Informacija o naknadi troškova liječenja i nabavke lijekova za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2014. godini usvojena je na sjednici Vlade ZDK dana 29.04.2015.godine.

Bužetom Kantona za 2014.godinu i Odlukom o preraspodjeli sredstava, sredstva namjenjena pomoći pri liječenju boračke populacije planirana su u visini od 744.000,00KM. Tokom 2014.godine za ovu namjenu podnesno je 1.473 zahtjeva, od čega su odobrena novčana sredstva za 1.339 korisnika, a 134 podnesenih zahtjeva je odbijeno ili vraćeno na dopunu. Analizirajući odobrena sredstva utvrđeno je kako je od navedenih zahtjeva odobreno 976 zahtjeva demobiliziranih branioca i članova njihovih porodica, 248 zahtjeva ratnih vojnih invalida i 115 zahtjeva koje su podnjeli članovi porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca. Svi zahtjevi zaprimljeni od strane Ministarstva za boračka pitanja su obrađeni.

Za ovu namjenu ukupno je utrošeno 578.700,00KM.

Komparativnim sagledavanjem informacija datih u ranijim godinama, može se zaključiti da se generalno svake godine povećava broj podnešenih zahtjeva za naknadu troškova liječenja i nabavke lijekova. To proizilazi iz same činjenice da se radi o korisnicima kojima se iz godine u godinu narušava zdravstveno stanje, te činjenici da je ekonomsko stanje društva jako loše. Uvidom u dostavljene predmete kao i priloženu dokumentaciju moglo se zaključiti da većina aplikanata živi u jako teškoj socijalno- ekonomskoj situaciji, bez osnovnih sredstava za život, te uzimajući u obzir i segmet da su isti izloženi i troškovima liječenja to dodatno narušava kvalitetu života istih.

U Budžetu Kantona za 2015.godinu, a prateći rast zahtjeva za ovu namjenu planirano je 650.000,00KM sredstava.

Danas (petak, 10.04.2015. godine) premijer ZDK Miralem Galijašević, predsjedavajuća Skupštine ZDK Draženka Subašić, ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković održali su konsultativni sastanak sa predstavnicima boračkih organizacija.

Ovaj, inače, prvi sastanak sa novoizabranim vlastima Zeničko – dobojskog kantona predstavnici boračkih udruženja su iskoristili da čestitaju prisutnima na imenovanju te ih pozvali saradnju sa njihovim organizacijama. Uvažavajući trenutno stanje budžeta i naslijeđene dugove iskazali su spremnost na podršku i pomoć novoj Vladi ZDK u cilju prevazilaženja nezavidne situacije u kojo se nalaze kako udruženja tako i njihovi članovi.

Premijer Galijašević, ministar Čolaković te predsjedavajuća Subašićeva su iskazali zahvalnost predstavnicima boračkih organizacija na korektnom i racionalnom pristupu i njihovoj želji i strpljenju da zajednički, kroz dijalog pristupe pronalaženju mogućih rješenja i njihovoj re,alizaciji.

Sastanku su prisustvovali predstavnici boračkih organizacija,Savezo dobitnika najvećih ratnih priznanja ZDK, Udruga nositelja ratnih odličja HVO ZDK, Savez ratnih vojnih invalida ZDK, Zajednica udruga HVIDRA ZDK, UG RVI slijepih boraca ZDK, Organizacija porodica šehida i poginulih boraca ZDK, Zajednica udruga obitelji i nestalih hrvatskih branitelja domovinskog rata ZDK, JOB Unija veterana 92'-95' ZDK, Savez demobilisanih boraca 92'-95' ZDK.

Obilježavajući 29. Avgust – Dan Zeničko-dobojskog kantona danas (29. 08. 2014.) je organiziran prijem za pripadnike boračkih udruženja i civilnih žrtava rata. Predsjedavajući Skupštine Sretko Radišić, dopredsjedavajući Igor Matanović, premijer Zeničko-dobojskog kantona Munib Husejnagić i ministar za boračka pitanja Nedžad Lokmić razgovarali su sa predstavnicima ratnih vojnih invalida te udruženja logoraša o aktuelnoj situaciji u Zeničko-dobojskom kantonu sa aspekta saniranja posljedica poplava i pomoći ugroženom stanovništvu.

Naime, među onima koji su izgubili svoje domove tokom posljednjih poplava je i jedan broj pripadnika boračkih populacija. Predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti Kantona naglasili su ovom prilikom da se briga o boračkoj populaciji nastavlja bez obzira na finansijske posljedice svih dešavanja zadnjih mjeseci na području Kantona. Kontinuirano se izdvajaju sredstva za stambeno zbrinjavanje pripadnika boračkih populacija, za medicinsku skrb ratnih vojnih invalida te za nabavku ortopedskih pomagala i druge medicinske pomoći uključujući i njihovo slanje u banjsko-klimatska lječilišta. Pripadnici boračkih populacija zahvalili su ministru za boračka pitanja i Vladi Kantona na dosadašnjem radu i angažmanu na prevazilaženju teškoća s kojma se susreću borci i invalidi izrazivši nadu da će se obećana briga i pomoć ovoj kategoriji stanovništva nastaviti u istom obimu i u narednom periodu.

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona raspisuje konkurs za dodjelu novčane pomoći u svrhu kupovine udžbenika djeci pripadnika boračke populacije za školsku 2014/2015. godinu. Sredstva za udžbenike dodjeljivat će se prema već usvojenim kriterijima, a kandidatima koji ispune uslove bit će dodijeljeno po 100 KM za učenike osnovnih i po 150 KM za učenike srednjih škola. Prema ovim kriterijima, bodovat će se ostvareni uspjeh u prethodnoj školskoj godini, socijalno-ekonomska situacija i učešće u Oružanim snagama.

U sklopu pomenutog konkursa navedene su boračke kategorije koje imaju pravo na ova sredstva, a prijave onih koji obnavljaju istu godinu školovanja, zatim lica koja u porodičnom domaćinstvu imaju samostalne djelatnike te onih čija primanja prelaze iznos od 150 KM po članu domaćinstva, neće biti razmatrane. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom za djecu pripadnika branilačke populacije podnosi roditelj – staratelj nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u općinama Kantona u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrazce za prijavu i sve druge potrebne informacije o postupku izbora kandidata.

U prilogu: Tekst konkursa

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma