Mensur Sinanović ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Josip Martić, ministar Federalnog ministarstva prostornog uređenja, potpisali su Ugovor o sufinansiranju projekta „Utopljavanje objekta Studentskog centra Univerziteta  u  Zenici“, kojim će se obuhvatiti finalizacija radova na toplotnoj izolaciji fasade objekta, u iznosu od 50.000.00 KM.

Sa ciljem postizanja planiranih efekata energetske efiksanosti objekta Studentskog centra, tokom 2017. godine  Vlada Zeničko-dobojskog kantona, je uložila 40.000,00 KM u neophodne  prethodno građevinske radove, tako da će se osiguranjem dodatnih sredstava putem Federalnog ministarstva prostornog uređenja, tokom 2018. godine, ispuniti sve pretpostavke za ispunjavanje uvjeta planirane energetske efikasnosti objekta Studentskog centra Univerziteta u Zenici.

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona  je dodijelila po 40.000,00 KM Prvoj osnovnoj školi iz Maglaja i OŠ „Huso Hodžić„ iz Tešnja na ime pomoći za sanaciju šteta izazvanih olujnim vjetrom. Prva osnovna škola će navedena sredstva iskoristiti za sanaciju oštećenog krova, a OŠ „Huso Hodžić“ za popravku oštećene stolarije.

Nakon što je premijer Kantona sa članovima Vlade obišao općine pogođene olujnim nevremenom Maglaj i Tešanj, odlučeno je da se intrventno saniraju oštećeni školski objekti  kako bi se stvorili uvjeti za nesmetano i bezbjedno odvijanje nastave.

 

Press služba

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, planira implementaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, u skladu sa članovima 22, 46, 48, 52. i 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Službene novine Zeničko-dobojskog kantona'' broj 7/10, 8/12).

  • Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO) u školskoj 2017/2018. godini namijenjen je djeci koja će do 1.marta 2018. godine navršiti  5 godina i 6 mjeseci života i  koja, u ovoj školskoj godini, nisu pohađala neku od predškolskih ustanova.
  • Roditelji/staratelji djece trebaju prijaviti dijete za Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školu koju će dijete pohađati, kod pedagoga škole ili osobe koju je ovlastio direktor škole.
  • Za evidentiranje nije potrebno prisustvo djeteta, niti prilaganje bilo kakve dokumentacije.
  • Evidencija djece se vrši u periodu od 18.12.2017. godine do 29.12.2017. godine u školi koju će djeca pohađati.
  • U periodu od 08.01.2018. godine do 01.2018. godine, obavit će se besplatni ljekarski pregledi djece-polaznika Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja.
  • Roditelji/staratelji trebaju insistirati na adekvatnom ljekarskom uvjerenju za upis u predškolsku ustanovu.
  • O upisu djece u Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO), sa svom potrebnom dokumentacijom, kao i vremenu realizacije Programa roditelji/staratelji bit će obaviješteni putem sredstava javnog informisanja i putem obavještenja na školi u kojoj su djeca evidentirana.

 

MINISTAR
Mensur Sinanović

 

U noći sa 11.12.2017. na 12.12.2017. godine na teritorijama općina Maglaj i Tešanj usljed  olujnog vjetra na školskim objektima je nanesena veća materijalna šteta, čija se vrijednost još procjenjuje. Materijalna šteta nastala je na krovovima i inastalacijama škola, zbog čega su  rukovodstva škola u komunikaciji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport reagovala reorganizacijom izvođenja današnjeg nastavnog procesa. U nekim školama je zbog otežanih uvjeta za siguran boravak  učenika, obustavljen nastavni proces.

Učenici koji su došli na nastavu su zadržani u zatvorenom prostoru i pod stalnim nadzorom nastavnika.  

Rukovodstvima škola je preporučeno da u saradnji sa nadležnim službama u općinama izvrše procjenu na koji će način prvenstveno zaštititi sigurnost i zdravlje učenika i radnika.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku kulturu i sport preduzet će sve neophodne aktivnosti da bi se sanirala materijalna šteta i stvorili neophodni uvjeti za održavanje nastavnog procesa u svim školama koje su oštećene olujnim nevremenom.

 

Press služba

Danas, 06.12.2017. godine, u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, ministar Nikola Arsenić i policijski komesar Semir Šut su održali sastanak sa ministrom  za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona gospodinom Mensurom Sinanovićem i pomoćnikom ministra gospodinom Rasimom Kovačem.

U prvom dijelu sastanka je razgovarano o unapređenju saradnje u oblasti kontrole i zakonitosti obuke vozača i polaganja vozačkih ispita, dok je u nastavku razgovarano o sigurnosti škola i učenika u školskim sredinama na području Kantona.  

Također, razgovarano je o aktivnostima i pojačanima akcijama u saobraćaju Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, koje su poduzimane u proteklom periodu na kontroli poštivanja obaveza vozača prema pješacima, prvenstveno u kontekstu mjera koje su  poduzimane sa početkom školske godine u svim gradovima i na ulicama u blizini škola na podruju Kantona. Tokom naznačenih aktivnosti, a uzimajući u obzir veće prisustvo djece na ulicama i pješačkim prijelazima, bilo je pojačano prisustvo policijskih patrola na gradskim  ulicama, kako bi se svim pješacima, a naročito đacima, pružila maksimalna sigurnost. Kako je ocijenjeno na održanom sastanku, navedene aktivnosti su dale dobre rezultate, a pojačano prisustvo policijskih patrola na saobraćajnicama je unaprijedilo sigurnost svih učesnika u saobraćaju, naročito pješaka, te kod građana poboljšalo osjećaj sigurnosti.

 

 

Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje
MUP-a Zeničko-dobojskog kantona

Na 120. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona koja je održana 04.12.2017. godine po prvi put su iz Budžeta ZDK,  isplaćene jednokratne novčane nagrade za 114 nastavnika osnovnih i srednjih škola za uspjeh učenika na takmičenjima, smotrama, javnim nastupima i konkursima za školsku 2016/2017. godinu, a u skladu sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona. Za navedene nagrade Vlada Zeničko-dobojskog kantona izdvojila je iznos od 32.545,00 KM.

Svim učenicima i nastavnicima čestitamo na ostvarenim uspjesima.

Na istoj sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona je odobrila iznos od 9.962,50 KM za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti i to za: učešća na međunarodnim kongresima, organizaciji međunarodnih kongresa i izdavanju udžbenika za studente na Univerzitetima u kantonu.

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mensur Sinanović upriličio je radni sastanak sa predstavnicama Sportskog saveza invalidnih lica Zeničko-dobojskog kantona. Ispred Sportskog saveza predstavnice su bile Zumra Gušo, Hasna Hamzić, Suvada Mameledžija, Meliha Musaefendić, Mevlida Lemeš i Hamida Sejdić. Tokom sastanka predstavnice Sportskog saveza invalidnih lica prezentirale su svoj rad naglasivši pritom kako često nailaze na nedovoljno razumijevanja i slabu financijsku podršku od strane općinskih struktura i općinskih sportskih savez. Također su naglasile, da  su unatoč poteškoćama ustrajnim radom uspjele ostvariti hvale vrijedne rezultate. Naime, na državnom natjecanju invalidnih osoba, predstavnice Zeničko-dobojskog kantona osvojile su prva mjesta u tri sportske discipline – streljaštvu, pikadu i stolnom tenisu.

Ministar Sinanović je pohvalio rad članica Sportskog saveza invalidnih lica i čestitao im na ostvarenim rezultatima te istakao da će resorno ministarstvo u narednom periodu, u skladu  s vlastitim mogućnostima, nastojati u većoj mjeri podupirati sportske kolektive osoba s invaliditetom i ženske sportske kolektive.

 

 

Press služba

Provodeći redovne aktivnosti iz oblasti kulture, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko –dobojskog kantona je organiziralo radni sastanak sa predstavnicima Organizacije Akcija za kulturu iz Sarajeva koja je jedan od deskova Kreativna Evropa BiH.

Program Kreativna Evropa nudi velike mogućnosti za afirmaciju bosanskohercegovačke kulture u evropskom i međunarodnom kontekstu. Realizacija zajedničkih projekata sa EU institucijama predstavlja važan doprinos promišljanju i stvaranju novih kulturnih sadržaja, a Desk Kreativna Evropa je tehnička potpora bosanskohercegovačkim aplikantima.

Razgovaralo se na temu potrebe uvođenja mehanizama za kofinansiranje projekata u sklopu programa Kreativna Evropa, te podizanja kapaciteta sektora kulture u ovom kantonu za pristupanje evropskim fondovima.

Ministar Mensur Sinanović je izrazio zahvalnost za informacije o šansama koje program Kreativna Evropa nudi za kulturne aktere Zeničko-dobojskog kantona, ističući opredijeljenost Vlade Kantona za razvoj i promociju kulture, te izrazio spremnost da Ministarstvo u narednom periodu preduzme konkretne korake za kreiranje transfera za svrhu kofinansiranja projekata podržanih od strane Kreativne Evrope koji bi služio kao stimulans kulturnjacima na području Kantona da se više prijavljuju na konkurse u sklopu ovog programa.

Na sastanku je dogovorena i organizacija sastanka sa direktorima ustanova kulture kao i predstavnicima lokalnih zajednica kako bi im se približio koncept EU programa Kreativna Evropa.

 

Press služba

U okviru radne posjete Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa sardnicima je obišao dvije zeničke škole na kojim se izvode radovi koji su finansirani sredstvima Budžeta  zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu.

Na ime sanacije školskog objekta centralne škole OŠ "Vladimir Nazor" Zenica od posljedica elementarnih nepogoda, koje su zadesile ovu školu januara 2017. godine, odobreni su radovi u vrijednosti od ukupno 77.200,00 KM. Nakon obilaska pomenute škole konstatovano je da radovi teku po planu.

Za radove na sanaciji krova na fiskulturnoj sali OŠ "Meša Selimović" Zenica, kao i sanaciju krovova u posljednje dvije godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona izdvojilo je ukupno 62.000,00 KM. Također je izvršena i zamjena dijela elektroinstalacija u vrijednosti od 7.000,00 KM. Svi planirani radovi su okočani.

Prisutni su izrazili veliko zadovoljstvo organizacijom i kvalitetom izvedenih radova.

 

 

Press služba

U okviru radne posjete  Tešnju  Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Suad Huskić, načelnik Općine Tešanj, Ismet Bahtić ,direktor OŠ "Gazi Ferhad beg Bašagić" Jablanica, Osmo Hurić, direktor OŠ "Huso Hodžić", predstavnik Izvođača radova i Nadzor, obavili su nadzor i obilazak građevinskih radova na objektima OŠ "Gazi Ferhad-beg" Jablanica, općina Tešanj i OŠ "Huso Hodžić" Tešanj:

Radovi na objektu OŠ "Gazi Ferhad-beg" Jablanica općina Tešanj, finansirani su iz kreditnog zaduženja kod Svjetske banke u okviru projekta "Energijska efikasnost u BiH" za Federaciju BiH  u vrijednosti od 338.525,00 KM.

U toku su radovi na izgradnji nove fiskulturne sale OŠ "Gazi Ferhad-beg" Jablanica, općina Tešanj koji se posljednje dvije godine finansiraju sredstvima Općine Tešanj i sredstvima Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

Za radove u OŠ "Huso Hodžić" Tešanj u 2017. godini Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona izdvojilo je za sanaciju mokrog čvora u fiskulturnoj sali 18.630,00 KM.

Konstatovano je da radovi teku po planu. Prisutni su izrazili zadovoljstvo kvalitetom izvedenih radova.

 

Press služba

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma