Na današnjoj sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona usvojena je Informacija o dodjeli sredstava novčane egzistencijalne naknade za demobilizirane branioce u 2021.godini. Informacija je obuhvatila brojčani prikaz korisnika novčane egzistencijalne naknade po gradovima/općinama kantona, kao i finansijski prikaz utrošenih sredstava.

Tako je u decembru 2021. godini broj korisnika naknade iznosio 3.735, a ukupna utrošena sredstva u 2021. godini su iznosila 7.033.282,00KM. Slijedom navedenog zaključuje se da je Ministarstvo utrošilo 98,92% raspoloživih sredstava namijenjenih u ovu svrhu.

Po lokalnim zajednicama, zaključno s decembrom 2021. godine najveći broj korisnika bio je iz Zenice 674 (1.190.108,00 KM), zatim Tešnja 601 (1.142.492,00 KM), Zavidovića 576 (1.170.320,00 KM), Visokog 453 (831.900,00 KM), Maglaja 356 (700.174,00 KM), Žepča 334 (647.604,00 KM), Kaknja 218 (376.812,00 KM), Doboj Juga 162 (274.280,00 KM), Olova 132 (259.116,00 KM), Breze 85 (163.684,00 KM), Usore 77 (144.476,00 KM) i Vareša 67 (132.316,00 KM).

U zaključku Informacije se konstatuje da Ministarstvo u saradnji sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona vodi računa o ugroženim kategorijama branilačke populacije, odnosno da nastoji poboljšati njihov materijalan položaj, što je bila i svrha donošenja Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za demobilizirane branioce.

Ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković najavio je skoro donošenje nove Uredbe, što je inicirano Izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

-Navedenim izmjenama utvrđena je obaveza kantona da uredi uslove, način i postupak ostvarivanja prava na egzistencijalnu naknadu supružnika umrlih demobiliziranih branilaca životne dobi do 57 godina - navodi ministar Čolaković.

Najavljuje da bi planiranim rebalansom budžeta, sredstva za isplatu egzistencijalnih naknada trebala biti povećana sa prvobitnih 7 na 7,5 do 8 miliona KM.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona doznačila je gradovima i općinama sredstva u iznosu od 274.700,00 KM za isplatu druge rate stipendije za 1.987 studenata-branilaca i članova njihovih porodica redovnog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2021/2022. godinu.

Po lokalnim zajednicama, najveći broj korisnika stipendija je u Zenici 459 (63.050,00 KM), Visokom 254 (34.800,00 KM), Žepču 226 (30.950,00 KM), Zavidovićima 210 (29.250,00 KM), Tešnju 207 (28.650,00 KM), Kaknju 176 (24.750,00 KM), Maglaju 141 (19.550,00 KM), Brezi 95 (13.200,00 KM), Olovu 79 (11.200,00 KM), Varešu 65 (9.100,00 KM), Doboj Jugu 43 (5.750,00 KM) i Usori 32 (4.450,00 KM).

Ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković ističe da Vlada u kontinuitetu na kraju mjeseca vrši isplatu stipendija za studente - djecu branilaca, te da će i u buduće nastaviti sa ovakvom praksom.

Politiku Vlade spram boračke populacije, dodaje, najbolje potvrđuje činjenica da su svi studenti, koji su zadovoljili propisane uslove konkursa, ostvarili pravo na stipendiju Ministarstva za boračka pitanja.

-Opredjeljenje Vlade je da će se i u narednom periodu zalagati za ublažavanje i poboljšanje socijalno ekonomskog stanja branilaca, kao i članova njihovih porodica - kaže Čolaković.

U Budžetu Kantona za 2022. godinu za stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica opredijeljeno je 2.200.000,00 KM. Stipendija za studente prve godine prvog ciklusa studija iznosi 800 KM, za studente viših godina studija 1.200,00 KM, a isplaćuje se u osam rata po 100,00 KM, odnosno 150,00 KM.

Ministarstvo za boračka pitanja ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, usvojila je Informaciju o realizaciji programa podsticaja zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije u 2021. godini.

Informacija obuhvata detaljan prikaz realizacije podsticajnih mjera i to kroz Program podsticaja zapošljavanja i Program podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije u ukupnom opredijeljenom iznosu od 1.000.000,00 KM. Radi se o programima koje Ministarstvo za boračka pitanja provodi već dugi niz godina i koji su se pokazali veoma uspješnim.

Program samozapošljavanja podijeljen je u dva potprograma i to Prvi biznis i Biznis plus. Prvi biznis podrazumijeva otvaranje nove firme gdje Ministarstvo za boračka pitanja subvencionira korisnika u iznosu od 8.000,00 KM, dok Biznis plus podrazumijeva podršku firmama koje su otvorene preko Ministarstva za boračka pitanja u prethodnom periodu u slučaju da su zaposlili novog radnika ili kada je otvoreni biznis uspješan i perspektivan u poslovanju.

Program zapošljavanja pripadnika branilačke populacije odnosi se na sve pripadnike branilačke populacije koje nađu poslodavca u vrijeme otvorenog javnog poziva gdje Ministarstvo subvencionira njegovo zapošljavanje u iznosu od 8.400,00 KM, ukoliko se radi o osobi visoke stručne spreme ili 7.200,00KM ukoliko se radi o osobi koja nema visoku stručnu spremu.

-Programom podsticaja samozapošljavanja u prethodnoj godini pomogli smo otvaranje 61 nove firme na području kantona. Također, kroz program Biznis plus dali smo podršku za 222 firme koje su u prethodnim godinama otvarane uz pomoć ministarstva, a sve u cilju osiguranja egzistencije branilaca i članova njihovih porodica njihovim radom. Nadalje, sufinansirali smo zapošljavanje 13 branilaca i članova njihovih porodica kroz program zapošljavanja gdje su oni sami birali poslodavca. Sve ovo dokaz je stava ove Vlade spram jačanja privrede kantona jer mislim da trebamo biti svjesni šta znači svaka nova firma i svako novo radno mjesto u današnjim teškim ekonomskim prilikama u našoj zemlji. Ovo je također i dobar pokazatelj inventivnosti i hrabrosti branilačke populacije da se nosi sa novim rizicima, baš kao što su to bili i u godinama kada je to ovoj državi bilo najpotrebnije - ističe resorni ministar Fahrudin Čolaković.

Press služba ZDK

Općina Breza dobila je centralno spomen-obilježje šehidima i poginulim borcima, na kojem su upisana imena 188 šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava agresije na našu domovinu.

Završetak izgradnje ozvaničen je na Dan Općine Breza 6. aprila, a prigodnom programu prisustvovale su brojne zvanice, porodice poginulih šehida i boraca, civilnih žrtava rata i patriote koji su dale svoj doprinos u vrijeme i nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Izgradnja obilježja započeta je 2010. godine i odvijala se u tri faze, a koštala je 306.183,12 KM, od čega je Općina Breza osigurala 134.183,12 KM, Vlada i Ministarstvo za boračka pitanja ZDK 130.000,00 KM, Ministarstvo za raseljena lica i izbjeglice FBiH 20.000,00 KM, Ministarstvo za boračka pitanja KS 20.000,00 KM i Ministarstvo za boračka pitanja FBiH 2.000,00 KM.

Izvođač radova je firma Termobeton d.o.o. Breza, a Nadzorni organ firma Ekmasan d.o.o. Breza.

Ministar za boračka pitanja ZDK Fahrudin Čolaković zahvalio se svima koji su na bilo koji način doprinijeli izgradnji ovog spomen-obilježja.

Potvrdio je opredjeljenje Vlade ZDK i resornog ministarstva da nastave unapređivati položaj boračke populacije u ovom kantonu, podržavati obilježavanje značajnih datuma i događaja iz vremena odbrane od agresije te uopće njegovati kulturu sjećanja na herojske dane otpora u kojima su mnogi dali živote za domovinu Bosnu i Hercegovinu.

Press služba ZDK

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 148. sjednici usvojila Informaciju o naknadi troškova liječenja i nabavke lijekova za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2021. godini.

Informacija prikazuje sprovedene aktivnosti, potrebu i opravdanost postojanja ovoga transfera. Obzirom da je određeni broj nezaposlenih iz reda ove populacije ili sa niskim primanjima koji teško održavaju osnovne funkcije i potrebe porodica: ratni vojni invalidi, demobilisani branioci i članovi porodica poginulih branilaca, kontinuirano se vrši dodjela sredstava ovog vida novčane pomoći.

-Ovom vrstom pomoći ministarstvo nastoji ublažiti postojeće teško socijalno-ekonomsko stanje boračke populacije, kao i stanje izazvano pandemijom. S ovakvom praksom ćemo nastaviti i ubuduće - rekao je resorni ministar Fahrudin Čolaković.

U 2021. godini ukupno je realizirano 3.306 zahtjeva pripadnika branilačke populacije i utrošeno 1.194000,00 KM, a sredstva su realizirana u 100-postotnom iznosu.

Među korisnicima najviše je bilo demobilisanih branilaca 2.641, zatim članova porodica poginulih boraca 191, ratnih vojnih invalida 456 te 18 dobitnika najvećih ratnih priznanja. Po općinama, najveći broj korisnika je iz Zenice 584, Zavidovića 547, Visokog 493, Maglaja 421, Žepča 298, Tešnja 278, Kaknja 174, Olova 160, Breze 134, Vareša 109, Doboj Juga 68 i Usore 40.

Premijer Mirnes Bašić naglasio je kontinuirano opredjeljenje Vlade da unapređuje položaj branilačke populacije te da svake godine povećava izdvajanja za liječenje boračkih kategorija.

Press služab ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona doznačila je gradovima i općinama sredstva za isplatu prve rate stipendija Ministarstva za boračka pitanja za 1.988 studenata prvog i drugog studijskog ciklusa za akademsku 2021/2022. godinu. Za isplatu prve rate izdvojeno je 274.800,00 KM.

Stipendija za studente prve godine prvog ciklusa studija iznosi 800 KM, za studente viših godina studija 1.200,00 KM, a isplatit će se u osam rata po 100,00 KM, odnosno 150,00 KM.

Ministarstvo za boračka pitanja ZDK ove godine je za stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica, pored ostalih transfera pomoći branilačkoj populaciji, opredijelilo sredstva u iznosu oko 2.200.000,00 KM, čime i dalje nastoji doprinijeti poboljšanju socio-ekonomskog statusa branilačke populacije.

Ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković naglašava da je izmjenama i dopunama Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica, koje su stupile na snagu u 2021. godini, znatno poboljšan položaj studenata – pripadnika branilačke populacije, prvenstveno za studente čiji su roditelji pristupili Oružanim snagama kao maloljetna lica.

-Izvršene su i izmjene u dijelu načina bodovanja po različitim kriterijima, koji sada idu u korist studentima, te se samim tim od ove godine povećala mogućnost dodjele stipendija svim studentima koji ispunjavaju propisane uslove, tako da su od ove godine stipendije mogli ostvariti i studenti iz porodičnog domaćinstva gdje studira više članova domaćinstva - ističe Čolaković.

Premijer Mirnes Bašić potvrdio je opredjeljenje Vlade ZDK-a da nastavi unapređivati položaj branilačke populacije.

-Činjenica da su stipendiju dobili svi studenti iz reda branilačke populacije, koji su ispunjavali formalne uslove konkursa, jasno pokazuje politiku Vlade da branilačka populacija mora imati dostojan položaj u društvu - naglašava Bašić.

Po lokalnim zajednicama, najveći broj korisnika stipendija je u Zenici 459 (63.050,00 KM), Visokom 254 (34.800,00 KM), Žepču 226 (30.950,00 KM), Zavidovićima 210 (29.250,00 KM), Tešnju 207 (28.650,00 KM), Kaknju 176 (24.750,00 KM), Maglaju 141 (19.550,00 KM), Brezi 95 (13.200,00 KM), Olovu 79 (11.200,00 KM), Varešu 66 (9.200,00 KM), Doboj Jugu 43 (5.750,00 KM) i Usori 32 (4.450,00 KM).

Press služba ZDK

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona ima zaključen trogodišnji ugovor vrijedan 1.100.000,00KM sa četiri banjsko-klimatska lječilišta i to: JZU Banjsko-rekreativni centar "Aquaterm" Olovo, JU Rekreativno-rehabilitacioni centar "Reumal" Fojnica, JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac te Banja “Terme” Ilidža-Sarajevo.

Ministarstvo već duži niz godina izdvaja značajna sredstva za medicinsku rehabilitaciju branilaca i članova njihovih porodica te je samo u ovoj godini ovaj transfer povećan za dodatnih 60.000,00KM i iznosi 370.000,00KM. Sve ovo pokazuje jasan stav Vlade spram branilačke populacije, a zbog sve veće potrebe pripadnika branilačke populacije za medicinskom rehabilitacijom.

-Po usvajanju Budžeta i Programa utroška sredstava ministarstva obavijestili smo naše nadležne općinske/gradske službe za boračko-invalidsku zaštitu o mogućnosti podnošenja zahtjeva, i od 51 pristigli zahtjev banjsko-klimatsko liječenje je odobreno za 35 korisnika. Za pet zahtjeva zatražena je dopuna nedostajuće propisane dokumentacije, dok je sedam zahtjeva odbijeno s obzirom da su u prethodnoj godini koristili usluge medicinske rehabilitacije, a kako bi i drugi branioci imali priliku koristiti usluge banjko-klimatskog liječenja. Također, dva korisnika su odbijena jer nemaju status korisnika prava propisanog Uredbom, dok su dva korisnika upućena na nadležni CBR kako bi obavili prethodno neophodne tretmane prije upućivanja na medicinsku rehabilitaciju - ističe resorni ministar Fahrudin Čolaković.

Po strukturi korisnika odobrenih zahtjeva, radi se o 19 demobiliziranih branilaca, 10 ratnih vojnih invalida, dva člana porodica šehida, jedan dobitnik najvećeg ratnog priznanja, jedan član porodice umrlog ratnog vojnog invalida te dva pratioca za lica koja nisu u mogućnosti samostalno obaviti medicinsku rehabilitaciju. Ministarstvo za boračka pitanja će i u narednom periodu nastaviti sa upućivanjem branilaca, a sve do konačnog utroška sredstava na transferu medicinske rehabilitacije.

Press služba ZDK

Na današnjoj sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona usvojena su dva programa Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona - Program poticaja zapošljavanja i Program poticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije u ukupnom opredijeljenom iznosu od 1.000.000,00 KM. Radi se o programima koje Ministarstvo za boračka pitanja provodi već dugi niz godina i koji su se pokazali veoma uspješnim.

-Akcenat je na demobiliziranim braniocima koji imaju najmanje 24 mjeseca ratnog staža i ratnim vojnim invalidima, dalje na djeci šehida do 35 godine života, djeci umrlih ratnih vojnih invalida do 30 godine života te djeci umrlih demobiliziranih branilaca do 30 godine života. Novina u ovim programima u odnosu na prethodne godine jeste da su ove godine u programe uključeni demobilizirani branioci sa najmanje 12 mjeseci učešća u ratu te djeca živih demobiliziranih branilaca do 25 navršenih godina, referišući se na usvojeni Zakon o pravima demobiliziranih branilaca Federacije Bosne i Hercegovine - ističe resorni ministar Fahrudin Čolaković.

Program samozapošljavanja podijeljen je na dvije varijante, i to "Prvi biznis" i "Biznis plus". "Prvi biznis" podrazumijeva otvaranje nove firme gdje Ministarstvo za boračka pitanja subvencionira korisnika u iznosu od 8.000,00 KM, dok "Biznis plus" podrazumijeva podršku firmama koje su otvorene preko Ministarstva za boračka pitanja u prethodnom periodu u slučaju da su zaposlili novog radnika ili kada je otvoreni biznis uspješan i perspektivan u poslovanju.

Što se tiče Programa zapošljavanja pripadnika branilačke populacije, odnosi se na sve pripadnike branilačke populacije koje nađu poslodavca u vrijeme otvorenog javnog poziva gdje Ministarstvo subvencionira zapošljavanje u iznosu od 8.400,00 KM, ukoliko se radi o osobi visoke stručne spreme, a 7.200,00 KM ukoliko se radi o osobi koja nema visoku stručnu spremu.

Ministarstvo će u narednom periodu pripremiti javni poziv koji će dostaviti gradskim/općinskim službama na dalje postupanje.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvo za boračka pitanja su po treći put osigurale sredstva da svi studenti koji su aplicirali i koji su ispunili uslove Konkursa za dodjelu stipendija studentima-braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2021./2022.godinu budu korisnici stipendije Ministarstva za boračka pitanja ZDK-a. Po prvi put na konkurs su mogli aplicirati svi studenti jednog porodičnog domaćinstva redovnog i samofinansirajućeg studija koji su ispunjavali uslove istog i Uredbe.

“Kako smo i obećali pred zastupnicima u Skupštiti ZDK, Vlada će dati sve od sebe da omogući da svi studenti koji ispunjavaju uslove koje je propisala Uredba dobiju stipendiju. Ove godine smo, čak, i omogućili da više članova iz jednog porodičnog domaćinstva može biti korisnik stipendije što do sada nije bio slučaj. Žao mi je što se politika htjela umiješati u ovu oblast i što su studente uvjeravali u suprotno. Ovom današnjom odlukom mi smo pokazali da će i dalje studenti iz reda branilačke populacije biti jedan od prioriteta - naglašava resorni ministar Fahrudin Čolaković

Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica regulisana su, pored ostalih prava branilaca i članova njihovih porodica, i  pravo na dodjelu stipendija za redovni i samofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja na visokoškolskim ustanovama u BiH i van granica BiH, a koji su srednje obrazovanje stekli u školama na području BiH, a Uredbom o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica utvrđeni su uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima njihovih porodica, koji imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno do podnošenja zahtjeva, osim povratnika u Republiku Srpsku.

Na konkurs Ministarstva za boračka pitanja koji je objavljen dana 23.11.2021. godine u dnevnoj štampi aplicirala su 2.131 studenta, a uslove za dodjelu stipendije ispunila su 1.992 redovna i samofinansirajuća studenta iz ovog kantona.

Sredstva u iznosu od 2.203.200,00 KM osigurana su u Budžetu Kantona za 2022. godinu, a u osam mjesečnih rata će biti transferisana gradovima i općinama, koji su u obavezi da po spisku odobrenih stipendija  sredstva prebace na račune korisnika-studenata.

Odlukom ministra Čolakovića, a u skladu sa članom 25. Uredbe, 468 studenata prve godine studija bit će korisnik stipendije u visini od 800 KM, a 1.524 studenata druge i ostalih godina studija, te prve i druge godine drugog ciklusa po 1.200,00 KM. Broj odobrenih stipendija i raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama u ukupnom iznosu je slijedeća:

-Grad Zenica – 504.400,00 KM za 459 korisnika-studenta;
-Općina Breza – 105.600,00 KM za 95 korisnika-studenta;
-Općina Doboj Jug – 46.000,00 KM za 43 korisnika-studenta;
-Općina Kakanj – 198.000,00 KM za 176 korisnika-studenta;
-Općina Maglaj – 156.400,00 KM za 141 korisnika-studenta;
-Općina Olovo – 89.600,00 KM, za 79 korisnika-studenta;
-Općina Tešanj – 230.400,00 KM za 208 korisnika-studenta;
-Općina Usora – 35.600,00 KM za 32 korisnika-studenta;
-Općina Vareš – 73.600,00 KM za 66 korisnika-studenta;
-Grad Visoko – 278.400,00 KM za 254 korisnika-studenta;
-Općina Zavidovići – 235.200,00 KM za 211 korisnika-studenta;
-Općina Žepče – 250.000,00 KM za 228 korisnika-studenta.

U toku ove sedmice, po dostavljenoj obavijesti i spiskovima od strane Ministarstva za boračka pitanja, nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu grada-općina će napraviti rješenja o dodjeli stipendija  koja će se uručiti studentima putem pošte. Osam dana po pravosnažnosti rješenja ministar će donijeti odluke o broju odobrenih stipendija po gradovima/općinama te ih proslijediti Ministarstvu finansija na dalju nadležnost tj. za isplatu prve rate boračke stipendije.

Press služba ZDK

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/17) i Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 74/19 i 2/21) je propisana obaveza trogodišnjeg i godišnjeg planiranja rada, odnosno izrade trogodišnjih i godišnjih planova rada. Trogodišnji plan rada Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona je implementacioni dokument koji jasno definira nadležnosti, strateške ciljeve, prioritete i mjere iz djelokruga boračko-invalidske zaštite. Trogodišnji plan rada izrađuje se svake godine, u godini prije početka perioda na koji se odnosi, a njime se definira jedan glavni program Ministarstva, na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina. Trogodišnji plan rada Ministarstva donesen je u skladu sa Smjernicama za trogodišnje planiranje rada Zeničko-dobojskog kantona za period 2023.-2025. godine koje su usvojene Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-30-1788/22 od 04.02.2022. godine.

U skladu sa članom 11. stav (10) Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, radna verzija trogodišnjeg plana rada objavljuje se na web stranici Kantona i služi kao osnov za izradu zahtjeva za finansijska sredstva za DOB, u cilju konsultacija sa socio-ekonomskim partnerima, širom javnosti i davanja komentara i preporuka.
Slijedom navedenog, Ministarstvo objavljuje nacrt Trogodišnjeg plana rada Ministarstva, na koji se mogu dati komentari i preporuke u roku od 10 dana od dana objave na web stranici Kantona, na mail adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Trogodišnji plan rada Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona za period 2023.-2025. godine možete preuzeti u prilogu.

Stranica 1 od 26

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma