Najave sjednica

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 6. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 27.03.2019. godine /srijeda/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu-skraćeni postupak
 2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu- skraćeni postupak
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godine
  • Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu
  • Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu
 5. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

 

PREDSJEDAVAJUĆA
Amira Hadžić

Na osnovu člana 51. stav 3., a u vezi sa članom 50. stav 3. i članom 53. stav 3. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 5. (HITNU) sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za  dan 21.02.2019. godine /četvrtak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici, s početkom u 14,00 sati.

U skladu sa članom 50. stav 3. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, dnevni red sjednice će biti predložen na samoj sjednici koja je hitnog karaktera, a materijali za pojedine tačke dnevnog reda, će vam biti dostavljeni na samoj sjednici, shodno članu 53. stav 4. Poslovnika Skupštine.

 

OVLAŠTENI PREDSTAVNIK ZA SAZIVANJE HITNE SJEDNICE SKUPŠTINE
Sejad Zaimović

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 4. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  18.02.2019. godine /ponedjeljak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedišta Kantona), ul. Kučukovići br. 2, u Zenici, s početkom u 11,00 sati.      

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o izboru stalnih radih tijela 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 2. Inicijativa Edhema Fejzića, bivšeg poslanika 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, za izmjene i dopune Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona,
 3. Inicijativa Besima Avdića, bivšeg poslanika 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, za izmjenu člana 14. Zakona o proglašenju Spomenika prirode „Tajan“,
 4. Prednacrt (federalnog) Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine
 5. Prijedlog Odluke o razrješenju dva člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova,
 6. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Ureda za pritužbe javnosti, policijskog službenika-predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova,
 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju.

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Ismet Sarajlić

 

Na osnovu člana 7. i člana 74.a stav 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam DRUGI nastavak 1. (Konstituirajuće) sjednice 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 07.02.2019. godine /četvrtak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici, sa početkom u 11,00 sati.

Na DRUGOM nastavku 1. (Konstituirajuće) sjednice, će se razmatrati sljedeći:

DNEVNI RED:
(preostala tačka 6 usvojenog dnevnog reda)

 1. Izbor delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Ismet Sarajlić

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 3. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  28.12.2018. godine /petak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedišta Kantona), ul. Kučukovići br. 2, u Zenici, s početkom u 10,00 sati.      

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o izboru stalnih radnih tijela 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu-hitni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu-hitni postupak,
 4. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2019. godine,
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine
  • Odluka o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine
  • Odluka o privremenom finansiranju JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Ismet Sarajlić

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 2. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  20.12.2018. godine /četvrtak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedišta Kantona), ul. Kučukovići br. 2, u Zenici, s početkom u 11,00 sati.      

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan grada Zenice za period 2016-  2036. godine,
 2. Inicijativa Udruženja građana civilnih žrtava rata Općine Maglaj za izmjene Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 36/99,54/04, 39/06 i 14/09),           
 3. Inicijativa Samira Lemeša, bivšeg poslanika 7. saziva Skupštine Kantona, za donošenje Kantonalnog akcionog plana zaštite kvaliteta zraka, shodno članu 29. Zakona o zaštiti zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj:  33/03 i 4/10),                                   
 4. Inicijativa Selvedine Sarajlić-Spahić, poslanice 7. saziva Skupštine Kantona, za izmjenu Odluke o utvrđivanju mreže objekata porodične medicine,
 5. Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2017. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2017. godinu,
 6. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem) sa Odlukama Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići broj: 01-V-15-R/18 o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2017. godinu, broj: 01-V-16-R/18 o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu i broj: 01-V-17-R/18 o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2017. godinu od 27.09.2018. godine.

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Ismet Sarajlić

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma