

 

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma