Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 28. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 27.09.2012. godine /četvrtak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem:

D N E V N I  R E D

 

 1. Prijedlog Odluke o potvrđivanju novog prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg/zamjenika predsjedavajućeg Skupštine,
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici-hitni postupak,
 3. Inicijativa poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Asima Čajlakovića za izmjene i dopune Zakona o upravljanju i održavanju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 2/08),
 4. Izvještaj o poslovanju JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2011. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem) sa Odlukom Skupštine JP „ŠPD ZDK“ d.o.o Zavidovići broj: 2181-3/12 od 18.07.2012. godine,
 5. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar-juni 2012. godine,
 6. Izvještaj o kontroli kvaliteta zdravstvene zaštite u Kantonalnoj bolnici Zenica,
 7. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za period od 01.01.2012- 30.06.2012. godine.

S poštovanjem!

PREDSJEDAVAJUĆI

Sretko Radišić

Na osnovu člana 51. stav 1., a u vezi sa članom 74.a Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam nastavak 27. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 13.09.2012. godine /četvrtak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici sa početkom u 10,00 sati.

Na nastavku  sjednice, Skupština Zeničko-dobojskog kantona će razmatrati:

DNEVNI RED
(preostale tačke usvojenog dnevnog reda)

5. Prijedlog Odluke o prenošenju prava i obaveza osnivača nad Javnom ustanovom „Opća bolnica Tešanj“-nastavak pretresa
6. Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2012.godinu, za period I-VI 2012. godine,
7. Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2011 godini,
8. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period od 01.01.-30.06.2012. godine,
9. Informacija o dosada izvršenoj realizaciji Odluke o integriranju Općine Žepče u ustavna rješenja Zeničko-dobojskog kantona i Ustav Federacije Bosne i Hercegovine,
10. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva,
11. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu.

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Sretko Radišić

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 27. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 30.08.2012. godine /četvrtak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem:

DNEVNI RED

 1. Inicijativa J.U. Centar za socijalni rad Zenica za davanje autentičnog tumačenja člana 121. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom   («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj: 13/07 i 13/11)
  • Prijedlog Autentičnog tumačenja odredaba člana 120. stav 1. i 2. i člana 121. stav 1. i 3. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/07 i 13/11),
 2. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona,
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru stalnih radnih tijela Skupštine,
 4. Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2012.godinu,  za period I-VI 2012. godine,
 5. Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2011 godini,
 6. Prijedlog Odluke o prenošenju prava i obaveza osnivača nad Javnom zdravstvenom ustanovom banjsko-rekreativni centar „Aquaterm“ Olovo,
 7. Prijedlog Odluke o prenošenju prava i obaveza osnivača nad Javnom ustanovom „Opća bolnica Tešanj“,
 8. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period od 01.01.-30.06.2012. godine,
 9. Informacija o dosada izvršenoj realizaciji Odluke o integriranju Općine Žepče u ustavna rješenja Zeničko-dobojskog kantona i Ustav Federacije Bosne i Hercegovine,
 10. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva,
 11. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Sretko Radišić

Na osnovu člana 51. stav 1. i člana 74.a Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam nastavak 26. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 31.07.2012. godine /utorak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici sa početkom u 10,00 sati.

Na nastavku  sjednice, Skupština Zeničko-dobojskog kantona će razmatrati:

DNEVNI RED
(preostale tačke usvojenog izmijenjenog i dopunjenog dnevnog reda)

8. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2011. godinu
9. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica za 2011. godinu
10. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica za 2011. godinu
11. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za borbu  protiv bolesti ovisnosti Zenica za 2011. godinu
12. Informacija o koncesijama na vodama za 2011. godinu

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Sretko Radišić

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 26. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 19.07.2012. godine /četvrtak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem:

DNEVNI RED

 1. Informacija o koncesijama na vodama za 2011. godinu,
 2. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2011. godinu,
 3. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica za 2011. godinu,
 4. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica za 2011. godinu,
 5. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti Zenica za 2011. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o imenovanju na kraći period predsjednika i četiri člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Sretko Radišić

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 25. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 27.06.2012. godine /srijeda/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem:

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Zakona o rudarstvu Zeničko-dobojskog kantona,
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu,
 3. Informacija o dosada implementiranoj odredbi iz Ustava o ravnopravnoj zastupljenosti u sektoru javnog zapošljavanja konstitutivnih naroda na području Zeničko-dobojskog kantona,
 4. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona u 2011. godini (Program utroška budžetskih sredstava u 2011. godini-subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji),
 5. Informacija o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu,
 6. Prijedlog Odluke o potvrđivanju imenovanja Kantonalnog pravobranioca Zeničko-dobojskog kantona.

S poštovanjem!

PREDSJEDAVAJUĆI

Sretko Radišić

 

 

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam 24. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 12.06.2012. godine /utorak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem:

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Odluke o razriješenju Mirka Trifunovića, ministra Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, zbog prelaska na drugu dužnost,
 2. Prijedlozi Odluka o potvrđivanju imenovanja ministara u Vladi Zeničko-dobojskog kantona

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Radišić Sretko

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam 23. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 04.06.2012. godine /ponedjeljak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem:

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Odluke o  potvrđivanju Odluke o smjeni Bernadete Galijašević, ministrice Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport,
 2. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke o smjeni Amre Babić, ministrice Ministarstva finansija,
 3. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke o smjeni Jusufa Durakovića, ministra Ministarstva za privredu,
 4. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke o smjeni Samira Selimovića, ministra Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,
 5. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke o smjeni Suada Omeraševića, ministra Ministarstva za boračka pitanja,
 6. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke o smjeni  Penko Miroslava, ministra Ministarstva za pravosuđe i upravu

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Radišić Sretko

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam 22. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 29.05.2012. godine /utorak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem:

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Zakona o zakupu stana
 2. Prijedlog Zakona o geološkim istraživanjima Zeničko-dobojskog kantona
 3. Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 4. Informacija o stanju bezbjednosti na području Kantona za  2011. godinu
 5. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva-tužiteljstva Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 6. Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici u 2011. godini
 7. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica za 2011. godinu
 8. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć u Zenici za period od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
 9. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 10. Dorađeni Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2011. godinu

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Miralem Galijašević

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam 21. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 15.05.2012. godine /utorak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem:

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju- hitni postupak,
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti promjene naziva, proširenja matičnosti i proširenja djelatnosti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici,
 3. Prijedlog Odluke o promjeni naziva, proširenju matičnosti  i proširenju djelatnosti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici,
 4. Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu,
 5. Informacija o stanju bezbjednosti na području Kantona za  2011. godinu,
 6. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu,
 7. Informacija o stanju životne sredine na području Zeničko-dobojskog kantona – nastavak izjašnjavanja,
 8. Inicijativa  Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Tešanj za donošenje Zakona o dopuni Zakona o sudskim taksama,
 9. Inicijativa Karzić Vernesta, vijećnika Općinskog vijeća Kakanj za izmjenu odredaba Odluke o smanjenju kamatne stope na kredite za stambenu izgradnju odobrene pripadnicima branilačke populacije, tako da se za korisnike kredita-branioce i članove njihovih porodica, stanare zgrade u Kaknju, Ulica Branilaca, Lamela A i C (tzv. Boračka zgrada) smanjena kamatna stopa primjenjuje retroaktivno tj. od 22.11.2000. godine, odnosno datuma zaključenja njihovih ugovora o kreditu

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Miralem Galijašević

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma