Najave sjednica

Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je na svojoj 58. sjednici održanoj dana 25.07.2017. godine prihvatio zahtjev premijera Kantona za dopune prijedloga dnevnog reda 45. sjednice Skupštine ranije zakazane za dan 28.07.2017. godine (petak) u 10,00 sati, a koja će se održati u novom terminu nakon završetka nastavka 44. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, zakazanog istog dana sa početkom u 10,00 sati, tako da izmijenjeni i dopunjeni prijedlog dnevnog reda 45. sjednice Skupštine glasi:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o osnovnoj školi
 2. Prijedlog Zakona o srednjoj školi
 3. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj za realizaciju Projekta Svjetske banke „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju BiH u 2017. godini
 4. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona (Savezu izviđača Grada Zenica)
 5. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona (Muharemović Ahmi)
 6. Informacija o srednjoškolskom obrazovanju po nastavnim planovima i programima izrađenim po modularnoj metodologiji na području Zeničko-dobojskog kantona-obuhvat i izazovi u implementaciji
 7. Izvještaj o realizaciji “Strategije kulturne politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period -2020. godina”, za 2016. godinu
 8. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja sporta na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2013-2015. godina
 9. Izvještaj o poslovanju JU Kantonalna bolnica Zenica za 2016. godinu
 10. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Kantona u 2016. godini (po Programu utroška budžetskih sredstava u 2016. godini – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima)
 11. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu
 12. Informacija o koncesijama na vodama za 2016. godinu

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Amandmani na Prijedloge Zakona-45.sjednica

Na osnovu člana  51. stav 1. i člana 74.a stav 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam nastavak 44. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 28.07.2017. godine /petak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona) u Zenici s početkom u 10,00 sati.

Za nastavak sjednice, predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:
(preostale tačke 6-8 usvojenog dnevnog reda)

 1. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko- dobojskog kantona za 2016. godinu
 2. Izvještaj o radu JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu,
 3. Izvještaj o radu JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za period januar-decembar 2016. godine
  • Finansijski izvještaj Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za period januar-decembar 2016. godine

 

NAPOMENA: 45. sjednica Skupštine koja je ranije zakazana za isti dan 28.07.2017. godine u 10,00 sati, počet će s radom nakon završetka nastavka 44. sjednice Skupštine

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

 

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 45. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 28.07.2017. godine /petak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona) u Zenici s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o osnovnoj školi
 2. Prijedlog Zakona o srednjoj školi
 3. Informacija o srednjoškolskom obrazovanju po nastavnim planovima i programima izrađenim po modularnoj metodologiji na području Zeničko-dobojskog kantona-obuhvat i izazovi u implementaciji
 4. Izvještaj o realizaciji “Strategije kulturne politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period -2020. godina”, za 2016. godinu
 5. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja sporta na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2013-2015. godina
 6. Izvještaj o poslovanju JU Kantonalna bolnica Zenica za 2016. godinu
 7. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Kantona u 2016. godini (po Programu utroška budžetskih sredstava u 2016. godini – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima)
 8. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu
 9. Informacija o koncesijama na vodama za 2016. godinu

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

OBAVIJEST: Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je na svojoj 58. sjednici održanoj dana 25.07.2017. godine prihvatio zahtjev premijera Kantona za dopune prijedloga dnevnog reda 45. sjednice Skupštine ranije zakazane za dan 28.07.2017. godine (petak) u 10,00 sati, a koja će se održati u novom terminu nakon završetka nastavka 44. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, zakazanog istog dana sa početkom u 10,00 sati, tako da izmijenjeni i dopunjeni prijedlog dnevnog reda 45. sjednice Skupštine glasi:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o osnovnoj školi
 2. Prijedlog Zakona o srednjoj školi
 3. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj za realizaciju Projekta Svjetske banke „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju BiH u 2017. godini
 4. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona (Savezu izviđača Grada Zenica)
 5. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona (Muharemović Ahmi)
 6. Informacija o srednjoškolskom obrazovanju po nastavnim planovima i programima izrađenim po modularnoj metodologiji na području Zeničko-dobojskog kantona-obuhvat i izazovi u implementaciji
 7. Izvještaj o realizaciji “Strategije kulturne politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period -2020. godina”, za 2016. godinu
 8. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja sporta na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2013-2015. godina
 9. Izvještaj o poslovanju JU Kantonalna bolnica Zenica za 2016. godinu
 10. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Kantona u 2016. godini (po Programu utroška budžetskih sredstava u 2016. godini – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima)
 11. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu
 12. Informacija o koncesijama na vodama za 2016. godinu

Amandmani na Prijedloge Zakona-45.sjednica

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 44. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 18.07.2017. godine /utorak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona) u Zenici s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici – skraćeni postupak
 2. Elaborat o opravdanosti promjene naziva Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici u Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici
  • Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti promjene naziva Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici u Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici
  • Prijedlog Odluke o promjeni naziva Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici u Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici
 3. Program obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
  • Prijedlog Odluke o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
 4. Informacija o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2016. godinu
 5. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu
 6. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko- dobojskog kantona za 2016. godinu
 7. Izvještaj o radu JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu,
 8. Izvještaj o radu JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za period januar-decembar 2016. godine
  • Finansijski izvještaj Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za period januar-decembar 2016. godine

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 43. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 04.07.2017. godine /utorak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona) u Zenici s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog Izmjena i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu - skraćeni postupak
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu - skraćeni postupak
 3. Prijedlog Odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja prema Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za projekat „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“
 4. Prijedlog Odluke o imenovanju na kraći period predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
 5. Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu
 6. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu
 7. Nacrt Zakona o sigurnosti i zaštiti na radu - (federalni)
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 8. Informacija o stanju bezbjednosti na području Kantona za 2016. godinu   
 9. Analiza stanja i potreba mladih na području Zeničko-dobojskog kantona

NAPOMENA: Prije početka radnog dijela 43. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, a u povodu obilježavanja sjećanja na genocid u Srebrenici, kroz prigodan program će biti odata počast žrtvama genocida u Srebrenici i upriličena prezentacija karte “Genocid na karti“, autora Mugdima Cvrlje.

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 42. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 14.06.2017. godine /srijeda/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona) u Zenici s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni  Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za  izbor i reviziju
 2. Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2015. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2015. godinu
 3. Izvještaj o poslovanju JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu
 4. Izvještaj o poslovanju JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu
 5. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za 2016. godinu
 6. Informacija o stanju u boračkoj populaciji na području Zeničko-dobojskog kantona (Ostvarivanje prava branilaca i članova njihovih  porodica na području Zeničko-dobojskog kantona s osvrtom na rad i aktivnosti kantonalnih branilačkih udruženja)
 7. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2016. godini

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma