Miralem Galijšević, premijer Zeničko-dobojskog kantona sa Mensurom Sinanovićem, ministrom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport je posjetio područnu Osnovnu školu „Ćamil Sijarić“ u Orahovaci  u koju je uloženo 75.000,00 KM na ime sanacije podova i centralnog grijanja.

Ovu školu pohađa 160 učenika i ona  je najbrojnija područna osnovna škola na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona.

Direktor škole se zahvalio na posjeti i obnovi područne škole a ministar Sinanović je najavio nova ulaganja u obnovu i rekonstrukciju objekata koji pripadaju OŠ“Ćamil Sijarić“ Nemila.

 

 

 

Press služba

Obavještavamo Vas da će se upis djece za Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu (POPOiO), u školskoj 2017/2018. godini realizirati u periodu od 29.01. do 02.02.2018. godine.

Detaljnije informacije o mjestu upisa i mjestu realizacije Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO), kao i potrebnoj dokumentaciji za upis, nalaze se na oglasnim pločama osnovnih škola i predškolskih ustanova.

Početak realizacije Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu  (POPOiO) planiran je za 05.03.2018. godine.

 

 

Press služba

U vezi sa navodima iznesenim na press-konferenciji KO SDP ZDK, vezanim  za “izbacivanje” Odbora za međureligijsku saradnju Grada Zenica iz prostorija u zgradi “RMK-a Inžinjeringa” u ulici Zmaja od Bosne, ovim putem obavještavamo javnost o slijedećem:

Naši prijatelji iz Odbora za međureligijsku saradnju Grada Zenica su nakon dodjele ugovora o korištenju novih prostorija u okviru objekta Sinagoge u Zenici za svoj dalji rad, zamolili da se zaustave pripremni građevinski radovi u dvije pripadajuće kancelarije u Ministarstvu za obrazovanje do njihovog konačnog preseljenja u nove prostorije, a što je sa naše  strane, u cjelosti i ispoštovano. Stoga su potpuno neosnovani i nadasve netačni, svi izneseni navodi na press-konferenciji Kantonalnog odbora SDP ZDK, koji se odnose na navodno “izbacivanje” Odbora za međureligijsku saradnju Grada Zenica. Naprotiv, resorno ministarstvo je u predmetnom slučaju, iskazalo puno razumijevanje za sve potrebe nesmetanog rada i djelovanja članova Odbora za međureligijsku saradnju Grada Zenica te u tom smislu, u dogovoru sa izvođačem radova, prilagodilo dinamiku izvođenja neophodnih radova (ugradnje novih telefonskih priključaka, internet veze, rasvjete, krečenja i opremanja), na način koji ni u jednom slučaju neće onemogućiti redovne radne aktivnosti Odbora za međureligijsku saradnju Grada Zenica.

Ujedno napominjemo da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport dobro upoznato sa svim aktivnostima kao i širem društvenom značaju rada članova Odbora za međureligijsku saradnju Grada Zenica, sa kojima smo po svim bitnim pitanjima, uključujući i blisku neposrednu saradnju sa svim vjerskim zajednicama, uspostavili dobru uzajamnu saradnju.     

 

Ministartsvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Rasim Kovač, šef Odsjeka za poslove saobraćajne edukacije po ovlaštenju ministra,  organizovali su sastanak sa predstavnicima autoškola na području Kantona.

Predstavnici autoškola su iznijeli proble u poslovanju autoškola kao i probleme u vezi s nastupajućim izmjenama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, potrebi održavanja edukacijskog seminara, o etičkom kodeksu pojedinih ispitivača i velikim razlikama u cijenama usluga obuke kandidata za vozače motornih vozila. Istaknuto je  zadovoljsvo zbog uspostavljene dobre saradnje sa Ministarstvom u organizaciji Odsjeka za poslove saobraćajne edukacije i rješavanju njihovih zahtjeva iz novembra protekle godine.

Na sastanku je dogovoreno, organizovanje edukacijskog seminara sa instruktorima i ispitivačima u toku mjeseca februara, stručna pomoć autoškolama kod primjene novih zakonskih rješenja u organizaciji poslova na osposobljavanju kandidata za vozače te održavanje redovnih sastanaka na uspostavi dobre saradnje.   

Naredni radni sastanak planiran je u toku mjeseca februara tekuće godine.

 

 

Press služba

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Pedagoški zavod u saradnji s Institutom za jezik Univerziteta u Sarajevu organizirali su i realizirali stručni seminar za nastavnike b/h/s jezika i književnosti. Seminar je održan 18.1.2018.godine u prostorijama Srednje mješovite škole „Mladost“ u Zenici.

Više od 70 nastavnika iz srednjih škola Zeničko-dobojskog kantona imali su priliku slušati predavanja iz historije bosanskog jezika, o savremenom bosanskom jeziku i jezičkim nedoumicama, kao i interpretaciju zbirke „Kameni spavač“ Maka Dizdara. Predavači su bili uposlenici i saradnici Instituta za jezik: Erma Ramić-Kunić, MA, dr.sc.Jasmin Hodžić, mr.sc.Zenaida Karavdić i Hadžem Hajdarević, književnik.

Seminar je bio motivirajući i zanimljiv, a obrađene teme višestruko korisne za svakodnevnu nastavničku praksu.

 

Press služba

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 129. sjednici, održanoj 18.01.2018. godine, donijela Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o osnovnoj školi, koji je upućen u daljnju skupštinsku proceduru.

Predloženim Zakonom o osnovnoj školi očekuje se poboljšanje ukupnog stanja u segmentu osnovnog odgoja i obrazovanja, kao i obrazovanja odraslih, odnosno usklađivanje zakonskih rješenja sa postavljenim reformskim principima i aktuelnom obrazovnom praksom te nastavak započetih, sveobuhvatnih reformskih aktivnosti na svim nivoima odgojno-obrazovne djelatnosti pri čemu će se uzeti u obzir i aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, a koje proizlaze iz usvojene reformske Agende za Bosnu i Hercegovinu  za period 2015. – 2018. godine.

 

 

Press služba

Monitoring tim za praćenje realizacije Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2014-2020. godina podnio je Vladi Kantona Izvještaj o realizaciji aktivnosti predviđenih Akcionim planom Strategije za 2017. godinu.

U Izvještaju se konstatuje da je Zeničko-dobojski kanton u 2017. godini izdvojio za oblast kulture 3.557.140,00.

U okviru “Transfera za ustanove kulture” Kanton je izvojio u 2017. godini 3.262.140,00 KM. Zeničko-dobojski kanton je nastavio finansirati 15 ustanova kulture (11 javnih biblioteka, 3 javna muzeja i Bosansko narodno pozorište Zenica) i time omogućio kvalitetno funkcionisanje ustanova kulture.

Iz Izvještaju Monitoring tima je moguće zaključiti da pojedini osnivači ustanova nedovoljno finansiraju ustanove kulture koje su osnovali,  te da se pomenute ustanove u pojedinim slučajevima skoro u potpunosti finansiraju sa kantonalnog “Transfera za ustanove kulture”.

 

 

Press sluažba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je donijela zaključak kojim se nagrađuje devet (9) studenata završne godine dodiplomskog studija Univerziteta u Zenici, koji su ostvarili najveći ukupni prosjek.  Visina nagrade je 400, 00 KM za svakog studenta.

Nakon novogodišnjih praznika u Uredu premijera bit će organiziran prijem za nagrađene studente.

 

 

Press služba

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  Zeničko-dobojskog kantona Mensur Sinanović sa predstavnikom Caritas Švicarske upriličio je posjetu OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Donje Moštre Visoko povodom završetka radova uvođenja grijanja na bazi ugradnje geotermalnih dizalica toplote namjenjene za zagrijavanje školskog prostora područne škole "Orašac" i to na način primjene ESCO modela finansiranja projekta Energijske efikasnosti (EE) i Obnovljivih izvora energije (OIE). Projekat se realizovao u saradnji sa Caritasom Švicarske.

Na područnoj školi "Orašac", koja je u okviru Projekta potpuno energetski sanirana (zamjena stolarije i postavljanje termofasade) su nakon urađenog energetskog audita, implementirane mjere energetske efikasnosti a potom energent ugalj zamjenjen toplotnom pumpom, pa je zagrijavanje ove škole  potpuno ekološki prihvatljivo i nema nikakav štetan uticaj na okoliš. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 38.057,55 KM. Napravljene procjene govore da bi povrat investicija u novi sistem grijanja bio u roku od 5 godina.

Pored ove škole u ZDK u okviru projekta “Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost integrirana u ruralni razvoj i smanjenje siromaštva u BiH”, Caritas Švicarske je uradio kompletnu sanaciju i zamjenu energenta u još 2 osnovne škole koje se nalaze u općinama Žepče i Zavidovići. 

Ovako ozbiljan pristup kod sanacije škola i zamjena energenta koji je uradio Caritas Švicarske uz podršku i djelomično sufinansiranje i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK bi mogao postati model za sanaciju škola i javnih ustanova u BiH.

Pored obilaska OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Donje Moštre ministar Sinanović i predstavnik Caritasa Švicarske obilišli su i dvije srednje škole u Visokom, i to:

  • MSŠ "Hazim Šabanović" Visoko na kojoj se,također, u 2017. godini kroz projekat EE vršila rekonstrukcija škole finansirana budžetskim sredstvima u iznosu od 92.340,00 KM i
  • Gimnaziju "Visoko" na kojoj se u 2018. Godini, također, planiraju radovi kroz projekte EE kao i ostali neophodni radovi.

 

 

Press služba

Nakon dvomjesečnih razgovora između Vlade Zeničko-dobojskog kantona i predstavnika sindikata obrazovanja danas je usaglašeno poboljšanje statusa prosvjetnih radnika u Zeničko-dobojskom kantonu.

Premijer Galijašević je naglasio da je Vlada ZDK zadržala opredjeljenje da se u istom procentualnom iznosu poboljša stanje svih uposlenika koji plaću primaju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona.

Predstavnici sindikata će svoj konačan stav precizirati nakon konsultacija sa svojim sindikalnim podružnicama.

 

 

Press služba

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma