Najave sjednica

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 2. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  20.12.2018. godine /četvrtak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedišta Kantona), ul. Kučukovići br. 2, u Zenici, s početkom u 11,00 sati.      

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan grada Zenice za period 2016-  2036. godine,
 2. Inicijativa Udruženja građana civilnih žrtava rata Općine Maglaj za izmjene Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 36/99,54/04, 39/06 i 14/09),           
 3. Inicijativa Samira Lemeša, bivšeg poslanika 7. saziva Skupštine Kantona, za donošenje Kantonalnog akcionog plana zaštite kvaliteta zraka, shodno članu 29. Zakona o zaštiti zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj:  33/03 i 4/10),                                   
 4. Inicijativa Selvedine Sarajlić-Spahić, poslanice 7. saziva Skupštine Kantona, za izmjenu Odluke o utvrđivanju mreže objekata porodične medicine,
 5. Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2017. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2017. godinu,
 6. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem) sa Odlukama Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići broj: 01-V-15-R/18 o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2017. godinu, broj: 01-V-16-R/18 o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu i broj: 01-V-17-R/18 o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2017. godinu od 27.09.2018. godine.

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Ismet Sarajlić

Na osnovu člana 7. i člana 74.a stav 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam nastavak 1. (Konstituirajuće) sjednice 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 29.11.2018. godine /četvrtak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici, sa početkom u 10,00 sati.

Na nastavku 1. (Konstituirajuće) sjednice, će se razmatrati sljedeći:

DNEVNI RED
(preostale tačke 2-6 usvojenog dnevnog reda)

 1. Osnivanje Klubova poslanika konstitutivnih naroda:
  1. Prijedlog Odluke o osnivanju Kluba poslanika Bošnjaka 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
  2. Prijedlog Odluke o osnivanju Kluba poslanika Hrvata 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
  3. Prijedlog Odluke o osnivanju Kluba poslanika Srba 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 2. Prijedlog Odluke o izboru Komisije za izbor i imenovanja (privremeno)
 3. Prijedlog Odluke o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine
 4. Prijedlog Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine,
 5. Izbor delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

 

PREDSJEDAVAJUĆI 7. SAZIVA SKUPŠTINE
Jasmin Duvnjak      

 

Na osnovu člana 7. stav 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam 1. (KONSTITUIRAJUĆU) sjednicu 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 23.11.2018. godine /petak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici, ul. Kučukovići br. 2., sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem:

DNEVNI RED:

 1. Predočavanje Odluke Centralne izborne komisije BiH o potvrđivanju rezultata Općih izbora u BiH 2018. godine za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona, sa izvještajem o ovjeri i dodijeljenim mandatima osobama koje su dobile poslanički mandat
  • Intoniranje himne države Bosne i Hercegovine, uručivanje Uvjerenja o dodjeli mandata poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, zajedničko davanje pojedinačno potpisivanje svečanih izjava nosilaca ovjerenih mandata 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 2. Osnivanje Klubova poslanika konstitutivnih naroda:
  1. Prijedlog Odluke o osnivanju Kluba poslanika Bošnjaka 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
  2. Prijedlog Odluke o osnivanju Kluba poslanika Hrvata 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
  3. Prijedlog Odluke o osnivanju Kluba poslanika Srba 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 3. Prijedlog Odluke o izboru Komisije za izbor i imenovanja (privremeno)
 4. Prijedlog Odluke o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine
 5. Prijedlog Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine,
 6. Izbor delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

 

PREDSJEDAVAJUĆI 7. SAZIVA SKUPŠTINE
Jasmin Duvnjak       

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 66. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  17.09.2018. godine /ponedjeljak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedišta Kantona), ul. Kučukovići br. 2, u Zenici, s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih 
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona,  predlagača: Duvnjak Jasmina, Sarajlić Ismeta, Jupić Amre i Husejnagić Muniba
 5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Kantonalna bolnica
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. Godinu
  • Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
 7. Elaborat o pokretanju studijskog programa Inženjerska i poslovna informatika, prvog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
  • Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Inženjerska i poslovna informatika, prvog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
  • Prijedlog Odluke o pokretanju studijskog programa Inženjerska i poslovna informatika, prvog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
 8. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period  I-VI 2018. godine
 9. Izvještaj/izvješće o realizaciji Strategije razvoja sporta na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2013-2017. godina.

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak                                                

Na osnovu člana 51. stav 1., a u vezi sa članom 50. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam 65. /svečanu/ sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 29.08.2018. godine /srijeda/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici sa početkom u 11,00 sati.

PROGRAM SVEČANE SJEDNICE SKUPŠTINE KOJA SE ODRŽAVA U POVODU 29. AVGUSTA “ DANA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA”

 

I dio:

 • Intoniranje himne države Bosne i Hercegovine
 • Uvodno (pozdravno) obraćanje predsjedavajućeg Skupštine Jasmina Duvnjaka
 • Odavanje počasti žrtvama rata i borcima poginulim u odbrani države BiH
 • Prigodan govor premijera Kantona Miralema Galijaševića

II dio:

 • Dodjela javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona
 1. Dodjela Plakete Zeničko-dobojskog kantona:
  • UNDP – razvojni program Ujedinjenih nacija
  • kompanija “Alma Ras” d.o.o. Olovo
  • Mirjana Agačević
  • akademik, prof. dr. Dževad Karahasan
  • Ismail Zulfić
  • Ženski rukometni klub “Krivaja” Zavidovići
  • Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci
  • Emil Brnić – posthumno
 2. Dodjela Povelje Zeničko-dobojskog kantona počasnim građanima Zeničko-dobojskog kantona
  • Hulusi Akar
  • Stjepan Mesić
 3. Umjetnički program

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 64. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  17.08.2018. godine /petak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedišta Kantona), ul. Kučukovići br. 2, u Zenici, s početkom u  09,00 sati.      

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlozi Odluka o verifikaciji Odluka Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli javnih priznanja Zeničko – dobojskog kantona:
  1. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona UNDP – razvojni program Ujedinjenih nacija
  2. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona “Alma Ras” d.o.o. Olovo
  3. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona Mirjani Agačević
  4. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona Dževadu Karahasanu
  5. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona Ismailu Zulfiću
  6. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona Ženski rukometni klub “Krivaja” Zavidovići
  7. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci
  8. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko – dobojskog kantona Emilu Brniću – posthumno
  9. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o proglašenju Počasnog građanina Zeničko – dobojskog kantona Akar Hulusi
  10. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o proglašenju Počasnog građanina Zeničko – dobojskog kantona Stjepan Mesić
 2. Nacrt Zakona o turističkim zajednicama
 3. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2017. godini
 4. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
 5. Informacija o koncesijama na vodama za 2017. godinu.

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma