Ostalo

Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 34. sjednici održanoj dana 30.11.2016. godine,  donijela je Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora  za izbor i reviziju, kojom se za novog  člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, (jednog od dva predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova), imenuje Duraković Miralem umjesto Orlić Suada, koji je na pomenutu poziciju dana 16.10.2015. godine podnio ostavku, a koja je stupila na snagu danom podnošenja.

Prethodno je, nakon provedene procedure shodno odredbama  Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj: 34/03 i 65/13), Komisija za izbor i imenovanja na svojoj 15. sjednici održanoj dana 07.11.2016. godine, nakon obavljenog intervjua sa svim kandidatima koji ispunjavaju sve propisane uslove za navedenu poziciju, te  dokumentovane odluke svakog člana Komisije, (izvršenog bodovanja kandidata), sačinila Rang-listu na kojoj su rangirani najbolji kandidati nakon čega je utvrdila Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, u kojoj je za člana Nezavisnog odbora, predstavnika MUP-a, predložila  Duraković Miralema, kao prvorangiranog kandidata na Rang listi,  te je istu uputila u skupštinsku proceduru.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Dana 10.08.2015. godine održana je 1. konstituirajuća sjednica Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, imenovanog na period od četiri godine Odlukom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, donesenoj na 9. sjednici održanoj 19.05.2015. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/05), u sastavu:

  1. Bjelopoljak Ahmed – iz reda građana,
  2. Grujo Martin – iz reda građana,
  3. Marković-Sekulić Željka – iz reda građana,
  4. Spahić Avdija – iz reda građana,
  5. Rezaković Nevzeta – iz reda građana,
  6. Mehičić Munever – predstavnik MUP-a,
  7. Orlić Suad – predstavnik MUP-a.

Na 1. sjednici Nezavisnog odbora za izbor i reviziju je tajnim glasanjem donesena Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Nezavisnog odbora. Za predsjednika Nezavisnog odbora je izabran Bjelopoljak Ahmed, a za potpredsjednicu Marković-Sekulić Željka.

Nakon izbora predsjednika i potpredsjednika Nezavisnog odbora, Nezavisni odbor je razmatrao pitanja koja se tiču budućeg rada ovog organa.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma