Najave sjednica

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 47. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 20.09.2017. godine /srijeda/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona) u Zenici s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti
 2. Novi Nacrt federalnog Zakona o štrajku
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona-
 3. Nacrt Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona –
 4. Nacrt Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona
 5. Inicijativa Amira Ganića, poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, za promjenu datuma obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona
 6. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Kluba poslanika Bošnjaka saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru stalnih radnih tijela saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 9. Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2017. godinu, za period I -VI 2017. godine
 10. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

                                                                                 

Na osnovu člana 51. stav 1., a u vezi sa članom 50. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam 46. /svečanu/ sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 29.08.2017. godine /utorak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici sa početkom u 11,00 sati.

 

SVEČANA SJEDNICA U POVODU 29. AVGUSTA “DANA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA” ĆE BITI ODRŽANA SA SLIJEDEĆIM SADRŽAJEM:

 

I dio:

 • Uvodno (pozdravno) obraćanje predsjedavajućeg Skupštine
 • Intoniranje himne Bosne i Hercegovine
 • Odavanje počasti žrtvama rata
 • Prigodan govor premijera Kantona

II dio:

 • Dodjela javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona:
  1. Dodjela Plakete Zeničko-dobojskog kantona Muharemović Ahmi
  2. Dodjela Plakete Zeničko-dobojskog kantona Savezu izviđača Grada Zenica
 • Umjetnički program

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je na svojoj 58. sjednici održanoj dana 25.07.2017. godine prihvatio zahtjev premijera Kantona za dopune prijedloga dnevnog reda 45. sjednice Skupštine ranije zakazane za dan 28.07.2017. godine (petak) u 10,00 sati, a koja će se održati u novom terminu nakon završetka nastavka 44. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, zakazanog istog dana sa početkom u 10,00 sati, tako da izmijenjeni i dopunjeni prijedlog dnevnog reda 45. sjednice Skupštine glasi:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o osnovnoj školi
 2. Prijedlog Zakona o srednjoj školi
 3. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj za realizaciju Projekta Svjetske banke „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju BiH u 2017. godini
 4. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona (Savezu izviđača Grada Zenica)
 5. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona (Muharemović Ahmi)
 6. Informacija o srednjoškolskom obrazovanju po nastavnim planovima i programima izrađenim po modularnoj metodologiji na području Zeničko-dobojskog kantona-obuhvat i izazovi u implementaciji
 7. Izvještaj o realizaciji “Strategije kulturne politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period -2020. godina”, za 2016. godinu
 8. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja sporta na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2013-2015. godina
 9. Izvještaj o poslovanju JU Kantonalna bolnica Zenica za 2016. godinu
 10. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Kantona u 2016. godini (po Programu utroška budžetskih sredstava u 2016. godini – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima)
 11. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu
 12. Informacija o koncesijama na vodama za 2016. godinu

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Amandmani na Prijedloge Zakona-45.sjednica

Na osnovu člana  51. stav 1. i člana 74.a stav 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam nastavak 44. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 28.07.2017. godine /petak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona) u Zenici s početkom u 10,00 sati.

Za nastavak sjednice, predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:
(preostale tačke 6-8 usvojenog dnevnog reda)

 1. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko- dobojskog kantona za 2016. godinu
 2. Izvještaj o radu JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu,
 3. Izvještaj o radu JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za period januar-decembar 2016. godine
  • Finansijski izvještaj Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za period januar-decembar 2016. godine

 

NAPOMENA: 45. sjednica Skupštine koja je ranije zakazana za isti dan 28.07.2017. godine u 10,00 sati, počet će s radom nakon završetka nastavka 44. sjednice Skupštine

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

 

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 45. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 28.07.2017. godine /petak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona) u Zenici s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o osnovnoj školi
 2. Prijedlog Zakona o srednjoj školi
 3. Informacija o srednjoškolskom obrazovanju po nastavnim planovima i programima izrađenim po modularnoj metodologiji na području Zeničko-dobojskog kantona-obuhvat i izazovi u implementaciji
 4. Izvještaj o realizaciji “Strategije kulturne politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period -2020. godina”, za 2016. godinu
 5. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja sporta na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2013-2015. godina
 6. Izvještaj o poslovanju JU Kantonalna bolnica Zenica za 2016. godinu
 7. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Kantona u 2016. godini (po Programu utroška budžetskih sredstava u 2016. godini – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima)
 8. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu
 9. Informacija o koncesijama na vodama za 2016. godinu

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

OBAVIJEST: Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je na svojoj 58. sjednici održanoj dana 25.07.2017. godine prihvatio zahtjev premijera Kantona za dopune prijedloga dnevnog reda 45. sjednice Skupštine ranije zakazane za dan 28.07.2017. godine (petak) u 10,00 sati, a koja će se održati u novom terminu nakon završetka nastavka 44. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, zakazanog istog dana sa početkom u 10,00 sati, tako da izmijenjeni i dopunjeni prijedlog dnevnog reda 45. sjednice Skupštine glasi:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o osnovnoj školi
 2. Prijedlog Zakona o srednjoj školi
 3. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj za realizaciju Projekta Svjetske banke „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju BiH u 2017. godini
 4. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona (Savezu izviđača Grada Zenica)
 5. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona (Muharemović Ahmi)
 6. Informacija o srednjoškolskom obrazovanju po nastavnim planovima i programima izrađenim po modularnoj metodologiji na području Zeničko-dobojskog kantona-obuhvat i izazovi u implementaciji
 7. Izvještaj o realizaciji “Strategije kulturne politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period -2020. godina”, za 2016. godinu
 8. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja sporta na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2013-2015. godina
 9. Izvještaj o poslovanju JU Kantonalna bolnica Zenica za 2016. godinu
 10. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Kantona u 2016. godini (po Programu utroška budžetskih sredstava u 2016. godini – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima)
 11. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu
 12. Informacija o koncesijama na vodama za 2016. godinu

Amandmani na Prijedloge Zakona-45.sjednica

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 44. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 18.07.2017. godine /utorak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona) u Zenici s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici – skraćeni postupak
 2. Elaborat o opravdanosti promjene naziva Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici u Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici
  • Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti promjene naziva Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici u Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici
  • Prijedlog Odluke o promjeni naziva Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici u Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici
 3. Program obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
  • Prijedlog Odluke o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
 4. Informacija o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2016. godinu
 5. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu
 6. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko- dobojskog kantona za 2016. godinu
 7. Izvještaj o radu JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu,
 8. Izvještaj o radu JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za period januar-decembar 2016. godine
  • Finansijski izvještaj Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za period januar-decembar 2016. godine

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma