Najave sjednica

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 40. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  08.05.2017. godine /ponedjeljak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona) u Zenici s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o javnom redu i miru-skraćeni postupak
 2. Prijedlog Plana zaštite od požara Zeničko-dobojskog kantona
 3. Elaborat o opravdanosti promjene naziva Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici u Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici
  • Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti promjene naziva Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici u Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici
  • Prijedlog Odluke o promjeni naziva Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici u Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici
 4. Inicijativa Ibrahima Plančića, poslanika u Skupštini Kantona, za izmjenu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu
 5. Informacija o problematici mladih na području Zeničko-dobojskog kantona

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 39. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 03.04.2017. godine /ponedjeljak / u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona) u Zenici s početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I  R E D

 

 1. Nacrt Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti
 2. Prijedlog Zakona o uvjetima koje treba ispunjavati Kantonalna bolnica-skraćeni postupak
 3. Prijedlog Plana komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona s javnošću
 4. Prijedlog Odluke o donošenju Kantonalnog ekološkog akcionog plana
  • Prijedlog Kantonalnog ekološkog akcionog plana Zeničko-dobojskog kantona za period 2017.-2025. godina
 5. Prijedlog Odluke o  izmjeni Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 7. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova
 8. Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2016. godinu, za period VII-XII 2016. godine

 

PREDSJEDAVAJUĆA
Draženka Subašić

                                                    

Na osnovu člana  51. stav 1. i člana 74.a stav 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam nastavak 38. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 13.03.2017. godine /ponedjeljak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici, s početkom u 10,00 sati.

Za nastavak sjednice, predlažem slijedeći:

D N E V N I  R E D
(preostale tačke 3-11 usvojenog dnevnog reda)

 1. Inicijativa JKP “Zenicatrans prevoz putnika“ d.d. Zenica za izmjenu i dopunu Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 17/08 ),
 2. Inicijativa Grada Zenica za izmjenu Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 4/16),
 3. Inicijativa Općinskog vijeća Kakanj za dopune Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 17/07),
 4. Inicijativa Grada Zenica za dopunu Zakona o javnom redu i miru («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 8/00, 15/03,11/07, 8/08 i 4/16), 
 5. Inicijativa Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine za omogućavanje liječenja građana općine Breza u Kantonu Sarajevo,
 6. Inicijativa JU Osnovna škola „Gostović“ Gostovići, općina Zavidovići za davanje autentičnog tumačenja Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16),
  • Prijedlog Autentičnog tumačenja odredbe člana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16)
 7. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2016. godinu,
 8. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2016. godinu,
 9. Informacija o stanju prikupljanja i deponovanja otpada na području Zeničko-dobojskog kantona i odvozu na Regionalnu deponiju „Mošćanica“ dopunjena sa Informacijom o prikupljanju, deponovanju i uništavanju medicinskog, animalnog, elektroničkog i drugog otpada

 

PREDSJEDAVAJUĆA
Draženka Subašić

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 38. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  28.02.2017. godine /utorak / u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona) u Zenici s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu-(federalni),
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 2. Inicijativa Amila Buljubašića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09 i 6/13),
 3. Inicijativa JKP “Zenicatrans prevoz putnika“ d.d. Zenica za izmjenu i dopunu Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 17/08 ),
 4. Inicijativa Grada Zenica za izmjenu Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 4/16),
 5. Inicijativa Općinskog vijeća Kakanj za dopune Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 17/07),
 6. Inicijativa Grada Zenica za dopunu Zakona o javnom redu i miru («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 8/00, 15/03,11/07, 8/08 i 4/16), 
 7. Inicijativa Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine za omogućavanje liječenja građana općine Breza u Kantonu Sarajevo,
 8. Inicijativa JU Osnovna škola „Gostović“ Gostovići, općina Zavidovići za davanje autentičnog tumačenja Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16),
  • Prijedlog Autentičnog tumačenja odredbe člana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16)
 9. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2016. godinu,
 10. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2016. godinu,
 11. Informacija o stanju prikupljanja i deponovanja otpada na području Zeničko-dobojskog kantona i odvozu na Regionalnu deponiju „Mošćanica“ dopunjena sa Informacijom o prikupljanju, deponovanju i uništavanju medicinskog, animalnog, elektroničkog i drugog otpada

 

PREDSJEDAVAJUĆA
Draženka Subašić

Na osnovu člana  51. stav 1. i člana 74.a stav 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam nastavak 37. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 13.02.2017. godine /ponedjeljak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici, s početkom u 10,00 sati.

Za nastavak sjednice, predlažem slijedeći:

D N E V N I  R E D
(preostale tačke 7-9 usvojenog dnevnog reda)

 1. Konačan Izvještaj o finansijskoj reviziji Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, Ureda za reviziju institucija u FBiH, broj: 04-14-2-964-3/16 od 29.07.2016. godine i Mjere i aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi provođenja preporuka Ureda za reviziju institucija u FBiH po Konačnom Izvještaju o finansijskoj reviziji Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu,
 2. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, sa mjerama za organizovanje i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu, (odnosi se na 2016. godinu),
 3. Analiza djelatnosti i usluga socijalne zaštite u kadrovskom, finansijskom i materijalno-tehničkom stanju ustanova na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2014-2015. godina.

 

PREDSJEDAVAJUĆA
Draženka Subašić

 

NAPOMENA: Akti koji se odnose na tačke dnevnog reda, nastavka 37. sjednice, su ranije dostavljeni i mogu se naći na web portalu www.zdk.ba

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 37. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  30.01.2017. godine /ponedjeljak / u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona) u Zenici sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Nacrt Zakona o osnovnoj školi
 2. Nacrt Zakona o srednjoj školi
 3. Prednacrt Zakona o štrajku – federalni
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 4. Prednacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova – (federalnog)
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 5. Prijedlog Zakona o radu Zeničko-dobojskog kantona-skraćeni postupak
 6. Konačan Izvještaj o finansijskoj reviziji Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, Ureda za reviziju institucija u FBiH, broj: 04-14-2-964-3/16 od 29.07.2016. godine i Mjere i aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi provođenja preporuka Ureda za reviziju institucija u FBiH po Konačnom Izvještaju o finansijskoj reviziji Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu
 7. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, sa mjerama za organizovanje i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu, (odnosi se na 2016. godinu)
 8. Analiza djelatnosti i usluga socijalne zaštite u kadrovskom, finansijskom i materijalno-tehničkom stanju  ustanova na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2014-2015. godina

 

PREDSJEDAVAJUĆA
Draženka Subašić

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma