Najave sjednica

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 51. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 18.12.2017. godine /ponedjeljak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona) u Zenici s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Nacrt (federalnog) Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 2. Prijedlog Programa rada Skupštine za 2018. godinu
 3. Nacrt Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
  • Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
 5. Inicijativa Hašima Mujanovića, bivšeg poslanika VII saziva Skupštine Kantona za smanjenje broja ministarstava u Vladi Kantona
 6. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona
 7. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Kantonu
 8. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2016. godini. 

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 50. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 29.11.2017. godine /srijeda/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona) u Zenici s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Amandman LXII Kluba poslanika DF-a u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona na Ustav Zeničko-dobojskog kantona
 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu-skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu -skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona- skraćeni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici-skraćeni postupak,
 6. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite,
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru stalnih radnih tijela saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 8. Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2016. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2016. godinu

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Na osnovu člana  51. stav 1. i člana 74.a stav 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam nastavak 49. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 07.11.2017. godine /utorak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici, s početkom u 10,00 sati.

Za nastavak sjednice, predlažem slijedeći:

DNEVNI RED
(preostale tačke 5-11  usvojenog dnevnog reda)

 1. Inicijativa Hasana Handžića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o obilježavanju značajnih datuma i događaja na području Zeničko-dobojskog kantona
 2. Inicijative Rifata Delića, poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za izmjene i dopune Zakona o prenošenju nadležnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Usora i Zakona o prenošenju nadležnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Žepče
 3. Inicijativa Meldine Ugarak, poslanice u Skupštini Kantona da Skupština Kantona pokrene inicijativu pred federalnim Parlamentom za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine FBIH“, broj: 41/01 i 22/05)
 4. Inicijativa Općinskog vijeća Maglaj za izmjene i dopune Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 4/05)
 5. Inicijativa Ekrema Čosića, vijećnika Gradskog vijeća Zenica, za izmjenu Zakona o prostornom uređenju i građenju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 1/14)
 6. Inicijativa Sportskog saveza Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 11/02, 1/04 i 9/11)
 7. Inicijativa grupe građana iz ulice Travnička cesta br. 36 iz Zenice, za izmjene i dopune Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 4/16).

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Na osnovu člana  51. stav 1. i člana 74.a stav 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam nastavak 48. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 30.10.2017. godine /ponedjeljak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici, s početkom u 09,00 sati.

Za nastavak sjednice, predlažem slijedeći:

DNEVNI RED
(preostale tačke 7-10  usvojenog dnevnog reda)

 1. Inicijativa Trako Senada, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za dopunu člana 14. Zakona o kantonalnim administrativnim taksama    
 2. Inicijativa Samira Lemeša, poslanika u Skupštini Kantona za pripremu nacrta kantonalnog propisa kojim bi se stvorile pretpostavke za sankcionisanje počinilaca saobraćajnih prekršaja na osnovu snimaka s nadzornih kamera
 3. Inicijativa Općinskog vijeća Maglaj za izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/07 i 13/11)  
 4. Inicijativa Vatrogasnog saveza Zeničko-dobojskog kantona za izmjene i dopune Zakona o javnom okupljanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 10/16)

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 49. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 30.10.2017. godine /ponedjeljak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona) u Zenici s početkom u  10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Nacrt Zakona o Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona
 2. Nacrt Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 3. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2016. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem)
 4. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period I-VI 2017. godine
 5. Inicijativa Hasana Handžića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o obilježavanju značajnih datuma i događaja na području Zeničko-dobojskog kantona
 6. Inicijative Rifata Delića, poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za izmjene i dopune Zakona o prenošenju nadležnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Usora i Zakona o prenošenju nadležnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Žepče
 7. Inicijativa Meldine Ugarak, poslanice u Skupštini Kantona da Skupština Kantona pokrene inicijativu pred federalnim Parlamentom za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine FBIH“, broj: 41/01 i 22/05)
 8. Inicijativa Općinskog vijeća Maglaj za izmjene i dopune Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 4/05)
 9. Inicijativa Ekrema Čosića, vijećnika Gradskog vijeća Zenica, za izmjenu Zakona o prostornom uređenju i građenju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 1/14)
 10. Inicijativa Sportskog saveza Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 11/02, 1/04 i 9/11)
 11. Inicijativa grupe građana iz ulice Travnička cesta br. 36 iz Zenice, za izmjene i dopune Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 4/16).

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 48. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 24.10.2017. godine /utorak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona) u Zenici s početkom u  10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Studija „Modeliranje raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine sa refleksijama na Zeničko-dobojski kanton“
 2. Prijedlog Odluke o donošenju Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Zeničko-dobojskog kantona za period 2017. – 2022. godina
  • Prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Zeničko-dobojskog kantona za period 2017. – 2022.  godina
 3. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2016. godinu
 4. Inicijativa Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za izmjenu člana stav 2. Zakona o Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/97, 15/97, 6/01 i 8/10)
 5. Inicijativa Ibrahima Plančića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za izmjene Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/13 i 1/14)
 6. Inicijativa Trako Senada, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za izmjenu člana 115. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/07, 13/11 i 3/15)
 7. Inicijativa Trako Senada, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za dopunu člana 14. Zakona o kantonalnim administrativnim taksama    
 8. Inicijativa Samira Lemeša, poslanika u Skupštini Kantona za pripremu nacrta kantonalnog propisa kojim bi se stvorile pretpostavke za sankcionisanje počinilaca saobraćajnih prekršaja na osnovu snimaka s nadzornih kamera
 9. Inicijativa Općinskog vijeća Maglaj za izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/07 i 13/11)  
 10. Inicijativa Vatrogasnog saveza Zeničko-dobojskog kantona za izmjene i dopune Zakona o javnom okupljanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 10/16)

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma