Projekat FOST INNO – „Fostering tourism innovation system in Adriatic-Ionian Region“ (Jačanje inovativnog sistema u turizmu Jadransko-jonske regije) finansiran je iz programa INTERREG V– B Adrion 2014. – 2020. Projekt pripada prioritetnoj osi 1 Programa ADRION – Inovativni i pametni region, Specifični cilj 1.1 – Podrška razvoju regionalnog sistema inovacija Jadransko-jonske regije.

Opći cilj projekta je poboljšanje konkurentnosti Jadransko-jonskog područja uz povećanje inovacijskih kapaciteta održivog turizma. U okviru projekta planirano je uspostavljanje i razvoj internacionalnog „Centra za transfer znanja i inovacija u turizmu Jadransko-jonske regije“ koji će okupljati stručnjake iz područja turizma sa zajedničkim zadatkom razvoja inovativnih turističkih proizvoda i usluga. Projekt FOST INNO za cilj ima i umrežavanje znanja sa ciljem razrade jedinstvene (zajedničke) metodologije koja će omogućiti stvaranje novih turističkih proizvoda (visokog stepena prepoznatljivosti i autentičnosti za područje Jadransko-jonske regije) s naglašenim elementom kreativnosti i inovativnosti.

Vodeći partner u ovom projektu je Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Hrvatska. U projektu je uključeno ukupno 8 partnera sa područja Hrvatske, Slovenije, Italije, Albanije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Jedan od partnera na implementaciji projekta je i Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona.

Početak provedbe projekta: 01. 01. 2018.

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Ukupan budžet projekta: 1 266 482,20 EUR

EFRR sredstva: 712 470,15 EUR

IPA II sredstva: 364 039,64 EUR

Web stranica projekta: https://fostinno.adrioninterreg.eu/

Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte će u saradnji sa Vanjskopolitičkom inicijativom u novembru ove godine organizovati obuku radipriprema državnih službenika za odgovaranje na Upitnik Evropske komisije pod nazivom (MODUL OBUKE): Pripreme za Odgovaranje na Upitnik Evropske Komisije na Nivou Kantona Federacije BiH

Datum predviđen za održavanje obuke u Zenici je 09.11.-10.11.2016., u sali Kantona broj 301 prema slijedećem rasporedu:

Dan I

9:30 – 9:45                 Otvaranje 

9:45 - 10:30                Uvodno predavnje

10:40 – 11:25             Poglavlje 27 (45 min).

12:25 – 13:25             Ručak

13:25 – 14:10             Poglavlje 25

14:20 – 15:05             Poglavlje 26

15:05 – 15:45             Rezime dana i evaluacija

Dan II

9:30 – 10:15               Poglavlje 19

10:25 - 11:10              Poglavlje 28

11:10 – 11:30             Rezime obuke i evaluacija

Seminari će se održati u Zenici, u sali Kantona broj 301, a obuka je namijenjena državnim službenicima sa svih nivoa vlasti.

Zainteresovani za učešće na obukama mogu se prijaviti popunjavanjem prijavnog obrasca koji se nalazi u prilogu.

 

Preporuka je da učesnici budu rukovodeći državni službenici koji će imati ključnu koordinirajuću ulogu u svojim organima uprave pri davanju odgovora ali i drugi državni službenici za koje smatrate da će biti uključeni u proces pripreme odgovora na Upitnik EK.

Prijave za učešće na obuci treba popuniti i dostaviti do 3.11.2016. na e-mail adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., faxom na broj: 460 632 ili putem protokola u Stručnu službu za razvoj i međunarodne projekte.

Prednacrt revidirane Strategije razvoja ZDK za period 2016.-2020. možete preuzeti ovdje:

U skladu sa Odlukom Vlade o pokretanju procesa revizije Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2020., jedan od koraka je i izrada Strateške platforme te definisanje projekata, aktivnosti i indikatora.

Strateška platforma je prošla proces konsultacija (prvi krug) i ova verzija obuhvata sve komentare, sugestije i prijedloge koji su dati tokom 4 radionice organizovane u procesu revizije Strategije razvoja. Projekti, aktivnosti i indikatori su razrađivani u formi prednacrta u dokumentima „Forma za definisanje projekata/aktivnosti/indikatora“ za 3 sektora (ekonomija, društvo, okoliš) i za 4 Strateška cilja.

Komentari na Finalni nacrt Strateške platforme se daju unoseći direktno tekst crvenom bojom u dokument. Dokument treba poslati do 26.06.2015. na e-mail adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

S obzirom da je ovo najvažniji dio Strategije iz kog proizilaze ostali dijelovi, u narednom periodu će se nastaviti sa radom na unapređenju i usaglašavanju Strateške platforme. Potrebno je obratiti pažnju na strateške fokuse i strateške ciljeve. Strateški fokusi trebaju biti odraz prepoznavanja i slaganja oko ključnih snaga Kantona koje treba iskoristiti i najozbiljnijih problema koji trebaju biti riješeni.

Komentari, sugestije, prijedlozi i dopune na projekte, aktivnosti i indikatore se daju unoseći direktno tekst crvenom bojom u pojedinačne dokumente. Dokumente treba poslati do 26.06.2015. na e-mail adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

POZIVNO PISMO, PROMOTIVNA BROŠURA i SPONZORSKI PAKETI u PDF prilozima na kraju teksta.

Poštovani privrednici,

Osobito nam je zadovoljstvo pozvati vas da učestvujete kao učesnik ili učesnik sa projektom na Šestoj međunarodnoj investicijskoj konferenciji „Sarajevo Business Forum 2015“ koja će se održati u Sarajevu 13. i 14. maja 2015. godine. Konferenciji će, kao i prošlih godina, prisustvovati veliki broj zvaničnika i investitora iz cijelog svijeta, a posebno iz bogatih zemalja Istoka i Zaljeva, kao i ostalih zemalja sa najvećim potencijalom za investiranje.

Sarajevo Business Forum je jedinstvena prilika da predstavite sebe ili svoje projekte velikom broju stranih investitora, ostvarite s njima direktan kontakt i na taj način otvorite mogućnost osiguranja finansijskih sredstva putem „joint venture“ ili nekog drugog oblika partnerstva.

Projekte možete prijaviti iz sljedećih oblasti:

 • Poljoprivreda – sa fokusom na zdravu i halal hranu
 • IT industrija i poduzetništvo
 • Obrazovanje
 • Turizam
 • Energija
 • Infrastruktura i nekretnine
 • Ostala industrija

Projekti iz navedenih oblasti će biti uručeni svim investitorima na memory stick-u ili CD-ima u „welcome“ paketima, a dostupni će biti i “on-line” preko zvanične web stranice Foruma http://www.sarajevobusinessforum.com/, tako da će strani investitori kao i svi učesnici konferencije moći unaprijed da vide vaše projekte i zakažu poslovne razgovore sa vlasnicima projekata kao i neposredno za vrijeme trajanja samog Foruma.

Za Konferenciju je otvorena posebna stranica http://www.sarajevobusinessforum.com/, putem koje se možete registrovati, prijaviti projekat i naći više informacija o istoj. Imajte na umu da je krajnji rok za dostavu projekata 20.04.2015. godine. Ukoliko imate ideju/projekat iz navedenih oblasti pozivamo vas da se odmah javite na telefone navedene u ovom pismu ili pošaljete e-mail poruku kako bi dobili daljnje upute.

Neophodne dokumente: Profil projekta, Biznis plan i Fizibiliti studiju te neke urneke prezentacija možete pogledati i preuzeti sa navedene web stranice.

Također, koristimo ovu priliku da vas informišemo i o posebnim mogućnostima, odnosno, beneficijama koje možete ostvariti putem članstva u BBI VIP Business Clubu kao i putem „sponzorskih paketa“. Članstvom u VIP klub dobijate sljedeće privilegije:

 • Oslobođeni ste bilo kakvih plaćanja kotizacija na Forumu,
 • Mogućnost predstavljanja više od jednog projekta na Konferenciji,
 • Davanje preferencijalnog statusa projektima članova VIP Business Cluba,
 • Prioritet u uspostavi kontakta sa inostranim investitorima,
 • Pristup aktuelnim informacijama i svim drugim aktivnostima VIP Business Cluba,
 • Mogućnost prezentiranja vaše firme/projekta stranim delegacijama i nakon Foruma prilikom posjeta stranih investitora BBI kao i prilikom naših posjeta inostranstvu.

Članovi koji imaju “zlatno članstvo” imat će pravo predlaganja više od dva projekta, kao i apsolutni prioritet u uspostavi kontakata sa potencijalnim investitorima, te mogućnost ostvarivanja bilateralnih kontakata, bez ikakvih daljnjih troškova.

Članovi koji imaju “srebreno članstvo” imat će pravo predlaganja do dva projekta i privilegiran status u ostvarivanju kontakata, bez ikakvih daljnjih troškova.

Druga, još bolja, prilika koja daje mnogo veće mogućnosti vašeg predstavljanja na Sarajevo Business Forumu jeste učešće kroz Sponzorske pakete koji vam obezbjeđuju mnoštvo mogućnosti, a između ostalog i dobivanja štanda i na taj način dodatno prezentiranje vaše kompanije/projekta, određeno članstvo u našem VIP klubu kao i mnoge druge beneficije. Sponzorske pakete možete pogledati na već navedenoj web stranici.

Za prijavu projekta, realizaciju sponzorstva ili učlanjenja u BBI VIP Business Club neophodno je ostvariti kontakt na niže navedene brojeve telefona ili e-mailove.

U slučaju da znate da neko od vaših poslovnih partnera ima zanimljiv projekat iz navedenih oblasti slobodni ste proslijediti im ovo pismo kao poziv za apliciranje. Naravno, na Forum možete doći i bez projekta koristeći višestruke mogućnosti ostvarenja “networkinga”.

Naši kontakti po oblastima su sljedeći:

za poljoprivredu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. (tel:+387 33 275-164) i Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.(+387 33 275-239)

za IT industriju i poduzetništvo:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. (tel:+387 33 275 536) i Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. (tel: +387 33 275 227), e

za obrazovanje:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. (tel:+38733275156), Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. tel:275230    

za turizam: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. (tel:+387 33 275-269) i Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. (+38733275-142),  

za energiju: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. (tel:+38733 275-519) i Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. (tel:+38733 275-112),

za infrastrukturu i nekretnine:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. (tel:+387 33 275-507) i Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. (tel:+387 33 275-134),

za ostale industrije:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. (tel:+387 33 275-265) i ismeta.salihagić@bbi.ba (tel:+387 33 275-543),

Za učlanjenje u BBI VIP Business Club, koji je jedan od organizatora Foruma, i ostvarenje dodatnih privilegija koje vam nude pojedina članstva možete se obratiti na sljedeće kontakte/adrese: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. (tel:+387 33 275 183), Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. (tel:+387 33 275 526) i Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. (tel:+387 33 275 264) i e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

U očekivanju vašeg aktivnog učešća, srdačno vas pozdravljamo.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma