• TROGODIŠNJI PLAN RADA STRUČNE SLUŽBE VLADE ZA PERIOD 2024. – 2026. GODINE
  „Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/17) i Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 74/19 i 2/21) je propisana obaveza trogodišnjeg i…
  09 Mar 2023 1337 puta

Stručna služba Vlade

Nedžad Mulagić

Kontakt informacije

Adresa: Kučukovići 2
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Sekretar: Nedžad Mulagić

Poslovi Stručne službe Vlade

U Stručnoj službi se u cilju izvršavanja poslova i zadataka iz njenog djelokruga, kao osnovne organizacione jedinice, obrazuju odjeljenja sa djelokrugom poslova kako slijedi:

Odjeljenje za normativno-pravne i ekonomsko-analitičke poslove

U Odjeljenju za normativno-pravne i ekonomsko-analitičke poslove obavljaju se poslovi:

 • pripreme i organizovanja sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Vlada),
 • izrade i praćenja izvršenja akata koje donosi Vlada,
 • pripremanja materijala po nalogu Vlade i praćenja njihovog izvršenja,
 • osiguranja dokumentacionih materijala i podataka od značaja za rad Vlade, Premijera i članova Vlade,
 • administrativno-tehničke poslovi i stručno-operativni poslovi koji su u funkciji rada Vlade i
 • drugi poslovi koje utvrdi Vlada.

Odjeljenje za informatičku podršku

U Odjeljenju za informatičku podršku obavljaju se poslovi:planiranja razvoja i izrade strategija razvoja informacionih tehnologija,

 • razvoja i održavanja informacione mreže za kantonalne organe uprave i službe,
 • pružanja pomoći istima po svim pitanjima iz nadležnosti odjeljenja,
 • održavanja i koordiniranja rasporeda postojećih i budućih konfiguracija u kantonalnim organima i službama,
 • analiziranja i praćenja stanja na tržištu informatičke opreme,
 • izrade i održavanja baze podataka za kantonalne organe uprave i službe,
 • izrade i ažuriranja web-stranice Zeničko-dobojskog kantona,
 • predlaganja i koordiniranja aktivnosti edukacije službenika i namještenika kantonalnih organa uprave i službi iz oblasti informatike.

Odjeljenje sistema upravljanja kvalitetom

U Odjeljenju za sistem upravljanja kvalitetom obavljaju se poslovi:

 • uspostavljanje, provođenja, održavanja i unapređenja procesa sistema upravljanja kvalitetom,
 • distribucije usvojene dokumentacije sistema upravljanja kvalitetom,
 • planiranja provođenja obuke zaposlenih za primjenu sistema upravljanja kvalitetom,
 • upravljanja i praćenja dokumenata sistema upravljanja kvalitetom i predlaganja korektivnih mjera,
 • organizovanja eksterne revizije/audita,
 • kontrolisanja ostvarivanja i predlaganja poboljšanja ciljeva i politike kvaliteta
 • i dr.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma