Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona obavještava zaposlenike koji primaju plaću iz Budžeta ZDK-a da je do kašnjenja isplate naknade za topli obrok, koja je trebala biti izvršena u petak, došlo zbog problema tehničke prirode.

Prema informacijama iz ovog ministarstva, finansijska sredstva su obezbjeđena, a otklanjanje tehničkih problema je u završnoj fazi, tako da se očekuje da isplata naknade za topli obrok bude izvršena tokom sutrašnjeg dana.

Press služba ZDK

Andrej Kajić, ministar finansija Zeničko-dobojskog kantona, održao je sastanak sa predsjednicima kantonalnih odbora sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Selvedinom Šatorovićem i Đevadom Hadžićem.

Ministar je predsjednike sindikata upoznao sa određenim softverskim poteškoćama  te da je moguće da se kod određenog dijela radnika koji primaju platu iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona pojave problemi prilikom novog, uvećanog obračuna plate za januar 2018. godine. Sve navedeno Ministarstvo će otkloniti u najkraćem mogućem roku i niko od radnika neće, niti smije biti oštećen.

Predstavnici sindikata su izrazili razumijevanje i potvrdili da je  Vlada Zeničko-dobojskog kantona sve dogovore sa sindikatom ispoštovala te  da su uvjereni da će tako biti i ovog puta.

Razgovaralo se i otpočinjanju pregovora o novim kolektivnim ugovorima.

 

 

Press služba

Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona je 6.10.2017.godine izvršilo isplatu sredstava odobrenih Programom poticaja samozapošljavanja branilačke populacije-varijanta B–Ministarstva za boračka pitanja.

Sredstva u iznosu od 485.000,00KM uplaćena su na račune općina/grad Zeničko-dobojskog kantona. Prema navedenom Programu općinske/gradska službe su dužne sredstva doznačiti u tri rate.

Programom za samozapošljavanje branilačke populacije-varijanta B, regulisano je da su korisnici dužni zadržati samostalnu registrovanu djelatnost najmanje 24 mjeseca. Ovim programom podstiče se razvoj male privrede, posebno privrednih subjekata u vlasništvu pripadnika branilačke populacije.

 

Press služba

U petak, 18.3.1016. na 47. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog ministra finansija Andreja Kajića, usvojena je Odluka o uvođenju metodologije za izradu publikacije budžet za građane. Ovim Zeničko-dobojski kanton postaje prvi od viših nivoa vlasti u BiH koji će svake godine praviti budžet za građane. Odluka kantonalne Vlade je u skladu sa pristupanjem BiH Partnerstvu za otvorenu vlast (Open Government Partnership) u septembru 2014. godine i željom da sa građanima ostvari plodotvorniju saradnju pri kreiranju budžeta nego što je to običaj u BiH.

Budžet za građane je publikacija koja na razumljiv i ilustrativan način prikazuje običnom građaninu kantonalni budžet. Svrha ove publikacije je da poveća razumijevanje budžeta i budžetskog procesa Zeničko-dobojskog kantona od strane građana i potakne njihovu uključenost u budžetski proces.

Budžet za građane Zeničko-dobojskog kantona se može preuzeti na sljedećem linku: http://www.zdk.ba/component/k2/item/4183-budzet-za-gradane-2016

Publikaciju Budžet za građane Zeničko-dobojskog kantona za 2016. uradila je Razvojna agencija Eda iz Banjaluke u saradnji sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona, a projekat je finansirao Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je obezbijedila sredstva u iznosu 2,5 miliona KM, kako bi prije Nove godine isplatila socijalne i boračke transfere kao i studentske stipendije. Danas su isplaćeni transferi za:

 • Civilne žrtve rata- kantonalni dio        
 • Naknade za porodiljsko odsustvo     
 • Pomoć za nezaposlene porodilje        
 • Smještaj u ustanove soc. zaštite     
 • Stalne novčane pomoći                     
 • Jednokratne i privr. pomoći                
 • Smještaj u drugu porodicu                 
 • Dodatak na djecu                           
 • Treća rata stipendija                       
 • Smještaj studenata                          
 • Transfer za ustanove kulture            
 • Četvrta rata stipendija studnetima iz boračke populacije                    

 

 

Press služba

Obavještavamo korisnike transfera iz nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, da će Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona dana 30.04.2015. godine izvršiti uplatu sredstava za XI/2014. godine za:

 • stalne novčane pomoći;
 • jednokratne i privremene pomoći;
 • smještaj u drugu porodicu;
 • novčana pomoć za nezaposlene porodilje;
 • jednokratna pomoć za opremu novorođenčeta;
 • pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci;
 • dodatak na djecu;
 • pomoć i njega drugog lica;
 • medicinsko vještačenje, kao i
 • civilne žrtve rata-dio iz Budžeta Kantona za XII/2014.godine i
 • naknada za porodiljsko odsustvo (zaposlene porodilje) za I/2015. godine.

U skladu sa ranijim opredjeljenjem Vlade i Ministarstva finansija i prilivom novčanih sredstava u Budžet Kantona, a u cilju postizanja kontinuiteta u isplatama ovih naknada jedanput mjesečno, sve naredne isplate će se vršiti do 4.-tog tekućeg mjeseca.

 

MINISTARSTVO FINANSIJA

Zbog smanjenog priliva sredstava u prvih šest mjeseci ove godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je na današnjoj (25. 07. 2014.) sjednici izmjene i dopune budžeta za 2014. godinu. Rebalansom budžeta planirani prilivi smanjeni su u prosjeku za 3,5 odsto pa je time ukupan budžet za ovu godinu sa 291.331.620 KM smanjen na 284.503.750 KM. Donošenjem rebalansa budžeta koji će biti dostavljen Skupštini na pretresanje po skraćenom postupku bit će omogućena i realizacija odluke Skupštine Kantona o kreditnom zaduženju Kantona u iznosu od 16,1 milion KM. Osim ovog, Vlada je na prijedlog Ministarstva finansija usvojila i Instrukciju o načinu i elementima izrade budžeta Kantona za 2015. godinu.

Na današnjoj sjednici usvojen je Izvještaj o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Kantona u 2013. godini iz koga je vidljivo da je ova zdravstvena institucija ponovno poslovala pozitivno, ostvarivši višak prihoda nad rashodima u iznosu od 274.575 KM. Značajno je istaći da Zavod 46 odsto prihoda ostvaruje na tržištu pa je tako prošle godine dio prihoda u iznosu od 1,4 miliona KM ostvaren davanjem usluga iz svoje djelatnosti ne samo na našem kantonu već i na području Federacije BiH.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, prometa i komuikacija usvojen je Plan zaštite održavanja rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2014. godinu, koji je inače prilagođen odluci vlade o preusmjeravanju sredstava na saniranje šteta nastalih na putnoj infrastrukturi u Kantonu. Time će 1,08 miliona KM biti utrošeno na izgradnju i rekonstrukciju cesta oštećenih tokom majskih poplava na području Kantona. Osim iz ovih, sredstva za saniranje šteta bit će usmjerena i iz Fonda za zaštitu okoline u iznosu od 5,3 miliona KM. Osim milion KM koja će biti alocirana za rad Metalurškog instituta Kemal Kapetanović prema Zakonu o povjeravanju javnih ovlaštenja iz oblasti zaštite okoline, sva preostala sredstva u iznosu od 4,3 miliona KM usmjerit će se na saniranje šteta tako što će se 80 procenata od ove sume usmjeriti na općinske budžete, a 20 odsto prihoda Kantona također će ove godine biti transferirano općinama za saniranje šteta od poplava. S istim ciljem Ministarstvo privrede sačinilo je uputstvo o kriterijima za odobravanje i dodjelu sredstava za saniranje šteta kod privrednih subjekata, a za šta je opredjeljeno 1.166.000 KM iz namjenskih sredstava ovog Ministarstva. Uporedo s tim Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede također je preusmjerilo sredstva iz vodnih naknada za saniranje šteta pa će tako blizu 300.000 KM biti transferirano za vađenje riječnih nanosa i saniranje korita rijeka na području općina Zenica, Olovo i Vareš. Iz Ministarstva za boračka pitanja Općinskoj službi boračko-invalidske zaštite Općine Maglaj opredjeljeno je 3.500 KM za kupovinu uredske opreme, a putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice bit će dodjeljeno 3.000 KM Savezu udruženja penzionera za pomoć penzionerima čija imovina je stradala u poplavama.

Na ovoj sjednici usvojena je i Informacija Ministarstva za boračka pitanja o stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica u 2013. godini, te za iste svrhe na ovoj sjednici odobreno 20.000 KM Melisi Jusufović, djetetu poginulog branioca iz Zavidovića i 8.000 KM Emiru Softiću, demobilisanom braniocu iz Zenice.

Sutra, 25. 07. 2014. godine bit će isplaćene plaće za juni 2014. godine za sve budžetske korisnike koji se finansiraju iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona. Ovim je realizirana odluka Vlade Zeničko-dobojskog kantona da se nakon realizacije kratkoročnog zaduženja odobrenog od strane Skupštine Kantona isplate zaostale plaće i druge obaveze. Time je ispoštovan i sporazum potpisan sa sindikatima budžetskih korisnika o vraćanju  isplate plaća u zakonske okvire.

Podsjetimo, zbog izuzetno teške privredne i finansijske situacije prouzrokovane ovogodišnjim poplavama, ali i općenito smanjenim prilivom sredstava u budžet, sve obaveze koje se finansiraju iz budžeta Kantona bile su izmirivane u smanjenom obimu, a to je uzrokovalo i kašnjenje u isplati plaća jer je za preko 8000 budžetskih korisnika potrebno mjesečno obezbijediti 12 miliona KM priliva sredstava u budžet Kantona.

Dinamika isplate zaostalih dugovanja po osnovu grijanja škola, policijskih stanica, sudova i ostalih objekata koji se finansiraju iz budžeta Kantona bila je temom današnjeg sastanka premijera Muniba Husejnagića i ministrice finansija Sabine Heljić sa Kasimom Sarajlićem, direktorom zeničkog „Grijanja“. Ovom prilikom premijer Husjenagić naglasio je da su u Vladi Kantona potpuno svjesni dugovanja koje imaju prema javim preduzećima po osnovu grijanja i drugih komunalnih usluga, ali da dosada nije bilo osnova da se ovi dugovi u većem iznosu saniraju.

Direktor J.P. „Grijanje“ Zenica kazao je da u ovom preduzeću imaju razumijevanja za postojeću situaciju te da je bitno dogovoriti dinamiku isplate zaostalih obaveza u skladu sa prilivom sredstava u budžet.

Premijer Husejnagić kazao je tokom ovog sastanka da su se davanjem saglasnosti od strane Skupštine Kantona na sjednici održanoj prije dva dana, da se Vlada Kantona može kreditno zadužiti kako sa kratkoročnom pozajmnicom u iznosu od 10 miliona te novim kreditnim zaduženjem u iznosu od 30 miliona KM, stekli uslovi da se počnu isplaćivati zaostale obaveze. Osim zaostalih obaveza prema privredi te prema socijalnim kategorijama i budžetskim korisnicima od pomenutih sredstava izmirit će se i dugovanja prema javnim preduzećima za komunalne usluge, pa tako i zeničkom „Grijanju“. Premijer Husejnagić je naglasio da je Kanton, shodno potpisanom protokolu sa J.P. „Grijanje“ , prošle godine izvršio sve svoje obaveze, pa će tako biti i ove godine. Namjera Vlade je da se od kratkoročne pozajmnice izmiri jedan dio od 1,6 miliona KM ukupnog dugovanja , a drugi dio od dugoročnog kredita koji će biti operativan do oktobra ove godine. Takvom dinamikom uplata, ujedno će se pomoći i zeničkom „Grijanju“ da na vrijeme izmiri svoje obaveze prema Arcelor Mittalu, zajednički je zaključak sa današnjeg sastanka.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma