Na osnovu člana 51. stav 1., a u vezi sa članom 74.a Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam nastavak 29. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 28.11.2012. godine /srijeda/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici sa početkom u 11,00 sati.

Na nastavku sjednice, Skupština Zeničko-dobojskog kantona će razmatrati:

DNEVNI RED
(preostale tačke usvojenog dnevnog reda)

4. Izmjene Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu
- Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu,
5. Informacija o realizovanim mjerama u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona i mogućnost unapređivanja stanja,
6. Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2011. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta za 2011. godinu,
7. Informacija o stanju u oblasti osnovnog obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona,
8. Informacija o stanju u oblasti srednjeg obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona

 


PREDSJEDAVAJUĆI
Sretko Radišić

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 29. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 14.11.2012. godine /srijeda/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem:

DNEVNI RED

 1. Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu,
 2. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije,
 3. Nacrt Zakona o šumama,
 4. Izmjene Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godin -  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu,
 5. Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu - Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu,
 6. Informacija o realizovanim mjerama u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona i mogućnost unapređivanja stanja,
 7. Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2011. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta za 2011. godinu,
 8. Informacija o stanju u oblasti osnovnog obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona,
 9. Informacija o stanju u oblasti srednjeg obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona.

 

S poštovanjem!

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Sretko Radišić

Na osnovu člana 51. stav 1., a u vezi sa članom 74.a Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam nastavak 28. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 30.10.2012. godine /utorak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici sa početkom u 10,00 sati.

Na nastavku sjednice, Skupština Zeničko-dobojskog kantona će razmatrati:

DNEVNI RED
(preostale tačke usvojenog dnevnog reda)

5. Izvještaj o poslovanju JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2011. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem) sa Odlukom Skupštine JP „ŠPD ZDK“ d.o.o Zavidovići broj: 2181-3/12 od 18.07.2012. godine,
6. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar-juni 2012. godine,
7. Izvještaj o kontroli kvaliteta zdravstvene zaštite u Kantonalnoj bolnici Zenica,
8. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za period od 01.01.2012- 30.06.2012. godine

 


PREDSJEDAVAJUĆI
Sretko Radišić

Obavještavamo javnost da će se ranije odgođena 28. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, održati dana 18.10.2012. godine /četvrtak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici sa početkom u 11,00 sati.

Ujedno Vas obavještavam da će na istoj biti predložen izmijenjeni i dopunjeni dnevni red u odnosu na onaj koji Vam je dostavljen u Pozivu broj: 01-01-20308/12 od 19.09.2012. godine, tako što će umjesto tačke 1. Prijedlog Odluke o potvrđivanju novog prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg/zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, koja nije utvrđena od strane Komsije za izbor i imenovanja, pošto Klub poslanika Bošnjaka do dana utvrđivanja novog termina održavanja 28. sjednice Skupštine nije proveo postupak predlaganja novog kandidata za mjesto predsjedavajućeg/zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, biti predložena nova tačka 1. pod nazivom: Prijedlog Prostornog plana Federacije BiH za period 2008. godine do 2028. godine-Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kao i da će iza tačke 2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici-hitni postupak, biti predložena nova tačka 3. pod nazivom: Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na finansiranje studijskog programa Arapski jezik i književnost na Islamskom pedagoškom fakultetu, pridruženoj članici Univerziteta u Zenici”, tako da će Skupštini biti predložen novi izmijenjeni i dopunjeni dnevni red 28. sjednice Skupštine kako slijedi:

 1. Prijedlog Prostornog plana Federacije BiH za period 2008. godine do 2028. godine
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici-hitni postupak,
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na finansiranje studijskog programa Arapski jezik i književnost na Islamskom pedagoškom fakultetu, pridruženoj članici Univerziteta u Zenici,
 4. Inicijativa poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Asima Čajlakovića za izmjene i dopune Zakona o upravljanju i održavanju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 2/08),
 5. Izvještaj o poslovanju JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2011. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem) sa Odlukom Skupštine JP „ŠPD ZDK“ d.o.o Zavidovići broj: 2181-3/12 od 18.07.2012. godine,
 6. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar-juni 2012. godine,
 7. Izvještaj o kontroli kvaliteta zdravstvene zaštite u Kantonalnoj bolnici Zenica,
 8. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za period od 01.01.2012- 30.06.2012. godine.

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Sretko Radišić

O B A V I J E S T

 

kojom Vas obavještavam da se odgađa 28. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, zakazana za dan 27.09.2012. godine /četvrtak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici sa početkom u 11,00 sati, a o novom terminu održavanja iste bit ćete naknadno obaviješteni.

 

S poštovanjem!

PREDSJEDAVAJUĆI

Sretko Radišić

 

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 28. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 27.09.2012. godine /četvrtak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem:

D N E V N I  R E D

 

 1. Prijedlog Odluke o potvrđivanju novog prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg/zamjenika predsjedavajućeg Skupštine,
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici-hitni postupak,
 3. Inicijativa poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Asima Čajlakovića za izmjene i dopune Zakona o upravljanju i održavanju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 2/08),
 4. Izvještaj o poslovanju JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2011. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem) sa Odlukom Skupštine JP „ŠPD ZDK“ d.o.o Zavidovići broj: 2181-3/12 od 18.07.2012. godine,
 5. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar-juni 2012. godine,
 6. Izvještaj o kontroli kvaliteta zdravstvene zaštite u Kantonalnoj bolnici Zenica,
 7. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za period od 01.01.2012- 30.06.2012. godine.

S poštovanjem!

PREDSJEDAVAJUĆI

Sretko Radišić

Na osnovu člana 51. stav 1., a u vezi sa članom 74.a Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam nastavak 27. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 13.09.2012. godine /četvrtak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici sa početkom u 10,00 sati.

Na nastavku  sjednice, Skupština Zeničko-dobojskog kantona će razmatrati:

DNEVNI RED
(preostale tačke usvojenog dnevnog reda)

5. Prijedlog Odluke o prenošenju prava i obaveza osnivača nad Javnom ustanovom „Opća bolnica Tešanj“-nastavak pretresa
6. Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2012.godinu, za period I-VI 2012. godine,
7. Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2011 godini,
8. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period od 01.01.-30.06.2012. godine,
9. Informacija o dosada izvršenoj realizaciji Odluke o integriranju Općine Žepče u ustavna rješenja Zeničko-dobojskog kantona i Ustav Federacije Bosne i Hercegovine,
10. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva,
11. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu.

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Sretko Radišić

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 27. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 30.08.2012. godine /četvrtak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem:

DNEVNI RED

 1. Inicijativa J.U. Centar za socijalni rad Zenica za davanje autentičnog tumačenja člana 121. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom   («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj: 13/07 i 13/11)
  • Prijedlog Autentičnog tumačenja odredaba člana 120. stav 1. i 2. i člana 121. stav 1. i 3. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/07 i 13/11),
 2. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona,
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru stalnih radnih tijela Skupštine,
 4. Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2012.godinu,  za period I-VI 2012. godine,
 5. Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2011 godini,
 6. Prijedlog Odluke o prenošenju prava i obaveza osnivača nad Javnom zdravstvenom ustanovom banjsko-rekreativni centar „Aquaterm“ Olovo,
 7. Prijedlog Odluke o prenošenju prava i obaveza osnivača nad Javnom ustanovom „Opća bolnica Tešanj“,
 8. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period od 01.01.-30.06.2012. godine,
 9. Informacija o dosada izvršenoj realizaciji Odluke o integriranju Općine Žepče u ustavna rješenja Zeničko-dobojskog kantona i Ustav Federacije Bosne i Hercegovine,
 10. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva,
 11. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Sretko Radišić

Na osnovu člana 51. stav 1. i člana 74.a Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam nastavak 26. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 31.07.2012. godine /utorak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici sa početkom u 10,00 sati.

Na nastavku  sjednice, Skupština Zeničko-dobojskog kantona će razmatrati:

DNEVNI RED
(preostale tačke usvojenog izmijenjenog i dopunjenog dnevnog reda)

8. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2011. godinu
9. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica za 2011. godinu
10. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica za 2011. godinu
11. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za borbu  protiv bolesti ovisnosti Zenica za 2011. godinu
12. Informacija o koncesijama na vodama za 2011. godinu

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Sretko Radišić

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 26. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 19.07.2012. godine /četvrtak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem:

DNEVNI RED

 1. Informacija o koncesijama na vodama za 2011. godinu,
 2. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2011. godinu,
 3. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica za 2011. godinu,
 4. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica za 2011. godinu,
 5. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti Zenica za 2011. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o imenovanju na kraći period predsjednika i četiri člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Sretko Radišić

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma