Ministarstvo za pravosuđe i upravu

Podkategorije

Osoblje ministarstva

Osoblje ministarstva (0)

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Ministar - Nebojša Nikolić

++387 (0)32460740

Tajnik Ministarstva - Ružica Jukić-Ezgeta

++387(0)32460740

Viši referent za tehničke potrebe - Nada Bambur

++ 387(0)32460740

 

A - SEKTOR ZA PRAVOSUĐE

Pomoćnik ministra za pravosuđe – Amila Begagić

++387(0)32460740

Stručni suradnik za oblast pravosuđa i izvršenje kaznenih sankcija – Amer Krđalić

++387 (0)32460740 lok. 218

++387 (0)32460218

Viši samostalni referent za računovodstveno-materijalne poslove – Azra Hećo

++387 (0)32460740 lok. 736

++387 (0)32460736

Šef računovodstva - Nijaz Duranović

++387 (0)32460740 lok. 743

++387 (0)32460743

Viši referent za unos podataka u jedinici Trezora – Željka Arnautović

++387 (0)32460740 lok. 743

++387 (0)32460743

 

B -SEKTOR ZA UPRAVU I PROVOĐENJE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Pomoćnik ministra za upravu i provođenje Strategije za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona – nepopunjeno

++387 (0)32460740 lok. 735

++387 (0)32460735

Kantonalni upravni inspektor – Mersudina Kovačević

++387 (0)32460740 lok. 218

++387 (0)32460218

Stručni savjetnik za upravu – Ena Zubčević

++387 (0)32460740

Stručni savjetnik za lokalnu samoupravu – Melih Karan

++387 (0)32460740 lok. 739

++387 (0)32460739

Stručni savjetnik za izradu, praćenje i nadgledanje provođenja propisa i strateških dokumenata iz oblasti borbe protiv korupcije - Azra Smailbegović-Đuherić

++387 (0)32460740

Stručni suradnik za prikupljanje podataka iz oblasti borbe protiv korupcije i suradnju sa međunarodnim organizacijama i nevladinim sektorom – Asmir Alagić

++387 (0)32460740 lok. 736

++387 (0)32460736

Viši samostalni referent za informaciono-dokumentacione poslove iz oblasti prevencije i borbe protiv korupcije – nepopunjeno

++387 (0)32460740

 

Pogledaj članke...
Rad za opće dobro na slobodi

Rad za opće dobro na slobodi (6)

Programom rada Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, u okviru provođenja stručnih poslova planirani su poslovi izvršavanaja alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi kao obaveze propisane Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine. Rad za opće dobro kao alternativna krivična sankcija, ostvarujući svrhu kažnjavanja, treba da rezultira pozitivne efekte i za zajednicu i osuđenu osobu.

Izvršavanje alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi u Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona provodi se od 2014. godine čemu su prethodile različite aktivnosti, od donošenja provedbenih propisa, obuke povjerenika, informisanja stručne i šire javnosti o navedenoj sankciji, potpisivanje ugovora sa poslodavcima, i u konačnici sama realizacija upućivanjem na izvršavanje sankcije nakon izricanja presuda od strane sudova.

Pravni osnov za primjenu/izvršavanje ove sankcije na području Zeničko-dobojskog kantona su:

  • Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 36/03, 37/03, 21/04, 69/04,18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 i 75/17);
  • Zakon o izvršenju sankcija u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 6/09);
  • Pravilnik o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 1/13);
  • Ostali podzakonski akti;  
  • Ugovori sa poslodavcima.

Uzimajući u obzir značaj ovih poslova kako sa krivičnopravnog i socijalnog aspekta, tako i sa aspekta ekonomskog  efekta koji izvršavanje ove sankcije može imati na društvo i pojedinca, Ministarstvo za pravosuđe i upravu o navedenom svake godine informiše Vladu i Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona dostavljanjem Informacije o izvršavanju alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi na području Zeničko-dobojskog kantona.

Pogledaj članke...

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma