Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 9. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 31.05.2023. godine /srijeda/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u 10:30 sati. 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

 1. Izvještaj o radu i ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2022. godinu, za period I-XII 2022. godine
  Izvjestilac: predstavnik Kolegija Skupštine
 2. Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2022. godinu
  Izvjestilac: predsjednica Kantonalnog suda
 3. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2022. godinu
  Izvjestilac: predsjedavajući Ureda
 4. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu
  Izvjestilac: predsjednica Nadzornog odbora
 5. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona
  Izvjestilac: predstavnik Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice
 6. Izvještaj o praćenju realizacije mjera i aktivnosti planiranih Kantonalnim ekološkim akcionim planom Zeničko-dobojskog kantona
  Izvjestilac: predstavnik Ministarstva za prostorno uređenje, promet  i komunikacije i zaštitu okoline
 7. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2022. godinu
  Izvjestilac: direktor Kantonalne uprave civilne zaštite ZDK

PREDSJEDAVAJUĆI
Dejan Kovačević

OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA ODRŽAVANJA NASTAVKA 7. SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZAKAZANOG ZA DAN 10.05.2023. GODINE /SRIJEDA/ SA POČETKOM U 10:00 SATI I 8. SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZAKAZANE ZA DAN 10.05.2023. GODINE /SRIJEDA/ PO ZAVRŠETKU NASTAVKA 7. SJEDNICE SKUPŠTINE, TE ODREĐIVANJU NOVOG TERMINA ODRŽAVANJA SJEDNICA

Obavještavam vas da je Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, dana 05.05.2023. godine, tokom usmenih konsultacija putem telefona, koje je na osnovu prethodno datog usmenog ovlaštenja predsjedavajućeg Skupštine i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Gorana Bulajića (koji zamjenjuje predsjedavajućeg Skupštine zbog opravdanog odsustva), shodno odredbi člana 17. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, obavio sekretar Skupštine, većinom glasova prihvatio promjenu zakazanog termina održavanja nastavka 7. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona zakazanog za dan 10.05.2023. godine /srijeda/ sa početkom u 10:00 sati, kao i promjenu zakazanog termina 8. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona zakazane za dan 10.05.2023. godine /srijeda/ po završetku nastavka 7. sjednice Skupštine, te da je kao novi termin održavanja nastavka 7. sjednice Skupštine odredio dan 16.05.2023. godine /utorak/ sa početkom u 10:00 sati, a kao novi termin održavanja 8. sjednice Skupštine odredio dan 16.05.2023. godine /utorak/ i to odmah nakon završetka nastavka 7. sjednice Skupštine.

Razlog promjene ranije određenog termina održavanja sjednica Skupštine je to što je na dan 10.05.2023. godine sa početkom u 11:00 sati, u Sarajevu zakazana sjednica Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na koju su, između ostalih, pozvani i svi delegati Doma naroda Parlamenta FBiH, (među kojima su i 8 poslanika/zastupnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kao delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH), uz napomenu da se u vrijeme zakazivanja nastavka 7. sjednice Skupštine i utvrđivanja termina održavanja 8. sjednice Skupštine nije znalo za održavanje sjednice Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Pomenute sjednice Skupštine, sa dnevnim redom koji je predložen u ranije dostavljenim pozivima, održat će se u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici.       

S poštovanjem,          

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
Goran Bulajić
                                                                                      

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 8. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 10.05.2023. godine /srijeda/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, , a bit će održana po završetku nastavka 7. sjednice Skupštine koji je zakazan s početkom 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona-skraćeni postupak, predlagača Amele Granić, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
  Izvjestilac: zastupnica Skupštine Amela Granić, predlagač Prijedloga Zakona i ministar resornog kantonalnog ministarstva
 2. Prijedlog Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora
  Izvjestilac: predsjedavajući Komisije za izbor i imenovanja
 3. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu
  Izvjestilac: direktor Javne ustanove
 4. Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu
  Izvjestilac: direktor Javne ustanove
 5. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu
  Izvjestilac: direktor Javne ustanove
 6. Izvještaj o radu Javne ustanove „Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona“ za 2022. godinu
  Izvjestilac: direktor Javne ustanove
 7. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period januar-decembar 2022. godine.
  Izvjestilac: direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove

 

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
Goran Bulajić

OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA ODRŽAVANJA NASTAVKA 7. SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZAKAZANOG ZA DAN 10.05.2023. GODINE /SRIJEDA/ SA POČETKOM U 10:00 SATI I 8. SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZAKAZANE ZA DAN 10.05.2023. GODINE /SRIJEDA/ PO ZAVRŠETKU NASTAVKA 7. SJEDNICE SKUPŠTINE, TE ODREĐIVANJU NOVOG TERMINA ODRŽAVANJA SJEDNICA

Obavještavam vas da je Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, dana 05.05.2023. godine, tokom usmenih konsultacija putem telefona, koje je na osnovu prethodno datog usmenog ovlaštenja predsjedavajućeg Skupštine i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Gorana Bulajića (koji zamjenjuje predsjedavajućeg Skupštine zbog opravdanog odsustva), shodno odredbi člana 17. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, obavio sekretar Skupštine, većinom glasova prihvatio promjenu zakazanog termina održavanja nastavka 7. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona zakazanog za dan 10.05.2023. godine /srijeda/ sa početkom u 10:00 sati, kao i promjenu zakazanog termina 8. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona zakazane za dan 10.05.2023. godine /srijeda/ po završetku nastavka 7. sjednice Skupštine, te da je kao novi termin održavanja nastavka 7. sjednice Skupštine odredio dan 16.05.2023. godine /utorak/ sa početkom u 10:00 sati, a kao novi termin održavanja 8. sjednice Skupštine odredio dan 16.05.2023. godine /utorak/ i to odmah nakon završetka nastavka 7. sjednice Skupštine.

Razlog promjene ranije određenog termina održavanja sjednica Skupštine je to što je na dan 10.05.2023. godine sa početkom u 11:00 sati, u Sarajevu zakazana sjednica Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na koju su, između ostalih, pozvani i svi delegati Doma naroda Parlamenta FBiH, (među kojima su i 8 poslanika/zastupnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kao delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH), uz napomenu da se u vrijeme zakazivanja nastavka 7. sjednice Skupštine i utvrđivanja termina održavanja 8. sjednice Skupštine nije znalo za održavanje sjednice Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Pomenute sjednice Skupštine, sa dnevnim redom koji je predložen u ranije dostavljenim pozivima, održat će se u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici.       

S poštovanjem,          

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
Goran Bulajić
     

Na osnovu člana  51. stav 1. i člana 74.a stav 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam nastavak 7. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 10.05.2023. godine /srijeda/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici, s početkom u 10:00 sati.

Na nastavku sjednice će se razmatrati sljedeći:

DNEVNI RED
(preostala tačka 7. usvojenog dnevnog reda)

 1. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu – nastavak izjašnjavanja
  Izvjestilac: Glavni Kantonalni tužilac

 

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
Goran Bulajić

 

 

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 7. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 25.04.2023. godine /utorak/, u sali 301/III sprat

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 6. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 22.03.2023. godine /srijeda/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u 10:00 sati. 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka  JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu
  • Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu
  • Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 4. Izvještaj o finansijskoj reviziji Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine broj: 07-11-2-2138-7/20 od 09.08.2021. godine, sa Mjerama i aktivnostima po Izvještaju o finansijskoj reviziji Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu
 5. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine broj: 01-02-07-11-2-2549-7/20 od 03.09.2021. godine, sa Mjerama i aktivnostima po Izvještaju o finansijskoj reviziji Ureda za reviziju institucija u FBiH Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu na dan 21.02.2023. godine
 6. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine broj: 01-02-07-11-2-3047-7/21-septembar 2022. godine
 7. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.

PREDSJEDAVAJUĆI
Dejan Kovačević

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 5. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 10.03.2023. godine /petak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u 10:30 sati. 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu-skraćeni postupak
 2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu – skraćeni postupak
 3. Nacrt Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, predlagača Vibora Handžića, delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine
 4. Nacrt Zakona o prostornom uređenju i građenju
 5. Prijedlog Programa rada Skupštine za 2023. godinu
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 7. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona (Prečišćeni tekst) - skraćeni postupak, predlagač: Alen Kapković, poslanik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

PREDSJEDAVAJUĆI
Dejan Kovačević

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma