U uredu Premijera ZDK Miralema Galijaševića upriličena je radna posjeta predstavnika Vatrogasnog saveza DVD ZDK. Sastanku je prisustvovao i Džavid Aličić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite.

Premijer je upoznat sa radom VS DVD ZDK od njegovog osnivanja, kao i sa stanjem u svim DVD u Zeničko-dobojskom kantonu. Prisutni su izrazili zahvalnost  za dosadašnju pomoć od strane Vlade ZDK i KU CZ ZDK na opremanju i jačanju Dobrovoljnih vatrogasnih društava u ZDK kao i za podršku za druge aktivnosti u DVD-ima.

S obzirom na značaj  postojanja DVD konstatovano je da treba i dalje raditi na obučavanju i podmlađivanju DVD pri čemu neće izostati pomoć od strane Kantona.

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 63. sjednici donijela Odluku o Procjeni ugroženosti teritorije Zeničko-dobojskog kantona od prirodnih i drugih nesreća.

Procjena ugroženosti je izrađena u skladu sa Metodologijom za izradu procjene ugroženosti i ovo je prvi put da je ažurirana od njenog usvajanja od 2005.godine.

Kantonalna uprava civilne zaštite,kao nosilac izrade ovog dokumenta, formirala je Interresornu radnu grupu za izradu Procjene ugroženosti, a Kantonalni štab CZ je na svojoj 2. redovnoj sjednici dao saglasnost za istu.

Ovo je temeljni dokumenat za izradu Plana zaštite i spašavanja i Programa razvoja zaštite i spašavanja, a koji će se naći na dnevnom redu Vlade, odnosno Skupštine Zeničko–dobojskog kantona u posljednjem kvartalu tekuće godine.

Cilj izrade procjene ugroženosti jeste da se uzmu u obzir svi rizici i uzroci koji bi mogli dovesti do stanja prirodne i druge elementarne nepogode, da se pretpostave posljedice takvog stanja, da se definiše organizacija zaštite i spašavanja, kao snage i sredstva potrebna za zaštitu i spašavanje.

 

Kantonalna uprava CZ ZDK

Na prijedlog Kantonalne uprave  civilne zaštite,  Vlada zeničko-dobojskog kantona je na 52.sjednici, usvojila Program utroška i Plan korištenja sredstava posebne naknade za 2016. godinu.

Imajući u vidu razmjere šteta od prirodnih nepogoda u 2014 .godini, Vlada je  u 2016.godini planirala da pomogne općinama u saniranju posljedica od prirodnih nepogoda, a koje su zadesile Zeničko-dobojski  kanton u 2014.godini.

Za saniranje šteta od poplava i klizišta planirano je 370.000 KM, za preventivno djelovanje od klizišta i poplava 555.000 KM, za nabavku opreme za strukture civilne zaštite 720.000 KM, za obučavanje i opremanje štabova i struktura civilne zaštite te službi za spašavanje 656.400, a sredstva za finansiranje hitnih mjera zaštite i spašavanja su planirana u visini od 525.000 KM.

 

 

Kantonalne uprave  civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona

Povodom 1. marta- Svjetskog dana civilne zaštite, koji se od 1990-te godine obilježava i u Bosni i Hercegovini, Kantonalna uprava civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona je danas na svečan način pohvalila i nagradila najhrabrije i najodlučnije pjedince, organizacije i kolektive za doprinos u spašavanju ljudskih života i materijalnih dobara, te za sanaciju štete na područjima koja su od maja prošle godine pogođena poplavama i klizištima.

Komandant kantonalnog Štaba civilne zaštite, Edin Terzić, uručio je četiri zlatne značke civilne zaštite, 23 pismene pohvale i 11 zahvalnica. Pri tome je podsjetio na ulogu, značaj i potrebu postojanja jednog sistema u okviru civilne zaštite, kako bi se pravovremeno i efikasno odgovorilo katastrofama koje dolaze u vidu poplava, klizišta, pošara, suša i drugih oblika prirodnih nepogoda.

Zbog novih, obilnih padavina, situacija na području stradalom od poplava i klizišta u toku petog i šestog avgusta ponovo je osložena.

Zbog toga je sazvana vanredna sjednica Kantonalnog štaba Civilne zaštite na kojoj su učestvovali i predstavnici Štaba CZ Općine Zenica.

Edin Terzić, komandant Štaba CZ ZDK je informisao o stanju na terenu posebno akcentirajući činjenicu da su na pojedinim mjestima, situacije sa riječnim nanosima gotovo vratile stanje na ono sa početka poplava zabilježeno 15. Maja ove godine.

Premijer ZDK Munib Husejnagić je detaljno opisao proteklu noć i dešavanja na terenu i istakao da za sada nema ugroženih ljudi na terenu, te da je najveći problem ponovno blokiranje saobraćajnica koje su bile očišćene.

Sead Džanović, direktor Kantonalne uprave CZ ZDK je referisao o stanju na terenu i izvjestio da su tokom noći 5/6 avgusta mašine izašle na teren i kontinuirano se bore sa novim nanosima. On je naveo da će dežirstvo na ugroženim područjima biti stalno.

Midhat serdarević iz OŠ CZ Zenica je govorio o stanju puta prema Bistričaku, te o Topčić Polju i drugim ugroženim mjestima.

Semir Šut , policijski komesar ZDK je informisao da je saobraćaj jako otežan, kako na seoskim putevima, tako i na regionalnim saobraćajnicama. On je apelovao na građane da bez važne potrebe ne odlaze na put pravcem Zenica-Žepče jer je put zbog klizišta na mjestu Ograjina u prometu po 15 minuta, a pola sata se saobraćaj prekida kako bi mašine uklanjale nanose. Šut je podvukao da policija nema dojava niti saznanja o ugroženosti ljudi kao ni o evakuacijama. Naime, na pitanje novinara da li se mogu spriječiti dezinformacije koje plasiraju neki portali , komesar je kazao da će u okviru nadležnosti policije poduzeti mjere na sprečavanju širenja laži.

Na sjednici Kantonalnog štaba CZ je zaključeno da će ovo tijelo i dalje raditi u koordinaciji sa općinskim štabovima i da njegovi članovi stoje na raspolaganju medijima i građanima za sve potrebne informacije.

NAPOMENA:

      U prilogu ove informacije je i tonski snimak učesnika sjednice i to sljedećim redom:

  1. Edin Terzić, komandant Kantonalnog štaba CZ
  2. Munib Husejnagić, premijer ZDK
  3. Edin Terzić, ponovo, o situaciji po općinama
  4. Sead Džanović, direktor Kantonalne uprave CZ
  5. Midhat Serdarević, lan OŠ CZ Zenica
  6. Semir Šut , policijski komesar ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma